Rapporten maken, opslaan en plannen

De specifieke prestatiegegevens waarin u geïnteresseerd bent, geeft u weer door de tabellen met statistieken in uw AdWords-account aan te passen met behulp van kolommen, segmenten en filters. Wanneer de tabel helemaal aan uw wensen voldoet, kunt u deze in diverse indelingen als rapport downloaden en opslaan. U kunt ook instellen dat een rapport om de zoveel tijd moet worden uitgevoerd en dat het daarna per e-mail moet worden verzonden naar u of naar andere personen die toegang hebben tot uw account.

Er zijn drie eenvoudige manieren waarop u uw prestatiegegevens kunt bekijken en analyseren:

 • Pas de tabellen met statistieken op het tabblad Campagnes aan met behulp van kolommen, segmenten en filters om een overzicht van de benodigde gegevens te krijgen.
 • Maak eenmalige of terugkerende rapporten van de gegevens in uw tabellen met statistieken, die u kunt downloaden, e-mailen en delen met anderen.

Volg onderstaande stappen om een rapport te maken en te downloaden, en vervolgens te plannen dat het om de zoveel tijd per e-mail wordt verzonden.

Maak kennis met de Rapporteditor

Er is een nieuwe manier beschikbaar om uw prestatiegegevens visueel te segmenteren en te analyseren: de Rapporteditor. De Rapporteditor is een analysetool waarmee u uw gegevens overzichtelijk kunt weergeven in multidimensionale tabellen en diagrammen. Enkele voordelen van de Rapporteditor:

 • Een eenvoudige interface met functionaliteit voor slepen en neerzetten: u kunt snel multidimensionale tabellen en diagrammen samenstellen en bewerken, zodat u uw gegevens niet meer hoeft te downloaden als u een gedetailleerdere analyse wilt uitvoeren. 
 • Analyse op basis van meerdere segmenten: u kunt uw gegevens tot op specifieker detailniveau segmenteren en analyseren in uw tabellen en diagrammen.
 • Aangepaste diagrammen: u kunt de patronen en trends in uw gegevens snel visualiseren.
 • Geavanceerde filter- en sorteermethoden: u kunt filteren op gesegmenteerde statistieken (zoals mobiele klikken) en sorteren op meerdere kolommen.

Informatie over hoe u uw gegevens kunt verkennen met de Rapporteditor

Uw tabel met statistieken aanpassen om een rapport te maken

 1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl.
 2. Klik op het tabblad Campagnes.
 3. Ga naar het tabblad dat de tabel met statistieken bevat die u wilt downloaden. Controleer of de tabel de periode, kolommen, filters en segmenten bevat die u in uw rapport wilt opnemen. Segmenten die u op de gegevens in de tabel heeft toegepast, worden in uw rapport als kolommen weergegeven. Meer informatie over hoe u een aangepaste weergave van uw gegevens maakt

De tabel als rapport downloaden

 1. Klik op Downloadknop in de werkbalk boven de tabel om het downloadvenster te openen.
 2. Selecteer in het dropdown-menu 'Indeling' het gewenste bestandstype voor uw rapport. Download your experiment data
 3. Klik op Downloaden.

Een spreadsheet downloaden die u kunt wijzigen

Als u wijzigingen in bulk wilt aanbrengen, kunt u een spreadsheet met uw zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen, enz. downloaden via het menu Bewerken. In deze spreadsheet brengt u vervolgens offline wijzigingen aan (bijvoorbeeld in zoekwoordbiedingen of campagnenamen), waarna u de spreadsheet uploadt in het gedeelte Bulkbewerkingen.

Spreadsheets downloaden om te bewerken
 1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl.
 2. Klik op het tabblad Campagnes.
 3. Klik op het tabblad ZoekwoordenAdvertenties, Advertentiegroep, Campagnes of Productgroepen (afhankelijk van het type bewerkingen dat u wilt uitvoeren).
 4. Selecteer in het menu Bewerken de optie Spreadsheet downloaden….
 5. Kies een indeling voor uw spreadsheet en klik op Downloaden.
Probeer het nu
Tip: sla uw oorspronkelijke gedownloade spreadsheet op

Wanneer een bulkupload is verzonden, kunt u uw wijzigingen niet automatisch annuleren of terugdraaien. Daarom raden we u aan altijd een kopie van het oorspronkelijke gedownloade rapport op te slaan als u wilt zien wat de instellingen waren voordat u de wijzigingen aanbracht.

Algemene regels voor het bewerken van spreadsheets

Zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen, campagnes of productgroepen toevoegen

Als u een zoekwoord, een advertentie of een ander item wilt toevoegen, maakt u een nieuwe rij in uw gedownloade spreadsheet.

Vervolgens voert u voor uw nieuwe item de gewenste waarden in, zoals een bod, een budget of een status. Als u geen status opgeeft, worden nieuwe items standaard ingeschakeld.

Zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen, campagnes of productgroepen verwijderen

Ga als volgt te werk om een zoekwoord, een advertentie of een ander item te verwijderen:

 1. Zoek in uw gedownloade spreadsheet de rij met het betreffende item op.
 2. Geef in de kolom 'Status' van die rij Verwijderd op.
 3. Upload uw spreadsheet.

Algemene regels voor bewerken

 • Wijzig of verwijder de tweede rij (met de kolomnamen) niet.
 • U hoeft uw wijzigingen niet aan te geven of te markeren. Wanneer u klaar bent en uw spreadsheet uploadt, vergelijken we de spreadsheet met uw huidige instellingen, zodat we kunnen zien welke wijzigingen u heeft aangebracht. U kunt ook voorbeelden van uw wijzigingen bekijken voordat u ze aanbrengt.
 • U hoeft overbodige kolommen niet te verwijderen. Ook hoeft u het totale aantal rijen niet aan te passen.
 • Sla uw spreadsheet op in een van de door ons ondersteunde indelingen (.xls, .xlsx, .tsv of .csv).
Uploaden via het menu 'Bewerken'
 1. Selecteer in het menu Bewerken de optie Spreadsheet uploaden....
 2. Klik op Bestand kiezen....
 3. Selecteer in het venster dat wordt weergegeven, de spreadsheet die u wilt uploaden.
 4. Klik op Uploaden en voorbeeld weergeven.
 5. Als u meer details over de fouten of de voorgestelde wijzigingen wilt weergeven, klikt u op Voorbeeld van wijzigingen bekijken. Klik anders op Wijzigingen toepassen.

Uw rapport e-mailen, plannen en opslaan

 1. Klik op Rapport e-mailen en plannen om het rapport per e-mail naar uzelf te sturen of naar anderen die toegang hebben tot uw account. Selecteer de ontvangers van het rapport en geef aan hoe vaak het rapport moet worden gegenereerd. See the Email and schedule report section
 2. Selecteer 'Dit rapport opslaan' om het op te slaan in het gedeelte 'Rapporten en uploads' van uw account. (Als u dit rapport naar anderen verzendt, is het selectievakje automatisch aangevinkt.) U kunt de standaardrapportnaam gebruiken of zelf een naam opgeven.
 3. Klik op Downloaden.
De frequentie van bestaande rapporten wijzigen
 1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl.
 2. Klik op het tabblad Campagnes.
 3. Klik op Rapporten en uploads aan de linkerkant, onder uw lijst met campagnes.
 4. Zoek het rapport dat u wilt wijzigen, en klik op de bijbehorende instelling in de kolom 'Frequentie'.
 5. Selecteer een nieuwe frequentie in het dropdown-menu dat wordt weergegeven. Als u vaste downloads wilt annuleren, selecteert u Eenmalig. See the frequency column
E-mails met rapporten annuleren of de ontvangers ervan wijzigen
 1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl.
 2. Klik op het tabblad Campagnes.
 3. Klik aan de linkerkant van het scherm, onder de lijst met campagnes, op Rapporten en uploads.
 4. Als u nieuwe e-mailontvangers voor uw rapport wilt kiezen, klikt u op de instelling in de kolom 'E-mail'.
 5. Selecteer een andere optie in het dropdown-menu dat wordt weergegeven. Als u e-mails met rapporten wilt annuleren, selecteert u 'Niemand'. Hierdoor wordt de kolom 'Frequentie' van het rapport automatisch opnieuw ingesteld op 'Eenmalig'.
 6. Klik op Opslaan. See the email column

Wilt u het rapport naar iemand sturen die nog geen toegang heeft? Voeg dan gebruikers toe aan uw account.

Tip

U kunt niet alleen de frequentie en de ontvangers van uw rapporten wijzigen zoals hierboven is beschreven, maar ook gemakkelijk varianten van bestaande rapporten maken. Dit doet u door de optie Vergelijkbare maken te selecteren. Vervolgens kunt u de bestaande rapportnamen, indelingen en perioden bewerken. Klik op Rapporten en uploads in het linkervenster in uw AdWords-account onder de lijst met campagnes om dit soort wijzigingen aan te brengen.

Wanneer rapporten worden uitgevoerd

Rapporten voor individuele accounts worden zodanig gepland dat zij om 01:00 uur worden uitgevoerd in uw aangegeven tijdzone. Rapporten voor Mijn Klantencentrum worden vanaf 05:00 uur in uw aangegeven tijdzone uitgevoerd. Het uitvoeren van rapporten voor accounts zonder aangegeven tijdzone gaat van start om 01:00 uur Pacific Time voor afzonderlijke accounts en om 05:00 uur Pacific Time voor Mijn Klantencentrum-accounts.

Was dit artikel nuttig?
Inloggen bij AdWords

Profiteer van accountspecifieke hulp en tips door in te loggen met het e-mailadres dat aan uw AdWords-account is gekoppeld, of lees hoe u aan de slag gaat met AdWords.