IP adresa

Jedinstven broj koji se dodjeljuje svakom računalu ili drugom uređaju spojenom na internet.

  • Adrese internetskog protokola (IP adrese) internetskim uređajima dodjeljuju pružatelji internetskih usluga (ISP-ovi). Ponekad ISP-ovi kao što je AOL dodijele istu IP adresu velikom broju računala. Zbog toga više računala može imati identične IP adrese.
  • IP adrese često se mogu upotrebljavati za određivanje lokacije s koje se računalo spaja na internet. Kada postavite ciljanje lokacije za oglasnu kampanju, AdWords pomoću IP adresa utvrđuje koji korisnici upotrebljavaju računalo u ciljanoj regiji
  • Da biste onemogućili prikazivanje oglasa za pojedine IP adrese, možete upotrebljavati izuzimanje IP-a.

O izuzimanju IP-a
Pogledajte članke o ciljanju lokacije