Problemen met geautomatiseerde regels oplossen

Er kunnen een aantal problemen met uw geautomatiseerde regels optreden:

  • Regels die worden uitgevoerd maar fouten bevatten
  • Regels die worden uitgevoerd maar geen wijzigingen aanbrengen
  • Een bericht 'uitgeschakelde gebruiker'

We bekijken de oorzaken van deze fouten en wat u hieraan kunt doen.

Mijn regel is uitgevoerd maar bevatte fouten

In zeldzame gevallen kan een regel worden uitgevoerd, maar fouten bevatten. U kunt de fouten bekijken in de tabel met logbestanden door op 'Automatiseren' > 'Regels beheren' te klikken. Er wordt een bericht 'Voltooid, met fouten' weergegeven. Klik op 'Details weergeven' voor specifieke redenen.

Mijn regel is uitgevoerd maar heeft geen wijzigingen aangebracht

Als een regel die u heeft gemaakt, niet de verwachte wijzigingen heeft aangebracht, bekijkt u nogmaals een voorbeeld van de regel om te zien of de regel op de juiste wijze is ingesteld. U kunt ook de voorbeelden in ons artikel over veelvoorkomende manieren voor het gebruik van regels bekijken om suggesties te zien voor het instellen van goede regels.

Mijn regel geeft het bericht 'Uitgeschakelde gebruiker' weer

Geautomatiseerde regels worden gemaakt namens de gebruiker die ze instelt. Wanneer een gebruiker de toegang tot zijn AdWords-account kwijtraakt, worden de regels die hij heeft gemaakt, niet uitgevoerd. Om de regel opnieuw te laten uitvoeren, kan elke huidige gebruiker van het account de regel openen en opnieuw opslaan. Hierdoor gaat het systeem de regel weer uitvoeren

E-mails over geautomatiseerde regels stopzetten

U kunt e-mails stopzetten door de e-mailinstellingen van een regel te veranderen, de regel te pauzeren of de regel te verwijderen. Bekijk de volledige instructies.

Nu proberen