Problemen met geautomatiseerde regels oplossen

Bij het gebruik van geautomatiseerde regels kunnen zich de volgende problemen voordoen:

 • Regels die worden uitgevoerd maar fouten bevatten
 • Regels die worden uitgevoerd maar geen wijzigingen aanbrengen
 • Het bericht 'Uitgeschakelde gebruiker' wordt weergegeven

Mijn regel is uitgevoerd maar bevatte fouten

In zeldzame gevallen kan een regel wel worden uitgevoerd, maar bevat deze fouten. U kunt de fouten bekijken in de tabel met logbestanden door op 'Automatiseren' > 'Regels beheren' te klikken. Hier ziet u het bericht 'Voltooid, met fouten'. Klik op 'Details weergeven' voor specifiekere informatie.

Mijn regel is uitgevoerd maar heeft geen wijzigingen aangebracht

Er zijn verschillende scenario's waarin een regel wel wordt uitgevoerd, maar er geen wijzigingen worden aangebracht. Dit kan te maken hebben met een van de volgende beperkingen:

 • In advertentiegroepen in het Display Netwerk kunt u alleen de biedingsdimensie wijzigen die is aangepast voor de betreffende campagne. Als u bijvoorbeeld een advertentiegroep heeft die gebruikers target op basis van plaatsingen, kunt u alleen biedingen wijzigen die zijn gerelateerd aan plaatsingen voor die advertentiegroep. Maakt u in dit voorbeeld een regel die biedingen probeert te wijzigen die zijn gerelateerd aan geslacht, leeftijd of een andere dimensie, dan wordt de regel wel uitgevoerd, maar worden er geen wijzigingen aangebracht.
 • In uw campagnes in het Display Netwerk kunt u automatisch ingestelde plaatsingen, geslachten of leeftijden niet wijzigen. Handmatig ingestelde plaatsingen, geslachten of leeftijden kunt u echter wel wijzigen.
 • Zoekwoorden en voor zoeken geschikte remarketinglijsten voor zoekadvertenties zijn alleen-lezen voor regels die zijn gemaakt in campagnes die zowel het zoeknetwerk als het Display Netwerk targeten. Als u op deze manier een regel instelt, kunt u zoekwoorden en remarketinglijsten voor zoekadvertenties wel controleren met behulp van regels, maar niet wijzigen. Op het tabblad 'Zoekwoorden' is het echter wel mogelijk om regels te maken waarmee u zoekwoorden zowel kunt controleren als wijzigen.

Als een regel die u heeft gemaakt, de verwachte wijzigingen niet heeft aangebracht en geen van de hierboven genoemde uitzonderingen zich voordoet, probeer dan nogmaals een voorbeeld van de regel te bekijken om na te gaan of deze correct is ingesteld. U kunt ook de voorbeelden in ons artikel over veelvoorkomende manieren voor het gebruik van regels bekijken om suggesties te zien voor het op de juiste wijze instellen van regels.

Mijn regel geeft het bericht 'Uitgeschakelde gebruiker' weer

Geautomatiseerde regels worden gemaakt namens de gebruiker die ze instelt. Als een gebruiker de toegang tot zijn AdWords-account kwijtraakt, worden de regels die hij heeft gemaakt, niet uitgevoerd. Om de regel opnieuw te laten uitvoeren, kan elke huidige gebruiker van het account de regel openen en opnieuw opslaan. Hierdoor gaat het systeem de regel weer uitvoeren.

E-mails over geautomatiseerde regels stopzetten

U kunt het verzenden van e-mails stopzetten door de e-mailinstellingen van een regel te wijzigen, de regel te onderbreken of de regel te verwijderen. Bekijk de volledige instructies.

Probeer het nu

Hoe nuttig is dit artikel:

Feedback is geregistreerd. Hartelijk dank.
 • Helemaal niet nuttig
 • Niet erg nuttig
 • Een beetje nuttig
 • Erg nuttig
 • Uitermate nuttig