Paspaudimų stebėjimas naudojant „ValueTrack“

„ValueTrack“ parametrai yra URL parametro tipas. Šie parametrai prideda stebėjimo vertes prie jūsų skelbimų nukreipimo puslapio URL ir renka papildomus duomenis apie skelbimo paspaudimų šaltinį. Norite sužinoti, ar jūsų skelbimo paspaudimai buvo atlikti mobiliuosiuose įrenginiuose, ar ne? „ValueTrack“ parametrai gali stebėti tai ir dar daugiau.

Apie „ValueTrack“ parametrus

„ValueTrack“ parametrai yra URL parametro tipas. Kiekvienas URL parametras yra tekstas, kuris prasideda ir baigiasi skliaustais ({}), pvz., {matchtype}. Šie parametrai gali būti jūsų skelbimo galutinio URL, stebėjimo šablono ar tinkinto parametro dalis.

Kai kažkas spustelėja jūsų skelbimą, „AdWords“ pakeičia „ValueTrack“ parametrą verte, kuri pagrįsta išsamia skelbimo informacija tuo metu, kai jis buvo spustelėtas. Pavyzdžiui, parametras {matchtype} nurodo raktinio žodžio, kuris suaktyvino jūsų skelbimą atitikties tipą. Peržiūrėdami duomenis vietoje {matchtype} matysite „ValueTrack“ įrašytas vertes: „b“ (plati atitiktis), „p“ (frazės atitiktis) arba „e“ (tiksli atitiktis).

Pastaba

Kai nepavyks įterpti vertės, „ValueTrack“ parametras bus pakeistas tuščia vieta. Pavyzdžiui, „ValueTrack“ parametras {merchant_id} gali būti naudojamas tik su produktų sąrašo skelbimais. URL http://example.com?merchant={merchant_id} produktų sąrašo skelbime būtų pakeistas http://example.com?merchant=.

Kaip veikia „ValueTrack“

Toliau nurodyta, kaip veikia „ValueTrack“.

 1. Skelbimo galutiniame URL, stebėjimo šablone ar tinkintame parametre pridedate „ValueTrack“ parametrą.
 2. Kam nors spustelėjus skelbimą, „ValueTrack“ parametras pakeičiamas tam tikra URL teikiama išsamia informacija apie skelbimą, kuri pagrįsta naudojamu „ValueTrack“ parametru.
 3. Šią informaciją galite peržiūrėti sistemoje „Google Analytics“ arba trečiosios šalies programinėje įrangoje.

Pavyzdys

Tarkime, tvarkote batų parduotuvę, kurios svetainės adresas yra http://www.example.com, ir norite stebėti, kokio tipo įrenginius žmonės naudoja, kai spustelėja jūsų skelbimą.

Galėtumėte nustatyti galutinį URL į www.example.com. Tada galėtumėte pridėti „ValueTrack“ parametrus {lpurl} ir {device} savo stebėjimo šablono skiltyje URL parinktys (rekomenduojame tai nustatyti paskyros lygiu). Stebėjimo šablonas atrodys taip:

 

{lpurl}?device={device}

 

Kai kas nors ieškos staliniame ar planšetiniame kompiuteryje ir spustelės jūsų skelbimą, spustelėtas URL atrodys taip:

 

www.example.com/?device=c

 

Naudojant šį „ValueTrack“ parametrą, stebėjimo programinė įranga gali stebėti raktinius žodžius, kuriuos naudodami žmonės pasiekia jūsų svetainę.

Kai kurie URL parametrai turi „IF“ funkcijas, kurios reiškia, kad galite nurodyti konkrečią reikšmę, kurią norėtumėte įtraukti, atsižvelgdami į skelbimo pobūdį. Tekstą [value] galite pakeisti bet kokiu pageidaujamu tekstu. Šis tekstas rodomas duomenų ataskaitose.

Pavyzdys

Galėsite sužinoti, ar jūsų skelbimas buvo spustelėtas Paieškos tinkle, naudodami parametrą {ifsearch:[value]}. Jei pakeisite tekstą [value] į search, duomenų ataskaitoje bus pateiktas tekstas „paieška“, kai kas nors spustelės skelbimą Paieškos tinkle (pavyzdžiui, „Google“ paieškos rezultatų puslapyje).

