Høyeste CPC-bud

Et bud du angir for å fastslå det høyeste beløpet du er villig til å betale for et klikk på annonsen.

  • Når noen klikker på annonsen din, kan ikke klikket koste mer enn det du har angitt som høyeste bud for kostnad per klikk (eller maks. CPC). Hvis du angir et maks. CPC-bud på 20 kroner, betaler du aldri mer enn 20 kroner for hvert klikk på annonsen din. Det faktiske beløpet du betaler, kalles faktisk CPC og blir vist i «Gj.sn. CPC»-kolonnen i kontoen din.
  • Et høyere bud hjelper vanligvis annonsen din med å få en høyere plassering på siden.
  • Du må velge mellom manuell budgivning (hvor du selv velger budbeløpet) og automatisk budgivning (hvor du angir et mål for dagsbudsjettet, og AdWords-systemet automatisk justerer maks. CPC-budene på dine vegne, med mål om å skaffe deg flest mulig klikk innenfor budsjettet). Hvis du bruker manuell budgivning, angir du ett høyeste CPC-bud for en hel annonsegruppe, men du kan også angi ulike bud for individuelle søkeord.

Kostnad per klikk-budgivning
Grunnleggende om budgivning