Håndtering av en avslått betaling

 • For å håndtere en avslått betaling må du finne ut hvorfor betalingen ble avslått.
 • Ofte innebærer dette å kontakte banken din eller kredittkortselskapet ditt for å løse problemet.
 • Da får du flere alternativer for å betale ned det forfalte beløpet, noe som gjør at annonsene dine kan kjøres igjen.

Betalinger blir avslått fra tid til annen, og når dette skjer, kan det hende vi stopper kjøringen av annonsene dine inntil betalingen blir godkjent. Heldigvis er det enkelt å starte kjøringen av annonsene igjen ved hjelp av noen få trinn. For å komme i gang velger du hvilken type avslått betaling du opplever:

Avslått kredittkort

1. Finn årsaken til at betalingen ble avslått

Du kan se informasjon om den avslåtte betalingen ved å klikke på tannhjulikonet og velge Fakturering. Gå dit nå. Her finner du datoen for den avslåtte betalingen, beløpet, og årsaken til at betalingen ble avslått (hvis banken din har delt denne informasjonen med oss). Husk at Google ikke avslår betalinger. Det er banker eller kredittkortinstitusjoner som gjør dette.

Løsninger på de mest vanlige problemene som fører til avslåtte betalinger
 • Kontoen har ikke tilstrekkelige midler.
  Sørg for at det er tilstrekkelige midler i kontoen din, og aktiver deretter kredittkortet ditt på nytt (alternativ A nedenfor).

 • Du har overskredet kortets kredittgrense eller grense for enkelttransaksjoner.
  Ta kontakt med banken din for å øke grensen, og aktiver deretter kredittkortet ditt på nytt (alternativ A nedenfor).

 • Kortet er utløpt.
  Angi et nytt kredittkort (alternativ B nedenfor).

 • Du har skrevet inn feil kortnummer eller CVV/CVN-nummer.
  Skriv inn kredittkortopplysningene dine på nytt, og sørg for at du har skrevet alt på riktig måte (alternativ B nedenfor).

 • Banken som har utstedt kortet, tillater ikke at kortet brukes for Internett-transaksjoner eller internasjonale transaksjoner.
  Ta kontakt med banken din for å tillate disse transaksjonstypene, og aktiver deretter kredittkortet ditt på nytt (alternativ A nedenfor). Skriv eventuelt inn et nytt kortnummer som kan brukes for Internett-transaksjoner eller internasjonale transaksjoner (alternativ B nedenfor).

 • Du har overskredet det maksimale antallet belastninger kortet kan motta for en gitt tidsperiode.
  Ta kontakt med banken din for å finne en løsning, og aktiver deretter kredittkortet ditt på nytt (alternativ A nedenfor). Angi eventuelt et nytt kort (alternativ B nedenfor).

2. Ta kontakt med banken din eller kredittkortselskapet ditt

Hvis du ikke finner ut hvorfor betalingen ble avslått, eller hvis du ikke kan løse problemet, kan du ta kontakt med banken som har utstedt kredittkortet ditt. Telefonnummeret til banken står vanligvis på baksiden av kortet. Oppgi dato og beløp for den avslåtte betalingen. Banken vil da kunne fortelle deg hva problemet er og hjelpe deg med å løse det.

3. Start kjøringen av annonsene dine igjen

Velg ett av alternativene nedenfor for å starte kjøringen av annonsene dine igjen.

 • Hvis du har løst problemet med kredittkortet ditt, eller hvis du vil gjøre et nytt forsøk, kan du prøve igjen i AdWords-kontoen din.
 • Hvis du ikke klarte å løse problemet med det opprinnelige kortet, skriver du inn et nytt kort.