Norite pridėti daugiau nei vieną „ValueTrack“ parametrą prie to paties URL? Tiesiog prijunkite juos prie vieno URL naudodami ampersendą (&): matchtype={matchtype}&device={device}.

Patarimas

Vykdote kampaniją programoje mobiliesiems? Sužinokite, kaip „ValueTrack“ veikia su programų mobiliesiems kampanijomis.

Kaip nustatyti „ValueTrack“ parametrus

„ValueTrack“ parametrus galite nustatyti keliais skirtingais lygiais. Funkciją „ValueTrack“ galite taikyti visai paskyrai arba galite pasirinkti bet kurį lygį, kurį norite stebėti. Stebėjimą rekomenduojame nustatyti pirmiausia nurodant galutinį URL, tada pridedant stebėjimo parametrus skiltyje „Stebėjimo šablonas“.

„ValueTrack“ parametro nustatymas paskyros stebėjimo šablone

Atminkite, kad turėsite naudoti galutinius URL norėdami nurodyti nukreipimo puslapį, kad galėtumėte nustatyti funkciją „ValueTrack“ paskyros lygiu.

 1. Spustelėkite skirtuką Kampanijos.
 2. Šoninėje naršymo juostoje spustelėkite Bendrinama biblioteka.
 3. Spustelėkite URL parinktys.
 4. Šalia „Stebėjimo šablonas“ spustelėkite Redaguoti.
 5. Įrašykite galutinį URL kartu su pasviruoju brūkšniu, klaustuku ir „ValueTrack“ parametru, kurį norite naudoti.
  • Pavyzdžiui, jei jūsų galutinis URL yra www.example.com ir norite naudoti parametrą {matchtype}, stebėjimo parametras bus toks: www.example.com/?matchtype={matchtype}
 6. Nereikia įvesti jokių kitų tinkintų parametrų, nes „ValueTrack“ parametrų veikimas jau yra nustatytas. Sužinokite daugiau apie tinkintus parametrus.
 7. Spustelėkite Išsaugoti.
„ValueTrack“ parametro nustatymas skelbimo, svetainės nuorodos, skelbimų grupės ar kampanijos stebėjimo šablone
 1. Kai kuriate naują skelbimą, raktinį žodį ar svetainės nuorodą, nurodykite galutinį URL kaip nukreipimo puslapį. Galutinis URL gali peradresuoti į domeno puslapius, bet ne į trečiosios šalies domenų puslapius.
 2. Dalyje „URL parinktys“ įrašykite galutinį URL kartu su pasviruoju brūkšniu, klaustuku ir „ValueTrack“ parametru, kurį norite naudoti.
  • Pavyzdžiui, jei jūsų svetainė yra www.example.com ir norite naudoti parametrą {matchtype}, stebėjimo parametras bus toks: www.example.com/?matchtype={matchtype}
 3. Nereikia įvesti jokių kitų tinkintų parametrų, nes „ValueTrack“ parametrų veikimas jau yra nustatytas. Sužinokite daugiau apie tinkintus parametrus.
 4. Atminkite, kad „AdWords“ naudoja konkrečiausius stebėjimo šablonus, kuriuos sukuriate. Tai reiškia, kad jeigu sukuriate skelbimo stebėjimo šabloną ir kartu skelbimų grupės, į kurią įeina tas skelbimas, stebėjimo šabloną, „AdWords“ naudos skelbimo stebėjimo šabloną.
„ValueTrack“ parametro nustatymas raktinio žodžio arba automatinio taikymo stebėjimo šablone

Šiais veiksmais nustatysite funkciją „ValueTrack“ tik tuomet, jei nukreipimo puslapio URL yra galutiniai URL.

