Använda ValueTrack

ValueTrack är vår lättanvända funktion för webbadresstaggning i AdWords. ValueTrack kan användas med Google Analytics eller din egen spårningslösning när du vill se detaljerad information om varje klick på din annons. Informationen kan användas till att finjustera dina kampanjer och inställningar för bättre resultat.

Så här fungerar ValueTrack: Först lägger du till en särskild tagg i annonsens måladress. När kunden sedan klickar på annonsen och besöker din webbplats registrerar ValueTrack information om annonsen i webbadressen. Det kan t.ex. röra sig om på vilken webbplats besökaren klickade på annonsen, vilken specifik annons som visades eller vilka sökord som ledde till att annonsen visades.

När du granskar din data i Google Analytics eller läser dina trafikloggar, kan du använda den sparade informationen för att hjälpa dig analysera dina kampanjresultat och förbättra din inriktning och avkastning på investeringen (ROI).

Använda webbadressparametrar

För att kunna använda ValueTrack måste du lägga till särskilda taggar, så kallade webbadressparametrar, i annonsens måladress. Webbadressparametrarna är textavsnitt som börjar och slutar med klammerparentes ({ }):

{matchtype}

Webbadressparametrarna i ValueTrack är dynamiska, vilket innebär att de förändras utifrån uppgifterna från annonsen som fick ett klick.

Exempel

Om du använder parametern {matchtype}visar ValueTrack matchningstypen för det sökord som ledde till att annonsen visades. När du granskar informationen ser du inte {matchtype}, utan ValueTrack sparar värdena ”b” för bred matchning, ”p” för frasmatchning eller ”e” för exakt matchning.

Tilldela värden med IF-villkor för webbadresser.

Vissa webbadressparametrar har IF-funktioner, vilket innebär att du kan ange ett specifikt värde som du vill lägga in beroende på annonsens typ.

{ifmobile:[value]}

Du kan byta ut [value] med valfri text som sedan visas i informationen.

Exempel

Med parametern {ifmobile:[value]} kan du spåra om någon klickade på din annons från en mobil enhet. Om du ändrar [value] till mobileser du texten ”mobile” i informationen om någon klickar på din annons från en mobil enhet.

Använda flera webbadressparametrar i samma webbadress

Du kan använda flera webbadressparametrar i samma webbadress om du vill spåra flera uppgifter. Om du använder flera webbadressparametrar behöver du bara lägga till dem i webbadressen genom att använda ett et-tecken (&).

{matchtype}&{ifsearch:[value]}

Ange webbadresser i ValueTrack

Nu när du känner till hur webbadressparametrarna fungerar ska vi visa exempel på hur du anger en webbadress i ValueTrack. Innan du konfigurerar ValueTrack bör du tänka på att det inte räcker med ValueTrack för att få information om klick. Du kan även använda Google Analytics eller din egen spårningslösning, som trafikloggar, för att visa din data.

Om vi tänker oss att du marknadsför webbplatsen http://www.example.com.

Här följer ett exempel på hur det kan se ut:
http://www.example.com/?matchtype=b&keyword=blå%20strumpor

 1. Börja med måladressen:
  http://www.example.com
 2. Lägg till ett snedstreck (/) och ett frågetecken (?) och sedan webbadressparametern:
  http://www.example.com/?
 3. Namnge alla webbadressparametrar med ett beskrivande ord. Se till att inte använda blanksteg i orden. Om du exempelvis använder parametern {matchtype} kan du använda etiketten matchtype=. http://www.example.com/?matchtype={matchtype}
 4. (Valfritt) Du kan lägga till flera webbadressparametrar i webbadressen, men tänk på att ta med en etikett för varje parameter och att avgränsa dem med et-tecken (&).
  http://www.example.com/?matchtype={matchtype}&keyword={keyword}
 5. Om webbadressen är korrekt angiven hamnar dina kunder på samma webbsida med eller utan webbadressparametrar. När du granskar dina webbloggar uppdateras webbadressen med information om varje klick.

Tips!

Tänk på att inte skriva blanksteg i webbadresserna. Blankstegen medför att webbadresserna ”går sönder” och att spårningen slutar fungera.

Du kan se %20 i din data istället för blanksteg mellan ord, som till exempel när du har ett sökord som består av två ord. %20 används istället för blanksteg så att din webbadress fungerar korrekt.

