Håndtering av en avslått betaling

 • For å håndtere en avslått betaling må du finne ut hvorfor betalingen ble avslått.
 • Vanligvis må du ta kontakt med banken eller kredittkortselskapet for å løse problemet.
 • Deretter får du presentert flere alternativer for å betale det forfalte beløpet, slik at annonsene dine kan publiseres igjen.

Det hender at betalinger blir avslått. Når dette skjer, kan vi stoppe kjøringen av annonsene dine inntil betalingen blir godkjent. Heldigvis er det enkelt å få annonseleveringen i gang igjen. For å komme i gang velger du hvilken type betaling som er avslått:

Avslått kredittkort

1. Finn årsaken til at betalingen ble avslått

Du kan se informasjon om avslåtte betalinger ved å klikke på tannhjulikonet og velge Fakturering. Gå dit nå. Her finner du datoen for den avslåtte betalingen, beløpet, og årsaken til at betalingen ble avslått (hvis banken din har delt denne informasjonen med oss). Husk at Google ikke avslår betalinger. Det er banker eller kredittkortinstitusjoner som gjør dette. Hvis det ikke er oppført noen årsak, betyr det at vi ikke har denne informasjonen. Da må du ta kontakt med banken din for å få vite årsaken.

2. Ta kontakt med banken din eller kredittkortselskapet ditt

Hvis du ikke finner ut hvorfor betalingen din ble avslått, eller hvis du ikke kan løse problemet, må du ta kontakt med banken som har utstedt kredittkortet ditt. Brukerstøtten for AdWords kan ikke hjelpe deg med avslåtte betalinger. Dette skyldes at det er banken din, ikke Google, som avslår betalingen. Slik kontakter du banken din:

 1. Ring telefonnummeret som står på baksiden av kredittkortet.
 2. Fortell kundebehandleren at du prøvde å betale for Google AdWords på nett, men at betalingen ble avslått. Oppgi dato og beløpet som ble avslått.
 3. Kundebehandleren kan fortelle deg den nøyaktige årsaken til at betalingen ble avslått, og hjelpe deg med å løse problemet.
 4. Når problemet er løst, kan du prøve å betale på nytt ved å bruke et av alternativene nedenfor.
Løsninger for de vanligste årsakene til avslåtte betalinger
 • Det er ikke dekning på kontoen.
  Sørg for at det er nok penger på kontoen din, og aktiver deretter kredittkortet ditt på nytt (alternativ A nedenfor).

 • Du har overskredet kredittkortgrensen eller grensen for enkelttransaksjoner.
  Ta kontakt med banken din for å øke grensen, og aktiver deretter kredittkortet ditt på nytt (alternativ A nedenfor).

 • Kortet er utløpt.
  Angi et nytt kredittkort (alternativ B nedenfor).

 • Du har oppgitt feil kortnummer eller CVV-/CVN-nummer.
  Skriv inn kredittkortopplysningene dine på nytt, og sørg for at alt er riktig skrevet (alternativ B nedenfor).

 • Utstederbanken tillater ikke bruk av kortet for Internett-transaksjoner eller internasjonale transaksjoner.
  Ta kontakt med banken din for å tillate disse transaksjonstypene, og aktiver deretter kredittkortet ditt på nytt (alternativ A nedenfor). Skriv eventuelt inn et nytt kortnummer som kan brukes for Internett-transaksjoner eller internasjonale transaksjoner (alternativ B nedenfor).

 • Du har overskredet maksimalt antall kortbelastninger for en gitt tidsperiode.
  Ta kontakt med banken din for å finne en løsning, og aktiver deretter kredittkortet ditt på nytt (alternativ A nedenfor). Angi eventuelt et nytt kort (alternativ B nedenfor).

3. Start kjøringen av annonsene dine igjen

Velg et av alternativene nedenfor for å starte kjøringen av annonsene dine igjen.

 • Hvis du har løst problemet med kredittkortet ditt, eller hvis du vil gjøre et nytt forsøk, kan du prøve igjen i AdWords-kontoen din.
 • Hvis du ikke klarte å løse problemet med det opprinnelige kortet, angir du et nytt kort.

