Trang Lập hóa đơn và thanh toán

Nếu đang sử dụng trải nghiệm AdWords mới, bạn sẽ không thấy biểu tượng bánh răng  trong tài khoản của mình. Thay vào đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải. Bạn sẽ tìm thấy Lập hóa đơn và thanh toán trong tiêu đề "Thiết lập".

Trang Lập hóa đơn và thanh toán dưới biểu tượng bánh răng là trang tổng hợp để thanh toán cho chi phí quảng cáo và quản lý thanh toán của bạn.

Những trang này cung cấp điều hướng đơn giản, tùy chọn lọc và tóm tắt dễ dàng nhìn thấy cho tất cả thông tin lập hóa đơn và thanh toán quan trọng của bạn.

Dưới đây là một số điều bạn có thể thực hiện:

 • Xem tóm tắt tất cả các giao dịch trong quá khứ của bạn.
  Nhấp vào Giao dịch để xem các khoản thanh toán, tín dụng và điều chỉnh cũng như chi phí trong quá khứ liên quan đến tài khoản của bạn. Bạn có thể sắp xếp, lọc, in hoặc tạo bảng tính cho các thông tin này bằng cách nhấp vào nút Xuất trên thanh công cụ màu xám. Và nếu bạn muốn xem các khoản thanh toán và hóa đơn trong quá khứ của mình, hãy điều chỉnh phạm vi thời gian.

 • Thay đổi phương thức thanh toán của bạn.
  Thêm phương thức thanh toán để thanh toán cho các chi phí của bạn hoặc chỉ định thẻ tín dụng dự phòng bằng cách nhấp vào Phương thức thanh toán.

 • Xem cài đặt hồ sơ của bạn.
  Bấm vào Cài đặt để xem địa chỉ thanh toán, số ID thanh toán và thông tin liên hệ khác. Bạn có thể sử dụng mã khuyến mại tại đây bằng cách nhấp vào Quản lý mã khuyến mại ở cuối trang.

 • Thanh toán.
  Sau khi nhấp vào biểu tượng bánh răng sau đó nhấp vào Lập hóa đơn và thanh toán, bạn sẽ truy cập trang Thanh toán, nơi bạn có thể nhấp vào nút Thanh toán để thanh toán cho AdWords. Nhấp vào Quản lý mã khuyến mại nếu bạn có mã này.
Truy cập vào AdWords
 
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?