Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Därför kan kostnaderna överskrida din genomsnittliga dagliga budget

  • Med AdWords får du hjälp att maximera avkastningen på din investering, eftersom dina annonser visas oftare under dagar då söktrafiken är högre.
  • När annonserna visas oftare, kan den totala kostnaden per dag bli upp till 20 % högre än din genomsnittliga dagliga budget. Men du debiteras aldrig mer än din genomsnittliga dagliga budget multiplicerat med det genomsnittliga antalet dagar i en månad (30,4).

Därför kan kampanjerna kosta mer än sin dagliga budget

Du anger en daglig budget för var och en av dina annonskampanjer. Den dagliga budgeten motsvarar det belopp som du kan tänka dig att betala för dina annonser varje dag. Om du märker att den totala kostnaden per dag är högre än din dagliga budget för kampanjen, beror det på att kampanjen förbrukar en större del av budgeten under dagar med högre söktrafik, och mindre under dagar med lägre trafik. Söktrafiken kan variera av olika orsaker, till exempel under arbetsdagar respektive helgdagar eller under vissa säsonger eller storhelger.

Om du sänker din dagliga budget under andra dagar i månaden, kan du optimera resultatet av kampanjerna och se till att dina annonser visas lite mer under dagar de är extra populära.

Så debiteras du när kampanjerna överstiger sin dagliga budget

Du kan använda upp till 120 % av den dagliga kampanjbudgeten till att visa dina annonser under vissa veckodagar eller vissa perioder under månaden, baserat på hur trafiken varierar. Du betalar dock aldrig mer än vad du betalar för dina kampanjer varje månad.

Exempel

Om din dagliga budget är 100 kronor, kan du använda upp till 120 kronor till att visa dina annonser under vissa dagar, baserat på variationen i trafiken.

Tänk på att dina dagliga kostnader ibland kan komma att överstiga maxgränsen på 120 %. Men du debiteras bara för de tjugo procenten över din dagliga budget. Om du till exempel har en daglig budget på 100 kronor och har samlat på dig kostnader på 150 kronor under en viss dag, betalar du ändå bara 120 kronor. Resterande 30 kr går tillbaka till dig som en kreditering för överleverans som du kan se i din transaktionshistorik.

Om debiteringsgränsen per månad

Kostnaden för din kampanj kan överstiga din genomsnittliga dagliga budget med 20 % en given dag, men du debiteras aldrig mer än den debiteringsgräns per månad som används i AdWords för att förhindra överdebitering. Det innebär att så länge din budget är konsekvent under en hel månad debiteras du inte mer än din dagliga budget multiplicerat med det genomsnittliga antalet dagar i månaden, vilket är 30,4 (365 dagar på ett år ÷ 12 månader).

Exempel

Om din budget är oförändrad under en månad och du samlar på dig mer kostnader under en månad än vad månadsbudgeten tillåter, debiteras du bara upp till debiteringsgränsen per månad. Om din dagliga budget exempelvis är 100 kronor per dag under en månad (med en debiteringsgräns på 3 040 kronor per månad) och du samlar på dig kostnader på 3 100 kronor under en månad, debiteras du bara 3 040 kronor. Så här ser beräkningen ut:

100 kronor (daglig budget) × 30,4 (genomsnittligt antal dagar per månad) = 3 040

Resterande 60 kr går tillbaka till dig som en kreditering för överleverans.

Så påverkas debiteringsgränsen per månad om budgeten ändras

Debiteringsgränsen per månad tillämpas inte om du ändrar din dagliga budget under månaden, även om den dagliga gränsen på 120 % fortfarande gäller. Om en kampanj pausas mitt i månaden eller av någon annan anledning inte visas hela månaden, kan det bli avvikelser mellan din genomsnittliga dagliga budget och det totala belopp vi debiterar.

Exempel

Anta att din kampanj körs under tre dagar. Du anger en daglig budget på 100 kronor för första dagen, 1 200 kronor för andra dagen och 1 500 kronor för tredje. Då kan du debiteras 1 200 kronor första dagen, 1 440 kronor andra dagen och 1 800 kronor tredje dagen, på grund av debiteringsgränsen på 120 % per dag. Det innebär att du debiteras 4 440 för en kalendermånad och att debiteringsgränsen per månad inte tillämpas.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Logga in på AdWords

Få kontospecifik hjälp och tips genom att logga in med e-postadressen för ditt AdWords-konto eller genom att läsa om hur du kommer igång med AdWords.