Kopiowanie i wklejanie reklam, grup reklam, słów kluczowych i kampanii

Gdy chcesz ulepszyć swoje konto, nie musisz za każdym razem tworzyć nowych reklam, słów kluczowych, grup reklam czy kampanii – po prostu skopiuj istniejące, oszczędzając przy tym czas i pieniądze. Na przykład skopiowana istniejąca kampania może posłużyć jako szablon nowej kampanii, a lista słów kluczowych z jednej grupy reklam do drugiej i na jej podstawie utworzyć listę słów kluczowych nowej grupy reklam.

Kopiowanie kampanii

Jeśli masz już utworzoną skuteczną kampanię, możesz się nią posłużyć, by skonfigurować kolejną. W tym celu skopiuj kampanię, a potem zmodyfikuj jedną z kopii. Dzięki temu rozpoczniesz od tej samej struktury i ustawień dla grup reklam, reklam i słów kluczowych.

Aby powielić kampanię:

 1. Zaloguj się na konto AdWords na stronie https://adwords.google.pl
 2. Kliknij kartę Kampanie.
 3. Zaznacz pole obok kampanii, którą chcesz powielić.
 4. W menu Edytuj kliknij Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na Macu).
 5. Następnie w menu Edytuj kliknij Wklej (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na Macu).
 6. Opcjonalnie: w wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz opcję „Wstrzymaj nowe kampanie po wklejeniu”, by nowo utworzone kampanie zostały wstrzymane. W przeciwnym razie wszystkie kopie kampanii, które były aktywne podczas kopiowania, będą aktywne także po wklejeniu.
 7. Kliknij Wklej.

Powstanie nowa kampania o tej samej strukturze i tych samych ustawieniach co oryginalna kampania (dotyczy to między innymi ustawień kierowania, strategii ustalania stawek i wykluczających słów kluczowych). Nie będzie ona jednak miała historii kampanii, reklam ani słów kluczowych. Jeśli chcesz, aby obie kampanie pozostały aktywne, zalecamy dalsze wyświetlanie reklam w oryginalnej kampanii (co pozwoli kontynuować jej historię) i modyfikowanie nowej.

Kopiuj słowa kluczowe

Aby skopiować słowa kluczowe z grupy reklam w kampanii w sieci wyszukiwania:

 1. Zaloguj się na konto AdWords na https://adwords.google.pl.
 2. Kliknij kartę Kampanie.
 3. Wejdź na kartę Słowa kluczowe.
 4. Zaznacz pola obok słów kluczowych, które chcesz skopiować. Następnie z menu Edytuj wybierz Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na Macu).
 5. Otwórz kartę Grupy reklam.
 6. Kliknij grupę reklam, w której chcesz umieścić skopiowane słowa kluczowe.
 7. W menu Edytuj kliknij Wklej (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na Macu).
 8. Opcjonalnie: w wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz opcję „Wstrzymaj nowe słowa kluczowe po skopiowaniu”, by nowe słowa kluczowe zostały wstrzymane. W przeciwnym razie wszystkie kopie słów kluczowych, które były aktywne podczas kopiowania, będą aktywne po wklejeniu.
 9. Kliknij Wklej.

Skopiowane słowa kluczowe będą korzystać z budżetu kampanii, do której je wkleisz. Możesz też skopiować ich stawki i adresy URL stron docelowych. Jeśli tego nie zrobisz, po wklejeniu trzeba będzie określić ich stawki i adresy URL stron docelowych.

Aby skopiować słowa kluczowe z grupy reklam w kampanii w sieci reklamowej:

 1. Zaloguj się na konto AdWords na https://adwords.google.pl.
 2. Kliknij kartę Kampanie.
 3. Otwórz kartę Sieć reklamowa.
 4. Wejdź na kartę podrzędną Słowa kluczowe w sieci reklamowej.
 5. Zaznacz pola obok słów kluczowych, które chcesz skopiować. Następnie z menu Edytuj wybierz Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na Macu).
 6. Otwórz kartę Grupy reklam.
 7. Kliknij grupę reklam, w której chcesz umieścić skopiowane słowa kluczowe.
 8. W menu Edytuj kliknij Wklej (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na Macu).
 9. Opcjonalnie: w wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz opcję „Wstrzymaj nowe słowa kluczowe po skopiowaniu”, by nowe słowa kluczowe zostały wstrzymane. W przeciwnym razie wszystkie kopie słów kluczowych, które były aktywne podczas kopiowania, będą aktywne po wklejeniu.
 10. Kliknij Wklej.
Kopiowanie reklam

Aby skopiować reklamy do innej grupy reklam:

 1. Zaloguj się na konto AdWords na stronie https://adwords.google.pl
 2. Kliknij kartę Kampanie.
 3. Otwórz kartę Reklamy.
 4. Zaznacz pola obok reklam, które chcesz skopiować. Następnie z menu Edytuj wybierz Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na Macu).
 5. Otwórz kartę Grupy reklam.
 6. Kliknij grupy reklam, w których chcesz umieścić skopiowane reklamy.
 7. W menu Edytuj kliknij Wklej (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na Macu).
 8. Opcjonalnie: w wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz opcję „Wstrzymaj nowe reklamy po skopiowaniu”, aby nowo utworzone reklamy były wstrzymane. W przeciwnym wypadku wszystkie kopie reklam, które były aktywne podczas kopiowania, będą aktywne także po wklejeniu.
 9. Kliknij Wklej.
Skopiuj grupy reklam

Aby skopiować grupy reklam do innej kampanii:

 1. Zaloguj się na konto AdWords na https://adwords.google.pl
 2. Kliknij kartę Kampanie.
 3. Otwórz kartę Grupy reklam.
 4. Zaznacz pola obok grup reklam, które chcesz skopiować. Następnie z menu Edytuj wybierz Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na Macu).
 5. Otwórz kartę Kampanie.
 6. Kliknij kampanię, w której chcesz umieścić skopiowane grupy reklam.
 7. W menu Edytuj kliknij Wklej (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na Macu).
 8. Opcjonalnie: w wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz opcję „Wstrzymaj nowe grupy reklam po skopiowaniu”, by nowo utworzone grupy reklam zostały wstrzymane. W przeciwnym wypadku wszystkie kopie grup reklam, które były aktywne podczas kopiowania, będą aktywne także po wklejeniu.
 9. Kliknij Wklej.

Uwagi

 • Kopiowanie: można kopiować wiele kampanii, grup reklam i słów kluczowych naraz. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami kopiowania, ale zamiast zaznaczania pola obok jednej kampanii, grupy reklam lub reklamy czy jednego słowa kluczowego, należy zaznaczyć wiele pól.
 • Wklejanie: grupy reklam, reklamy i słowa kluczowe można wklejać w wielu miejscach naraz. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami kopiowania, ale zamiast zaznaczania pola obok jednego miejsca, w którym ma nastąpić wklejenie, należy zaznaczyć pola obok wielu miejsc.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?