Ataskaitų kūrimas, išsaugojimas ir planavimas

Jei norite surasti konkrečius jus dominančius našumo duomenis, tinkinkite „AdWords“ paskyros statistikos lenteles naudodami stulpelius, segmentus ir filtrus. Kai lentelė bus tiksliai tokia, kokios norite, galėsite atsisiųsti ją kaip pasirinkto formato ataskaitą ir išsaugoti. Taip pat galite nustatyti, kad ataskaita būtų paleidžiama konkrečiais intervalais, ir suplanuoti, kad ji būtų išsiųsta el. paštu jums arba kitiems žmonėms, galintiems pasiekti paskyrą.

Toliau nurodyti su paprasti būdai peržiūrėti ir analizuoti našumo duomenis.

 • Tinkinkite skirtuko Kampanijos lape esančias statistikos lenteles naudodami stulpelius, segmentus ir filtrus, kad iš karto matytumėte reikiamus duomenis.
 • Kurkite vienkartines ar periodines ataskaitas iš statistikos lentelių duomenų. Ataskaitas galite atsisiųsti, planuoti, siųsti el. paštu ir bendrinti su kitais.

Atlikdami toliau nurodytus veiksmus galite sukurti bei atsisiųsti ataskaitą ir suplanuoti, kad ji būtų reguliariai jums siunčiama el. paštu.

Supažindinimas su ataskaitų redagavimo priemone

Ataskaitų redagavimo priemonė – tai naujas būdas vizualiai skaidyti ir skirstyti našumo duomenis. Ataskaitų redagavimo priemonė yra analizės įrankis, suteikiantis galimybę vertinti duomenis naudojant kelių aspektų lenteles ir diagramas. Keli ataskaitų redagavimo priemonės pranašumai

 • Paprasta nuvilkimo sąsaja suteikia galimybę greitai kurti kelių aspektų lenteles ir diagramas bei jomis manipuliuoti, sumažindama poreikį atsisiųsti duomenis, kad būtų atlikta išsamesnė analizė. 
 • Kelių segmentų analizė suteikia galimybę daug tiksliau ir išsamiau skaidyti ir skirstyti duomenis lentelėse ir diagramose.
 • Tinkintos diagramos suteikia galimybę greitai peržiūrėti duomenų šablonus ir tendencijas.
 • Išplėstinis filtravimas ir rūšiavimas leidžia filtruoti segmentuotą metriką (pvz., paspaudimus mobiliaisiais įrenginiais) ir rūšiuoti į kelis stulpelius.

Sužinokite, kaip tirti duomenis naudojant ataskaitų redagavimo priemonę

Statistikos lentelės tinkinimas kuriant ataskaitą

 1. Prisijunkite prie „AdWords“ paskyros adresu https://adwords.google.lt.
 2. Spustelėkite skirtuką Kampanijos.
 3. Eikite į skirtuką, kuriame yra norima atsisiųsti statistikos lentelė. Įsitikinkite, kad lentelėje yra atitinkama dienų seka, stulpeliai, filtrai ir segmentai, kuriuos norite įtraukti į ataskaitą. Segmentai, kuriuos pritaikėte duomenims lentelėje, ataskaitoje rodomi kaip stulpeliai. Sužinokite, kaip sukurti tinkintą duomenų vaizdą

Lentelės kaip ataskaitos atsisiuntimas

 1. Virš lentelės esančioje įrankių juostoje spustelėkite Atsisiuntimo mygtukas, kad atidarytumėte atsisiuntimo skydelį.
 2. Išskleidžiamajame meniu „Formatas“ pasirinkite ataskaitos failo tipą. Download your experiment data
 3. Spustelėkite Atsisiųsti.

Skaičiuoklės, kurią galima keisti, atsisiuntimas

Jei norite atlikti kelis pakeitimus iš karto, naudodami meniu Redaguoti galite atsisiųsti skaičiuoklę su raktiniais žodžiais, skelbimais, skelbimų grupėmis ir kitais elementais. Galite neprisijungę atlikti pakeitimus šioje skaičiuoklėje (pvz., pakeisti raktinių žodžių kainos pasiūlymus ar kampanijų pavadinimus) ir tada įkelti skaičiuoklę srityje Masinės operacijos.

Redagavimas atsisiuntus skaičiuoklę
 1. Prisijunkite prie „AdWords“ paskyros adresu https://adwords.google.lt.
 2. Spustelėkite skirtuką Kampanijos.
 3. Atsižvelgdami į norimus atlikti pakeitimus, spustelėkite skirtuką Raktiniai žodžiaiSkelbimai, Skelbimų grupė, Kampanijos arba Produktų grupės.
 4. Meniu Redaguoti pasirinkite Atsisiųsti skaičiuoklę...
 5. Pasirinkite skaičiuoklės formatą ir spustelėkite Atsisiųsti.
Išbandykite dabar
Patarimas: išsaugokite originalią atsisiųstą skaičiuoklę.

Kai patvirtinamas masinis įkėlimas, neįmanoma automatiškai atšaukti ar anuliuoti pakeitimų. Todėl rekomenduojame visada išsaugoti originalios atsisiųstos skaičiuoklės kopiją, jei kada nors prireiktų patikrinti, kokie nustatymai buvo prieš atliekant pakeitimus.

Bendrosios skaičiuoklių redagavimo taisyklės

Raktinių žodžių, skelbimų, skelbimų grupių, kampanijų arba produktų grupių pridėjimas

Jei norite pridėti raktinį žodį, skelbimą ar kitą elementą, atsisiųstoje skaičiuoklėje sukurkite naują eilutę.