Tillgängliga ValueTrack-parametrar

Här följer en lista med de ValueTrack-parametrar som du kan använda och vilken typ av information som varje parameter ger i en sökordsinriktad eller placeringsinriktad kampanj.

Parameter Med en sökordsinriktad kampanj ser du... Med en placeringsinriktad kampanj ser du …
{matchtype} matchningsalternativet för det sökord som visade annonsen: exakt, fras eller brett (vilka visas som e, p respektive b) Inte tillämpligt
{network} om klicket kom från Sök på Google, en sökpartner eller Display-nätverket (vilka visas som ”g”, ”s” respektive ”d”) om klicket kom från Display-nätverket (vilket visas som ”d”)
{device} om klicket kom från en mobil enhet (inklusive WAP), en surfplatta, stationär eller bärbar dator (visas som m, t respektive c) om klicket kom från en mobil enhet (inklusive WAP), en surfplatta, stationär eller bärbar dator (visas som m, t respektive c)
{devicemodel} Om din annons klickades på av någon med en mobiltelefon eller en surfplatta, ser du tillverkare och modellnamn för enheten (t.ex., ”Apple+iPhone”). Den här funktionen är för närvarande inte tillgänglig för annonser som visas på Sök på Google. Om klicket kom från en mobiltelefon eller surfplatta visas tillverkarens märke och enhetens modellnamn (t.ex. Apple+iPhone).
{ifmobile:[value]} om klicket kom från en mobil enhet (inklusive WAP) ser du den text som du har infogat (det som kommer efter kolonet) om klicket kom från en mobil enhet (inklusive WAP) ser du den text som du har infogat (det som kommer efter kolonet)
{ifnotmobile:[value]} om klicket kom från en stationär/bärbar dator eller en surfplatta ser du den text som du har infogat (det som kommer efter kolonet) om klicket kom från en stationär/bärbar dator eller en surfplatta ser du den text som du har infogat (det som kommer efter kolonet)
{ifsearch:[value]} om klicket kom från en webbplats i Googles söknätverk ser du den text som du har infogat (det som kommer efter kolonet) Inte tillämpligt
{ifcontent:[value]} om klicket kom från en webbplats i Googles Display-nätverk ser du den text som du har infogat (det som kommer efter kolonet) om klicket kom från en webbplats i Googles Display-nätverk ser du den text som du har infogat (det som kommer efter kolonet)
{creative} annonsens unika id annonsens unika id
{keyword} för webbplatser i söknätverket: det specifika sökord som ledde till att annonsen visades, för webbplatser i Display-nätverket: sökordet med den bästa matchningen Inte tillämpligt
{placement} enbart för webbplatser i Display-nätverket: domännamnet för den webbplats där användaren klickade på annonsen matchande kriterier för placeringsinriktning för den webbplats där annonsen visas
{target} Inte tillämpligt en placeringskategori (t.ex. resor eller sport)
{param1} om du använder AdParamService med AdWords API, kommer denna att infoga annonsparameter #1 om du använder AdParamService med AdWords API, kommer denna att infoga annonsparameter #1
{param2} om du använder AdParamService med AdWords API, kommer denna att infoga annonsparameter #2 om du använder AdParamService med AdWords API, kommer denna att infoga annonsparameter #2
{random} ett slumpmässigt Google-genererat tal (ett osignerat 64-bitars heltal med ett maxvärde på 18446744073709551615) ett slumpmässigt Google-genererat tal (ett osignerat 64-bitars heltal med ett maxvärde på 18446744073709551615)
{aceid} kontroll-id eller experiment-id från dina AdWords-kampanjexperiment kontroll-id eller experiment-id från dina AdWords-kampanjexperiment
{adposition} positionen på sidan där annonsen visades med ett värde som t.ex. ”1h2”, vilket motsvarar sidan 1, högst upp, position 2 Inte tillämpligt
Annonsformat som inte ingår i standardformaten
Parameter för Ad Sitelinks    
{copy:[name]} Webbadressen inkluderar dynamiskt det faktiska parameternamnet och värdet du indikerar i webbadressen på sökordsnivå som motsvarar sökordet som triggade annonsen. Inte tillämpligt
Parametrar för Shoppingkampanjer
{adtype} Du ser ”pla” om klicket kommer från en produktannons. Inte tillämpligt
{merchant_id} Google Merchant Center-kontots id är direkt ägare till den klickade produktannonsen. Inte tillämpligt
{product_id} Id för produkten i den klickade annonsen, som indikeras i ditt dataflöde från Merchant Center. Inte tillämpligt
{product_country} Försäljningsland för produkten i den klickade annonsen. Inte tillämpligt
{product_language} Språket för din produktinformation, som indikeras i ditt dataflöde från Merchant Center. Inte tillämpligt
{product_partition_id} Unikt id för produktgruppen den klickade produktannonsen tillhör. Inte tillämpligt
Parametrar för normala produktannonskampanjer
{adwords_producttargetid} Med en produktinriktad kampanj visas produktinriktningens unika id. Inte tillämpligt
{adtype} Med en produktinriktad kampanj ser du ”pla” om klicket kommer från en produktannons. Inte tillämpligt

