Zobrazení údajů Google Analytics v přehledech služby AdWords

 • V nových sloupcích služby AdWords můžete zobrazovat některé metriky Google Analytics.
 • Než sloupce aktivujete, je třeba propojit účty.
 • Z těchto údajů získáte lepší přehled a mohou vám také pomoci s optimalizací některých kampaní.

Výhody

Zobrazíte-li tyto metriky Google Analytics o interakci s webovými stránkami vedle statistik o výkonu AdWords, zjistíte, co uživatelé dělají, když se po kliknutí na reklamu dostanou na vaši vstupní stránku. Mohou se vám zobrazit tyto údaje:

 • Míra okamžitého opuštění: Když někdo zobrazí jen jednu stránku nebo spustí pouze jednu událost, považuje Analytics takovou návštěvu za okamžité opuštění. Míra okamžitého opuštění webu představuje procento návštěv, které jsou považovány za okamžité opuštění.
 • Průměrná doba trvání návštěvy: Průměrná doba, po kterou návštěvník zůstal na webových stránkách.
 • Stránky/návštěva: Průměrný počet stránek zobrazených během jedné návštěvy.
 • Procento nových návštěv: Odhadované procento prvních návštěv.

Tyto informace vám pomohou zjistit účinnost vašich kampaní a reklamních sestav. To vám pak může pomoci při rozhodování o rozpočtech, nabídkách, vstupních stránkách a textech reklam.

Pokud například zobrazíte míru okamžitého opuštění reklamní sestavy vedle její míry prokliku (CTR), můžete zjistit, zda zákazníci po kliknutí na reklamu naleznou na webu to, co očekávají.

Příklad

Příklad

Dan prodává na internetu květiny. Jedna z jeho kampaní je zaměřena na květiny k narozeninám. Dan experimentuje s různými tématy klíčových slov, aby našel reklamní sdělení, které mu přinese nejvyšší objem prodeje. Jedna z jeho reklamních sestav je zaměřena na „narozeninové kytice“, zatímco další obsahuje klíčová slova a reklamy související s „aranžování květin k narozeninám“.

Když si prohlédne míru prokliku (CTR) obou reklamních sestav, zjistí, že více uživatelů kliká na reklamy z reklamní sestavy s tématem „kytice“ než na reklamy z reklamní sestavy s tématem „aranžování květin“. Nejdříve se domnívá, že reklamní sestava s tématem „kytice“ je úspěšnější. Když ale přidá do přehledu reklamní sestavy sloupec Míra okamžitého opuštění (na základě údajů z Google Analytics), odhalí novou důležitou informaci.

Zjistí, že reklamy z reklamní sestavy s tématem „kytice“ sice mají vyšší míru prokliku (8 %) než reklamy z reklamní sestavy s tématem „aranžování květin“ (6 %), zaznamenávají však také vyšší míru okamžitého opuštění (60 %). To znamená, že více než polovina uživatelů, kteří se dostanou na webové stránky prostřednictvím kliknutí na reklamy z reklamní sestavy s tématem „kytice“, na stránkách nezůstane, neprozkoumá je a neuskuteční nákup.

Jinými slovy, reklamní sestava s tématem „kytice“ sice zaznamenává mnoho prokliků, nemusí to však být ty, o které má Dan zájem. Dan vidí, že reklamní sestava s tématem „aranžování květin“ má nižší míru okamžitého opuštění (30 %). To znamená, že uživatelé, kteří se po kliknutí na reklamy z této reklamní sestavy dostanou na jeho webové stránky, na nich s větší pravděpodobností zůstanou a prozkoumají je.

 

Téma reklamní sestavy Zobrazení Míra prokliku Kliknutí na reklamu Míra okamžitého opuštění Uživatelé, kteří
web okamžitě neopustili
narozeninové kytice 1000 8 % 80 60 % 32
aranžování květin k narozeninám 1000 6 % 60 30 % 42

 

Reklamní sestava s tématem „aranžování květin“ je pro Dana hodnotnější, přestože zaznamenává méně kliknutí. Uživatelé, kteří na reklamy z této reklamní sestavy kliknou, se totiž na jeho webu zdrží a prozkoumají jej.

 

Nastavení sloupců s údaji z Analytics v AdWords

Krok 1: Propojení účtu AdWords s výběry dat Google Analytics

Než propojíte účet AdWords se svými výběry dat Google Analytics, je třeba zkontrolovat, zda jsou oba účty nastaveny podle následujících požadavků na účet:

 1. Budete potřebovat oprávnění k úpravám pro účty Google Analytics, ze kterých chcete údaje importovat, a pro účet AdWords, do kterého chcete údaje importovat. (Všechny účty musejí být zaregistrovány se stejnou e-mailovou adresou.)

  Poznámka: Pokud pro přístup k účtu AdWords používáte Klientské centrum, musí mít vaše přihlašovací údaje pro Klientské centrum oprávnění pro úpravy u příslušných účtů Google Analytics.

 2. V účtu AdWords musí být aktivováno automatické značkování.
 3. V příslušných účtech Google Analytics již musí být importované údaje z účtu AdWords.
 4. V Google Analytics musí být nastaveno sdílení údajů na možnost Sdílet údaje Google Analytics pouze s dalšími službami Google.

Pokud jste výše uvedené body 2, 3 a 4 neprovedli přesně, mohlo dojít k odpojení účtů a znemožnění importu údajů Google Analytics do účtu AdWords.

Krok 2: Import výběrů dat Google Analytics do AdWords

Při importu je důležité správně propojit účet AdWords s výběry dat Google Analytics, aby bylo zaručeno, že AdWords zachytí všechny požadované údaje Google Analytics.

