Varför kostnaderna kan överskrida den dagliga budgeten

Med AdWords kan du få bästa möjliga avkastning på investeringen genom att leta reda på dagar med mer söktrafik och visa dina annonser oftare dessa dagar. När detta händer kan den dagliga kostnaden bli upp till 20 % högre än din vanliga dagliga budget, men tack vare en månatlig debiteringsgräns förhindrar AdWords att du lägger ut för mycket på kampanjen totalt varje månad.

När kampanjerna kostar mer än den dagliga budgeten

Om du märker att den totala kostnaden per dag för en annonskampanj är högre än budgeten för den dagen, betyder det att kampanjen förbrukar en större del av budgeten under dagar med mer söktrafik och en mindre del under dagar med mindre trafik.  Det innebär att du skulle kunna använda upp till 120 % av den dagliga kampanjbudgeten till att visa annonser under vissa veckodagar eller vissa perioder under en månad baserat på hur trafiken varierar. Du betalar dock aldrig mer än vad du betalar för dina kampanjer varje månad.

Söktrafiken kan variera av följande orsaker:

  1. Veckoslut eller veckodag
  2. Säsongsvariation och helgdagar
  3. Geopolitiska och kulturella händelser

Om du förbrukar en större del av den dagliga budgeten andra dagar i månaden kan dina kampanjer nå sin potential. Också i situationer då kostnaderna överskrider gränsen på 120 % debiteras du bara för de 20 % som du spenderar utöver den dagliga budgeten.

Om du exempelvis har en daglig budget på 100 kronor och har samlat på dig kostnader på 150 kronor under en viss dag, betalar du bara 120 kronor. I AdWords finns en månatlig debiteringsgräns som förhindrar att du överdebiteras av misstag.

Debiteringsgräns per månad

Kostnaderna för kampanjen kan visserligen överstiga din dagliga budget med 20 % en given dag, men i AdWords finns det en månatlig debiteringsgräns. Så länge budgeten är oförändrad under hela månaden debiteras du inte mer än den dagliga budgeten multiplicerat med det genomsnittliga antalet dagar i en månad, vilket ger 365 dagar om året ÷ 12 månader, eller 30,4 dagar/månad.

Exempel

Om din budget är 100 kronor per dag under en hel månad debiteras du högst 3 040 kronor (100 kronor i daglig budget × 30,4 dagar per månad i genomsnitt) under faktureringsperioden.

Om din budget är oförändrad under en månad och du samlar på dig mer kostnader under en månad än vad månadsbudgeten tillåter, debiteras du bara upp till debiteringsgränsen per månad. Om din dagliga budget exempelvis är 100 kronor per dag under en månad (med en debiteringsgräns på 3 040 kronor per månad) och du samlar på dig kostnader på 3 100 kronor under en månad, debiteras du bara 3 040 kronor.

Debiteringsgränsen per månad används däremot inte om du ändrar din dagliga budget under månaden, även om den dagliga gränsen på 120 % fortfarande gäller. Om en kampanj pausas mitt i månaden eller av någon annan anledning inte visas hela månaden, kan din genomsnittliga dagliga budget skilja sig från det totala belopp som du debiteras.