Tada įveskite norimas naujo elemento vertes, pvz., kainos pasiūlymą, biudžetą ar būseną. Jei nenurodysite būsenos, visi nauji elementai bus įgalinti pagal numatytuosius nustatymus.

Raktinių žodžių, skelbimų, skelbimų grupių, kampanijų arba produktų grupių pašalinimas

Toliau paaiškinta, kaip pašalinti raktinį žodį, skelbimą ar kitą elementą.

 1. Atsisiųstoje skaičiuoklėje suraskite eilutę su reikiamu elementu.
 2. Tos eilutės stulpelyje „Būsena“ įveskite „Removed“ (pašalinta).
 3. Įkelkite skaičiuoklę.

Bendrosios redagavimo taisyklės

 • Nekeiskite ir netrinkite antros eilutės, kurioje pateikiami stulpelių pavadinimai.
 • Nereikia pridėti pastabų ar kitaip pažymėti, kad atlikote pakeitimus. Kai baigsite ir įkelsite skaičiuoklę, palyginsime ją su jūsų esamomis parinktimis, kad nustatytume, kokius pakeitimus atlikote. Taip pat galėsite peržiūrėti visus pakeitimus prieš juos pritaikydami.
 • Nesirūpinkite dėl stulpelių ar bendrosios sumos eilučių ištrynimo.
 • Būtinai išsaugote skaičiuoklę vienu iš palaikomų formatų (.xls, .xlsx, .tsv arba .csv).
Kaip įkelti naudojant meniu „Redaguoti“
 1. Meniu Redaguoti pasirinkite Įkelti skaičiuoklę…
 2. Spustelėkite Pasirinkti failą…
 3. Atsidariusiame lange pasirinkite norimą įkelti skaičiuoklę.
 4. Spustelėkite Įkelti ir peržiūrėti.
 5. Jei norite peržiūrėti daugiau išsamios informacijos apie bet kokius siūlomus pakeitimus ar klaidas, spustelėkite Peržiūrėti pakeitimus. Arba spustelėkite Taikyti pakeitimus.

Ataskaitos siutimas el. paštu, planavimas ir išsaugojimas

 1. Jei norite ataskaitą siųsti el. paštu sau ar kitiems (turintiems prieigą prie paskyros), spustelėkite Ataskaitos siuntimas el. paštu ir planavimas. Pasirinkite ataskaitos gavėjus ir jos generavimo dažnumą. See the Email and schedule report section
 2. Pasirinkite „Išsaugoti ataskaitą“ ir išsaugokite ją paskyros skiltyje „Ataskaitos ir įkėlimai“. (Jei siųsite šią ataskaitą kitiems, laukas bus pasirinktas automatiškai.) Galite naudoti numatytąjį ataskaitos pavadinimą arba sukurti savo ataskaitą.
 3. Spustelėkite Atsisiųsti.
Esamų ataskaitų dažnumo keitimas
 1. Prisijunkite prie „AdWords“ paskyros adresu https://adwords.google.lt.
 2. Spustelėkite skirtuką Kampanijos.
 3. Kairėje po kampanijų sąrašu spustelėkite Ataskaitos ir įkėlimai.
 4. Suraskite norimą modifikuoti ataskaitą ir spustelėkite jos nustatymą stulpelyje „Dažnumas“.
 5. Rodomame meniu pasirinkite naują dažnumą. Norėdami atšaukti periodinius atsisiuntimus, pasirinkite Vieną kartą. See the frequency column
El. paštu siunčiamų ataskaitų atšaukimas arba el. laiško gavėjų keitimas
 1. Prisijunkite prie „AdWords“ paskyros adresu https://adwords.google.lt.
 2. Spustelėkite skirtuką Kampanijos.
 3. Kairėje po kampanijų sąrašu spustelėkite Ataskaitos ir įkėlimai.
 4. Jei norite pasirinkti naujus el. paštu siunčiamos ataskaitos gavėjus, spustelėkite nustatymą stulpelyje „El. paštas“.
 5. Rodomame meniu pasirinkite kitą parinktį. Jei norite atšaukti el. paštu siunčiamas ataskaitas, pasirinkite „Niekam“. Stulpelio „Dažnumas“ pasirinkimas ataskaitoje bus pakeistas į „Vieną kartą“.
 6. Spustelėkite Išsaugoti. See the email column

Norite siųsti ataskaitą asmeniui, kuris jos dar negavo? Pridėkite paskyros naudotojų.

Patarimas

Anksčiau buvo aprašyta, kaip keisti ataskaitų dažnumą ir gavėjus. Be to, galite lengvai kurti esamų ataskaitų variantus naudodami parinktį Kurti panašią ir redaguoti esamų ataskaitų pavadinimus, formatus ir dienų sekas. Jei norite atlikti tokius keitimus, kairiajame „AdWords“ paskyros skydelyje po kampanijų sąrašu spustelėkite Ataskaitos ir įkėlimai.

Kada paleidžiamos ataskaitos

Atskirų paskyrų ataskaitos pradedamos leisti 1.00 val. nustatytos laiko juostos laiku. Mano klientų centro (MKC) ataskaitos pradedamos leisti 5.00 val. nustatytos laiko juostos laiku. Jei paskyroje laiko juosta nenustatyta, jos ataskaitos leidžiamos taip: atskirų paskyrų – 1.00 val. Ramiojo vandenyno laiku, MKC paskyrų – 5.00 val. Ramiojo vandenyno laiku.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?
Prisijungti prie „AdWords“

Gaukite su paskyra susijusią pagalbą ir patarimus ">prisijungdami su „AdWords“ paskyros el. pašto adresu arba sužinokite, kaip pradėti naudoti „AdWords“.