„ValueTrack“ naudojimas

„ValueTrack“ – lengvai naudojama „AdWords“ URL žymėjimo funkcija. „ValueTrack“ veikia su „Google Analytics“ arba su jūsų stebėjimo sprendimu, kad galėtų pateikti išsamius ir naudingus duomenis apie kiekvieną skelbimo paspaudimą. Šią informaciją galite naudoti savo kampanijoms ir nustatymams patikslinti, kad kampanijos būtų našesnės.

Štai kaip veikia „ValueTrack“: pirmiausia pridėkite specialią žymą prie paskirties URL. Kai klientas spustelės skelbimą ir apsilankys svetainėje, „ValueTrack“ įrašys tam tikrą išsamią skelbimo informaciją į URL. Išsami informacija – tai svetainė, kurioje lankytojas spustelėjo skelbimą, konkretus parodytas skelbimas, skelbimą suaktyvinęs raktinis žodis ir kita.

Peržiūrėdami duomenis „Google Analytics“ arba srauto žurnalus galite naudoti įrašytą informaciją, kuri padės išanalizuoti kampanijos našumą bei pagerins taikymą ir investicijų grąžą (IG).

URL parametrų naudojimas

Jei norite nustatyti „ValueTrack“, prie skelbimo paskirties URL pridėkite specialių žymų, vadinamų URL parametrais. Kiekvienas URL parametras yra teksto dalis, kuri prasideda ir baigiasi riestiniais skliaustais ({ }):

{matchtype}

„ValueTrack“ URL parametrai yra dinamiški. Vadinasi, jie keisis, atsižvelgiant į skelbimo informaciją tuo metu, kai jis buvo spustelėtas.

Pavyzdys

Naudojant parametrą {matchtype}Kai naudojate parametrą {matchtype} , „ValueTrack“ nurodys skelbimą suaktyvinusio raktinio žodžio atitikties tipą. Kai peržiūrite duomenis, vietoj {matchtype}, „ValueTrack“ įrašys „b“ kaip plačios atitikties reikšmę, „p“ – kaip frazės atitikties reikšmę, o „e“ – kaip tikslios atitikties reikšmę.

Reikšmių priskyrimas naudojant „IF“ URL parametrus

Kai kurie URL parametrai turi „IF“ funkcijas, kurios reiškia, kad galite nurodyti konkrečią reikšmę, kurią norėtumėte įtraukti, atsižvelgdami į tai, kur skelbimas buvo spustelėtas.

{ifmobile:[value]}

Galite pakeisti [value] bet kokiu norimu tekstu – šis tekstas bus rodomas prie duomenų.

Pavyzdys

Naudojant parametrą {ifmobile:[value]} galima stebėti, ar skelbimas buvo spustelėtas iš mobiliojo įrenginio. Jei pakeisite [value] į mobilusis, kam nors spustelėjus skelbimą iš mobiliojo įrenginio, prie duomenų bus rodomas žodis „mobilieji“.

Kelių URL parametrų naudojimas viename URL

Jei norite stebėti kelis informacijos elementus, viename URL galite naudoti daugiau nei vieną URL parametrą. Jei naudojate kelis URL parametrus, tiesiog sujunkite juos URL naudodami ampersendo simbolį (&).

{matchtype}&{ifsearch:[value]}

Kaip nustatyti „ValueTrack“ URL

Dabar, kai daugiau sužinojote apie URL parametrus, žiūrėkite, kaip nustatyti „ValueTrack“ URL, naudojant toliau pateiktus pavyzdžius. Prieš nustatydami „ValueTrack“ prisiminkite, kad vien „ValueTrack“ negali pateikti informacijos apie paspaudimus. Taip pat galite naudoti „Google Analytics“ arba savo stebėjimo sprendimą, pvz., srauto peržiūros žurnalus.

Tarkime, kad reklamuojate svetainę http://www.example.com.