Alternativ A: Prøv på nytt med det gjeldende kredittkortet ditt

Hvis du vil at vi skal prøve å belaste det gjeldende kredittkortet ditt på nytt, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Logg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på tannhjulikonet, og velg Fakturering.
 3. Klikk på Faktureringsinnstillinger-linken.
 4. Finn kredittkortet via Aktiver betalingsmåte på nytt-linken.
 5. Kontroller at alle detaljene er riktige for denne betalingsmåten. Ring om nødvendig banken eller kredittinstitusjonen din for å være sikker på at du kan bruke betalingsmåten i AdWords-kontoen.
 6. Når du har forsikret deg om at betalingsmåten fungerer, klikker du på Aktiver betalingsmåte på nytt nedenfor kredittkortinformasjonen.
Prøv selv

Hva skjer så?

Hvis du aktiverer betalingsmåten på nytt, belastes du automatisk for den utestående saldoen. Det kan ta noen timer å behandle betalingen. Hvis betalingen ikke blir registrert innen én virkedag etter at du har aktivert betalingsmåten på nytt, må du betale den utestående saldoen for at annonsene dine skal kjøres igjen. Slik gjør du det:

 1. Logg på AdWords-kontoen din på http://adwords.google.no.
 2. Klikk på tannhjulikonet, og velg Fakturering.
 3. Klikk på Utfør en betaling-knappen.
 4. Velg betalingsmåten du vil bruke for denne engangsinnbetalingen. Du kan velge en betalingsmåte du tidligere har lagt til i kontoen, eller du kan legge til en ny betalingsmåte.
 5. Klikk på Fortsett til betalingsbeløp.
 6. Skriv inn beløpet du vil betale. Det minste beløpet som kreves for at annonsene dine skal kjøres, vises ved siden av «Utestående saldo». Klikk på alternativet for å gå videre til gjennomgangen.
 7. Kontroller at betalingsopplysningene er riktige, og klikk deretter på Utfør betaling.
Prøv selv
Hvis du brukte en ny betalingsmåte til å betale ned saldoen, må du fremdeles aktivere den primære betalingsmåten på nytt. Ellers kan fremtidige beløp bli belastet den nye betalingsmåten, eller annonsepubliseringen kan bli stoppet hvis du ikke har en gyldig betalingsmåte.

Alternativ B: Skriv inn annen faktureringsinformasjon

Hvis du vil prøve å bruke et annet kredittkort for kontoen din, gjør du følgende:

 1. Logg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på tannhjulikonet, og velg Fakturering.
 3. Klikk på Faktureringsinnstillinger-linken.
 4. Hvis du vil redigere andre detaljer enn kredittkortnummeret, finner du kredittkortet du vil oppdatere og klikker på Rediger.
 5. Hvis du vil redigere kredittkortnummeret eller legge til et nytt kredittkort, klikker du på Legg til ny betalingsmåte og skriver inn de nye opplysningene.
 6. Klikk på Lagre når du er ferdig.
 7. Finn kredittkortet du nettopp skrev inn, klikk på Velg som-rullegardinmenyen og velg Primær. Sånn angir du kredittkortet du nettopp skrev inn, som primær betalingsmåte.
Prøv selv

Når du har skrevet inn faktureringsinformasjonen, starter vi en belastning av den utestående saldoen.

Tips

Sørg for at kjøringen av annonsene dine ikke avbrytes ved å skrive inn et reservekredittkort. Vi belaster bare reservekortet ditt hvis den primære betalingsmåten blir avslått.

Skriv inn et reservekort nå ved å logge deg på kontoen din og gå til https://adwords.google.com/select/EditBillingInstrument?backup=aoe.

Avslått direkte belastning (bankkonto)
Hvis betalingen via direkte belastning vises som «avslått» i kontoen din, tillot ikke banken din at vi belastet bankkontoen din. Sånn starter du kjøringen av annonsene dine i

1. Finn årsaken til at betalingen ble avslått

Du kan se opplysninger om avslåtte betalinger ved å gå til Transaksjonslogg-siden. Gå dit nå. Her finner du datoen for den avslåtte betalingen, beløpet, og årsaken til at betalingen ble avslått (hvis banken din har delt denne informasjonen med oss). Husk at Google ikke avslår betalinger. Det er banker som gjør dette.

