Đặt ngân sách cho chiến dịch của bạn

Với AdWords, bạn chọn ngân sách hàng ngày cho mỗi chiến dịch dựa trên mục tiêu quảng cáo và số tiền trung bình bạn có thể chi tiêu mỗi ngày. Bạn có thể thay đổi ngân sách của mình bất kỳ lúc nào.

Bài viết này giải thích cách đặt và thay đổi ngân sách hàng ngày của bạn.

Hướng dẫn

Chọn trải nghiệm AdWords bạn đang sử dụng. Tìm hiểu thêm

Trước

Cách thay đổi ngân sách hàng ngày của chiến dịch

Hướng dẫn: Thay đổi ngân sách chiến dịch của bạn


Nhấp vào nút "Hướng dẫn tôi" bên dưới để truy cập vào tài khoản của bạn và được hướng dẫn qua từng bước. Hướng dẫn tôi

Bạn có thể thay đổi ngân sách hàng ngày của mình bất kỳ lúc nào và bao nhiêu lần tùy thích. Dưới đây là cách chỉnh sửa ngân sách chiến dịch hàng ngày của bạn từ tab Chiến dịch:

 1. Trong bảng Chiến dịch, hãy nhấp vào ngân sách mà bạn muốn chỉnh sửa. Change your campaign budget
 2. Nhập ngân sách chiến dịch mới.
 3. Nhấp vào Lưu.
THỬ NGAY

Dưới đây là cách chỉnh sửa ngân sách chiến dịch hàng ngày của bạn từ tab Cài đặt của chiến dịch:

 1. Chọn chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa
 2. Nhấp vào tab Cài đặt
 3. Trong phần "Ngân sách", hãy nhấp vào liên kết Chỉnh sửa bên cạnh ngân sách hàng ngày của chiến dịch. Change your campaign budget
 4. Nhập ngân sách mới.
 5. Nhấp vào Lưu.

Mẹo

 • Nhận đề xuất. AdWords hiển thị ngân sách được đề xuất cho các chiến dịch liên tục đạt đến ngân sách hàng ngày nhưng có tiềm năng kiếm được nhiều nhấp chuột và hiển thị hơn. Tìm hiểu cách tìm ngân sách hàng ngày được đề xuất của bạn.
 • Đừng đặt, rồi bỏ quên. Hãy thường xuyên kiểm tra tài khoản của bạn để tìm những chiến dịch bị giới hạn bởi ngân sách hoặc còn tiền. Ngân sách giới hạn có thể đồng nghĩa với việc bạn nhận được ít nhấp chuột và hiển thị hơn bạn có thể kiếm được. Nếu bạn đang sử dụng chiến lược giá thầu Tối đa hóa số nhấp chuột tự động, hãy lưu ý rằng ngân sách rộng có thể thực sự làm tăng chi phí mỗi nhấp chuột của quảng cáo. Bạn có thể kiểm tra cột Trạng thái trên tab Chiến dịch để xem liệu có bất kỳ chiến dịch nào của bạn cho thấy trạng thái "Bị giới hạn bởi ngân sách" hay không.

Cách chỉnh sửa nhiều ngân sách chiến dịch cùng một lúc

Nếu bạn muốn thay đổi ngân sách cho nhiều chiến dịch cùng một lúc:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Chọn hộp bên cạnh bất kỳ chiến dịch nào bạn muốn chỉnh sửa. Bạn cũng có thể chọn tất cả chiến dịch bằng cách nhấp vào hộp kiểm trên cùng bên cạnh tiêu đề cột Chiến dịch.
 4. Từ menu Chỉnh sửa, hãy chọn Ngân sách.
 5. Trong cửa sổ xuất hiện, bạn có thể đặt ngân sách thành số tiền cụ thể hay tăng hoặc giảm ngân sách theo phần trăm hoặc theo số tiền cụ thể.
 6. Nhấp vào Xem trước thay đổi để xem chỉnh sửa của bạn sẽ trông như thế nào hoặc nhấp vào Thực hiện thay đổi để chỉnh sửa chiến dịch đã chọn của bạn.