Štai pavyzdys, ką galite pamatyti:
http://www.example.com/?matchtype=b&keyword=blue%20socks

 1. Pradėkite nuo paskirties URL:
  http://www.example.com
 2. Pridėkite pasvirąjį brūkšnį (/) ir klaustuką (?) prieš URL parametrą:
  http://www.example.com/?
 3. Pažymėkite kiekvieną URL parametrą etikete su aprašomuoju žodžiu. Įsitikinkite, kad aprašomajame žodyje nėra tarpų. Pavyzdžiui, jei naudojate parametrą {matchtype}, galite naudoti etiketę matchtype=. http://www.example.com/?matchtype={matchtype}
 4. (Pasirenkama) Jei norite, prie URL galite pridėti kelis URL parametrus, tačiau į kiekvieną būtinai įtraukite etiketę ir atskirkite URL parametrus ampersendo simboliu (&).
  http://www.example.com/?matchtype={matchtype}&keyword={keyword}
 5. Jei URL suformatuotas tinkamai, jis nukreips jūsų klientus į tą patį tinklalapį su URL parametrais arba be jų. Peržiūrint žiniatinklio žurnalus URL bus atnaujintas, įtraukiant informacijos apie kiekvieną paspaudimą.

Patarimas

Būkite atsargūs ir URL neįtraukite tarpų. Tarpai „padalys“ jūsų URL ir stebėjimas neveiks.

Gali būti, kad %20 bus rodomas duomenyse vietoj tarpo tarp žodžių (pvz., kai raktinį žodį sudaro du žodžiai). %20 naudojamas tarpui pakeisti, kad URL toliau tinkamai veiktų.

Galimi „ValueTrack“ parametrai

Toliau pateikiamas visas „ValueTrack“ parametrų sąrašas, taip pat informacijos, kurią kiekvienas parametras gali pateikti pagal raktinius žodžius arba paskirties vietas taikomose kampanijose, tipas.