Alternativ A: Prøv på nytt med det nåværende kredittkortet ditt

Hvis du vil at vi skal prøve å belaste det nåværende kredittkortet ditt på nytt, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Logg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering.
 3. Klikk på Faktureringsinnstillinger-linken.
 4. Finn kredittkortet med linken Aktiver betalingsmåte på nytt.
 5. Kontrollér at all informasjon er korrekt for denne betalingsmåten. Ring om nødvendig banken eller kredittkortinstitusjonen din for å kontrollere at du kan bruke denne betalingsmåten i AdWords-kontoen.
 6. Når du har kontrollert at betalingsmåten kan brukes, klikker du på Aktiver betalingsmåte på nytt under kredittkortinformasjonen.
Gå til AdWords

Hva skjer så?

Når du aktiverer betalingsmåten på nytt, utløses det automatisk en belastning for den utestående saldoen din. Det kan ta noen timer å behandle betalingen. Hvis betalingen ikke er fullført i løpet av én virkedag etter at du aktiverte betalingsmåten på nytt, må du betale den utestående saldoen manuelt for å få annonsene til å kjøre igjen. Slik gjør du det:

 1. Logg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering.
 3. Klikk på knappen Utfør betaling.
 4. Velg betalingsmåten du vil bruke for denne engangsinnbetalingen. Du kan velge en betalingsmåte du har lagt til kontoen tidligere, eller du kan legge til en ny betalingsmåte.
 5. Klikk på Fortsett til betalingsbeløp.
 6. Oppgi beløpet du vil betale. Minimumsbeløpet som kreves for at annonsene dine skal publiseres igjen, vises ved siden av Utestående saldo. Klikk på Fortsett til evaluering.
 7. Kontrollér at alle betalingsopplysningene er riktige, og klikk på Utfør betaling.
Gå til AdWords
Selv om du brukte en ny betalingsmåte for å betale den utestående saldoen, må du allikevel aktivere den primære betalingsmåten din på nytt. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at fremtidige betalinger belastes den nye betalingsmåten, eller at annonsene dine slutter å kjøre fordi det ikke finnes noen gyldig betalingsmåte i kontoen.

Alternativ B: Angi annen faktureringsinformasjon

Hvis du vil prøve å bruke et annet kredittkort for kontoen din, gjør du følgende:

 1. Logg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering.
 3. Klikk på Faktureringsinnstillinger-linken.
 4. Hvis du vil endre andre opplysninger enn kredittkortnummeret, finner du kredittkortet du vil oppdatere, og klikker på Rediger.
 5. Hvis du vil endre kredittkortnummeret eller legge til et nytt kredittkort, klikker du på Legg til en ny betalingsmåte og skriver inn den nye informasjonen.
 6. Klikk på Lagre når du er ferdig.
 7. Finn kredittkortet du nettopp la til eller endret, og klikk på rullegardinmenyen Velg som for å velge Primær. Da angir du det aktuelle kredittkortet som den primære betalingsmåten.
Gå til AdWords

Når du har lagt inn faktureringsinformasjonen, starter vi en belastning av den utestående saldoen.

Tips

Du kan sørge for at annonsene dine fortsetter å kjøre, ved å legge inn et reservekredittkort. Vi belaster bare reservekortet ditt hvis den primære betalingsmåten blir avslått.

Legg inn et reservekort nå ved å logge på kontoen din og deretter gå til https://adwords.google.com/select/EditBillingInstrument?backup=aoe.

Avslått direktebelastning (bankkonto)
Hvis betalingen via direkte belastning vises som «avslått» i kontoen din, tillot ikke banken din at vi belastet bankkontoen din. Slik starter du kjøringen av annonsene dine igjen:

1. Finn årsaken til at betalingen ble avslått

Du kan se informasjon om avslåtte betalinger på Transaksjonslogg-siden. Gå dit nå. Her finner du datoen for den avslåtte betalingen, beløpet, og årsaken til at betalingen ble avslått (hvis banken din har delt denne informasjonen med oss). Husk at Google ikke avslår betalinger. Det er banker som gjør dette. Hvis det ikke er oppført noen årsak, betyr det at vi ikke har denne informasjonen. Da må du ta kontakt med banken din for å få vite årsaken.