 1. Eikite į raktinio žodžio ar automatinio taikymo lentelę spustelėję skirtuką Raktiniai žodžiai ar Automatinis taikymas.
 2. Spustelėkite išskleidžiamąjį meniu Stulpeliai, tada pasirinkite Keisti stulpelius.
 3. Skiltyje „Pasirinkti metriką“ pasirinkite Atributai.
 4. Atributų sąraše raskite „Stebėjimo šablonas“ ir spustelėkite Pridėti.
 5. Lango apačioje spustelėkite Taikyti.
 6. Palaikykite pelės rodyklę virš bet kurio įrašo naujo stebėjimo šablono stulpelyje ir spustelėkite, kai atsiras pieštukas.
 7. Įveskite URL, kuris naudojamas stebėti. Galite įtraukti ir „ValueTrack“ parametrus, ir tinkintus parametrus (tinkinti parametrai prasideda pabraukimo brūkšniu, pvz., {_mykwid}).
 8. Spustelėkite Išsaugoti.  

Patarimas

URL adresuose nenaudokite tarpų. Dėl tarpų URL adresai neveiks ir negalėsite naudoti stebėjimo.

Duomenų ataskaitose tarp žodžių vietoje tarpo gali būti rodoma %20, pvz., jei turite iš dviejų žodžių sudarytą raktinį žodį. %20 naudojama vietoje tarpo, kad URL tinkamai veiktų.

Pasiekiami „ValueTrack“ parametrai

Galutinis URL, stebėjimo šablonas ar tinkintas parametras
Parametras Kas pateikiama
{campaignid} Kampanijos ID. (Naudokite jį, jei nustatėte stebėti informaciją paskyros lygiu ir norite sužinoti, kuri kampanija pateikė skelbimą.)
{adgroupid} Skelbimų grupės ID. (Naudokite jį, jei nustatėte stebėti informaciją paskyros arba kampanijos lygiu ir norite sužinoti, kuri skelbimų grupė pateikė skelbimą.)
{feeditemid} Plėtinio, kuris buvo spustelėtas, ID.
{targetid} Raktinio žodžio (pažymėtas etikete „kwd“), dinaminio paieškos skelbimo („dsa“) arba taikomo pakartotinės rinkodaros sąrašo („aud“), kuris suaktyvino skelbimą, ID. Pavyzdžiui, jei pridedate pakartotinės rinkodaros sąrašą skelbimų grupėje (kriterijaus ID „456“) ir taikote pagal raktinio žodžio ID „123“, {targetid} bus pakeistas į „kwd-123:aud-456“.
{loc_physical_ms} Geografinės vietovės, kurioje buvo spustelėtas skelbimas, ID. Žr. kūrėjo svetainę, kurioje nurodyti vietovių ID.
{loc_interest_ms} Pomėgio, kuris padėjo suaktyvinti skelbimą, vietovės ID. Žr. kūrėjo svetainę, kurioje nurodyti vietovių ID.
{matchtype} Raktinio žodžio, kuris suaktyvino skelbimą, atitikties tipas: „e“ (tiksli), „p“ (frazės) arba „b“ (plati)
{network}  Kur sulaukta paspaudimo: „g“ („Google“ paieška), „s“ (paieškos partneris) arba „d“ (Vaizdinės reklamos tinklas)
{device}  Kokiame įrenginyje sulaukta paspaudimo: „m“ (mobilusis, įskaitant WAP), „t“ (planšetinis kompiuteris) ir „c“ (kompiuteris)
{devicemodel} Kokiame telefono arba planšetinio kompiuterio modelyje sulaukta paspaudimo (pavyzdžiui, „Apple+iPhone“)
{ifmobile:[value]} Jūsų nustatytas parametro [value] tekstas, kai skelbimas spustelėjamas mobiliajame telefone
{ifnotmobile:[value]} Jūsų nustatytas parametro [value] tekstas, kai skelbimas spustelėjamas staliniame arba planšetiniame kompiuteryje
{ifsearch:[value]} Jūsų nustatytas parametro [value] tekstas, kai skelbimas spustelėjamas „Google“ paieškos tinklo svetainėje
{ifcontent:[value]} Jūsų nustatytas parametro [value] tekstas, kai skelbimas spustelėjamas „Google“ vaizdinės reklamos tinklo svetainėje
{creative} Unikalus skelbimo ID
{keyword}  Paieškos tinkle: paieškos užklausą atitinkantis raktinis žodis iš jūsų paskyros. Vaizdinės reklamos tinkle: turinį atitinkantis raktinis žodis iš jūsų paskyros.
{placement} Turinio svetainė, kuriose spustelėtas skelbimas (kampanijose, kuriose taikoma pagal raktinius žodžius), arba atitinkantis paskirties vietos taikymo kriterijus, nurodantis svetainę, kurioje spustelėtas skelbimas (kampanijose, kuriose taikoma pagal paskirties vietą)
{target}  Paskirties vietos kategorija (veikia tik kampanijose, kuriose taikoma pagal paskirties vietas)
{param1}  1 skelbimo failo parametras, jei naudojate AdParamService su „AdWords“ API
{param2}  2 skelbimo failo parametras, jei naudojate AdParamService su „AdWords“ API
{random}  Atsitiktinai „Google“ sugeneruotas skaičius (beženklis 64 bitų sveikasis skaičius), kuris dažnai naudojamas svetainei iš naujo įkelti
{aceid}  Valdiklio arba eksperimento ID iš „AdWords“ kampanijos eksperimentų
{adposition} Puslapio vieta, kurioje buvo rodomas skelbimas; pavyzdžiui, reikšmė „1t2“ reiškia: 1 puslapis, viršus, 2 vieta
{ignore}

