Spåra klick med ValueTrack

 • Funktionen ValueTrack lägger till spårningsvärden efter målsidesadresserna i din annons.
 • Detta kan vara praktiskt när du vill samla in ytterligare information om källan till annonsklicken, i synnerhet när funktionen kombineras med annan spårningsprogramvara.
 • Informationen kan ge dig en bättre bild av kampanjresultatet och ge bättre avkastning på investeringen.

Så fungerar det

Så här fungerar ValueTrack:

 1. Du lägger till en ValueTrack-parameter i annonsens målsidesadress.
 2. När någon klickar på din annons, registrerar ValueTrack viss information om annonsen via webbadressen.
 3. Du kan se informationen i Google Analytics eller i programvaran från tredje part.

Använda webbadressparametrar

När du vill använda ValueTrack, ska du lägga till särskilda taggar, ”webbadressparametrar”, i annonsens målsidesadress, spårningsmall eller anpassade parametrar. ValueTrack-webbadressparametrarna är dynamiska, vilket innebär att de förändras utifrån uppgifterna om annonsen som användaren klickade på. Webbadressparametrarna består av textsträngar som börjar och slutar med klammerparenteser ({ }), till exempel {matchtype}.

Exempel

När du använder parametern {matchtype}, visas ValueTrack-matchningstypen för det sökord som ledde till att annonsen visades. När du senare går igenom informationen, visas ValueTrack-värdena ”b” för bred matchning, ”p” för frasmatchning och ”e” för exakt matchning, i stället för {matchtype}.

Tilldela värden med IF-villkor för webbadressparametrar

Vissa webbadressparametrar har IF-villkor, vilket innebär att du kan ange ett specifikt värde som du vill infoga beroende på annonsens egenskaper. Du kan ersätta [value] med valfri text, som sedan visas i informationen.

Exempel

Med parametern {ifsearch:[value]} kan du se om någon har klickat på din annons i söknätverket. Om du ändrar [value] till search, visas texten ”search” i informationen när någon klickar på din annons i söknätverket (till exempel från en sökresultatsida på Google).

Använda flera webbadressparametrar i en webbadress

Du kan använda fler än en webbadressparameter i en och samma webbadress, om du vill spåra flera olika typer av information. Lägg till parametrarna efter webbadressen, avgränsade med et-tecken (&).

{matchtype}&{ifsearch:[value]}

Ange ValueTrack-webbadresser

Vi rekommenderar att du ställer in spårningsfunktionen genom att först definiera målsidesadressen och sedan lägga till spårningsparametrarna under Webbadressalternativ. Läs mer om de uppgraderade webbadresserna.

Exempel

Anta att du hanterar webbplatsen för en skobutik som har webbadressen http://www.example.com, och att du vill spåra sökorden som användarna skriver innan de klickar på butikens annons.

Du kan ange www.example.com som slutlig webbadress och sedan lägga till parametern keyword i spårningsmallen i Webbadressalternativ. Spårningsmallen ser då ut så här:

www.example.com/?keyword={keyword}

Om personer söker efter ”svarta kängor” och klickar på din annons, ser måladressen de hamnar på ut så här:

www.example.com/?keyword=svarta%20kängor

Med hjälp av den här ValueTrack-parametern kan spårningsprogramvaran hålla reda på vilka sökord som används för att nå din webbplats.

Ställ in ValueTrack-webbadresserna med en slutlig webbadress och en spårningsmall

När du använder en slutlig webbadress som målsidesadress, kan du ställa in ValueTrack-webbadresserna på olika nivåer. Ställ in ValueTrack för hela kontot, eller för den nivå som är relevant för det du vill spåra.

Ställ in ValueTrack på kontonivå

Kom ihåg att du när du ställer in ValueTrack på kontonivå, måste använda slutliga webbadresser när du definierar målsidan.