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Nastavení účtu. Preferences Tab
 3. Vyberte možnost Propojené účty.
 4. Budete vyzváni, abyste zvolili výběry dat Google Analytics, z nichž chcete importovat údaje. Zobrazit lze buď pouze dostupné výběry dat, nebo všechny své výběry dat ve službě Analytics – včetně těch, které nelze propojit, protože nesplňují výše uvedená kritéria.
 5. View Google Analytics Views
 6. Kliknutím na příkaz Přidat vpravo od názvu výběru dat můžete vybrat až deset výběrů dat, které chcete propojit s účtem AdWords. Poznámka: Platí omezení jednoho výběru dat na jednu webovou službu, aby se zabránilo dvojnásobnému započítávání.
 7. Add Analytics Views

Odstraňování problémů

 • Pokud nevidíte účet nebo výběr dat, který hledáte, pravděpodobně k příslušnému účtu Google Analytics nemáte přístup pro správce. Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás.
 • Pokud hledaný účet nebo výběr dat vidíte, ale je nedostupný, pravděpodobně jste ještě neimportovali údaje nebo je třeba upravit nastavení soukromí Google Analytics.

Důležité upozornění

 • Seznam propojených výběrů dat lze upravit kliknutím na příkaz Upravit na stránce Propojené účty. (Po propojení účtů bude moci importované metriky Google Analytics zobrazit každý uživatel vašeho účtu AdWords.)
 • Chcete-li zaručit cílený import informací, které potřebujete, je důležité, abyste účet AdWords propojili se všemi relevantními výběry dat Google Analytics. Pokud například účet AdWords obsahuje klíčová slova a reklamy, které cílí na vstupní stránky na čtyřech různých webech, je důležité propojit účet AdWords s výběrem dat Google Analytics pro každý z těchto čtyř webů.
 • Údaje Analytics můžete importovat do účtu AdWords pouze z jednoho výběru dat na každou službu, maximálně lze provést import z deseti služeb.
 • Pokud neoznačíte každou stránku, kterou chcete v Google Analytics měřit, nezískáte úplné údaje, o které máte zájem.
 • Z Google Analytics nelze importovat metriky služeb ve formě mobilních aplikací.
Krok 3: Přidání nových sloupců do přehledů

Po propojení účtů můžete do přehledů přidat nové sloupce. Zde je postup:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na kartu Kampaně nebo Reklamní sestavy.
 3. Klikněte na tlačítko Sloupce a vyberte z rozbalovací nabídky možnost Upravit sloupce.
 4. Po straně rozbalovací nabídky pro přizpůsobení sloupců vyhledejte kategorii Google Analytics.
 5. Klikněte na příkaz Přidat u každého sloupce, který chcete přidat.
 6. Klikněte na tlačítko Použít.

Údaje

Nesrovnalosti mezi údaji služeb AdWords a Google Analytics

V některých případech se nemusí údaje AdWords shodovat s údaji importovanými ze služby Google Analytics. Některé nejčastější důvody:

 • Program Google AdWords měří kliknutí, zatímco služba Google Analytics měří návštěvy. Tyto metriky se mohou lišit z několika důvodů:
  • Uživatel mohl na reklamu kliknout několikrát. Pokud uživatel klikne na reklamu několikrát během jedné návštěvy, zaznamená AdWords několik kliknutí, zatímco služba Google Analytics bude považovat všechna zobrazení stránky za jednu návštěvu.
  • Uživatel mohl kliknout na reklamu a později se na web vrátil přímo, prostřednictvím záložky nebo uloženého odkazu. Takový případ bude zaznamenán jako jedno kliknutí v AdWords, ale jako několik návštěv v Analytics.
  • Uživatel mohl kliknout na vaši reklamu, ale poté se rozmyslet a zrušit načítání stránky kliknutím na jinou stránku nebo stisknutím tlačítka Zastavit či Zpět v prohlížeči. V takovém případě nebude v Analytics návštěva zaznamenána, ale AdWords kliknutí přesto započítá.
 • V zájmu přesnější fakturace systém Google AdWords z vašich přehledů automaticky filtruje neplatná kliknutí.
 • Do porovnání dlouhých časových období mohla být zahrnuta období, ve kterých účty nebyly propojeny.
Dostupnost a aktuálnost údajů

Google Analytics začne shromažďovat a ukládat údaje týkající se AdWords okamžitě poté, co propojíte účty Google Analytics a AdWords. Údaje Google Analytics tedy můžete importovat do účtu AdWords po dobu, po kterou bude účet AdWords a účet Google Analytics propojen.

Příklad

Pokud jste účty propojili na základě zdrojů nákladů 1. května a údaje Google Analytics jste do účtu AdWords začali importovat 15. května, zahrnou se do přehledů AdWords údaje Google Analytics od 1. května. Poznámka: Údaje Google Analytics jsou dostupné pouze od 1. dubna 2009.)

Google Analytics sice obvykle zpracovává údaje průběžně během dne, aktualizace všech údajů však může trvat až 24 hodin. Pokud například spustíte přehled za včerejšek dnes v 15 hodin, je možné, že některé včerejší údaje (konkrétně od 15 hodin do půlnoci) nebudou v přehledu uvedeny v plném rozsahu.

Důležité upozornění

Pokud váš web do služby Google Analytics posílá údaje o více než 50 000 návštěvách denně, může aktualizace všech údajů trvat až 48 hodin. Aktualizace metrik se tak může zpozdit až o dva dny.

Pomohl vám tento článek?