Spørsmål, klager og tilbakemeldinger til AdWords

Takk for at du tok deg tid til å gi oss en tilbakemelding – vi ønsker å kunne oppfylle behovene dine på en bedre måte, og din tilbakemelding vil hjelpe oss med å gjøre det.

Spørsmål om AdWords-kontoen din

Slik kontakter du oss hvis du er AdWords-annonsør og har spørsmål om AdWords-kontoen din.

Forslag til AdWords

Hvis du ønsker å komme med forslag til hvordan AdWords kan forbedres, kan du bruke tilbakemeldingsskjemaet for AdWords.

Klager

Velg en klagekategori nedenfor, og følg instruksjonene. Vær oppmerksom på at vi leser og vurderer klagen din selv om vi ikke svarer.

Annonser på Google

Bruk denne kategorien hvis du oppdager nettannonser på Google som du mener er i strid med retningslinjene våre for annonsering.

Den beste måten å nå oss på er å fylle ut tilbakemeldingsskjemaet for annonser. Sørg for å ta med link-ID-en i skjemaet. Du finner den ved å høyreklikke på annonsen og kopiere annonselinken. AdWords-ekspertene våre trenger denne informasjonen for å finne riktig annonse.

Vi undersøker kommentarene dine og iverksetter om nødvendig tiltak for den aktuelle annonsen.

Google er ikke ansvarlige for, og kan heller ikke overvåke, hvordan alle virksomhetene driver, men vi verdsetter kundeservice og forventer at annonsørene våre gjør det samme.

Hvis du har en klage på produktet eller tjenesten til en annonsør, ber vi deg om å kontakte annonsøren eller Forbrukerombudet eller tilsvarende instans der virksomheten ligger. Disse organisasjonene kan undersøke saken og handle på vegne av deg. Dette er en effektiv måte å behandle kundeklager på.

Hvis du ikke har førstehånds erfaring med en annonsør, men ønsker å rapportere uønsket atferd fra denne annonsøren, kan du fylle ut klageskjemaet.

AdWords-produkter

Bruk denne kategorien hvis kontoresultatene dine er blitt påvirket av én av følgende årsaker:

  • En eksisterende AdWords-funksjon fungerte ikke som forventet eller tilsiktet.
  • En eksisterende faktureringsfunksjon i AdWords fungerte ikke som forventet eller tilsiktet.
  • En eksisterende Analytics-funksjon fungerte ikke som forventet eller tilsiktet.

Den beste måten å nå oss på er å fylle ut klageskjemaet vårt.

Vi ser gjennom kontoen din og videresender tilbakemeldinger til AdWords-teamet, slik at de kan arbeide for å forbedre produktet.

AdWords-kundeservice

Bruk denne kategorien for servicerelaterte klager knyttet til ett eller flere av de følgende emnene:

  • problemer med å nå frem til kundeservice
  • svarets punktlighet
  • misvisende eller irrelevante svar
  • upassende servicesamhandlinger
  • hvordan problemet generelt ble håndtert

Den beste måten å nå oss på er å fylle ut klageskjemaet og legge ved eventuelle relevante dokumenter.

Vi bruker kommentarene dine i forbindelse med evaluering og forbedring av tjenestene våre, slik at vi kan oppfylle behovene dine på en bedre måte.

Varemerkespørsmål

Bruk denne kategorien for eventuelle brudd på Googles varemerkeretningslinjer for AdWords og AdSense.

Den beste måten å nå oss på er å fylle ut skjemaet for brudd på retningslinjene for varemerker.

Vi ser på klagen din, og hvis vi mener at annonsøren bryter retningslinjene for varemerker, iverksetter vi tiltak for den aktuelle annonsen.

Tredjepartspartnere

Bruk denne kategorien hvis en tredjepart administrerer AdWords-kontoen din og bryter retningslinjene våre for tredjeparter.

Den beste måten å nå oss på er å fylle ut klageskjemaet for partnere.

Vi samarbeider med partneren for å sikre at de ikke bryter retningslinjene våre. Ansvarlighet er én av grunnpilarene i AdWords, og den beste langsiktige strategien for tredjeparter som arbeider med AdWords, er å fokusere på det som er best for annonsøren.

Merk: Det kan hende at innholdet i klagen deles med tredjepartspartneren. Vi oppgir imidlertid ikke navnet ditt eller annen kontaktinformasjon til tredjepartspartneren med mindre vi har fått uttrykkelig tillatelse fra deg til å gjøre dette.

Link til beslektet innhold

Finn ut hvordan du avslutter AdWords-kontoen din.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?