 1. Klicka på fliken Kampanjer.
 2. Klicka på länken Delat bibliotek i sidonavigeringsfältet.
 3. Klicka på Webbadressalternativ.
 4. Klicka på Redigera vid Spårningsmall.
 5. Ange den slutliga webbadressen följd av snedtecken, frågetecken och den ValueTrack-parameter du vill använda.
  • Om den slutliga webbadressen är www.example.com och du vill använda parametern ”matchtype”, blir spårningsparametern: www.example.com/?matchtype={matchtype}
 6. Du behöver inte ange några anpassade parametrar, eftersom ValueTrack-parametrarnas funktion redan är definierad. Läs mer om anpassade parametrar.
 7. Klicka på Spara.
Ställ in ValueTrack på annons-, webbplatslänks-, annonsgrupps- eller kampanjnivå
 1. När du skapar en ny annons, ett nytt sökord eller en ny webbplatslänk, ska du definiera en slutlig webbadress som målsida. Den slutliga webbadressen kan innehålla omdirigeringar inom din domän, men inte till tredjepartsdomäner.
 2. Ange den slutliga webbadressen, följt av snedtecken, frågetecken och ValueTrack-parametern du vill använda under Webbadressalternativ.
  • Om den slutliga webbadressen till exempel är www.example.com och du vill använda parametern ”matchtype”, blir spårningsparametern: www.example.com/?matchtype={matchtype}
 3. Du behöver inte ange några anpassade parametrar, eftersom ValueTrack-parametrarnas funktion redan är definierad. Läs mer om anpassade parametrar.
 4. Kom ihåg att AdWords använder de mest specifika spårningsmallarna som du skapar. Det innebär att om du skapar en spårningsmall på annonsgruppsnivå och dessutom en underordnad spårningsmall på annonsnivå, används spårningsmallen på annonsnivå i AdWords.
Ställ in ValueTrack på sökordsnivå eller nivån för automatisk inriktning

Så här ställer du in ValueTrack när du har definierat målsidan med en slutlig webbadress:

 1. Klicka på fliken Sökord eller Automatisk inriktning så att motsvarande tabell öppnas.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Kolumner och välj Anpassa kolumner.
 3. Välj Attribut under Välj statistik.
 4. Leta upp Spårningsmall i attributlistan och klicka på Lägg till.
 5. Klicka på Använd längst ned i fönstret.
 6. Håll muspekaren över en post i den nya kolumnen Spårningsmall, och klicka när markören ändras till en penna.
 7. Ange webbadressen som du använder för spårning. Du kan både använda ValueTrack-parametrar och anpassade parametrar (anpassade parametrar inleds med understreck, till exempel {_mykwid}).
 8. Klicka på Spara.
Ställ in ValueTrack-webbadresser med en måladress
 1. Börja med måladressen:
  http://www.example.com
 2. Lägg till ett snedstreck (/) och ett frågetecken (?) och sedan webbadressparametern:
  http://www.example.com/?
 3. Namnge alla webbadressparametrar med ett beskrivande ord. Kontrollera att det inte finns några blanksteg i ordet. Om du till exempel använder parametern {matchtype}, kanske du vill använda etiketten matchtype=. http://www.example.com/?matchtype={matchtype}.
 4. (Valfritt) Du kan lägga till flera webbadressparametrar i webbadressen. Ta med en etikett för varje parameter och avgränsa dem med et-tecken (&).
  http://www.example.com/?matchtype={matchtype}&keyword={keyword}
 5. Om webbadressen är korrekt angiven, hamnar kunderna på samma webbsida oavsett om den har angetts med eller utan webbadressparametrar. När du granskar dina webbloggar, visas webbadressen med information om varje klick.

Tips

Undvik blankslag i webbadresserna. Webbadresserna ”går sönder” och spårningen fungerar inte.

Det kan hända att %20 visas i stället för blanksteg i informationen, till exempel när ett sökord består av två ord. %20 ersätter blanksteget så att webbadressen fungerar korrekt.

Tillgängliga ValueTrack-parametrar

Standardparametrar

Obs!

