Problémy s prokliky a mírou prokliku

Pokud počet prokliků a míra prokliku nedosahují očekávaných hodnot, může existovat snadné řešení. Stačí z následujícího seznamu vybrat problém a zjistíte, jak tyto hodnoty opět vylepšit:

Znak zaškrtnutí Mé reklamy nebo klíčová slova zaznamenávají více prokliků než zobrazení

K tomu může dojít ze tří důvodů:

 • Časové období při prohlížení přehledů je nastaveno na možnost Dnes. Vzhledem k tomu, že se údaje o zobrazeních a proklicích během dne neaktualizují stejně často, nemusí počty prokliků a zobrazení při jejich porovnání někdy dávat smysl.
 • Zákazníci při porovnávání cen opakovaně klikají na různé reklamy. Protože prohlížeče obvykle ukládají stránky s výsledky vyhledávání do mezipaměti, nemusí Google zaznamenat více zobrazení, a proto počet prokliků může překročit počet zobrazení.
 • Zákazníci mohou v reklamě kliknout na více než jeden odkaz. Nebudou vám však účtována více než dvě kliknutí na každé zobrazení reklamy. Systém AdWords navíc odfiltruje neplatná kliknutí, která odhalí.

Poznámka

Pokud se uživatel vrátí na stránku s výsledky vyhledávání kliknutím na tlačítko Zpět, není zaznamenáno nové zobrazení.

Znak zaškrtnutí Zaznamenávám prokliky mimo oblasti, na které cílím

Google určuje polohu zákazníka na základě jeho adresy internetového protokolu (IP). Potom zákazníkovi zobrazíme reklamy, které jsou cíleny na oblast, kde se nachází. Pokud chcete zjistit, jaký výkon mají vaše reklamy v závislosti na poloze zákazníků, můžete zobrazit geografický přehled výkonu.

V některých případech jste si mohli všimnout, že jste zaznamenali kliknutí návštěvníků mimo cílenou oblast. Tato skutečnost může mít několik možných důvodů:

Reklama se zobrazuje při vyhledáváních určujících konkrétní oblast

Vaše reklama se mohla zobrazit zákazníkovi s IP adresou mimo cílenou oblast, pokud zákazník ve vyhledávacím dotazu tuto oblast uvedl. Příklad: Propagujete italskou restauraci a cílíte na Prahu. Reklama se ale může zobrazit také uživateli v Pardubicích, který vyhledává výraz „pizza Praha“.

Systém jsme vyvinuli tak, aby byl pro vás přínosný a abyste oslovili co nejvíce lidí hledajících zboží či služby, které nabízíte. Pokud však zjistíte, že prokliky k očekávaným výsledkům nevedou, můžete zkusit využít možnosti pokročilého geografického cílení a zobrazovat reklamy zákazníkům, kteří se v cílové oblasti pravděpodobně fyzicky nacházejí.

Cílíte-li pouze na zákazníky, kteří se fyzicky nacházejí v cílové oblasti, musí této oblasti odpovídat také veškeré výrazy uvádějící lokalitu. Pokud se takovéto výrazy cílové oblasti netýkají, nebudou se na toto klíčové slovo reklamy zobrazovat. Cílíte-li například na zákazníky v Praze, ale zákazník hledá výraz „pizza Přerov“ nebo „pizza Beroun“, nebude se reklama na tato klíčová slova zobrazovat.

Reklama se zobrazuje v doméně konkrétní země

Pokud jste se rozhodli pro geografické cílení na úrovni země či území, může se reklama zobrazovat zákazníkům s IP adresami mimo cílovou zemi, pokud vyhledávají v doméně Google specifické pro danou zemi, na kterou cílíte. Příklad: Pokud kampaň cílí například na Francii, může se reklama zobrazit zákazníkovi se španělskou IP adresou, pokud vyhledává na webu Google.fr (francouzská doména Google).