Cách đặt ngân sách hàng ngày cho chiến dịch mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào + Chiến dịch và chọn loại chiến dịch bạn muốn tạo:

  • "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị"
  • "Chỉ Mạng tìm kiếm"
  • "Chỉ mạng hiển thị"
 4. Trên trang "Chọn cài đặt chiến dịch", hãy cuộn đến phần "Ngân sách" và nhập ngân sách hàng ngày riêng lẻ hoặc sử dụng ngân sách được chia sẻ.
 5. Hoàn tất (hoặc bỏ qua) việc chọn các cài đặt chiến dịch khác của bạn rồi nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Cách đặt tổng ngân sách chiến dịch

Nếu đang tạo chiến dịch có ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể, bạn có thể đặt tổng ngân sách cho toàn bộ thời gian của chiến dịch. Tổng ngân sách chiến dịch hiện chỉ có sẵn cho chiến dịch video.

Dưới đây là cách tạo tổng ngân sách chiến dịch cho một chiến dịch video mới:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào + Chiến dịch và chọn "Video" để tạo chiến dịch video.
 4. Trong phần "Ngân sách", hãy nhấp vào menu thả xuống "Hàng ngày" được chọn theo mặc định. Chọn Tổng chiến dịch trong menu thả xuống.
 5. Nhập số tiền bạn muốn chi tiêu trong suốt thời gian của chiến dịch.
 6. Trong phần "Ngày bắt đầu và ngày kết thúc chiến dịch" và nhập “Ngày bắt đầu" và "Ngày kết thúc" cho chiến dịch của bạn.
 7. Khi bạn hoàn tất thiết lập chiến dịch mới của mình, hãy nhấp vào Lưu và tiếp tục.
Mới

Cách thay đổi ngân sách hàng ngày của chiến dịch

Bạn có thể thay đổi ngân sách hàng ngày của mình bất kỳ lúc nào và bao nhiêu lần tùy thích. Dưới đây là cách chỉnh sửa ngân sách chiến dịch hàng ngày của bạn từ tab Chiến dịch:

 1. Trên trang chiến dịch, nhấp vào biểu tượng bút chì Edit bên cạnh ngân sách hàng ngày bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Nhập ngân sách hàng ngày mới.
 3. Nhấp vào Lưu.

Mẹo

 • Nhận đề xuất. AdWords hiển thị ngân sách được đề xuất cho các chiến dịch liên tục đạt đến ngân sách hàng ngày nhưng có tiềm năng kiếm được nhiều nhấp chuột và hiển thị hơn. Tìm hiểu thêm
 • Đừng đặt, rồi bỏ quên. Hãy thường xuyên kiểm tra tài khoản của bạn để tìm những chiến dịch bị giới hạn bởi ngân sách hoặc còn tiền. Ngân sách giới hạn có thể đồng nghĩa với việc bạn nhận được ít nhấp chuột và hiển thị hơn bạn có thể kiếm được. Nếu bạn đang sử dụng chiến lược giá thầu Tối đa hóa số nhấp chuột tự động, hãy lưu ý rằng ngân sách rộng có thể thực sự làm tăng chi phí mỗi nhấp chuột của quảng cáo. Bạn có thể kiểm tra cột Trạng thái trên tab Chiến dịch để xem liệu có bất kỳ chiến dịch nào của bạn cho thấy trạng thái "Bị giới hạn bởi ngân sách" hay không.

Cách chỉnh sửa nhiều ngân sách chiến dịch cùng một lúc

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang.
 3. Chọn hộp bên cạnh bất kỳ chiến dịch nào bạn muốn chỉnh sửa. Để chọn tất cả chiến dịch, hãy nhấp vào hộp kiểm trên cùng bên cạnh tiêu đề cột Chiến dịch.
 4. Từ menu thả xuống Chỉnh sửa, chọn Thay đổi ngân sách.
 5. Trong cửa sổ xuất hiện, bạn có thể đặt ngân sách thành số tiền cụ thể hay tăng hoặc giảm ngân sách theo phần trăm hoặc theo số tiền cụ thể.
 6. (Tùy chọn) Nhấp vào Xem trước để xem danh sách các thay đổi của bạn.
 7. Nhấp vào Áp dụng.

Cách đặt ngân sách hàng ngày cho chiến dịch mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó chọn chiến dịch mới

 4. Chọn loại chiến dịch bạn muốn tạo.

 5. (Tùy chọn) Thiết lập mục tiêu chiến dịch và nhập URL trang web của doanh nghiệp.
 6. Trên trang "Chọn cài đặt chiến dịch", hãy cuộn đến phần "Ngân sách hàng ngày" và nhập ngân sách hàng ngày riêng lẻ hoặc sử dụng ngân sách được chia sẻ.
 7. Hoàn tất việc chọn các cài đặt chiến dịch khác của bạn rồi nhấp vào Lưu và tiếp tục.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?