Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko

Kattavuuden ja näyttötiheyden mittaaminen

Analysoimalla kattavuus- ja näyttötiheystietoja voit arvioida, kuinka monta ihmistä näki mainoksesi ja kuinka monta kertaa he näkivät sen tietyn ajanjakson aikana.

Kattavuuden arviointi perustuu evästeiden seuraamiseen. Evästeet soveltuvat kattavuuden tutkimiseen, sillä niiden avulla voi tunnistaa käytetyt selaimet. Kattavuutta mitattaessa lasketaan nimittäin tarkkaan ottaen selaimia, joissa mainos on näytetty tai joissa se on saanut klikkauksen. Evästeillä saatu mittaustulos on kuitenkin vain arvio, sillä osa käyttäjistä käyttää useampaa selainta tai tietokonetta. Vastaavasti toisilla käyttäjillä voi olla selain yhteiskäytössä muiden henkilöiden kanssa. Näistä seikoista huolimatta evästeisiin perustuva mittaus antaa yhtenäisen käsityksen siitä, kuinka laajalti mainos on nähty.

Kattavuus- ja näyttötiheystietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella kattavuus- ja näyttötiheystietoja lisäämällä tilastotaulukkoosi Yksilölliset evästeet‑ ja Keskim. impressiotiheys evästettä kohti ‑sarakkeet ja valitsemalla avattavasta valikosta kyseisten sarakkeiden yläpuolelta tietyn ajanjakson. Nämä sarakkeet ovat käytettävissä vain kaikkien kampanjoiden tilastotaulukossa.

Voit lisätä nämä sarakkeet tilastotaulukkoosi seuraavasti:

  1. Kirjaudu AdWords‑tilillesi.
  2. Klikkaa Kampanjat-välilehden avattavaa Sarakkeet-luetteloa ja valitse sitten Muokkaa sarakkeita.
  3. Valitse Kattavuustiedot.
  4. Klikkaa Lisää kaikki sarakkeet.
  5. Valitse Käytä.

Miten Google laskee kattavuuden ja näyttötiheyden?

Näyttötiheyden rajoitustoiminto ja katseltavissa olevat näyttökerrat

Vain katseltavissa olevat näyttökerrat huomioidaan näyttötiheyden rajoituksia laskettaessa. Keskimääräinen näyttökertatiheys evästettä kohti ja muut toistuvuusraportointitiedot saattavat näyttää suuremmilta kuin näyttötiheyden rajoitukset, koska toiminto laskee katseltavissa olevien näyttökertojen lisäksi väliaikaisesti myös näyttökerrat, jotka eivät ole katseltavissa. 

Evästeiden poiston huomioon ottaminen

Haluamme varmistaa, että jokainen laskettu eväste vastaa yksilöllistä selainta. Toisinaan käyttäjät kuitenkin poistavat evästeitä. Tällöin uusi eväste luodaan, kun mainos näytetään heille seuraavan kerran. Tässä tapauksessa kaksi evästettä – vanha poistettu eväste ja uusi juuri luotu eväste – saattaa edustaa samaa selainta.

Kaksinkertaisen laskennan välttäminen

Varmistamme, että laskemme vain yksilöllisiä selaimia, ottamalla lukuun vain kypsiä evästeitä. Kypsät evästeet ovat evästeitä, jotka on luotu ennen sitä ajanjaksoa, jolta kattavuus mitataan. Jos raportin ajanjakso on esimerkiksi 15.–31. maaliskuuta, kaikki 14. maaliskuuta mennessä luodut evästeet ovat kypsiä. 15. maaliskuuta tai sen jälkeen luodut evästeet hylätään.

Laskemalla vain kypsiä evästeitä tiedämme, että jokainen eväste edustaa yksilöllistä selainta, koska jokainen niistä oli olemassa raportoitavan ajanjakson alussa eikä kaksi eri evästettä voi edustaa samaa selainta samaan aikaan.

Tietojen korjaaminen

Kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi kaikki uudet evästeet hylätään, mutta jotkin uudet evästeet ovat silti kelvollisia. Jotta voimme arvioida kattavuuden tarkemmin, on arvioitava, kuinka monet uusista evästeistä olivat itse asiassa kelvollisia.

Laadimme arvion tarkastelemalla kypsiin evästeisiin liittyvien näyttökertojen määrää ja vertaamalla näyttökertojen määrää evästeiden määrään. Oletuksena on, että kypsien evästeiden suhde kypsiin näyttökertoihin on sama kuin kaikkien evästeiden suhde kaikkiin näyttökertoihin. Tämän oletuksen perusteella laskemme arvon evästeiden koko määrälle. Tämä arvo on ilmoittamamme kattavuus.

Tarkka kattavuuden korjauskaava on seuraava:

    (Kypsät evästeet : Kypsät näyttökerrat) = (Evästeet yhteensä : Näyttökerrat yhteensä)

 

Kaavan selitys:

  • Evästeet yhteensä on tuntematon arvo. Se on yhtä kuin kattavuus, ja se on raporteissa näkyvä arvo.
  • Kypsät näyttökerrat ovat näyttökertoja, jotka liittyvät kypsiin evästeisiin.

Kuten huomaat, kaavassa verrataan kahta suhdetta: kypsien evästeiden suhdetta kypsiin näyttökertoihin ja evästeiden yhteismäärän suhdetta näyttökertojen yhteismäärään. Keräämiemme tietojen perusteella voimme laskea tarkkaan ensimmäisen suhteen. Sen jälkeen oletamme, että evästeiden suhde näyttökertoihin on sama kuin kypsien evästeiden suhde kypsiin näyttökertoihin.

Ratkaisemalla Evästeet yhteensä ‑arvon voimme muotoilla kaavan uudelleen seuraavasti:

    Evästeet yhteensä = Kypsät evästeet × (Näyttökerrat yhteensä : Kypsät näyttökerrat)

 

Tiesitkö…

Yksilölliset evästeet ‑sarakkeissa saattaa näkyä desimaalilukuja esimerkiksi seuraavasti: 1 809 601,18

Koska arvioitu tiheys perustuu otoksen tietoihin, yksilöllisten evästeiden arvioon ja kyseisiin evästeisiin liittyviin myöhempiin klikkauksiin, määrä ei ole aina kokonaisluku.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?
Kirjaudu AdWordsiin

Hanki tilikohtaisia ohjeita ja vinkkejä ">kirjautumalla sisään AdWords-tilisi sähköpostiosoitteella, tai katso lisätietoja AdWordsin käytön aloittamisesta.