2. Kontakt banken din

Hvis du ikke finner ut hvorfor betalingen ble avslått, eller hvis du ikke kan løse problemet, må du ta kontakt med banken din. De kan fortelle deg hva problemet er, og hjelpe deg med å løse det. Brukerstøtten for AdWords kan ikke hjelpe deg med avslåtte betalinger. Dette skyldes at det er banken din, ikke Google, som avslår betalingen. Slik kontakter du banken din:

 1. Ring bankens kundestøtte. Telefonnummeret er som regel oppgitt på bankens nettsted.
 2. Fortell kundebehandleren at du prøvde å betale for Google AdWords på nett, men at betalingen ble avslått. Oppgi dato og beløpet som ble avslått.
 3. Kundebehandleren kan fortelle deg den nøyaktige årsaken til at betalingen ble avslått, og hjelpe deg med å løse problemet.
 4. Når problemet er løst, kan du prøve å betale på nytt ved å bruke et av alternativene nedenfor.
Løsninger for de vanligste årsakene til avslåtte betalinger
 • Det er ikke dekning på kontoen.
  Kontrollér at det er nok penger på kontoen din, og velger deretter en av løsningene nedenfor for å begynne å kjøre annonsene igjen.

 • Navnet på kontoeieren samsvarer ikke med informasjonen du har oppgitt.
  Oppdater faktureringsinformasjonen din med korrekt informasjon ved å følge instruksjonene nedenfor.

 • Utstederbanken tillater ikke at bankkontoen brukes for Internett-transaksjoner eller internasjonale transaksjoner.
  Ta kontakt med banken din for å tillate denne typen transaksjoner, og velg deretter en av løsningene nedenfor for å begynne å publisere annonsene dine igjen.

 • Bankkontoen finnes ikke lenger.
  Oppdater faktureringsinformasjonen din med en annen bankkonto eller et annet kredittkort (følg instruksjonene nedenfor).

3. Start kjøringen av annonsene dine igjen

Velg et av alternativene nedenfor for å starte kjøringen av annonsene dine igjen.

Alternativ A: Betaling med kredittkort eller bankoverføring i sanntid

Den raskeste måten å starte kjøringen av annonsene igjen på, er å utføre en betaling med kredittkort. I noen land (Danmark, Finland, Norge, Sverige og Østerrike) er bankoverføring i sanntid også tilgjengelig. Vi anbefaler ikke at du bruker vanlig bankoverføring i slike tilfeller, da dette tar mye lengre tid.

Når du betaler med kredittkort eller bankoverføring i sanntid, tar det vanligvis én virkedag å behandle betalingen, og annonsene dine kan publiseres innen 24 timer etter dette.

Merk

Hvis du fremdeles vil bruke direkte belastning som primær betalingsmåte, må du aktivere dette i kontoen på nytt, som beskrevet i alternativ B nedenfor, etter at engangsinnbetalingen er registrert.

Slik utfører du en betaling:

 1. Logg på kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering.
 3. Klikk på knappen Utfør betaling.
 4. Velg betalingsmåten du vil bruke for denne engangsinnbetalingen. Du kan velge en betalingsmåte du har lagt til kontoen tidligere, eller du kan legge til en ny betalingsmåte.
 5. Klikk på Fortsett til betalingsbeløp.
 6. Oppgi beløpet du vil betale. Minimumsbeløpet som kreves for at annonsene dine skal publiseres, vises ved siden av Utestående saldo. Klikk på Fortsett til evaluering.
 7. Kontrollér at alle betalingsopplysningene er riktige, og klikk på Utfør betaling. Selv om du brukte en ny betalingsmåte for å betale den utstående saldoen, kommer du fortsatt til å bli bedt om å aktivere den primære betalingsmåten din på nytt.
 8. Etter at betalingen er behandlet, må du oppdatere eller aktivere den primære betalingsmåten på nytt for å kunne bruke den i fremtiden.
Gå til AdWords

Eksempel

Tenk deg at Siris betaling via direkte belastning ble avslått. Annonsene hennes ble stoppet, og hun ønsker å starte kjøringen av dem igjen så raskt som mulig. Hun får vite fra banken sin at betalingen ble avslått fordi det ikke var dekning på kontoen hennes.

