Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Đặt ngân sách cho chiến dịch của bạn

Nếu bạn đã từng lên kế hoạch nghỉ mát, bạn biết tầm quan trọng của việc xác định giới hạn cho số tiền bạn có thể chi tiêu trong khi cho phép chi những khoản ngoài dự kiến. Tương tự như vậy, AdWords cho phép bạn đặt ngân sách hàng ngày cho các chiến dịch của mình với sự linh hoạt thay đổi ngân sách bất kỳ lúc nào.

Quyết định số tiền sẽ chi tiêu

Với AdWords, bạn chọn ngân sách hàng ngày cho mỗi chiến dịch dựa trên mục tiêu quảng cáo và tổng số tiền bạn có thể chi tiêu mỗi ngày.

Ví dụ:

Giả sử chi phí mỗi nhấp chuột của bạn trung bình là 0,1 đô la và bạn muốn khoảng 100 nhấp chuột mỗi ngày. Bạn có thể đặt ngân sách là $10 đô la mỗi ngày.

Sử dụng ví dụ này, dưới đây là cách bạn tìm ra ngân sách hàng ngày của mình:

$0,1 x 100 = $10 mỗi ngày (Chi phí mỗi nhấp chuột x Số nhấp chuột mỗi ngày = Ngân sách hàng ngày)

Nếu bạn đã từng làm việc với ngân sách quảng cáo hàng tháng, bạn có thể tính toán số tiền mà bạn có thể đặt ngân sách mỗi ngày của mình bằng cách chia ngân sách hàng tháng cho 30,4 - số ngày trung bình mỗi tháng.

Ví dụ:

Giả sử bạn thường chi $304 mỗi tháng cho quảng cáo. Để tìm ra ngân sách hàng ngày của bạn, bạn chia $304 cho 30,4 và sẽ có ngân sách hàng ngày là $10.

Sử dụng ví dụ này, dưới đây là cách bạn tìm ra ngân sách hàng ngày của mình:

304 / 30,4 = $10 mỗi ngày (Ngân sách hàng tháng / Số ngày trung bình mỗi tháng = Ngân sách hàng ngày)

Bạn cũng có thể tạo ngân sách được chia sẻ, cho phép bạn phân bổ ngân sách trên nhiều chiến dịch.

Đặt ngân sách hàng ngày của bạn

Ngân sách hàng ngày áp dụng cho một chiến dịch, không áp dụng cho tất cả các chiến dịch trong tài khoản của bạn. Dưới đây là cách đặt ngân sách hàng ngày của bạn cho chiến dịch mới:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào + Chiến dịch và chọn loại chiến dịch bạn muốn tạo:
  • "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị"
  • "Chỉ Mạng tìm kiếm"
  • "Chỉ Mạng hiển thị"
 4. Trên trang "Chọn cài đặt chiến dịch", hãy cuộn đến phần "Ngân sách" và nhập ngân sách hàng ngày riêng lẻ hoặc sử dụng ngân sách được chia sẻ. Set a budget
 5. Hoàn tất (hoặc bỏ qua) việc chọn các cài đặt chiến dịch khác của bạn và nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Mẹo

 • Get a recommendation. AdWords hiển thị ngân sách được đề nghị cho các chiến dịch liên tục đáp ứng ngân sách hàng ngày nhưng có tiềm năng kiếm được nhiều nhấp chuột và hiển thị hơn. Tìm hiểu cách tìm ngân sách hàng ngày được đề xuất của bạn.
 • Đừng đặt, rồi bỏ quên. Hãy thường xuyên kiểm tra tài khoản của bạn để tìm những chiến dịch bị giới hạn bởi ngân sách hoặc còn tiền. Ngân sách giới hạn có thể có nghĩa là ít nhấp chuột và hiển thị hơn bạn có thể kiếm được, trong khi ngân sách tăng lên có thể thực sự làm tăng chi phí mỗi nhấp chuột của quảng cáo nếu bạn đang sử dụng đặt giá thầu tự động. Bạn có thể kiểm tra cột Trạng thái trên tab Chiến dịch để xem liệu có bất kỳ chiến dịch nào của bạn cho thấy trạng thái "Bị giới hạn bởi ngân sách" hay không.

Thay đổi ngân sách hàng ngày của bạn bất kỳ lúc nào

Ba cách để tìm hiểu:

 • Tác vụ được hướng dẫn trong tài khoản của bạn
 • Xem video ngắn
 • Đọc hướng dẫn

Tác vụ được hướng dẫn trong tài khoản của bạn: Thay đổi ngân sách chiến dịch của bạn


Hướng dẫn tôi

Xem video

Hướng dẫn

Bạn có thể thay đổi ngân sách hàng ngày của mình bất kỳ lúc nào và bao nhiêu lần tùy thích. Dưới đây là cách chỉnh sửa ngân sách chiến dịch hàng ngày của bạn từ tab Chiến dịch:

 1. Trong bảng Chiến dịch, hãy nhấp vào ngân sách mà bạn muốn chỉnh sửa. Change your campaign budget
 2. Nhập ngân sách chiến dịch mới.
 3. Nhấp vào Lưu.
 4. Hãy thử ngay bây giờ

