Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Trang Thanh toán của bạn

Trang Thanh toán dưới biểu tượng bánh răng là điểm duy nhất để chi trả chi phí quảng cáo và quản lý thanh toán của bạn.

Trang Thanh toán cung cấp điều hướng đơn giản, tùy chọn lọc và tóm tắt dễ nhìn thấy cho tất cả thông tin lập hóa đơn và thông tin thanh toán quan trọng của bạn.

Dưới đây là một số điều bạn có thể thực hiện:

 • Xem tóm tắt tất cả giao dịch trong quá khứ của bạn.
  Nhấp vào Lịch sử giao dịch để xem các khoản thanh toán, tín dụng và điều chỉnh cũng như chi phí trong quá khứ liên quan đến tài khoản của bạn. Bạn có thể sắp xếp, lọc, in hoặc tạo bảng tính cho các thông tin này bằng cách nhấp vào nút Xuất trên thanh công cụ màu xám. Và nếu bạn muốn xem các khoản thanh toán và hóa đơn trong quá khứ của mình, hãy điều chỉnh phạm vi thời gian.

 • Thay đổi cài đặt thanh toán của bạn.
  Thêm phương thức thanh toán để thanh toán cho các chi phí của bạn, chỉ định thẻ tín dụng dự phòng và xem cài đặt thanh toán của bạn. Bạn cũng có thể chuyển từ thanh toán thủ công sang thanh toán tự động bằng cách nhấp vào Cài đặt thanh toán .

 • Xem cài đặt tiểu sử của bạn.
  Nhấp vào Tiểu sử thanh toán để xem địa chỉ thanh toán, số ID thanh toán và thông tin liên hệ khác.

 • Thanh toán hoặc áp dụng mã khuyến mại.
  Sau khi nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán, hãy nhấp vào nút Thanh toán gần đầu trang để thanh toán. Hoặc nhấp vào Quản lý mã khuyến mại nếu bạn đã có mã này.
Truy cập AdWords
 
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Đăng nhập vào AdWords

Nhận trợ giúp và mẹo cho tài khoản cụ thể bằng cách đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản AdWords của bạn hoặc tìm hiểu cách bắt đầu với AdWords.