Løsninger på de mest vanlige problemene som fører til avslåtte betalinger
 • Kontoen har ikke tilstrekkelige midler.
  Kontroller at du har tilstrekkelige midler i kontoen din, og velg deretter én av løsningene nedenfor for å starte kjøringen av annonsene dine på nytt.

 • Navnet på kontoeieren samsvarer ikke med informasjonen du har oppgitt.
  Oppdater faktureringsinformasjonen din med de riktige opplysningene (følg instruksjonene nedenfor).

 • Banken som har utstedt kortet, tillater ikke at bankkontoen brukes for Internett-transaksjoner eller internasjonale transaksjoner.
  Kontakt banken din for å tillate denne typen transaksjoner, og velg deretter én av løsningene nedenfor for å starte kjøringen av annonsene dine på nytt.

 • Bankkontoen fins ikke lenger.
  Oppdater faktureringsinformasjonen din med en annen bankkonto eller et annet kredittkort (følg instruksjonene nedenfor.

2. Kontakt banken din

Hvis du ikke finner ut hvorfor betalingen ble avslått, eller hvis du ikke kan løse problemet, kan du ta kontakt med banken din. De kan fortelle deg hva problemet er samt hjelpe deg å løse det.

3. Start kjøringen av annonsene dine igjen

Velg ett av alternativene nedenfor for å starte kjøringen av annonsene dine igjen.

Alternativ A: Betaling med kredittkort eller bankoverføring i sanntid

Den raskeste måten å starte kjøringen av annonsene igjen på, er å utføre en betaling med kredittkort. I noen land (Østerrike, Danmark, Finland, Norge og Sverige) er bankoverføring i sanntidogså tilgjengelig. Vi anbefaler ikke at du bruker vanlig bankoverføring i slike tilfeller, da dette tar mye lengre tid.

Når du betaler med kredittkort eller ved hjelp av bankoverføring i sanntid, tar det vanligvis én virkedag å behandle betalingen, og annonsene dine kan kjøres innen 24 timer etter dette.

Merknad

Hvis du fremdeles ønsker å bruke direkte belastning som primær betalingsmåte, må du aktivere dette i kontoen på nytt, som beskrevet i alternativ B nedenfor, etter at engangsinnbetalingen er registrert.

Sånn utfører du en betaling:

 1. Logg på kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på tannhjulikonet, og velg Fakturering.
 3. Klikk på Utfør en betaling-knappen.
 4. Velg betalingsmåten du vil bruke for denne engangsinnbetalingen. Du kan velge en betalingsmåte du tidligere har lagt til i kontoen, eller du kan legge til en ny betalingsmåte.
 5. Klikk på Fortsett til betalingsbeløp.
 6. Angi betalingsbeløpet du vil betale. Minimumsbeløpet som kreves for at annonsene skal publiseres, vises ved siden av Utestående saldo. Klikk på Fortsett til evaluering.
 7. Kontroller at betalingsopplysningene er riktige, og klikk deretter på Utfør betaling. Hvis du brukte en ny betalingsmåte for å betale ned saldoen, blir du likevel bedt om å aktivere den primære betalingsmåten på nytt.
 8. Etter at betalingen er behandlet, oppdaterer eller reaktiverer du den primære betalingsmåten for å kunne bruke den i fremtiden.
Prøv selv

Eksempel

Tenk deg at Siris betaling via direkte belastning ble avslått. Annonsene hennes ble stoppet, og hun ønsker å starte kjøringen av dem igjen så raskt som mulig. Hun får vite fra banken sin at betalingen ble avslått fordi kontoen hennes ikke hadde tilstrekkelige midler.

For å kjøre annonsene igjen utfører Siri en engangsinnbetaling via kredittkort ved hjelp av Utfør betaling-knappen (alternativ A). For å sørge for at hun kan fortsette å bruke direkte belastning i fremtiden, aktiverer hun også bankkontoen sin i AdWords (alternativ B). Deretter sørger hun for at bankkontoen alltid har nok midler til å dekke AdWords-kostnadene.