Parametras Pagal raktinius žodžius taikomoje kampanijoje matysite... Pagal paskirties vietas taikomoje kampanijoje matysite...
{matchtype} skelbimą suaktyvinusio raktinio žodžio atitikties parinktį: tiksli, frazės arba plati (bus atitinkamai rodoma kaip „e“, „p“ ir „b“) Netaikoma
{network} ar paspaudimas buvo iš „Google“ paieškos, paieškos partnerio ar Vaizdinės reklamos tinklo (bus atitinkamai rodoma kaip „g“, „s“ ir „d“) ar paspaudimas buvo iš Vaizdinės reklamos tinklo (bus rodoma kaip „d“)
{device} ar paspaudimas atliktas mobiliuoju įrenginiu (įskaitant WAP), planšetiniu, staliniu arba nešiojamuoju kompiuteriu (tai bus rodoma atitinkamai kaip „m“, „t“ ir „c“) ar paspaudimas atliktas mobiliuoju įrenginiu (įskaitant WAP), planšetiniu, staliniu arba nešiojamuoju kompiuteriu (tai bus rodoma atitinkamai kaip „m“, „t“ ir „c“)
{devicemodel} Jei skelbimą kas nors spustelėjo mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, matysite šio įrenginio gamintojo prekės ženklą ir modelio pavadinimą (pvz., „Apple+iPhone“). Šiuo metu ši funkcija nepasiekiama skelbimams, rodomiems „Google“ paieškoje. Jei skelbimas buvo spustelėtas mobiliuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu, pateikiamas to įrenginio gamintojo prekės ženklas ir modelio pavadinimas (pvz., „Apple+iPhone“)
{ifmobile:[value]} jei skelbimą spustelėjo klientas iš mobiliojo įrenginio (įskaitant WAP), matysite tekstą, kurį įterpėte (po dvitaškio) jei skelbimą spustelėjo klientas iš mobiliojo įrenginio (įskaitant WAP), matysite tekstą, kurį įterpėte (po dvitaškio)
{ifnotmobile:[value]} jei skelbimą spustelėjo klientas iš stalinio, nešiojamojo ar planšetinio kompiuterio, matysite tekstą, kurį įterpėte (po dvitaškio) jei skelbimą spustelėjo klientas iš stalinio, nešiojamojo ar planšetinio kompiuterio, matysite tekstą, kurį įterpėte (po dvitaškio)
{ifsearch:[value]} jei skelbimas spustelėtas „Google“ paieškos tinklo svetainėje, matysite tekstą, kurį įterpėte (po dvitaškio) Netaikoma
{ifcontent:[value]} jei skelbimas spustelėtas „Google“ vaizdinės reklamos tinklo svetainėje, matysite tekstą, kurį įterpėte (po dvitaškio) jei skelbimas spustelėtas „Google“ vaizdinės reklamos tinklo svetainėje, matysite tekstą, kurį įterpėte (po dvitaškio)
{creative} unikalus skelbimo ID unikalus skelbimo ID
{keyword} paieškos svetainėse – konkretus skelbimą suaktyvinęs raktinis žodis; turinio svetainėse – labiausiai atitinkantis raktinis žodis Netaikoma
{placement} tik turinio svetainėse – svetainės, kurioje buvo spustelėtas skelbimas, domeno pavadinimas atitinkantys svetainės, kurioje rodomas skelbimas, taikymo pagal paskirties vietą kriterijai
{target} Netaikoma paskirties vietos kategorija (pvz., kelionės arba sportas)
{param1} jei naudojate AdParamService su „AdWords API“, ji įterps skelbimo 1 parametrą jei naudojate AdParamService su „AdWords API“, ji įterps skelbimo 1 parametrą
{param2} jei naudojate AdParamService su „AdWords API“, ji įterps skelbimo 2 parametrą jei naudojate AdParamService su „AdWords API“, ji įterps skelbimo 2 parametrą
{random} atsitiktinis „Google“ sugeneruotas numeris (beženklis 64 bitų sveikasis skaičius, kurio didžiausia vertė yra 18446744073709551615) atsitiktinis „Google“ sugeneruotas numeris (beženklis 64 bitų sveikasis skaičius, kurio didžiausia vertė yra 18446744073709551615)
{aceid} valdymo ID arba eksperimento ID iš „AdWords“ kampanijos eksperimentų valdymo ID arba eksperimento ID iš „AdWords“ kampanijos eksperimentų
{adposition} pozicija puslapyje, kuriame rodomas jūsų skelbimas, nurodant tam tikrą vertę, pvz., „1t2“, kuri reiškia – 1 puslapis, viršus, 2 pozicija Netaikoma
Nestandartinių formatų skelbimai
Skelbimų svetainių nuorodų parametras    
{copy:[name]} Į URL bus dinamiškai įtrauktas faktinis parametro pavadinimas ir reikšmė, kurią nurodėte raktinio žodžio lygio URL, kuris atitinka raktinį žodį, suaktyvinusį skelbimą. Netaikoma
Apsipirkimo kampanijų parametrai
{adtype} Matote „pla“ jei spustelėjama iš produktų sąrašo skelbimo. Netaikoma
{merchant_id} „Google Merchant Center“ ID paskyrai tiesiogiai priklauso spustelėtas produktų sąrašo skelbimas. Netaikoma
{product_id} Produkto ID pateikiamas spustelėtame skelbime, kaip nurodyta „Merchant Center“ duomenų sklaidos kanale. Netaikoma
{product_country} Produkto pardavimo šalis spustelėtame skelbime. Netaikoma
{product_language} Produkto informacijos kalba, kaip nurodyta „Merchant Center“ duomenų sklaidos kanale. Netaikoma
{product_partition_id} Produktų grupės, kuriai priklauso spustelėto produkto skelbimas, unikalus ID. Netaikoma
Įprastų produktų sąrašo skelbimų kampanijų parametrai
{adwords_producttargetid} Jei kampanijoje naudojamas taikymas pagal produktą, bus rodomas unikalus tikslinio produkto ID. Netaikoma
{adtype} Pagal produktą taikomoje kampanijoje matysite „pla“, jei bus spustelėta iš produktų sąrašo skelbimo. Netaikoma

Kaip galima naudoti „ValueTrack“

Atsižvelgdami į reklamavimo tikslus, „ValueTrack“ galite naudoti norėdami gauti daugiau informacijos apie savo skelbimų našumą, pvz., sužinoti, kur skelbimai sulaukia daugiausia srauto arba kurie skelbimai ir raktiniai žodžiai sulaukia daugiausia paspaudimų. Pateiksime tik kelis „ValueTrack“ naudojimo būdų pavyzdžius.

Atminkite, kad parinktys neapsiriboja tik toliau pateikiamu scenarijumi – galite naudoti bet kokį „ValueTrack“ parametrų derinį, pateikiamą šiame straipsnyje ir surinkti daugiau išsamios informacijos apie savo skelbimus.

1 pavyzdys: tinklai

Kampanijos tipas

Taikoma pagal raktinius žodžius

Tikslas

Norite sužinoti, kiek skelbimų srauto ateina iš „Google“ paieškos tinklo (tokių paieškų, kaip Google.com ir Amazon.com), palyginti su „Google“ vaizdinės reklamos tinklu (tokių turinio svetainių, kaip „Gmail“ ir „New York Times“).