For at annonsene hennes skal begynne å kjøre igjen, foretar Siri en engangsinnbetaling via kredittkort ved hjelp av Utfør betaling-knappen (Alternativ A). For å sikre at hun kan fortsette å bruke direkte belastning i fremtiden, aktiverer hun også bankkontoen sin på nytt i AdWords (alternativ B). Deretter sørger hun for at bankkontoen alltid har nok midler til å dekke AdWords-kostnadene.

Alternativ B: Aktiver kontoen for direkte belastning på nytt

Hvis du har løst problemet med bankkontoen din og vil at vi skal prøve å belaste den på nytt for den utestående saldoen, gjør du følgende:

 1. Logg på kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering.
 3. Klikk på Faktureringsinnstillinger-linken.
 4. Finn bankkontoen din med linken Aktiver betalingsmåte på nytt.
 5. Kontrollér at alle bankkontodetaljene er riktige. Ring om nødvendig banken eller kredittinstitusjonen din for å være sikker på at du kan bruke bankkontoen i AdWords-kontoen din.
 6. Når du har kontrollert at bankkontoen din kan brukes, klikker du på linken Aktiver betalingsmåte på nytt.
Gå til AdWords

Etter at du har aktivert bankkontoen din på nytt, tar det vanligvis inntil fire virkedager å behandle betalingen. Deretter kan annonsene dine publiseres igjen innen 24 timer. Siden betaling via kredittkort vanligvis gjør at annonsene dine kan kjøres igjen raskere, anbefaler vi at du først bruker alternativ A.

Alternativ C: Legg til en ny bankkonto

Hvis du vil bruke en annen bankkonto for denne betalingen og fremtidige betalinger med direkte belastning, må du endre den primære betalingsmåten. Du må også enten sende oss en ny autorisasjon for direkte belastning eller bekrefte en testinnbetaling i den nye bankkontoen. På grunn av dette tar det vanligvis rundt fem virkedager fra du har fullført prosessen til vi belaster bankkontoen din for det utestående beløpet.

Slik endrer du den primære betalingsmåten din til en ny bankkonto:

 1. Logg på kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering.
 3. Klikk på Faktureringsinnstillinger-linken.
 4. Finn den aktuelle betalingsmåten, og klikk på Rediger.
 5. Angi den oppdaterte informasjonen. Du må sende en ny belastningsautorisasjon eller bekrefte den nye bankkontoen før annonsene dine kan publiseres. Hvis dette er aktuelt for deg, får du instruksjoner i kontoen din om hva du skal gjøre.
 6. Klikk på Lagre når du er ferdig. Når du har skrevet inn faktureringsinformasjonen, og vi har mottatt kontobekreftelsen eller autorisasjonen din, belaster vi kontoen din for den utestående saldoen.
Gå til AdWords

Tips

Du kan sørge for at annonsene dine fortsetter å kjøre, ved å legge inn et reservekredittkort. Vi belaster bare reservekortet ditt hvis den primære betalingsmåten blir avslått.

Legg inn et reservekort nå ved å logge på kontoen din og deretter gå til https://adwords.google.com/select/EditBillingInstrument?backup=aoe.

En avslått betaling hvis du bruker månedlig fakturering
Hvis du nylig har endret betalingsinnstillingene fra automatiske innbetalinger til månedlig fakturering og det gjenstår en utestående saldo, kan du følge disse trinnene for å betale ned saldoen for kontoen din:
 1. Logg på kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering.
 3. Klikk på Logg for faktureringsoppsett-linken på siden.
 4. Klikk på faktureringskontoen du vil utføre en betaling for
 5. Klikk på Faktureringssammendrag-linken.
 6. Klikk på knappen Utfør betaling for å foreta en betaling for den utestående saldoen.
Gå til AdWords

Hvis du prøver å avslutte kontoen din, og har en avslått betaling, må du huske på følgende:

 • Hvis den siste betalingen ble avslått, må du betale det utestående beløpet før du kan avslutte kontoen.
 • Hvis du avslutter kontoen din, belastes betalingsmåten din for den utestående saldoen ved avslutningen innen 60 dager.
 • Fremgangsmåten videre

  Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

  Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
  • Svært unyttig
  • Ikke særlig nyttig
  • Litt nyttig
  • Svært nyttig
  • Ekstremt nyttig