Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

O ocjeni kvalitete

Svrha je ocjene kvalitete dati vam opći dojam o kvaliteti oglasa. Ocjena kvalitete od 1 do 10 o kojoj se izvješćuje za svaku ključnu riječ na računu procjena je kvalitete oglasa i odredišnih stranica na koje oglasi vode. Tri čimbenika definiraju vašu ocjenu kvalitete:

Visoka ocjena kvalitete znači da naš sustav smatra da su vaš oglas i odredišna stranica relevantni i korisni za osobu koja pregledava vaš oglas.

U ovom se članku objašnjava kako funkcionira ocjena kvalitete.

Ocjena kvalitete temelji se na podacima o prethodnoj izvedbi

Ocjena kvalitete zbirna je procjena ukupne izvedbe ključne riječi na prethodnim dražbama oglasa. Svaka ključna riječ na temelju tih podataka dobiva ocjenu kvalitete na ljestvici od 1 do 10, pri čemu je 1 najniža ocjena, a 10 najviša. 

Ocjene kvalitete bez vrijednosti koje u tablici imaju oznaku "—" prikazuju se kada nema dovoljno pojavljivanja ili klikova da bi se točno odredila ocjena kvalitete ključne riječi.

Stupci statusa ocjene kvalitete

Ti stupci statusa prikazuju 4 vrijednosti ocjene kvalitete: Ocj. kv., Doživljaj odredišne stranice, Relevantnost oglasa i Očekivana stopa klikanja (CTR).

Ti se izborni stupci mogu dodati izvješćima o ključnim riječima. Te ocjene možete vidjeti i u tekstu koji se prikazuje kada zadržite pokazivač miša iznad govornog oblačića ikone statusa ključne riječi "(Oblačić neodobravanja oglasa)".

Povijesni stupci ocjene kvalitete

Ti povijesni stupci omogućuju vam da vidite prethodne podatke za sva 4 stupca ocjene kvalitete: Ocj. kv. (pov), Doživ. odredišne stranice (pov.), Relevantnost oglasa (pov.) i Oček. CTR (pov).

Povijesni stupci odražavaju zadnju poznatu ocjenu za razdoblje izvješćivanja. Ako na izvješća o ključnim riječima primijenite segment "Dan", AdWords će bilježiti dnevne vrijednosti koje odražavaju vašu ocjenu pri kraju svakog dana. Povijesni podaci neće biti dostupni za datume prije 22. siječnja 2016.

Kako se razlikuje od kvalitete oglasa u trenutku dražbe?

Važno: ocjena kvalitete ne koristi se u trenutku dražbe za određivanje ranga oglasa. 

Rang oglasa izračunava se čim netko izvrši pretraživanje koje pokrene natjecanje vašeg oglasa na dražbi. Za rang oglasa uzimamo u obzir signale u stvarnom vremenu, kao što su upit i kontekst korisnika (na primjer vrstu uređaja, postavku jezika, lokaciju, doba dana) da bismo izračunali precizne mjerne podatke o očekivanom CTR-u, relevantnost oglasa i doživljaj odredišne stranice). Ocjena kvalitete, s druge strane, općenitija je procjena utemeljena na prosječnoj prethodnoj izvedbi. Od ranga oglasa razlikuje se i po tome što nije utemeljena na ključnim riječima.

Saznajte više o rangu oglasa

Ocjena kvalitete i nove ključne riječi

Ocjena kvalitete proizlazi iz podataka o prethodnoj izvedbi. Što se događa s novim ključnim riječima koje nemaju podatke o prethodnoj izvedbi?

Nove ključne riječi automatski dobivaju ocjenu kvalitete "—". Dok se oglasi prikazuju, ključne riječi prikupljaju podatke o izvedbi, a ocjena kvalitete može se izmijeniti. Promjene ocjene kvalitete možete vidjeti za dan ili dva.

Oglas visoke kvalitete na djelu

Slijedi primjer dobrog korisničkog doživljaja utemeljenog na oglasu koji je visoke kvalitete i relevantan. Recimo da ste vlasnik web-lokacije koja se specijalizirala za čarape, a Stjepan, klijent, traži prugaste čarape. Evo kako vaš oglas (i ključne riječi visoke ocjene kvalitete) povezuje Stjepana s onime što želi.

  • Kad Stjepan na Googleu potraži "muške prugaste čarape", ugleda vaš oglas. (Oglas ima ključnu riječ "[prugaste čarape]".)
  • Stjepan klikne oglas i stigne izravno na stranicu "muške prugaste čarape" vaše web-lokacije. Stranica se brzo učitava i Stjepan je koristi s lakoćom.
  • Stjepan kupuje nekoliko pari prugastih čarapa.

To smatramo sjajnim korisničkim doživljajem. Osim potencijalno više ocjene kvalitete u većini slučajeva, relevantni oglasi obično ostvaruju više klikova, prikazuju se na višim pozicijama i donose vam najviše uspjeha.

Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?
Prijavite se u AdWords

Pomoć i savjete za svoj račun možete dobiti tako da se ">prijavite e-adresom svog AdWords računa ili naučite kako započeti s radom u AdWordsu.