Om annonsposition och annonsrankning

Annonspositionen anger var på en sida annonsen visas. Om din annons till exempel visas på position 1 innebär det att den har den högsta positionen på sidan jämfört med andra annonser av samma typ. Det betyder inte nödvändigtvis att den visas ovanför sökresultaten. Om det inte finns några annonser ovanför sökresultaten är din annons den första som visas under sökresultaten. Det är i allmänhet bra att en annons visas högt upp på sidan, eftersom det är troligt att fler kunder ser din annons då.

Annonser kan visas högst upp eller längst ned på en sökresultatsida. Du får mycket information om hur dina annonser står sig när du kollar upp din genomsnittliga position.

Innan du börjar

Tänk på att ”genomsnittlig position” är ett mätvärde som passar bäst för att kontrollera dina framsteg i söknätverket. Eftersom det finns så många olika webbplatser i Display-nätverket kan genomsnittlig position vara ett mindre effektivt mått för resultatet där.

Så fastställs annonspositionen

Elements of Ad Rank

Annonsauktionen är det sätt som Google bestämmer vilka annonser som ska visas och i vilken position. 

AdWords räknar ut annonsrankningen för varje annons i auktionen. Rankningen avgör annonspositionen – var annonsen visas – och om annonsen alls får visas. Generellt sett visas annonsen med den högsta annonsrankningen i den översta positionen, annonsen med den näst högsta rankningen visas i den näst översta positionen (under förutsättning att annonserna uppfyller relevanta gränsvärden) och så vidare. På en hög nivå kan du se det som att annonsrankningen har fem faktorer:

 1. Ditt bud – När du väljer ditt bud, anger du maxbeloppet som du är villig att betala för ett klick på din annons. Ofta betalar du mindre än så, och du kan ändra budet när som helst.
 2. Kvaliteten på dina annonser och din målsida – AdWords bedömer hur relevant och användbar din annons och webbplatsen dit den länkar är för personen som ser den. Annonsens kvalitet anges i form av ett kvalitetsresultat som du kan bevaka – och försöka förbättra – i ditt AdWords-konto.
 3. Gränsvärden för annonsrankning – För att säkerställa annonser med hög kvalitet anger vi lägsta gränsvärden för kvalitet som en annons måste uppnå för att visas på en viss annonsposition.
 4. Sökningens sammanhang – Sammanhanget i annonsauktionen är viktig. När vi beräknar annonsrankningen tittar vi på de angivna söktermerna, var användaren befinner sig vid sökningen, vilken typ av enhet han eller hon använder (t.ex. mobil enhet eller dator), tiden för sökningen, söktermernas art, de andra annonserna och sökresultaten som visas på sidan samt andra användarsignaler och användarattribut.
 5. Förväntad effekt av dina annonstillägg och övriga annonsformat – När du skapar din annons kan du välja att lägga till ytterligare information i annonsen, som telefonnummer eller fler länkar till särskilda sidor på webbplatsen. Det här kallas annonstillägg. AdWords bedömer hur annonsresultatet påverkas av annonstilläggen och övriga annonsformat som du använder.

Exempel

Anta att fem annonsörer tävlar om högst fyra annonspositioner ovanför sökresultaten på Googles sökresultatsida. Anta att annonsörernas respektive annonsrankning är 80, 50, 30, 10 och 5.

Om lägsta annonsrankning som krävs för att annonsen ska visas ovanför sökresultatet är 40 är det bara de två första annonsörerna (med annonsrankning på 80 respektive 50) som överskrider gränsen och visas ovanför sökresultaten.

Om den lägsta annonsrankningen som krävs för att visas nedanför sökresultatet är 8 visas två av de tre återstående annonsörerna (med annonsrankning 30 och 10) nedanför sökresultaten. Annonsören med annonsrankningen 5 uppfyllde inte kravet på lägsta annonsrankning och visas därmed inte alls.

Utifrån mätvärdet för genomsnittlig position får annonsören med annonsrankningen 80 (i den första positionen ovanför sökresultaten) position 1, annonsören med annonsrankningen 50 (i den andra positionen ovanför sökresultaten) får position 2, annonsören med annonsrankningen 30 (i den första positionen under sökresultaten) får position 3 och annonsören med annonsrankningen 10 (i den andra positionen under sökresultaten) får position 4. Position syftar på annonsörens placering i auktionen, inte en specifik plats på sökresultatsidan. Så även om två av de fyra tillgängliga annonspositionerna ovanför sökresultaten (positionerna omedelbart under annonsörerna med annonsrankningen 80 och 50) lämnades tomma får de två efterföljande annonsörerna i rankningen (med annonsrankningen 30 och 10) position 3 och 4 för genomsnittlig position.

För att förbättra annonspositionen kan du:

 • höja budet
 • förbättra kvaliteten på annonsen och upplevelsen av målsidan.

Bättre annonser innebär en bättre annonsrankning

Varje gång någon söker efter något som utlöser en annons som deltar i en auktion, beräknar vi en annonsrankning. I beräkningen ingår ditt bud och mätningar av den förväntade klickfrekvensen, annonsens relevans, upplevelsen av målsidan och andra faktorer som görs när auktionen genomförs. Vi tar hänsyn till ett antal faktorer när vi beräknar kvalitetskomponenterna då auktionen genomförs. Om du förbättrar de följande faktorerna bidrar du till att förbättra annonsrankningens kvalitetskomponenter:
 • Annonsens förväntade klickfrekvens: Detta grundas delvis på annonsens klick- och exponeringshistorik (med hänsyn till faktorer som den genomsnittliga positionen, tillägg och andra format som kan ha påverkat synligheten hos en annons som någon annan har klickat på tidigare).
 • Annonsens relevans för sökningen: Hur relevant annonsen är för vad personen söker efter.
 • Målsidans kvalitet: Hur relevant, tydlig och lättnavigerad sidan är.

Därför är annonskvalitet viktigt

Annonsrankningens kvalitetskomponenter används på flera olika sätt och kan påverka följande saker:
 • Behörighet att delta i annonsauktionen: Våra mätningar av annonskvalitet hjälper oss att avgöra gränsvärden för annonsrankning för din annons, vilket i sin tur avgör om annonsen alls är kvalificerad att visas.
 • Din faktiska kostnad per klick (CPC): Annonser med högre kvalitet har i många fall lägre CPC. Det innebär att du betalar mindre per klick om dina annonser har högre kvalitet.
 • Annonsposition: Annonser med högre kvalitet får en högre annonsposition, vilket betyder att de kan visas längre upp på sidan.
 • Möjlighet att använda annonstillägg och andra annonsformat: Annonsrankning fastställer om en annons är kvalificerad att visas med annonstillägg och andra annonsformat, som webbplatslänkar.
Kort sagt leder annonser med högre kvalitet till lägre kostnader och bättre annonspositioner – och större framgångar med annonseringen. AdWords-systemet fungerar bäst för alla – annonsörer, kunder, utgivare och Google – om de annonser som visas är relevanta och i så hög utsträckning som möjligt överensstämmer med det kunderna söker efter. 
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?