Nechcete-li, aby se reklama zobrazovala v doméně konkrétní země zákazníkům, kteří se nacházejí mimo cílovou zemi, máte dvě možnosti:

 • Cílení podle fyzické polohy: Zacilte na celou zemi, kde chcete reklamy zobrazovat, a vyberte pokročilou možnost cílení „Cílit podle fyzické polohy“.
 • Regionální či vlastní cílení: Změňte geografické cílení kampaně z cílení na země či na území na regionální nebo vlastní cílení. V předchozím příkladu je tedy vhodné zacílit kampaň na všechny oblasti Francie, nikoli na Francii jako zemi. Oslovíte stejné publikum, ale reklama se nebude zobrazovat na webu Google.fr zákazníkům s IP adresami mimo vybrané oblasti Francie.

Pokud nechcete získávat kliknutí mimo požadované regiony, můžete konkrétní oblasti ze zobrazování reklam vyloučit. Další informace o tom, jak z cílených oblastí vyloučit určité lokality

Znak zaškrtnutí Náklady mi rostou, ale počet prokliků se nezvyšuje

K tomu může dojít ze dvou důvodů:

 • Možná se snižuje vaše skóre kvality. Skóre kvality klíčových slov můžete zkontrolovat na kartě Klíčová slova v účtu AdWords tak, že umístíte kurzor myši nad bublinu vedle kteréhokoli z klíčových slov. Chcete-li zobrazit výsledky pro všechna klíčová slova najednou, klikněte na rozbalovací tlačítko Podrobnosti o klíčových slovech a zvolte možnost Diagnostika klíčových slov. Skóre kvality všech klíčových slov v účtu můžete zobrazit také přidáním sloupce Skóre kvality do statistik účtu. Další informace o zlepšování skóre kvality
 • Ceny na vašem trhu se zvyšují. Vaši konkurenti možná zvyšují své nabídky. Chcete-li si udržet konkurenceschopnost, může být nutné zvýšit ceny.

Znak zaškrtnutí Míra prokliku je nižší, než očekávám

Nejste spokojeni s mírou prokliku? Neexistuje žádná normální ani průměrná míra prokliku platná pro všechny inzerenty. Pokud se však domníváte, že vaše reklama nedosahuje požadovaného výkonu, můžete zvážit několik možností:

 • Klíčová slova mohou být příliš obecná. Pokud je míra prokliku ve vyhledávací síti Google pro určitá klíčová slova nižší než 1 %, můžete tato klíčová slova odstranit a přidat konkrétnější, cílená klíčová slova.

Tip

 

 

 • Pozice vaší reklamy může být nízká, což znamená, že se jiné reklamy ve výsledcích vyhledávání zobrazují nad ní. Chcete-li, aby byly informace o průměrných pozicích snadno viditelné, můžete do tabulek statistik na kartách účtu přidat sloupec Prům. pozice. Další informace, jak zlepšit pozici reklamy
 • Provoz se může lišit v důsledku sezonních či jednorázových událostí. Běžné jsou odchylky vzniklé v důsledku sezonních propagačních akcí nebo speciálních slev. Klíčová slova populární v určité roční době (například výrazy související s významnými sportovními událostmi) také zaznamenají zvýšený objem kliknutí bez ohledu na to, zda jste provedli sezonní změny v obsahu účtu.
 • Pokud provozujete reklamy v Obsahové síti, můžete zjistit, že míra prokliku dosahuje nižších hodnot, než jakých obvykle nabývá ve vyhledávací síti. Je tomu tak proto, že zákazníci na webech v Obsahové síti nevyhledávají pomocí klíčových slov, ale přímo se věnují informacím na daném webu. Má-li reklama soutěžit o pozornost čtenáře na obsahově bohaté stránce v Obsahové síti, musí být mnohem poutavější než na stránce ve vyhledávací síti. Je proto vhodné brát v úvahu i další míry, v případě reklam v Obsahové síti například počet konverzí, a míru prokliku posuzovat pro každou síť samostatně.

Znak zaškrtnutí Znepokojují mne neplatná kliknutí

Neplatná kliknutí jsou v podstatě kliknutí, která společnost Google nepovažuje za „skutečná“ kliknutí, např. kliknutí generovaná roboty nebo automatizovanými nástroji. Počet a procentuální podíl kliknutí, která byla označena jako neplatná a automaticky odfiltrována z účtu, můžete v účtu zobrazit přidáním sloupce Neplatná kliknutí na kartu Kampaně nebo Dimenze. Nemusíte se obávat. Za tato kliknutí neúčtujeme poplatky a neprojeví se ani ve statistikách účtu.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?