Så här kan du använda ValueTrack

Beroende på dina annonseringsmål kan du använda ValueTrack för att få mer information om annonsresultatet, t.ex. ta reda på var annonserna får mest trafik eller vilka annonser och sökord som får flest klick. Vi tar nu upp några exempel på hur du kan använda ValueTrack.

Kom ihåg att dina alternativ inte är begränsade till nedanstående exempel. Du kan använda alla kombinationer av ValueTrack-parametrar i den här artikeln för att samla in mer information om dina annonser.

Exempel 1: Nätverk

Kampanjtyp

Sökordsinriktad

Mål

Du vill veta hur mycket av din annonstrafik som kommer från Googles söknätverk (sökwebbplatser som Google.se och Amazon.com) jämfört med Googles Display-nätverk (innehållswebbplatser som Gmail och New York Times).

Webbadressparameter

Med ValueTrack kan du ställa in två spårningsadresser per sökord: {ifsearch:[value]} för sökning och {ifcontent:[value]} för visning.

Exempel på webbadress

Eftersom bara en parameter aktiveras av annonsen och det därför bara visas ett värde i informationen, behöver du inte lägga till ett et-tecken mellan de båda webbadressparametrarna. Webbadressparametrarna kommer att se ut så här:{ifsearch:[value]}{ifcontent:[value]}.

I vårt exempel ersatte vi [value] med ”Söknätverk” som ifsearch-villkor och ”Display-nätverk” som ifcontent-villkor och vi använde etiketten ”source”. Den resulterande webbadressen i ValueTrack ser ut så här:
http://www.example.com/?source={ifsearch:Söknätverk}{ifcontent:Display-nätverk}

Exempel

ValueTrack uppdaterar webbadresserna med information om det nätverk där annonsen visades.

 • För ett klick i söknätverket ser det ut så här:
  http://www.example.com/?source=SearchNetwork
 • För ett klick i Display-nätverket ser det ut så här:
  http://www.example.com/?source=Display-nätverk
Exempel 2: Sökord och matchningstyper

Kampanjtyp

Sökordsinriktad

Mål

Du vill se vilket sökord som triggade en annons som kunden klickade på samt sökordets matchningstyp.

Webbadressparameter

För sökkampanjer anger parametern {keyword} vilket specifikt sökord som ledde till att annonsen visades i sökkampanjer. För visningskampanjer rapporteras det sökord som har bäst matchning eftersom inriktningen i Display-nätverket sker på annonsgruppsnivå.

Parametern {matchtype} registrerar matchningstypen för de sökord som resulterade i annonsklicket (”b” för bred eller modifierad bred, ”p” för fras eller ”e” för exakt).

Exempel på webbadress

I vårt exempel använde vi etiketterna ”keyword” och ”matchtype”. Den resulterande webbadressen i ValueTrack ser ut så här:
http://www.example.com/?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Exempel

ValueTrack uppdaterar dina webbadresser med det faktiska sökordet och matchningstypen:
http://www.example.com/?keyword=strumpor&matchtype=e
http://www.example.com/?keyword=rosa%20strumpor&matchtype=p

Exempel #3: Annonser

Kampanjtyp

Placeringsinriktade och sökordsinriktade kampanjer som är inriktade på Googles Display-nätverk.

Beskrivning

Du vill se den specifika annons som visades och resulterade i ett klick.