 • Fungerar med: slutliga webbadresser, spårningsmallar, anpassade parametrar
 • Fungerar inte med: måladresser
Parameter Vad som returneras
{campaignid} Kampanjens id. (Använd parametern när du har angett spårningsinformationen på kontonivå och vill veta vilken kampanj som visade annonsen.)
{adgroupid} Annonsgruppens id. (Använd parametern när du har angett spårningsinformationen på konto- eller kampanjnivå och vill veta vilken annonsgrupp som visade annonsen.)
{feeditemid} Id för tillägget som användarna klickade på
{targetid} Id för sökordet (”kwd”), den dynamiska sökannonsen (”dsa”) eller den inriktade remarketinglistan (”aud”) som ledde till att annonsen visades. Om du till exempel lägger till en remarketinglista i din annonsgrupp (kriterie-id ”456”) och riktar in den på sökords-id ”123” ersätts {targetid} med ”kwd-123:aud-456”.
{loc_physical_ms} Id för den geografiska plats där klicket skedde. Se listan med plats-id:n på webbplatsen för utvecklare.
{loc_interest_ms} Id för platsen av intresse som bidrog till att annonsen visades. Se listan med plats-id:n på webbplatsen för utvecklare.
Spårningsmallsparametrar
Parameter Vad som returneras
{lpurl} Den slutliga webbadressen. Kodas med escape-tecken om spårningsmallen inte föregås av {lpurl}.
{lpurl+2} Den slutliga webbadressen. Kodas med två escape-tecken. Praktiskt när du har en omdirigeringskedja.
{lpurl+3} Den slutliga webbadressen. Kodas med tre escape-tecken. Praktiskt när du har en omdirigeringskedja.
{unescapedlpurl} Den slutliga webbadressen utan escape-tecken
{escapedlpurl} Den slutliga URL:en med escape-tecken.
{ignore} Tar bort spårningselementen i webbadressen. Om den slutliga webbadressen är http://www.campsrus.com/laketahoe?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d och du inte vill att spårningsinformationen efter frågetecknet ska visas, kan du infoga {ignore} framför den. Så här: http://www.campsrus.com/laketahoe?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Måladresser, slutliga webbadresser, spårningsmallar och anpassade parametrar
Parameter Vad som returneras
{matchtype} Matchningstypen för det sökord som ledde till att annonsen visades: ”e” för exakt, ”p” för fras och ”b” för bred matchning
{network} Varifrån klicket kom: ”g” för Google Sök, ”s” för sökpartner och ”d” för Display-nätverket
{device} Från vilken enhet klicket kom: ”m” för mobil enhet (inklusive WAP), ”t” för surfplatta och ”c” för dator
{devicemodel} Från vilken mobil- eller surfplattemodell klicket kom (till exempel ”Apple+iPhone”)
{ifmobile:[value]} Det du har definierat som [value] om annonsklicket kom från en mobiltelefon
{ifnotmobile:[value]} Det du har definierat som [value] om annonsklicket kom från en dator eller surfplatta
{ifsearch:[value]} Det du har definierat som [value] om annonsklicket kom från en webbplats i Googles söknätverk
{ifcontent:[value]} Det du har definierat som [value] om annonsklicket kom från en webbplats i Googles Display-nätverk
{creative} Ett unikt id för din annons
{keyword} För söknätverket: Det sökord i ditt konto som matchades med sökfrågan. För Display-nätverket: Det sökord i ditt konto som matchades med innehållet.
{placement} För sökordsinriktade kampanjer: Den innehållswebbplats där annonsklicket skedde. För placeringsinriktade kampanjer: Det matchande villkoret för placeringsinriktning på webbplatsen där annonsklicket skedde.
{target} En placeringskategori (fungerar bara med placeringsinriktade kampanjer)
{param1} Annonsmaterialsparameter 1, om du använder AdParamService med AdWords-API:et.
{param2} Annonsmaterialsparameter 2, om du använder AdParamService med AdWords-API:et.
{random} Ett slumptal som genereras av Google (osignerat 64-bitars heltal). Används vanligtvis för att tvinga sidan att läsas in på nytt.
{aceid} Kontroll- eller experiment-id från AdWords Kampanjexperiment.
{adposition} Sidpositionen där annonsen visades (till exempel ”1t2”, alltså sidan 1, topp, position 2)
Parametrar för webbplatslänkstillägg
Parameter Vad som returneras
{copy:[name]} Parameternamnet och värdet som du har angett i måladressen till det sökord som ledde till att annonsen visades. (Kan inte användas med slutliga webbadresser.)
Parametrar för Shopping-kampanjer
Parameter Vad som returneras
{adtype} Ett av följande värden:
 • ”pla” om klicket kom från en produktannons
 • ”pla_multichannel” om den klickade produktannonsen innehåller alternativ för båda shoppingkanalerna, ”online” och ”local”
 • ”pla_with_promotion” om den klickade produktannonsen visade ett specialerbjudande
{merchant_id} Id för det Google Merchant Center-konto som är direkt ägare till den klickade produktannonsen
{product_channel} Typen av shoppingkanal (”online” eller ”local”) där produkten i den klickade produktannonsen säljs. Om en annons innehåller alternativ för båda shoppingkanalerna, visar {product_channel} den typ av kanal som någon klickade på (”online” eller ”local”), och {ad_type} visar ”pla_multichannel”.
{product_id} Id för produkten i den klickade annonsen, enligt ditt Merchant Center-dataflöde
{product_country} Landet där produkten i den klickade annonsen säljs
{product_language} Språket som används i produktinformationen, enligt ditt Merchant Center-dataflöde
{product_partition_id} Unikt id för produktgruppen som den klickade annonsen tillhör
{store_code} Om en kampanj använder shoppingkanalen ”local”, visas ett unikt id för den lokala butiken. Parametern är begränsad till 60 tecken.
Parametrar för produktannonskampanjer
Parameter Vad som returneras
{adwords_producttargetid} Unikt id för produktinriktningen
{adtype} Ett av följande värden:
 • ”pla” om klicket kom från en produktannons
 • ”pla_multichannel” om den klickade produktannonsen innehåller alternativ för båda shoppingkanalerna, ”online” och ”local”
 • ”pla_with_promotion” om den klickade produktannonsen visade ett specialerbjudande
{product_channel} Typen av shoppingkanal (”online” eller ”local”) där produkten i den klickade produktannonsen säljs. Om en annons innehåller alternativ för båda shoppingkanalerna, visar {product_channel} den typ av kanal som någon klickade på (”online” eller ”local”), och {ad_type} visar ”pla_multichannel”.
{store_code} Om en kampanj använder shoppingkanalen ”local”, visas ett unikt id för den lokala butiken. Parametern är begränsad till 60 tecken.

