Kattavuuden ja näyttötiheyden mittaaminen

Analysoimalla kattavuuus- ja näyttötiheystietoja voit arvioida, kuinka monta ihmistä näki mainoksesi ja kuinka monta kertaa he näkivät sen tietyn ajanjakson aikana.

Aloitamme kattavuuden arvioinnin evästeistä. Voimme arvioida kattavuutta evästeiden avulla, koska niiden avulla voimme tunnistaa selaimen. Kun laskemme kattavuuden, laskemme oikeastaan selaimet, joissa mainos on näytetty tai joissa se on saanut klikkauksen. Tämä mitta on arvio, sillä osa ihmisistä käyttää useampaa selainta tai tietokonetta ja osa ihmisistä jakaa selaimen. Mutta sen avulla saamme yhtenäisen käsityksen mainoksen näkyvyydestä.

Kattavuus- ja näyttötiheystietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella kattavuus- ja näyttötiheystietoja lisäämällä tilastotaulukkoosi Yksilöllinen eväste- ja Keskim. näyttökertatiheys evästettä kohti -sarakkeet.

Voit lisätä nämä sarakkeet tilastotaulukkoosi seuraavasti:

  1. Kirjaudu sisään AdWords-tiliisi osoitteessa https://adwords.google.fi.
  2. Klikkaa Kampanjat-välilehden avattavaa Sarakkeet-valikkoa ja valitse sitten Muokkaa sarakkeita.
  3. Klikkaa Kattavuustiedot.
  4. Klikkaa Lisää kaikki sarakkeet.
  5. Klikkaa Käytä-painiketta.
Huomautus: kattavuus- ja näyttötiheystiedot ovat saatavissa 6.7.2014 alkaen.

Miten Google laskee kattavuuden ja näyttötiheyden?

Evästeiden poiston ottaminen huomioon

Haluamme varmistaa, että jokainen laskettu eväste vastaa yksilöllistä selainta. Toisinaan käyttäjät kuitenkin poistavat evästeitä. Tällöin uusi eväste luodaan, kun mainos näytetään heille seuraavan kerran. Tässä tapauksessa kaksi evästettä – vanha poistettu eväste ja uusi juuri luotu eväste – saattaa edustaa samaa selainta.

Kaksinkertaisen laskennan välttäminen

Varmistamme, että laskemme vain yksilöllisiä selaimia ottamalla lukuun vain kypsiä evästeitä. Kypsät evästeet ovat evästeitä, jotka on luotu ennen sitä ajanjaksoa, jolta kattavuus mitataan. Jos raportin ajanjakso on esimerkiksi 15.–31. maaliskuuta, kaikki 14. maaliskuuta mennessä luodut evästeet ovat kypsiä. 15. maaliskuuta tai sen jälkeen luodut evästeet hylätään.

Laskemalla vain kypsiä evästeitä tiedämme, että jokainen eväste edustaa yksilöllistä selainta, koska jokainen niistä oli olemassa raportoitavan ajanjakson alussa eikä kaksi eri evästettä voi edustaa samaa selainta samaan aikaan.

Tietojen korjaaminen

Kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi kaikki uudet evästeet hylätään, mutta jotkin uudet evästeet ovat silti kelvollisia. Jotta voimme arvioida kattavuuden tarkemmin, on arvioitava, kuinka monet uusista evästeistä olivat itse asiassa kelvollisia.

Laadimme arvion tarkastelemme kypsiin evästeisiin liittyvien näyttökertojen määrää ja vertaamme näyttökertojen määrää evästeiden määrään. Oletuksena on, että kypsien evästeiden suhde kypsiin näyttökertoihin on sama kuin kaikkien evästeiden suhde kaikkiin näyttökertoihin. Sen perusteella laskemme arvon evästeiden koko määrälle. Tämä arvo on ilmoittamamme kattavuus.

Tarkka kattavuuden korjauskaava on seuraava:

    (Kypsät evästeet : Kypsät näyttökerrat) = (Evästeet yhteensä : Näyttökerrat yhteensä)

 

Kaavan selitys:

  • Evästeet yhteensä on tuntematon arvo. Se on yhtä kuin kattavuus, ja se on raporteissa näkyvä arvo.
  • Kypstä näyttökerrat ovat näyttökertoja, jotka liittyvät kypsiin evästeisiin.

Kuten huomaat, kaavassa verrataan kahta suhdetta: kypsien evästeiden suhdetta kypsiin näyttökertoihin ja evästeiden yhteismäärän suhdetta näyttökertojen yhteismäärään. Keräämiemme tietojen perusteella voimme laskea tarkkaan ensimmäisen suhteen. Sen jälkeen oletamme, että evästeiden suhde näyttökertoihin on sama kuin kypsien evästeiden suhde kypsiin näyttökertoihin.

Ratkaisemalla Evästeet yhteensä -arvon voimme muotoilla kaavan uudelleen seuraavasti:

    Evästeet yhteensä = Kypsät evästeet × (Näyttökerrat yhteensä : Kypsät näyttökerrat)

 

Tiesitkö tämän?

Yksilölliset evästeet -sarakkeissa saattaa näkyä desimaalilukuja esimerkiksi seuraavasti: 1 809 601,18

Koska arvioitu tiheys perustuu otoksen tietoihin, yksilöllisten evästeiden arvioon ja kyseisiin evästeisiin liittyviin myöhempiin klikkauksiin, määrä ei ole aina kokonaisluku.

Seuraavat vaiheet

Oliko tästä artikkelista hyötyä?