URL parametras

Naudojant „ValueTrack“ vienam raktiniam žodžiui galima nustatyti du stebėjimo URL: {ifsearch:[value]}, skirtą naudoti paieškoje, ir {ifcontent:[value]}, skirtą naudoti Vaizdinės reklamos tinkle.

URL pavyzdys

Skelbimas suaktyvins tik vieną parametrą ir su duomenimis bus pateikta tik viena vertė, todėl tarp dviejų URL parametrų nereikia įtraukti ampersendo simbolio (&). URL parametrai atrodys taip:{ifsearch:[value]}{ifcontent:[value]}.

Pavyzdžio sąlygoje „ifsearch“ [value] pakeitėme „Search Network“, o sąlygoje „ifcontent“ – „Display Network“, be to, naudojome etikečių šaltinį. Gautas „ValueTrack“ URL atrodo taip:
http://www.example.com/?source={ifsearch:SearchNetwork}{ifcontent:DisplayNetwork}

Duomenų pavyzdys

„ValueTrack“ atnaujins jūsų URL, įtraukdamas informacijos apie tinklą, kuriame buvo rodomas skelbimas.

 • Spustelėjus Paieškos tinklą matysite:
  http://www.example.com/?source=SearchNetwork
 • Spustelėjus Vaizdinės reklamos tinklą, matysite:
  http://www.example.com/?source=DisplayNetwork
2 pavyzdys: raktiniai žodžiai ir atitikties tipai

Kampanijos tipas

Taikoma pagal raktinius žodžius

Tikslas

Norite matyti, kokie raktiniai žodžiai suaktyvino skelbimą, kurį spustelėjo klientas, ir koks šio raktinio žodžio atitikties tipas.

URL parametras

Paieškos kampanijose parametras {keyword} nurodo konkretų raktinį žodį, kuris suaktyvino skelbimą jose. Vaizdinės reklamos kampanijose pateikiamas labiausiai atitinkantis raktinis žodis, nes vaizdinės reklamos tinkle taikoma skelbimų grupės lygmeniu.

Parametras {matchtype} įrašo raktinio žodžio, dėl kurio spustelėtas skelbimas, atitikties tipą („b“ – plati arba pakeista plati atitiktis, „p“ – frazės atitiktis arba „e“ – tiksli atitiktis).

URL pavyzdys

Savo pavyzdyje naudojome etiketes „keyword“ ir „matchtype“. Gautas „ValueTrack“ URL atrodo taip:
http://www.example.com/?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Duomenų pavyzdys

„ValueTrack“ atnaujins jūsų URL faktinį raktinį žodį ir atitikties tipą:
http://www.example.com/?keyword=socks&matchtype=e
http://www.example.com/?keyword=pink%20socks&matchtype=p

3 pavyzdys: skelbimai

Kampanijos tipas

Pagal paskirties vietas ir raktinius žodžius „Google“ vaizdinės reklamos tinkle taikomos kampanijos.

Aprašas

Norite matyti konkretų skelbimą, kuris buvo pateiktas ir sulaukė paspaudimo.

Parametrai

Parametras {creative} įrašo pateikto skelbimo ID.

URL pavyzdys

Pavyzdyje naudojome etiketę creative. Gautas „ValueTrack“ URL atrodo taip:
http://www.example.com/?creative={creative}

Duomenų pavyzdys

„ValueTrack“ atnaujins jūsų URL skelbimo ID:
http://www.example.com/?creative=599041118

4 pavyzdys: paskirties vietos

Kampanijos tipas

Taikoma pagal paskirties vietą

Aprašas

Norite sužinoti, kuri jūsų skelbimo kategorija rodoma pagal paskirties vietą taikomai kampanijai.

Parametras

Naudojant pagal raktinį žodį taikomą kampaniją parametras {placement} veikia Vaizdinės reklamos tinklo kampanijose – įrašo domeną, kuriame pateiktas skelbimas (pvz., gmail.com). Kai naudojama pagal paskirties vietas taikoma kampanija, parametras {placement} įrašo atitinkančius svetainės, kurioje rodomas skelbimas, taikymo pagal paskirties vietą kriterijus (pvz., widgetreviews.com/homepage.html). Kitaip tariant, įrašysime paskirties vietą, pagal kurią nusprendėte taikyti, o ne visą svetainės, kurioje rodomas skelbimas, URL.