Parametrar

Parametern {creative} registrerar annons-id för den annons som visades.

Exempel på webbadress

I vårt exempel använde vi etiketten creative. Den resulterande webbadressen i ValueTrack ser ut så här:
http://www.example.com/?creative={creative}

Exempel

ValueTrack uppdaterar dina webbadresser med relevant annons-id:
http://www.example.com/?annons=599041118

Exempel 4: Placeringar

Kampanjtyp

Placeringsinriktad

Beskrivning

Du vill se vilken kategori din annons visades i under en placeringsinriktad kampanj.

Parameter

I en sökordsinriktad kampanj används parametern {placement} i visningskampanjer för att registrera den domän där annonsen visades (t.ex. gmail.com). I en placeringsinriktad kampanj registrerar parametern {placement} det matchande kriteriet för placeringsinriktning för den webbplats där annonsen visas (t.ex. widgetreviews.com/homepage.html). Vi registrerar med andra ord den placering som du inriktar dig på, inte den fullständiga webbadressen till webbplatsen där annonsen visas.

Parametern {target} registrerar den placeringskategori som genererade klicket.

Exempel på webbadress

I vårt exempel använde vi etiketterna inriktning och placering. Den resulterande webbadressen i ValueTrack ser ut så här:
http://www.example.com/?inriktning={target}&placering={placement}

Exempel

ValueTrack uppdaterar webbadresserna med placeringen och placeringskategorin:
http://www.example.com/?target=%2Funderhållning%2Fkändisar&placement=gmail.com

Exempel 5: Enheter

Kampanjtyp

Alla kampanjer

Beskrivning

Du vill ta reda på vilken enhet din annons visades.

Parameter

Parametern {device} ersätts med ”m” om annonsen visades på mobila enheter, ”t” om den visades på surfplattor eller ”c” om den visades på datorer.

Exempel på webbadress

I vårt exempel använde vi etiketten ”device”. Den resulterande webbadressen i ValueTrack ser ut så här:
http://www.example.com/?enhet={device}

Exempel

ValueTrack uppdaterar webbadresserna med information om den enhet där annonsen visades.

 • För klick från en mobil enhet visas:
  http://www.example.com/?enhet=m
 • För klick från en surfplatta visas:
  http://www.example.com/?device=t
 • För klick från en dator visas:
  http://www.example.com/?device=c
Exempel 6: Ifmobile och Ifnotmobile

Kampanjtyp

Alla kampanjer

Beskrivning

Du vill lägga till olika värden i din webbadress beroende på vilken enhet din annons visas på.

Parameter

{ifmobile:[value]} ersätts med [value] om din annons visas på en mobil enhet (inklusive WAP).

{ifnotmobile:[value]} ersätts med [value] om din annons visas på en surfplatta eller en stationär eller bärbar dator.

Exempel på webbadress

Om du spårar resultat per enhet med hjälp av dina egna interna id. För sökordet ”widgetar” används det interna ID-numret ”df32” på mobila enheter och ”df33” på surfplattor och stationära datorer. På grund av detta kan du vilja ange olika målwebbadresser för samma sökord, beroende på enhet.

Du kan t.ex. ange måladressen för sökordet till http://www.example.com/?myid={ifmobile:df32}{ifnotmobile:df33}.

Som måladresser för sökord (inte måladresser på annonsnivå) kan du också använda ifmobile och ifnotmobile för att slå ihop hela webbadresser. Du kan ange måladressen för sökordet till {ifmobile:www.example.com/?myid=df32}{ifnotmobile:www.example.com/?myid=df33}.

 • Du kan bara slå samman måladresser på sökordsnivå. Om du försöker slå samman en måladress på annonsnivå visas ett felmeddelande när du försöker spara adressen.
 • Eftersom ”http://@ läggs till automatiskt när du anger webbadressen ska du inte ta med ”http://” i [value]. Om du tar med prefixet i webbadressen visas ett felmeddelande när du försöker spara den.

Exempel

ValueTrack uppdaterar webbadresserna beroende på vilken enhet annonsen visades på.

 • För klick från en mobil enhet visas:
  http://www.example.com/?myid=df32
 • För klick från en surfplatta visas:
  hhttp://www.example.com/?myid=df33
 • För klick från en dator visas:
  http://www.example.com/?myid=df33