Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Kiểm tra Điểm chất lượng của bạn

Khi tìm kiếm thông tin chi tiết về mức độ liên quan của trang đích và quảng cáo đối với từ khóa mà bạn đã chọn, bạn có thể xem Điểm chất lượng của bạn.

Bài viết này giải thích cách tìm Điểm chất lượng của bạn cho bất kỳ từ khóa nào của bạn.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn không quen với các thành phần của Điểm chất lượng, hãy xem xét xem lại Giới thiệu về Điểm chất lượng trước khi bạn bắt đầu.

Hướng dẫn

Chọn trải nghiệm AdWords bạn đang sử dụng. Tìm hiểu thêm.

Bạn có thể kiểm tra Điểm chất lượng bằng cách tìm kiếm bên trong tab Từ khóa. Có một vài cách để kiểm tra Điểm chất lượng của bạn.

Chạy chẩn đoán từ khóa:

 1. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
 2. Chọn tab Từ khóa.
 3. Nhấp vào ô lời thoại màu trắng Bong bóng từ chối quảng cáo bên cạnh trạng thái của bất kỳ từ khóa nào để xem chi tiết về Điểm chất lượng của từ khóa đó. Bạn có thể thấy xếp hạng cho tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáotrải nghiệm trang đích.

 

Bật cột Điểm ch.lượng:

 1. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
 2. Chọn tab Từ khóa.
 3. Tìm cột Điểm chất lượng trong bảng thống kê. Nếu bạn không nhìn thấy cột này trong bảng của mình, bạn có thể thêm cột này bằng cách thực hiện như sau:
  • Nhấp vào menu thả xuống Cột trong thanh công cụ phía trên bảng thống kê.
  • Chọn Sửa đổi cột.
  • Chọn Thuộc tính.
  • Nhấp vào Thêm bên cạnh Điểm chất lượng.
  • Nhấp vào Lưu.
Quality score column

Dùng thử ngay bây giờ

-context-selector>

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Hướng dẫn sử dụng AdWords

Bắt đầu đúng với hướng dẫn từng bước của chúng tôi.