Dưới đây là cách chỉnh sửa ngân sách chiến dịch hàng ngày của bạn từ tab Cài đặt của chiến dịch:

 1. Chọn chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Nhấp vào tab Cài đặt.
 3. Trong phần "Ngân sách", hãy nhấp vào liên kết Chỉnh sửa bên cạnh ngân sách hàng ngày của chiến dịch. Change your campaign budget
 4. Nhập ngân sách mới.
 5. Nhấp vào Lưu.
 6. Hãy thử ngay bây giờ
Chỉnh sửa hàng loạt ngân sách chiến dịch của bạn

Nếu bạn muốn thay đổi ngân sách cho nhiều chiến dịch cùng một lúc:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Chọn hộp bên cạnh bất kỳ chiến dịch nào bạn muốn chỉnh sửa. Bạn cũng có thể chọn tất cả chiến dịch bằng cách nhấp vào hộp kiểm trên cùng bên cạnh tiêu đề cột Chiến dịch.
 4. Từ menu Chỉnh sửa, hãy chọn Ngân sách….
 5. Trong cửa sổ xuất hiện, bạn có thể đặt ngân sách của mình với số tiền cụ thể hay tăng hoặc giảm ngân sách theo phần trăm hoặc theo số tiền cụ thể. See campaigns bulk edit options
 6. Nhấp vào Xem trước thay đổi để xem chỉnh sửa của bạn sẽ trông như thế nào hoặc nhấp vào Thực hiện thay đổi để chỉnh sửa chiến dịch đã chọn của bạn.
Thay đổi ngân sách có hiệu lực như thế nào

Khi thay đổi ngân sách chiến dịch hàng ngày, bạn sẽ thấy những điều chỉnh này ngay lập tức trong tài khoản của mình. Dựa vào thời điểm bạn chỉnh sửa ngân sách của mình, cách mà chiến dịch của bạn tiêu thụ ngân sách có thể khác nhau. Dưới đây là những gì sẽ xảy ra với ngân sách dựa trên thời điểm hoặc tần suất thay đổi của bạn:

Giữa ngày

Chiến dịch thường sẽ chi tiêu khoảng 50% ngân sách trong nửa ngày đầu tiên và phần còn lại trong nửa ngày sau. Tuy nhiên, nếu nhu cầu cho quảng cáo của bạn xảy ra sớm nhất trong ngày, bạn có thể chi tiêu 70% ngân sách hàng ngày trong buổi sáng.

Nếu bạn thực hiện thay đổi ngân sách vào khoảng giữa trưa, bạn có thể chi tiêu thêm 50% ngân sách hàng ngày mới của mình vào buổi chiều, có thể dẫn đến tổng chi tiêu trong ngày hơi nhiều hơn so với ngân sách hàng ngày có hiệu lực trong ngày đó. Kết quả này dẫn đến từ thực tế hệ thống được thiết kế để làm cho những ngày có lưu lượng truy cập thấp hơi vượt quá ngân sách hàng ngày của bạn vào những ngày có lưu lượng truy cập cao hơn, miễn là chúng tôi không bao giờ vượt quá giới hạn tính phí hàng tháng của bạn.

Nếu bạn đã giảm đáng kể ngân sách hàng ngày, thì cũng có thể phân phối quảng cáo của bạn sẽ giảm đáng kể cho thời gian còn lại trong ngày.

Nhiều lần một ngày

Bạn sẽ bị tính phí dựa trên ngân sách hàng ngày cao nhất mà bạn đã chọn cho ngày đó.

Giữa tháng

Bạn sẽ bị tính phí trong tháng không nhiều hơn ngân sách mới nhân với số ngày còn lại trong tháng cộng với tổng số tiền chi tiêu cho chiến dịch trước khi thay đổi ngân sách.

Ví dụ: nếu vào ngày 24 tháng 11, ngân sách hàng ngày của bạn là 5 đô la Mỹ và bạn đã chi tiêu 113 đô la Mỹ cho tháng này và vào cùng ngày, bạn thay đổi ngân sách hàng ngày của mình thành 10 đô la Mỹ, bạn sẽ bị tính phí không nhiều hơn như sau:

$113 chi tiêu cho đến thời điểm này + ($10/ngày X 7 ngày còn lại) = $183

Nhiều lần một tháng

Tính toán tương tự sẽ áp dụng cho việc thay đổi ngân sách của bạn vào giữa tháng.

Note

Ngay cả khi bạn không cố tình thay đổi ngân sách chiến dịch hàng ngày của mình, những hành động sau đây đều được xem là thay đổi ngân sách (để tính số tiền tối đa bạn sẽ bị tính phí trong tháng theo lịch):
 • Thay đổi ngày kết thúc chiến dịch của bạn.
 • Thay đổi chế độ phân phối của bạn (phân phối bình thường hoặc phân phối nhanh).
 • Chọn múi giờ khác cho tài khoản AdWords của bạn.

Tìm hiểu cách chọn múi giờ và múi giờ đó ảnh hưởng đến chu kỳ ngân sách của bạn như thế nào.

Bài viết này có hữu ích không?
Đăng nhập vào AdWords

Nhận trợ giúp và mẹo cho tài khoản cụ thể bằng cách đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản AdWords của bạn hoặc tìm hiểu cách bắt đầu với AdWords.