Galutinio URL stebėjimo elementai ignoruojami, kad tikrinama svetainė būtų mažiau apkrauta. Gali būti naudojamas tik galutiniame URL arba galutiniame URL mobiliesiems. Pavyzdžiui, jei galutinis URL yra http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d ir po klaustuko pateikta stebėjimo informacija nepakeičia nukreipimo puslapio, galite prieš klaustuką įterpti {ignore}, kad nurodytumėte, jog visa toliau pateikta informacija yra tik stebėjimo informacija. Pateikiame pavyzdį, kaip tai padaryti: http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Pastaba: {ignore} negalima įterpti kituose „ValueTrack“ parametruose (pvz., neleidžiama naudoti {ifmobile:{ignore}}).

Tik stebėjimo šablonas
Parametras Kas pateikiama
{lpurl} Galutinis URL. Jis bus praleistas, o jeigu {lpurl} įdėsite stebėjimo šablono pradžioje, jis nebus praleistas. Jei {lpurl} pateikiamas ne stebėjimo šablono pradžioje, jis pakeičia simbolius ?, =, ", #, \t, ' ir [tarpas].
{lpurl+2} Galutinis URL, praleista dukart. Naudinga naudoti, kai yra keli peradresavimai iš eilės.
{lpurl+3} Galutinis URL, praleista triskart. Naudinga naudoti, kai yra keli peradresavimai iš eilės.
{unescapedlpurl} Galutinis URL, nepraleista.
{escapedlpurl} Galutinis URL, praleista. Pakeičia simbolius :, /, ?, = ir %.
{escapedlpurl+2} Galutinis URL, praleista dukart. Naudinga naudoti, kai yra keli peradresavimai iš eilės.
{escapedlpurl+3} Galutinis URL, praleista triskart. Naudinga naudoti, kai yra keli peradresavimai iš eilės.

Svarbu

Jei norite šiuos „ValueTrack“ parametrus naudoti su papildomais URL parametrais stebėjimo šablone, būtinai po „ValueTrack“ parametro pridėkite toliau nurodytus simbolius. Kitu atveju svetainė ar trečiosios šalies sistema gali netinkamai išsaugoti informaciją iš jūsų URL parametrų.

Parametras Vieta stebėjimo šablone Po jo pateikiama Pavyzdys
{lpurl} Pradžia ? {lpurl}?
{lpurl} Ne pradžioje %3F {lpurl}%3F
{lpurl+2} Ne pradžioje %253F {lpurl+2}%253F
{lpurl+3} Ne pradžioje %25253F {lpurl+3}%25253F
{unescapedlpurl} Bet kur ? {unescapedlpurl}?
{escapedlpurl} Bet kur %3F {escapedlpurl}%3F
{escapedlpurl+2} Bet kur %253F {escapedlpurl+2}%253F
{escapedlpurl+3} Bet kur  %25253F {escapedlpurl+3}%25253F

Jei galutiniame URL jau yra klaustukas, „AdWords“ jūsų stebėjimo šablone pakeis klaustuką ampersendu (&) arba tinkamai pakeista &.versija.

