Zobrazení údajů Google Analytics v přehledech služby AdWords

 • Pomocí nových sloupců služby AdWords můžete zobrazit některé statistické údaje služby Google Analytics.
 • Než sloupce aktivujete, nejprve si propojte účty.
 • Z těchto údajů získáte lepší přehled a mohou vám také pomoci optimalizovat některé kampaně.

Výhody

Pokud zobrazíte tyto statistiky Google Analytics o interakci s webovými stránkami vedle statistik o výkonu AdWords, zjistíte, co uživatelé dělají, když se po kliknutí na reklamu dostanou na cílovou adresu URL. Uvidíte například tyto typy údajů:

 • Míra okamžitého opuštění: Pokud návštěvník zobrazí pouze jedinou stránku vašeho webu nebo provede pouze jednu akci, označujeme takovou návštěvu jako okamžité opuštění. Míra okamžitého opuštění webu představuje procento návštěv, které jsou považovány za okamžité opuštění.
 • Průměrné trvání návštěvy: Průměrná doba, po kterou návštěvník zůstal na webových stránkách.
 • Stránky/návštěva: Průměrný počet stránek zobrazených během jedné návštěvy.
 • Procento nových návštěv: Odhadované procento návštěvníků, kteří váš web navštívili poprvé.

Tyto informace vám pomohou zjistit účinnost vašich kampaní a reklamních sestav. To vám pak může pomoci při rozhodování o rozpočtech, nabídkách, vstupních stránkách a textech reklam.

Například zobrazením míry okamžitého opuštění spolu s mírou prokliku (CTR) reklamní sestavy můžete zjistit, zda zákazníci po kliknutí na reklamu naleznou to, co očekávají.

Podívejte se na příklad

Příklad

Dan prodává na internetu květiny. Jedna z jeho kampaní je zaměřena na květiny k narozeninám. Dan experimentuje s různými tématy klíčových slov, aby našel reklamní sdělení, které mu přinese nejvyšší objem prodeje. Jedna z jeho reklamních sestav je zaměřena na „narozeninové kytice“, zatímco další obsahuje klíčová slova a reklamy související s „aranžování květin k narozeninám“.

Když si prohlédne míru prokliku (CTR) obou reklamních sestav, zjistí, že více uživatelů kliká na reklamy z reklamní sestavy s tématem „kytice“ než na reklamy z reklamní sestavy s tématem „aranžování květin“. Nejdříve se domnívá, že reklamní sestava s tématem „kytice“ je úspěšnější. Když však přidá do přehledu reklamní sestavy sloupec Míra okamžitého opuštění, odhalí novou důležitou informaci.

Zjistí, že reklamy z reklamní sestavy s tématem „kytice“ sice mají vyšší míru prokliku (8 %) než reklamy z reklamní sestavy s tématem „aranžování květin“ (6 %), zaznamenávají však také vyšší míru okamžitého opuštění (60 %). To znamená, že více než polovina uživatelů, kteří se dostanou na webové stránky prostřednictvím kliknutí na reklamy z reklamní sestavy s tématem „kytice“, na stránkách nezůstane, neprozkoumá je a neuskuteční nákup.

Jinými slovy, reklamní sestava s tématem „kytice“ sice zaznamenává mnoho prokliků, nemusí to však být ty, o které má Dan zájem. Dan vidí, že reklamní sestava s tématem „aranžování květin“ má nižší míru okamžitého opuštění (30 %). To znamená, že uživatelé, kteří se po kliknutí na reklamy z této reklamní sestavy dostanou na jeho webové stránky, na nich s větší pravděpodobností zůstanou a prozkoumají je.

 

Téma reklamní sestavy Zobrazení CTR Kliknutí na reklamy Míra okamžitého opuštění Návštěvníci, kteří
web okamžitě neopustili
narozeninové kytice 1000 8 % 80 60 % 32
aranžování květin k narozeninám 1000 6 % 60 30 % 42

 

Reklamní sestava s tématem „aranžování květin“ je pro Dana hodnotnější, přestože zaznamenává méně kliknutí. Návštěvníci, kteří na reklamy z této reklamní sestavy kliknou, se však na jeho webu zdrží a prozkoumají jej.

 

Nastavení

Krok 1: Propojení účtu AdWords s výběry dat Google Analytics

Než propojíte účet AdWords se svými zobrazeními Google Analytics, je třeba zkontrolovat, zda jsou oba účty nastaveny podle následujících požadavků na účet:

 1. Budete potřebovat oprávnění k úpravám pro účty Google Analytics, ze kterých chcete údaje importovat, a pro účet AdWords, do kterého chcete údaje importovat. (Všechny účty musejí být zaregistrovány se stejnou e-mailovou adresou.)

  Poznámka: Pokud pro přístup k účtu AdWords používáte Klientské centrum, musí mít vaše přihlašovací údaje pro Klientské centrum oprávnění pro úpravy u příslušných účtů Google Analytics.

 2. V účtu AdWords by mělo být aktivováno automatické značkování.
 3. V příslušných účtech Google Analytics by již měly být importované údaje z účtu AdWords.
 4. V Google Analytics musí být nastaveno sdílení údajů na možnost Sdílet údaje Google Analytics pouze s dalšími službami Google.

Pokud jste výše uvedené body 2, 3 a 4 neprovedli přesně, mohlo dojít k odpojení účtů a znemožnění importu údajů Google Analytics do účtu AdWords.

