Ataskaitų kūrimas, išsaugojimas ir planavimas

Jei norite surasti konkrečius jus dominančius našumo duomenis, tinkinkite „AdWords“ paskyros statistikos lenteles naudodami stulpelius, segmentus ir filtrus. Kai lentelė atrodo tiksliai taip, kaip norite, galite atsisiųsti ją kaip ataskaitą įvairiais formatais ir „AdWords“ automatiškai ją išsaugos. Taip pat galite nustatyti, kad ataskaita būtų paleidžiama konkrečiais intervalais, ir suplanuoti, kad ji būtų išsiųsta el. paštu jums arba kitiems žmonėms, galintiems pasiekti paskyrą.

Naudodami „AdWords“ visada galite peržiūrėti ir analizuoti našumo duomenis pasirinkę iš dviejų paprastų parinkčių:

 • Tinkinkite skirtuko Kampanijos lape esančias statistikos lenteles naudodami stulpelius, segmentus ir filtrus, kad reikiamus duomenis gautumėte iš karto.
 • Kurkite vienkartines ar periodines ataskaitas iš duomenų statistikos lentelėse. Ataskaitas galite atsisiųsti, planuoti, siųsti el. paštu ir bendrinti su kitais.

Vadovaudamiesi toliau nurodytais veiksmais galite sukurti bei atsisiųsti ataskaitą ir suplanuoti, kad ji būtų reguliariai jums siunčiama el. paštu.

Statistikos lentelės tinkinimas kuriant ataskaitą

 1. Prisijunkite prie „AdWords“ paskyros apsilankę adresu http://adwords.google.lt.
 2. Spustelėkite skirtuką Kampanijos.
 3. Eikite į skirtuką, kuriame yra norima atsisiųsti statistikos lentelė. Įsitikinkite, kad lentelėje yra atitinkama dienų seka, stulpeliai, filtrai ir segmentai, kuriuos norite įtraukti į ataskaitą. Segmentai, kuriuos pritaikėte duomenims lentelėje, ataskaitoje rodomi stulpeliais. Sužinokite, kaip sukurti tinkintą duomenų vaizdą

Lentelės kaip ataskaitos atsisiuntimas

 1. Virš lentelės esančioje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti“ ir atidarykite atsisiuntimo skydelį.
 2. Pasirinkite ataskaitos failo tipą naudodami išskleidžiamąjį meniu „Formatas“. Download your experiment data
 3. Spustelėkite Atsisiųsti.

Ataskaitos siutimas el. paštu, planavimas ir išsaugojimas

 1. Jei norite ataskaitą siųsti el. paštu sau ar kitiems (turintiems prieigą prie paskyros), spustelėkite Ataskaitos siuntimas el. paštu ir planavimas. Pasirinkite ataskaitos gavėjus ir jos generavimo dažnumą. See the Email and schedule report section
 2. Pasirinkite „Išsaugoti ataskaitą“ ir išsaugokite ją paskyros skiltyje „Ataskaitos ir įkėlimai“. (Jei siųsite šią ataskaitą kitiems, laukas bus pasirinktas automatiškai.) Galite naudoti numatytąjį ataskaitos pavadinimą arba sukurti savo ataskaitą.
 3. Spustelėkite Atsisiųsti.
Esamų ataskaitų dažnumo keitimas
 1. Prisijunkite prie „AdWords“ paskyros apsilankę adresu http://adwords.google.lt.
 2. Spustelėkite skirtuką Kampanijos.
 3. Kairėje po kampanijų sąrašu spustelėkite Ataskaitos ir įkėlimai.
 4. Suraskite norimą modifikuoti ataskaitą ir spustelėkite jos nustatymą stulpelyje „Dažnumas“.
 5. Rodomame meniu pasirinkite naują dažnumą. Norėdami atšaukti periodinius atsisiuntimus, pasirinkite Vieną kartą. See the frequency column
Ataskaitų el. paštu atšaukimas arba el. laiško gavėjų keitimas
 1. Prisijunkite prie „AdWords“ paskyros apsilankę adresu http://adwords.google.lt.
 2. Spustelėkite skirtuką Kampanijos.
 3. Kairėje po kampanijų sąrašu spustelėkite Ataskaitos ir įkėlimai.
 4. Jei norite pasirinkti naujus el. paštu siunčiamos ataskaitos gavėjus, spustelėkite nustatymą stulpelyje „El. paštas“.
 5. Rodomame meniu pasirinkite kitą parinktį. Jei norite atšaukti el. paštu siunčiamas ataskaitas, pasirinkite „Niekam“. Stulpelio „Dažnumas“ pasirinkimas ataskaitoje bus pakeistas į „Vieną kartą“.
 6. Spustelėkite Išsaugoti. See the email column

Norite siųsti ataskaitą asmeniui, kuris jos dar negavo? Pridėkite paskyros naudotojų.

Patarimas

Anksčiau buvo aprašyta, kaip keisti ataskaitų dažnumą ir gavėjus. Be to, galite lengvai kurti esamų ataskaitų variantus naudodami parinktį Kurti panašią ir redaguoti esamų ataskaitų pavadinimus, formatus ir dienų sekas. Jei norite atlikti tokius keitimus, kairiajame „AdWords“ paskyros skydelyje po kampanijų sąrašu spustelėkite Ataskaitos ir įkėlimai.

Kada paleidžiamos ataskaitos

Atskirų paskyrų ataskaitos pradedamos leisti 1.00 val. nustatytos laiko juostos laiku. Mano klientų centro (MKC) ataskaitos pradedamos leisti 5.00 val. nustatytos laiko juostos laiku. Jei paskyroje laiko juosta nenustatyta, jos ataskaitos leidžiamos taip: atskirų paskyrų – 1.00 val. Ramiojo vandenyno laiku, MKC paskyrų – 5.00 val. Ramiojo vandenyno laiku.