Parametras {target} įrašo paspaudimą sugeneravusią paskirties vietos kategoriją.

URL pavyzdys

Pavyzdyje naudojome etiketes target ir placement. Gautas „ValueTrack“ URL atrodo taip:
http://www.example.com/?target={target}&placement={placement}

Duomenų pavyzdys

„ValueTrack“ atnaujins jūsų URL įtraukdamas paskirties vietą ir paskirties vietos kategoriją:
http://www.example.com/?target=%2Fentertainment%2Fcelebrities&placement=gmail.com

5 pavyzdys: įrenginiai

Kampanijos tipas

Visos kampanijos

Aprašas

Norite rasti įrenginį, kuriame buvo rodomas skelbimas.

Parametras

{device} pakeičiama į „m“, jei skelbimas buvo rodomas mobiliuosiuose įrenginiuose, į „t“ – jei planšetiniuose kompiuteriuose, arba į „c“ – jei staliniuose ar nešiojamuosiuose kompiuteriuose.

URL pavyzdys

Pavyzdyje naudojome etiketę „device“ (įrenginys). Gautas „ValueTrack“ URL atrodo taip:
http://www.example.com/?device={device}

Duomenų pavyzdys

„ValueTrack“ atnaujins jūsų URL, įtraukdamas informacijos apie įrenginį, kuriame buvo rodomas skelbimas.

 • Jei spustelėjama naudojant mobilųjį įrenginį, bus rodoma:
  http://www.example.com/?device=m
 • Jei spustelėjama naudojant planšetinį kompiuterį, bus rodoma:
  http://www.example.com/?device=t
 • Jei spustelėjama naudojant stalinį ar skreitinį kompiuterį, bus rodoma:
  http://www.example.com/?device=c
6 pavyzdys: „Ifmobile“ ir „Ifnotmobile“

Kampanijos tipas

Visos kampanijos

Aprašas

Norite pridėti prie URL skirtingas reikšmes, atsižvelgiant į tai, kuriame įrenginyje skelbimas rodomas.

Parametras

{ifmobile:[value]} pakeičiamas [value], jei jūsų skelbimas rodomas mobiliajame įrenginyje (įskaitant WAP).

{ifnotmobile:[value]} pakeičiamas [value], jei jūsų skelbimas rodomas planšetiniame, staliniame arba skreitiniame kompiuteryje.

URL pavyzdys

Tarkime, kad stebite našumą pagal įrenginį naudodami savo vidinius ID. Raktinio žodžio „valdikliai“ vidinis ID mobiliuosiuose įrenginiuose yra „df32“, o planšetiniuose ir staliniuose kompiuteriuose – „df33“. Todėl galite nurodyti kitą to paties raktinio žodžio paskirties URL, atsižvelgdami į įrenginį.

Pavyzdžiui, galėtumėte nustatyti raktinių žodžių paskirties URL kaip http://www.example.com/?myid={ifmobile:df32}{ifnotmobile:df33}.

Raktinio žodžio paskirties URL (bet ne skelbimo lygmens paskirties URL) galite naudoti „ifmobile“ ir „ifnotmobile“ norėdami sujungti ištisus URL. Galėtumėte nustatyti raktinių žodžių paskirties URL kaip {ifmobile:www.example.com/?myid=df32}{ifnotmobile:www.example.com/?myid=df33}.

 • URL sujungimas galimas tik naudojant raktinio žodžiolygmens paskirties URL. Jei jį taikysite skelbimo lygmens paskirties URL, išsaugodami matysite klaidos pranešimą.
 • Jei paskirties URL lauke įvedant URL pridedama „http://“, neįtraukite „http://“ dar kartą [value]. Jei įtrauksite ją į URL, išsaugodami matysite klaidos pranešimą.

Duomenų pavyzdys

„ValueTrack“ atnaujins URL, atsižvelgiant į tai, kokiame įrenginyje buvo rodomas skelbimas.

 • Jei spustelėjama naudojant mobilųjį įrenginį, bus rodoma:
  http://www.example.com/?myid=df32
 • Jei spustelėjama naudojant planšetinį kompiuterį, bus rodoma:
  hhttp://www.example.com/?myid=df33
 • Jei spustelėjama naudojant stalinį ar skreitinį kompiuterį, bus rodoma:
  http://www.example.com/?myid=df33