Min endringslogg

Et verktøy som viser endringene du har gjort i kontoen de siste to årene. Her finner du detaljert informasjon om endringer som for eksempel når du stoppet en kampanje midlertidig, hvem som la til et søkeord, og beløpene i tidligere budsjetter.

  • Du kan se alle endringer som er foretatt i et bestemt tidsrom, filtrere resultatene etter endringstype (f.eks. budsjettjusteringer og redigering av søkeord) eller for en bestemt kampanje eller annonsegruppe.
  • Verktøyet Min endringslogg viser hver enkelt endring innenfor en tidslinje knyttet til kontodataene dine (f.eks. visninger, klikk, konverteringer, klikkfrekvens og kostnad). Du kan sammenligne endringene med tidslinjen for resultatdata for å få bedre oversikt over hvilke endringer som kan ha bidratt til endringer i resultatene dine.
  • Hvis du har gitt andre personer tilgang til kontoen din gjennom deres egne pålogginger, kan du også bruke dette verktøyet til å se hvem som står bak visse endringer.
  • Du finner verktøyet ved å klikke på Endringslogg fra Verktøy og analyser-fanen. Du kan også gå direkte til verktøyet på adwords.google.no/ch/ChangeHistory.

Slik bruker du Min endringslogg
Les flere artikler

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
  • Svært unyttig
  • Ikke særlig nyttig
  • Litt nyttig
  • Svært nyttig
  • Ekstremt nyttig