Krok 2: Import zobrazení Google Analytics do AdWords

Při importu je důležité správně propojit účet AdWords se zobrazeními Google Analytics, aby bylo zaručeno, že AdWords zachytí všechny požadované údaje Google Analytics.

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Nastavení účtu. Preferences Tab
 3. Vyberte možnost Propojené účty.
 4. Budete vyzváni, abyste zvolili výběry dat Google Analytics, z nichž chcete importovat údaje. Zobrazit lze buď pouze dostupné výběry dat, nebo všechny své výběry dat ve službě Analytics – včetně těch, které nelze propojit, protože nesplňují výše uvedená kritéria.
 5. View Google Analytics Views
 6. Kliknutím na příkaz Přidat vpravo od názvu výběru dat můžete vybrat až deset výběrů dat, které chcete propojit s účtem AdWords. Poznámka: Platí omezení jednoho výběru dat na jednu webovou službu, aby se zabránilo dvojnásobnému započítání.
 7. Add Analytics Views

Odstraňování problémů

 • Pokud nevidíte účet nebo výběr dat, který hledáte, ou're looking for, it's likely because you don't have administrative access to that Google Analytics account. Contact us if you need help
 • Pokud hledaný účet nebo výběr dat vidíte, ale je nedostupný, pravděpodobně jste ještě neimportovali údaje nebo je třeba upravit nastavení soukromí Google Analytics.

Důležité poznámky

 • Seznam propojených výběrů dat lze upravit kliknutím na příkaz Upravit na stránce Propojené účty. (Po propojení účtů bude moci zobrazit importované statistiky Google Analytics každý uživatel vašeho účtu AdWords.)
 • Chcete-li zaručit cílený import informací, které potřebujete, je důležité, abyste účet AdWords propojili se všemi relevantními zobrazeními Google Analytics. Pokud například účet AdWords obsahuje klíčová slova a reklamy, které cílí na cílové adresy URL na čtyřech různých webech, je důležité propojit účet AdWords se zobrazením Google Analytics pro každý z těchto čtyř webů.
 • Účet AdWords lze propojit nejvýše s 10 výběry dat.
 • Pokud neoznačíte každou stránku, kterou chcete v Google Analytics měřit, nezískáte úplné údaje, o které máte zájem.
Krok 3: Přidání nových sloupců do přehledů

Po propojení účtů můžete do přehledů přidat nové sloupce. Zde je postup:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na kartu Kampaně nebo Reklamní sestavy.
 3. Klikněte na tlačítko Sloupce a v rozbalovacím seznamu vyberte možnost Přizpůsobit sloupce.
 4. See how to customize columns
 5. Na levé straně rozbalovací nabídky pro přizpůsobení sloupců vyhledejte kategorii Google Analytics.
 6. Klikněte na příkaz Přidat u každého sloupce, který chcete přidat.
 7. Klikněte na tlačítko Použít.

Údaje

Nesrovnalosti mezi údaji služeb AdWords a Google Analytics

V některých případech se nemusí údaje AdWords shodovat s údaji importovanými ze služby Google Analytics. Některé nejčastější důvody:

 • Služba Google AdWords sleduje kliknutí, zatímco ve službě Google Analytics jsou zaznamenávány návštěvy. Tyto metriky se mohou lišit z několika důvodů:
  • Návštěvník mohl na reklamu kliknout několikrát. Pokud uživatel klikne na reklamu několikrát během jedné relace, zaznamená služba AdWords několik kliknutí, zatímco služba Google Analytics bude považovat všechna zobrazení stránky za jednu návštěvu.
  • Uživatel mohl kliknout na reklamu a později se na web vrátil přímo, prostřednictvím záložky nebo uloženého odkazu. Takový případ bude zaznamenán jako jedno kliknutí (v AdWords), ale jako několik návštěv (v Analytics).
  • Návštěvník mohl kliknout na vaši reklamu, ale poté se rozmyslet a zrušit načítání stránky kliknutím na jiný odkaz nebo na tlačítka Zastavit či Zpět v prohlížeči. V takovém případě nebude v Analytics návštěva zaznamenána, ale služba AdWords kliknutí přesto započítá.
 • Pro přesnější fakturaci systém Google AdWords z vašich přehledů automaticky filtruje neplatná kliknutí.
 • Do porovnání dlouhých časových období mohla být zahrnuta období, ve kterých účty nebyly propojeny.
Dostupnost a aktuálnost údajů

Google Analytics začne shromažďovat a ukládat údaje týkající se AdWords okamžitě poté, co propojíte účty Google Analytics a AdWords. Údaje Google Analytics tedy můžete importovat do účtu AdWords po dobu, po kterou bude účet AdWords a účet Google Analytics propojen.

Příklad

Pokud jste účty propojili na základě zdrojů nákladů 1. května a údaje Google Analytics jste do účtu AdWords začali importovat 15. května, zahrnou se do přehledů AdWords údaje Google Analytics od 1. května. Poznámka: Údaje Google Analytics jsou dostupné pouze od 1. dubna 2009.)

Google Analytics sice obvykle zpracovává údaje průběžně během dne, aktualizace všech údajů však může trvat až 24 hodin. Pokud například spustíte přehled za včerejšek dnes v 15 hodin, je možné, že některé včerejší údaje (konkrétně od 15 hodin do půlnoci) nebudou v přehledu uvedeny v plném rozsahu.

Důležité poznámky

Pokud váš web do služby Google Analytics posílá údaje o více než 50 000 návštěvách denně, může aktualizace všech údajů trvat až 48 hodin. Aktualizace metrik se tak může zpozdit až o dva dny.