Därför kan kostnaderna överskrida din genomsnittliga dagliga budget

  • Med AdWords får du hjälp att maximera avkastningen på din investering, eftersom dina annonser visa oftare under dagar då söktrafiken är högre.
  • När dina annonser visas oftare kan dina totala dagliga kostnader vara upp till två gånger den dagliga budgeten. Men du debiteras aldrig mer än din genomsnittliga dagliga budget multiplicerat med det genomsnittliga antalet dagar i en månad (30,4).

Därför kan kampanjerna kosta mer än sin dagliga budget

Du anger en daglig budget för var och en av dina annonskampanjer. Den dagliga budgeten motsvarar det belopp som du kan tänka dig att betala för dina annonser varje dag. Om du märker att den totala kostnaden per dag är högre än din dagliga budget för kampanjen, beror det på att kampanjen förbrukar en större del av budgeten under dagar med högre söktrafik, och mindre under dagar med lägre trafik. Söktrafiken kan variera av olika orsaker, till exempel under arbetsdagar respektive helgdagar eller under vissa säsonger eller storhelger.

Om du sänker din dagliga budget under andra dagar i månaden, kan du optimera resultatet av kampanjerna och se till att dina annonser visas lite mer under dagar de är extra populära.

Så debiteras du när kampanjerna överstiger den dagliga budgeten

Det går att använda upp till två gånger den dagliga kampanjbudgeten om du vill vissa annonserna på vissa veckodagar eller tider utifrån variationen i trafiken. Det går dock inte att använda mer än du spenderar på kampanjerna varje månad.

Exempel

Om din dagliga budget är 100 kronor, kan du använda högst 200 kronor till att visa dina annonser under vissa dagar, baserat på variationen i trafiken.

Tänk på att dina dagliga kostnader ibland kan komma att överstiga maxgränsen på två gånger den dagliga budgeten. Men du debiteras bara för upp till två gånger den dagliga budgeten. Om den dagliga budgetet är 100 kronor och du har samlat på dig 230 kronor i kostnader under en viss dag, debiteras du ändå bara 200 kronor per dag. Resterande 30 kr går tillbaka till dig som en kreditering för överleverans som du kan se i din transaktionshistorik.

Om debiteringsgränsen per månad

Kostnaden för din kampanj kan uppgå till två gånger den genomsnittliga dagliga budgeten en viss dag, men du debiteras aldrig mer än den debiteringsgräns per månad som används i AdWords för att förhindra överdebitering. Det innebär att så länge din budget är konsekvent under en hel månad debiteras du inte mer än din dagliga budget multiplicerat med det genomsnittliga antalet dagar i månaden, vilket är 30,4 (365 dagar på ett år ÷ 12 månader).

Exempel

Om din budget är oförändrad under en månad och du samlar på dig mer kostnader under en månad än vad månadsbudgeten tillåter, debiteras du bara upp till debiteringsgränsen per månad. Om din dagliga budget är 100 kronor per dag och månad (med en debiteringsgräns på 3 040 kronor per månad) och du samlar på dig kostnader på 3 100 kronor under en månad, debiteras du ändå bara 3 040 kronor. Så här ser beräkningen ut:

100 kronor (daglig budget) × 30,4 (genomsnittligt antal dagar per månad) = 3 040

Resterande 60 kr går tillbaka till dig som en kreditering för överleverans.

Så påverkas debiteringsgränsen per månad om budgeten ändras

När du ändrar din budget, kommer dina utgifter för resten av månaden inte att överstiga den nya genomsnittliga dagliga budget multiplicerat med de återstående dagarna i månaden.

Anta att du har en daglig budget på 50 kronor och den 24 november har du använt 1 130 kronor. Samma dag ändrar du den dagliga budgeten till 100 kronor. Det högsta beloppet du debiteras med under november blir:

1 130 kronor som har spenderats hittills + (100 kronor/dag × 7 dagar kvar) = 1 830 kronor

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?