Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Kiểm tra Điểm chất lượng của bạn

Các thay đổi sắp tới cho báo cáo Điểm chất lượng

Kể từ tuần của ngày 12 tháng 9 năm 2016, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy Điểm chất lượng rỗng (được chỉ định bằng "--" trong bảng) khi không có đủ số lần hiển thị hoặc số nhấp chuột để xác định chính xác Điểm chất lượng của từ khóa.

Kết quả là "--" sẽ xuất hiện cho những từ khóa mới và từ khóa thiếu dữ liệu nhấp chuột và hiển thị gần đây. Theo mặc định, Điểm chất lượng là "--" sẽ không được bao gồm khi lọc theo Điểm chất lượng trong báo cáo hoặc quy tắc tự động. Nhưng bạn sẽ có tùy chọn bao gồm Điểm chất lượng là “--” trong dữ liệu được lọc của mình.

 

Cập nhật bắt buộc trước tuần của ngày 12 tháng 9 năm 2016

Nếu bạn sử dụng báo cáo hoặc quy tắc tự động bao gồm bộ lọc trên cột Điểm chất lượng, hãy lưu ý rằng Điểm chất lượng rỗng là “--” sẽ bị loại trừ theo mặc định. Để trả về các điểm số là “--” này, bạn cần phải chọn tùy chọn mới "Bao gồm điểm chất lượng là “--” khi thiết lập quy tắc hoặc bộ lọc. Để có thêm hành động nâng cao, hãy đọc tài liệu dành cho tập lệnh (báo cáophương pháp) và API AdWords (báo cáodịch vụ).

Khi tìm kiếm thông tin chi tiết về mức độ liên quan của trang đích và quảng cáo đối với từ khóa mà bạn đã chọn, bạn có thể xem Điểm chất lượng của bạn.

Bài viết này giải thích cách tìm Điểm chất lượng của bạn cho bất kỳ từ khóa nào của bạn.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn không quen với các thành phần của Điểm chất lượng, hãy xem xét xem lại Giới thiệu về Điểm chất lượng trước khi bạn bắt đầu.

Hướng dẫn

Chọn trải nghiệm AdWords bạn đang sử dụng. Tìm hiểu thêm.

Bạn có thể kiểm tra Điểm chất lượng bằng cách tìm kiếm bên trong tab Từ khóa. Có một vài cách để kiểm tra Điểm chất lượng của bạn.

Chạy chẩn đoán từ khóa:

 1. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
 2. Chọn tab Từ khóa.
 3. Nhấp vào ô lời thoại màu trắng Bong bóng từ chối quảng cáo bên cạnh trạng thái của bất kỳ từ khóa nào để xem chi tiết về Điểm chất lượng của từ khóa đó. Bạn có thể thấy xếp hạng cho tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáotrải nghiệm trang đích.

 

Bật cột Điểm ch.lượng:

 1. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
 2. Chọn tab Từ khóa.
 3. Tìm cột Điểm chất lượng trong bảng thống kê. Nếu bạn không nhìn thấy cột này trong bảng của mình, bạn có thể thêm cột này bằng cách thực hiện như sau:
  • Nhấp vào menu thả xuống Cột trong thanh công cụ phía trên bảng thống kê.
  • Chọn Sửa đổi cột.
  • Chọn Thuộc tính.
  • Nhấp vào Thêm bên cạnh Điểm chất lượng.
  • Nhấp vào Lưu.
Quality score column

Dùng thử ngay bây giờ

Bài viết này có hữu ích không?
Hướng dẫn sử dụng AdWords

Bắt đầu đúng với hướng dẫn từng bước của chúng tôi.