Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Använda ValueTrack-parametrar med spårningsmallen

Det är enklast att använda ValueTrack-parametrar när du vill spåra information om dina annonser. ValueTrack-parametrar är en typ av webbadressparametrar som du kan lägga till i målsidesadresserna för dina annonser. Parametrarna samlar in information om källan till annonsklicken. 

I den här artikeln beskrivs hur ValueTrack-parametrar fungerar tillsammans med spårningsmallar. ValueTrack-parametrar är praktiska om du vill få mer information om klicken på din annons, eller om du just har börjat med spårning.

Innan du börjar

Om du inte känner till hur spårning fungerar, kan det vara bra att läsa Om spårning i AdWords innan du sätter igång.

Så fungerar ValueTrack

ValueTrack-parametrar är en typ av webbadressparametrar. Webbadressparametrarna består av textsträngar inom klammerparentes ({}), till exempel {matchtype}. Dessa parametrar kan ingå i annonsens slutliga webbadress, spårningsmall eller anpassade parameter.

När någon klickar på din annons, ersätts ValueTrack-parametern med ett värde som baseras på uppgifterna om annonsen när någon klickade på den. Parametern {matchtype} anger till exempel matchningstypen på sökordet som ledde till att annonsen visades. När du visar spårningsinformationen, ser du inte {matchtype}, utan värdet ”b” för bred matchning, ”p” för frasmatchning eller ”e” för exakt matchning. Om det inte finns något värde som kan infogas, ersätts ValueTrack-parametern med ett tomt utrymme.

Du kan granska spårningsinformationen i Google Analytics eller något annat program för webbplatsanalys.

Exempel

Anta att du har en skobutik som du marknadsför på webbplatsen http://www.example.com, och att du vill spåra vilka typer av enheter personer använder när de klickar på din annons.

Du kan ange måladressen som www.example.com. Därefter kan du lägga till ValueTrack-parametrarna {lpurl} och {device} i spårningsmallen som webbadressalternativ (vi rekommenderar att inställningen görs på kontonivå). Spårningsmallen ser då ut så här:

{lpurl}?device={device}

När en person söker på sin stationära dator eller laptop och klickar på din annons, ser måladressen ut så här:

www.example.com/?device=c

Med hjälp av ValueTrack-parametern kan spårningsprogrammet registrera vilka enheter som används för att nå din webbplats.

ValueTrack-parametrar med ”if”-villkor

Vissa webbadressparametrar har ”if”-villkor. Det innebär att du kan ange ett specifikt värde som ska infogas beroende på den aktuella annonsen. Du kan ersätta [value] med valfri text. Texten visas i spårningsinformationen.

Exempel

Med parametern {ifsearch:[value]} kan du se om någon har klickat på din annons i söknätverket. Om du ändrar [value] till sök, visas texten ”sök” i spårningsinformationen när någon klickar på din annons i söknätverket (till exempel från en sökresultatsida på Google).

Kompatibilitet med AdWords-kampanjtyper

ValueTrack-parametrarna kan användas i kampanjer i både söknätverket och Display-nätverket. Men det finns ett antal kampanjspecifika krav som är viktiga att tänka på. 

Använda ValueTrack-parametrar med dynamiska sökannonskampanjer

Google genererar automatiskt den slutliga webbadressen i dynamiska sökannonskampanjer och kampanjer av typen Söknätverket – Alla funktioner med dynamiska sökannonser. Däremot kan du använda ValueTrack-parametrar i dina spårningsmallar och anpassade parametrar. Spårningsmallen måste innehålla en ValueTrack-parameter som infogar den slutliga webbadressen (till exempel parametern {lpurl}). Se ett exempel

Använda ValueTrack-parametrar i mobilappskampanjer

Du kan använda ValueTrack-parametrar i dina mobilappskampanjer, om du använder analysprogramvara från tredje part som använder bekräftade installationer. Läs mer

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Logga in på AdWords

Få kontospecifik hjälp och tips genom att logga in med e-postadressen för ditt AdWords-konto eller genom att läsa om hur du kommer igång med AdWords.