Tik galutinis URL
Parametras Paskirtis
{ignore} Galutinio URL stebėjimo elementai ignoruojami, kad tikrinama svetainė būtų mažiau apkrauta.

Pateikiame kelis dalykus, kuriuos reikia atminti naudojant parametrą {ignore}.

 • {ignore} negalima įterpti kituose „ValueTrack“ parametruose (pvz., neleidžiama naudoti {ifmobile:{ignore}})
 • Turite naudoti {ignore} savo galutiniame URL, jei trečioji šalis gali keisti bet kurią galutinio URL dalį, kai kažkas spustelėja jūsų skelbimą. Sužinokite daugiau

Pavyzdys

Galutinis URL: http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Stebėjimo informacija: p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Jei po klaustuko pateikta stebėjimo informacija nepakeičia nukreipimo puslapio, galite prieš klaustuką įterpti {ignore}, kad nurodytumėte, jog visa toliau pateikta informacija yra tik stebėjimo informacija.

Galutinis URL su parametru {ignore}: http://www.example.com/product?{ignore} p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Tik Apsipirkimo kampanijos
Parametras Kas pateikiama
{adtype} Viena iš šių verčių:
 • „pla“, jei spustelėjamas produktų sąrašo skelbimas.
 • „pla_multichannel“, jei spustelėtame produktų sąrašo skelbime yra parinkčių, skirtų ir internetiniams, ir vietiniams apsipirkimo kanalams.
 • „pla_with_promotion“, jei spustelėtame produktų sąrašo skelbime buvo rodoma prekybininko reklama.
{merchant_id} „Google Merchant Center“ paskyros, kuriai tiesiogiai priklauso spustelėtas produktų sąrašo skelbimas, ID.
{product_channel} Apsipirkimo kanalo tipas („internetinis“ arba „vietinis“), per kurį pristatomas produktas spustelėtame produktų sąrašo skelbime yra parduodamas. Jei skelbime yra abi apsipirkimo kanalų parinktys, parametre {product_channel} bus rodomas spustelėtas kanalo tipas („internetinis“ arba „vietinis“), o parametre {ad_type} bus rodoma „pla_multichannel“.
{product_id} Produkto, kuris buvo pateiktas spustelėtame skelbime, ID, kaip nurodyta „Merchant Center“ duomenų kanale.
{product_country} Spustelėtame skelbime parodyto produkto pardavimo šalis.
{product_language} Produkto informacijos kalba, kaip nurodyta „Merchant Center“ duomenų kanale.
{product_partition_id} Unikalus produktų grupės, kuriais priklauso spustelėtas produktas, ID.
{store_code} Kampanijoje, naudojančioje vietinį apsipirkimo kanalą, matysite vietinės parduotuvės unikalų ID. Šiam parametrui taikomas 60 simbolių apribojimas.

Kaip galima naudoti „ValueTrack“

Pagal reklamavimo tikslus „ValueTrack“ galite naudoti siekdami gauti daugiau informacijos apie skelbimo našumą, pvz., sužinoti, iš kur skelbime sulaukiama daugiausia srauto arba kurie skelbimai ir raktiniai žodžiai sulaukia daugiausia paspaudimų. Pateiksime tik kelis „ValueTrack“ naudojimo pavyzdžius.

Atminkite, kad parinktys nėra apribotos tik keliais toliau pateiktais pavyzdžiais. Galite naudoti bet kokį šiame straipsnyje aprašytų „ValueTrack“ parametrų derinį siekdami gauti daugiau informacijos apie skelbimus.

1 pavyzdys: tinklai

Kampanijos tipas

Taikoma pagal raktinius žodžius

Tikslas

Norite sužinoti, kokios dalies skelbimų srauto sulaukiama iš „Google“ paieškos tinklo (pvz., svetainių Google.com ir Amazon.com), palyginti su „Google“ vaizdinės reklamos tinklu (turinio svetainių, pvz., „Gmail“ ir „New York Times“).