Alternativ B: Aktiver kontoen for direkte belastning på nytt

Hvis du har løst problemet med bankkontoen din og vil at vi skal prøve å belaste den på nytt for den utestående saldoen, gjør du følgende:

 1. Logg på kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på tannhjulikonet, og velg Fakturering.
 3. Klikk på Faktureringsinnstillinger-linken.
 4. Finn bankkontoen din via Aktiver betalingsmåte på nytt-linken.
 5. Kontroller at alle bankkontodetaljene er riktige. Ring om nødvendig banken eller kredittinstitusjonen din for å være sikker på at du kan bruke bankkontoen i AdWords-kontoen din.
 6. Når du har sørget for at bankkontoen din kommer til å fungere, klikker du på Aktiver betalingsmåte på nytt-linken.
Prøv selv

Etter at du har aktivert bankkontoen din på nytt, tar det vanligvis inntil fire virkedager å behandle betalingen, og annonsene dine kan kjøres innen 24 timer etter dette. Siden betaling via kredittkort vanligvis gjør at annonsene dine kan kjøres igjen raskere, anbefaler vi at du først bruker alternativ A.

Alternativ C: Legg til en ny bankkonto

Hvis du ønsker å bruke en annen bankkonto for denne betalingen og for fremtidige betalinger via direkte belastning, må du endre den primære betalingsmåten.form for betaling. Du må også enten sende oss en ny autorisasjon for direkte belastning eller bekrefte et testinnbetaling i den nye bankkontoen. På grunn av dette tar det vanligvis rundt fem virkedager fra du har fullført prosessen til vi belaster det utestående beløpet i bankkontoen din.

Sånn endrer du den primære betalingsmåten din til en ny bankkonto:

 1. Logg på kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på tannhjulikonet, og velg Fakturering.
 3. Klikk på Faktureringsinnstillinger-linken.
 4. Finn den riktige betalingsmåten, og klikk deretter på Rediger.
 5. Skriv inn den oppdaterte informasjonen. Du må sende en ny belastningsautorisasjon eller bekrefte den nye bankkontoen før annonsene dine kan kjøres. Hvis dette er aktuelt for deg, får du instruksjoner i kontoen din om hva du skal gjøre.
 6. Klikk på Lagre når du er ferdig. Når du har skrevet inn faktureringsinformasjonen, og vi har mottatt kontoverifiseringen eller autorisasjonen din, starter vi belastningen av den utestående saldoen
Prøv selv

Tips

Sørg for at kjøringen av annonsene dine ikke avbrytes ved å skrive inn et reservekredittkort. Vi belaster bare reservekortet ditt hvis den primære betalingsmåten blir avslått.

Skriv inn et reservekort nå ved å logge deg på kontoen din og gå til https://adwords.google.com/select/EditBillingInstrument?backup=aoe.

En avslått betaling hvis du bruker månedlig fakturering
Hvis du nylig har endret betalingsinnstillingene fra automatiske innbetalinger til månedlig fakturering og har en utestående saldo til overs, kan du følge disse trinnene for å betale ned saldoen for kontoen din:
 1. Logg på kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på tannhjulikonet, og velg Fakturering.
 3. Klikk på Logg for faktureringsoppsett-linken på kanten av siden.
 4. Klikk på faktureringskontoen du vil utføre en betaling for
 5. Klikk på Faktureringssammendrag-linken
 6. Klikk på Utfør betaling-knappen for å foreta en betaling for den utestående saldoen
Prøv selv

Hvis du prøver å avslutte kontoen din, og har en avslått betaling, må du huske på følgende:

 • Hvis den siste betalingen ble avslått, må du betale det utestående beløpet før du kan avslutte kontoen.
 • Hvis du avslutter kontoen din, blir utestående saldo på avslutningstidspunktet belastet betalingsmåten din i løpet av de neste 60 dagene.