Ofertes de CPC manuals

Mètode d'oferta que us permet definir personalment el cost per clic (CPC) màxim dels vostres anuncis, a diferència de les estratègies d'oferta automàtiques, que defineixen els imports automàticament.

  • Les ofertes de CPC manuals us permeten definir l'import màxim que podríeu pagar per cada clic que es fes als vostres anuncis.
  • Podeu començar per definir una oferta de cost per clic (CPC) màxim per a tot el grup d'anuncis (és a dir, l'oferta predeterminada), però també podeu definir ofertes diferents per a paraules clau o emplaçaments concrets. Per exemple, si observeu que determinades paraules clau són més rendibles, podeu utilitzar les ofertes manuals per assignar-hi una part més gran del pressupost publicitari.
  • Si no sabeu quines paraules clau o quines emplaçaments són més rendibles, o bé si no podeu dedicar temps a la gestió de les ofertes manuals, és recomanable que utilitzeu l'estratègia d'oferta Maximització de clics. Aquesta estratègia defineix automàticament les ofertes per ajudar-vos a obtenir el màxim nombre de clics possible amb el vostre pressupost. Més informació
Ha resultat útil aquest article?
Com ho podem millorar?