Hur du kan använda ValueTrack

Beroende på dina mål med annonseringen, kan du använda ValueTrack när du vill få mer information om annonsresultatet. Du kan till exempel ta reda på varifrån dina annonser får mest trafik, eller vilka annonser och sökord som får flest klick. Här följer några exempel på hur du kan använda ValueTrack.

Kom ihåg att du inte är begränsad till exemplen nedan. Du kan kombinera ValueTrack-parametrarna i den här artikeln hur du vill, så att du får mer information om dina annonser.

Exempel 1: Nätverk

Kampanjtyp

Sökordsinriktad

Mål

Du vill ta reda på hur stor del av annonstrafiken som kommer från Googles söknätverk (sökwebbplatser som Google.se och Amazon.com) jämfört med Googles Display-nätverk (innehållswebbplatser som Gmail och New York Times).

Webbadressparameter

ValueTrack kan hantera två spårningsadresser per sökord: {ifsearch:[value]} för söknätverket och {ifcontent:[value]} för Display-nätverket.

Exempelwebbadress

Eftersom bara en enda parameter aktiveras av annonsen och det därför bara visas ett enda värde i informationen, behöver du inte lägga till ett et-tecken mellan de båda webbadressparametrarna. Webbadressparametrarna ser ut så här: {ifsearch:[value]}{ifcontent:[value]}.

I vårt exempel ersätter vi [value] med ”Search Network” i ifsearch-villkoret och ”Display Nework” i ifcontent-villkoret, och vi använder etiketten ”source”. Den resulterande ValueTrack-webbadressen ser ut så här:
http://www.example.com/?source={ifsearch:SearchNetwork}{ifcontent:DisplayNetwork}

Exempeldata

ValueTrack uppdaterar webbadresserna med information om det nätverk där annonsen visades.

 • Vid klick i söknätverket visas:
  http://www.example.com/?source=SearchNetwork
 • Vid klick i Display-nätverket visas:
  http://www.example.com/?source=DisplayNetwork
Exempel 2: Sökord och matchningstyper

Kampanjtyp

Sökordsinriktad

Mål

Du vill ta reda på vilket sökord som ledde till att en annons visades som en kund klickade på, samt sökordets matchningstyp.

Webbadressparameter

För sökkampanjer visar parametern {keyword} det specifika sökord som ledde till att annonsen visades. För visningskampanjer rapporteras det bäst matchande sökordet, eftersom inriktningen i Display-nätverket sker på annonsgruppsnivå.

Parametern {matchtype} registrerar matchningstypen för det sökord som resulterade i annonsklicket (”b” för bred eller modifierad bred matchning, ”p” för frasmatchning och ”e” för exakt matchning).

Exempelwebbadress

I vårt exempel använder vi etiketterna ”keyword” och ”matchtype”. Den resulterande ValueTrack-webbadressen ser ut så här:
http://www.example.com/?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Exempeldata

ValueTrack uppdaterar webbadresserna med det faktiska sökordet och den faktiska matchningstypen:
http://www.example.com/?keyword=socks&matchtype=e
http://www.example.com/?keyword=pink%20socks&matchtype=p

Exempel 3: Annonser

Kampanjtyp

Placeringsinriktade kampanjer och sökordsinriktade kampanjer som är inriktade på Googles Display-nätverk.