URL parametras

Naudodami „ValueTrack“ galite nustatyti du raktinio žodžio stebėjimo URL adresus: {ifsearch:[value]} paieškai ir {ifcontent:[value]} Vaizdinės reklamos tinklui.

URL pavyzdys

Skelbimas suaktyvins tik vieną parametrą ir su duomenimis bus pateikta tik viena reikšmė, todėl tarp dviejų URL parametrų nereikia įtraukti ampersendo simbolio (&). URL parametrai atrodys taip: {ifsearch:[value]}{ifcontent:[value]}.

Savo pavyzdyje sąlygos „ifsearch“ parametrą [value] pakeitėme „Search Network“, o sąlygos „ifcontent“ – „Display Nework“ ir panaudojome etikečių šaltinį. Gautas „ValueTrack“ URL atrodo taip:
http://www.example.com/?source={ifsearch:SearchNetwork}{ifcontent:DisplayNetwork}

Duomenų pavyzdys

„ValueTrack“ atnaujins URL. Bus pridėta informacijos apie tinklą, kuriame buvo rodomas skelbimas.

 • Jei tai bus paieškos tinklo paspaudimas, matysite:
  http://www.example.com/?source=SearchNetwork
 • Jei tai bus vaizdinės reklamos tinklo paspaudimas, matysite:
  http://www.example.com/?source=DisplayNetwork
2 pavyzdys: raktiniai žodžiai ir atitikčių tipai

Kampanijos tipas

Taikoma pagal raktinius žodžius

Tikslas

Norite sužinoti, kokie raktiniai žodžiai suaktyvino skelbimą, kurį spustelėjo klientas, ir koks šio raktinio žodžio atitikties tipas.

URL parametras

Paieškos kampanijose parametras {keyword} nurodys konkretų raktinį žodį, kuris suaktyvino paieškos kampanijų skelbimą. Vaizdinės reklamos kampanijose bus pateiktas labiausiai atitinkantis raktinis žodis, nes Vaizdinės reklamos tinkle taikoma skelbimų grupės lygiu.

Parametras {matchtype} įrašo raktinio žodžio, dėl kurio buvo spustelėtas skelbimas, atitikties tipą („b“ – plati arba pakeista plati, „p“ – frazės arba „e“ – tiksli).

URL pavyzdys

Šiame pavyzdyje naudojome etiketes „keyword“ ir „matchtype“. Gautas „ValueTrack“ URL atrodo taip:
http://www.example.com/?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Duomenų pavyzdys

„ValueTrack“ atnaujins jūsų URL faktinį raktinį žodį ir atitikties tipą:
http://www.example.com/?keyword=socks&matchtype=e
http://www.example.com/?keyword=pink%20socks&matchtype=p

3 pavyzdys: skelbimai

Kampanijos tipas

Pagal paskirties vietą ir raktinį žodį taikomos kampanijos, skirtos „Google“ vaizdinės reklamos tinklui.

Aprašas

Norite matyti tikslų skelbimą, kuris buvo rodomas ir sulaukė paspaudimo.

Parametrai

Parametras {creative} įrašo rodyto skelbimo ID.

URL pavyzdys

Pavyzdyje naudojome etiketę creative. Gautas „ValueTrack“ URL atrodo taip:
http://www.example.com/?creative={creative}

Duomenų pavyzdys

„ValueTrack“ atnaujins jūsų URL skelbimo ID:
http://www.example.com/?creative=599041118

4 pavyzdys: paskirties vietos

Kampanijos tipas

Taikoma pagal paskirties vietą

Aprašas

Norite sužinoti, kurioje kategorijoje rodytas pagal paskirties vietas taikomos kampanijos skelbimas.

