Aktualizujte reklamy ve formátu Flash

Pokud ve svých kampaních ve službě AdWords používáte reklamy ve formátu Flash, budete je muset upgradovat na reklamy ve formátu HTML5. Tento článek vysvětluje, jak:

  • vytvořit reklamy ve formátu HTML5 pomocí nástrojů Google (k dispozici pouze v angličtině), včetně nástroje Google Web Designer,
  • nahrát vlastní reklamy ve formátu HTML5.

Pokud jste obsahové reklamy ve formátu Flash vytvářeli pomocí nástroje Galerie reklam, tyto reklamy se nyní zobrazují jako reklamy HTML5 v jednoduchém formátu s vaším logem. Důrazně doporučujeme, abyste své reklamy aktualizovali. Viz „Situace 2“ níže.

Pokyny

Situace 1: Do služby AdWords již máte nahrané reklamy ve formátu Flash

Pokud máte reklamy ve formátu Flash, které již byly do služby AdWords nahrány, jednoznačně doporučujeme namísto konverze vytvořit nové grafické reklamy. Můžete také vytvořit reklamy ve formátu HTML5 pomocí některého z následujících bezplatných nástrojů společnosti Google:

  • Galerie reklam AdWords: Umožňuje vytvářet reklamy ze stávajících šablon HTML5 a získávat personalizované návrhy reklam na základě obsahu a stylu webových stránek.
  • Google Web Designer: Po bezplatném stažení tohoto nástroje můžete vytvářet reklamy ve formátu HTML5 pro kampaně v Obsahové síti Google.

Reklamy ve formátu HTML5 si můžete vytvořit také sami a následně je nahrát přímo do služby AdWords. Viz požadavky služby AdWords na reklamy ve formátu HTML5. Reklamy, které vytvoříte, můžete ověřit pomocí validátoru HTML5 AdWords a zkontrolovat, zda splňují naše požadavky.

Rozhodně využívejte naše doporučené postupy. Pomohou vám vytvořit poutavé obsahové reklamy, které osloví uživatele různých prohlížečů i zařízení.

Reklamy ve formátu Flash, které jste do služby AdWords nahráli dříve, mohly být do formátu HTML5 převedeny automaticky. Konvertované flashové reklamy se ve službě AdWords zobrazí jako „Flash a HTML5“ a budou se zobrazovat nadále.

Situace 2: Reklamy ve formátu Flash jste vytvořili v Galerii reklam AdWords

Pokud jste reklamy ve formátu Flash vytvořili v Galerii reklam AdWords, doporučujeme vytvořit nové grafické reklamy některým z těchto postupů:

  • nahrát nové grafické reklamy nebo reklamy ve formátu HTML5,
  • použít některé ze šablon, které jsou ve službě AdWords aktuálně k dispozici,
  • vytvořit dynamické responzivní reklamy (nebo neresponzivní dynamické grafické reklamy).

Situace 3: Máte reklamy ve formátu Flash, které se zobrazují na reklamních serverech třetí strany

Od června 2016 již služba AdWords neumožňuje nahrávat kreativy ve formátu Flash. Kreativy ve formátu Flash nahrané do června se přestanou zobrazovat v lednu 2017. Zobrazované reklamy třetích stran, které používají kreativy ve formátu Flash nebo měřicí pixely, budou zakázány a zobrazí se chybová zpráva: „Obsah ve formátu Flash se nezobrazuje.“

Pokud máte nějaké reklamy ve formátu Flash, které se zobrazují na reklamních serverech třetích stran (např. DoubleClick Manager), můžete buď vytvořit statickou grafickou reklamu, nebo si sami vytvořit reklamu HTML5 a nahrát ji na vybraný reklamní server. Pokud je ve značce reklamy třetí strany spouštěn pixel Flash, měli byste jej z reklamního serveru odstranit a nahradit technologií, která není založena na formátu Flash. 

Reklamy ve formátu HTML5 lze vytvářet kterýmkoli z těchto bezplatných nástrojů od Googlu:

Reklamy ve formátu HTML5 si můžete vytvořit také sami a následně je nahrát přímo do služby AdWords.

Ať už si zvolíte kterýkoli nástroj, rozhodně využijte naše doporučené postupy. Pomohou vám vytvořit poutavé obsahové reklamy, které osloví uživatele různých prohlížečů i zařízení.

Důležité upozornění

Reklamní servery zobrazující reklamy ve formátu HTML5 ve službě AdWords musí být certifikovány.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?