Beskrivning

Du vill ta reda på den specifika annons som visades och fick ett klick.

Parametrar

Parametern {creative} registrerar annonsmaterial-id för den annons som visades.

Exempelwebbadress

I vårt exempel använder vi etiketten creative. Den resulterande ValueTrack-webbadressen ser ut så här:
http://www.example.com/?creative={creative}

Exempeldata

ValueTrack uppdaterar webbadresserna med relevant annonsmaterial-id:
http://www.example.com/?creative=599041118

Exempel 4: Placeringar

Kampanjtyp

Placeringsinriktad

Beskrivning

Du vill ta reda på i vilken kategori din annons visades i en placeringsinriktad kampanj.

Parameter

När du använder en sökordsinriktad visningskampanj, registrerar parametern {placement} den domän där annonsen visades (till exempel gmail.com). I placeringsinriktade kampanjer registrerar parametern {placement} det matchande villkoret för placeringsinriktning på webbplatsen där annonsen visades (till exempel widgetreviews.com/homepage.html). Med andra ord registreras den placering som du inriktar dig på, inte den fullständiga webbadressen till webbplatsen där annonsen visas.

Parametern {target} registrerar den placeringskategori som genererade klicket.

Exempelwebbadress

I vårt exempel använder vi etiketterna target och placement. Den resulterande ValueTrack-webbadressen ser ut så här:
http://www.example.com/?target={target}&placement={placement}

Exempeldata

ValueTrack uppdaterar webbadresserna med placeringen och placeringskategorin:
http://www.example.com/?target=%2Fentertainment%2Fcelebrities&placement=gmail.com

Exempel 5: Enheter

Kampanjtyp

Alla kampanjer

Beskrivning

Du vill ta reda på vilken enhet din annons visades på.

Parameter

Parametern {device} ersätts med ”m” om annonsen visades på mobila enheter, ”t” om den visades på surfplattor eller ”c” om den visades på datorer.

Exempelwebbadress

I vårt exempel använder vi etiketten ”device”. Den resulterande ValueTrack-webbadressen ser ut så här:
http://www.example.com/?device={device}

Exempeldata

ValueTrack uppdaterar webbadresserna med information om enheten där annonsen visades.

 • Vid klick från en mobil enhet visas:
  http://www.example.com/?device=m
 • Vid klick från en surfplatta visas:
  http://www.example.com/?device=t
 • Vid klick från en dator visas:
  http://www.example.com/?device=c
Exempel 6: Ifmobile och Ifnotmobile

Kampanjtyp

Alla kampanjer

Beskrivning

Du vill lägga till olika värden i webbadressen beroende på vilken typ av enhet annonsen visades på.

Parameter

{ifmobile:[value]} ersätts med [value] om annonsen visades på en mobil enhet (inklusive WAP).

{ifnotmobile:[value]} ersätts med [value] om annonsen visades på en surfplatta eller en stationär eller bärbar dator.

Exempelwebbadress

Anta att du spårar resultatet per enhet med hjälp av egna interna id:n. För sökordet ”widgetar” använder du det interna id:t ”df32” för mobila enheter och ”df33” för surfplattor och stationära datorer. Därför kanske du vill ange olika måladresser för samma sökord, beroende på enheten.

Du kan till exempel ange sökordets måladress som http://www.example.com/?myid={ifmobile:df32}{ifnotmobile:df33}.

För sökordens måladresser och måladresser på annonsnivå kan du även använda ifmobile och ifnotmobile om du vill sammanfoga hela webbadresser. Du kan ange sökordens måladresser som {ifmobile:www.example.com/?myid=df32}{ifnotmobile:www.example.com/?myid=df33}.

 • Du kan bara sammanfoga måladresser på sökordsnivå. Om du sammanfogar en måladress på annonsnivå, visas ett felmeddelande när du försöker spara adressen.
 • Eftersom ”http://@” läggs till automatiskt när du anger webbadressen, ska du inte ta med ”http://” i [value]. Om du tar med prefixet i webbadressen, visas ett felmeddelande när du försöker spara den.

Exempeldata

ValueTrack uppdaterar webbadresserna beroende på vilken enhet annonsen visades på.

 • Vid klick från en mobil enhet visas:
  http://www.example.com/?myid=df32
 • Vid klick från en surfplatta visas:
  hhttp://www.example.com/?myid=df33
 • Vid klick från en dator visas:
  http://www.example.com/?myid=df33