Parametras

Kai naudojate pagal raktinius žodžius taikomą kampaniją, parametras {placement} veikia Vaizdinės reklamos tinklo kampanijose ir įrašo domeną, kuriame rodytas skelbimas (pavyzdžiui, gmail.com). Kai naudojate pagal paskirties vietą taikomą kampaniją, parametras {placement} įrašo svetainės, kurioje rodytas skelbimas, atitinkamos paskirties vietos taikymo kriterijus (pavyzdžiui, widgetreviews.com/homepage.html). Kitaip tariant, įrašysime bet kurią vietą, pagal kurią nuspręsite taikyti, o ne visą svetainės URL, kuriuo buvo rodomas skelbimas.

Parametras {target} įrašo paspaudimą sugeneravusią paskirties vietos kategoriją.

URL pavyzdys

Pavyzdyje naudojome etiketes target ir placement. Gautas „ValueTrack“ URL atrodo taip:
http://www.example.com/?target={target}&placement={placement}

Duomenų pavyzdys

„ValueTrack“ atnaujins jūsų URL įtraukdamas paskirties vietą ir paskirties vietos kategoriją:
http://www.example.com/?target=%2Fentertainment%2Fcelebrities&placement=gmail.com

5 pavyzdys: įrenginiai

Kampanijos tipas

Visos kampanijos

Aprašas

Norite rasti įrenginį, kuriame buvo rodomas skelbimas.

Parametras

Parametras „{device}“ pakeičiamas į „m“, jei skelbimas buvo rodomas mobiliuosiuose įrenginiuose, į „t“ – jei planšetiniuose kompiuteriuose, arba į „c“ – jei staliniuose ar skreitiniuose kompiuteriuose.

URL pavyzdys

Pavyzdyje naudojome etiketę „device“ (įrenginys). Gautas „ValueTrack“ URL atrodo taip:
http://www.example.com/?device={device}

Duomenų pavyzdys

„ValueTrack“ atnaujins URL įtraukdamas informaciją apie įrenginį, kuriame buvo rodomas skelbimas.

 • Jei spustelėjama naudojant mobilųjį įrenginį, rodoma:
  http://www.example.com/?device=m
 • Jei spustelėjama iš planšetinio kompiuterio, rodoma:
  http://www.example.com/?device=t
 • Jei spustelėjama iš stalinio ar skreitinio kompiuterio, rodoma:
  http://www.example.com/?device=c
6 pavyzdys: „Ifmobile“ ir „Ifnotmobile“

Kampanijos tipas

Visos kampanijos

Aprašas

URL norite pridėti skirtingas vertes, atsižvelgdami į tai, kuriame įrenginyje buvo rodomi skelbimai.

Parametras

Parametras {ifmobile:[value]} pakeičiamas į [value], jei skelbimas rodomas mobiliajame įrenginyje.

Parametras „{ifnotmobile:[value]}“ pakeičiamas į „[value]“, jei skelbimas rodomas planšetiniame, staliniame arba skreitiniame kompiuteryje.

URL pavyzdys

Tarkime, kad stebite našumą pagal įrenginį naudodami savo vidinius ID. Raktinio žodžio „valdikliai“ vidinis ID mobiliuosiuose įrenginiuose yra „df32“, o planšetiniuose ir staliniuose kompiuteriuose – „df33“. Todėl galite naudodami tinkintą parametrą nurodyti kitas to paties raktinio žodžio vertes, atsižvelgdami į įrenginį.

Pavyzdžiui: skelbimų lygiu pridedami „ifmobile“ ir „ifnotmobile“
Galutinis URL http://www.example.com
Stebėjimo šablonas {lpurl}?myid={_myid}
Tinkintas parametras {my_id}={ifmobile:df32}{ifnotmobile:df33}
 

Dabar kam nors spustelėjus jūsų skelbimą stebėjimas bus atnaujintas atsižvelgiant į įrenginį, kuriame buvo rodomas skelbimas.

Jei spustelėjama naudojant mobilųjį įrenginį, rodoma:
http://www.example.com/?myid=df32

Jei spustelėjama naudojant planšetinį ar stalinį kompiuterį, rodoma:
http://www.example.com/?myid=df33

Ar šis straipsnis buvo naudingas?
Prisijungti prie „AdWords“

Gaukite su paskyra susijusią pagalbą ir patarimus prisijungdami su „AdWords“ paskyros el. pašto adresu arba sužinokite, kaip pradėti naudoti „AdWords“.