Annonsposition och annonsrankning

Annonspositionen anger var på sidan som annonsen visas. Annonspositionen 1 innebär till exempel att annonsen är den första annonsen på sidan. Det är i allmänhet bra att en annons visas högt upp på sidan, eftersom det är troligt att fler kunder ser din annons då. Annonserna kan visas högst upp på sökresultatsidan, längs sidans kant och längst ned på sidan.

Så fastställs annonspositionen

Elements of Ad Rank

Den genomsnittliga positionen bestäms av din annonsrankning i auktionen. Annonsrankning är ett värde som bestäms utifrån ditt bud, komponenterna i kvalitetsresultat (förväntad klickfrekvens, annonsens relevans, och upplevelse av målsidan), samt den förväntade effekten av tillägg och andra annonsformat. Om du använder budgivning med kostnad per klick, anger budet hur mycket du är villig att betala för ett klick på din annons. Kvalitetskomponenterna i annonsrankning är ett mått på kvaliteten på annonstexten och målsidan inom ramen för vad en användare söker efter.

Om du använder tillägg som t.ex. webbplatslänkar, tas den förväntade effekten från dessa tillägg med i annonsrankningen. Det betyder att om två konkurrerande annonser har samma bud och kvalitet, så visas annonsen med högre förväntad effekt av tilläggen vanligtvis i en högre position än den andra.

Du kan förbättra annonsens position genom att höja ditt bud. Du kan också fokusera på att förbättra kvaliteten på dina annonser. I avsnittet Nästa steg längst ner i den här artikeln kan du läsa mer om hur du kan optimera annonsens position genom att förbättra annonskvaliteten.

Viktiga AdWords-begrepp

Auktionen: Googles metod för att fastställa vilka annonser som ska visas och i vilken ordning

Kom ihåg

På grund av mångfalden av webbplatser i Googles Display-nätverk, kan det vara mindre effektiatt utgå från genomsnittlig position när du optimerar resultatet för det nätverket. Om du vill mäta resultatet i Display-nätverket, rekommenderar vi att du fokuserar på sådant som antal konverteringar och avkastning på investeringen. Läs mer om hur du utvärderar annonsresultatet i Display-nätverket .

null

null

Så placeras annonserna på sökresultatsidan

Google search results page

Annonserna placeras på sökresultatsidorna utifrån deras annonsrankning. Annonsen med högst annonsrankning visas på den första kvalificerade positionen på sökresultatsidan. Annonsen med näst högst annonsrankning visas under den, och så vidare nedför sidan.

När en kund bläddrar till efterföljande sökresultatsidor (till exempel när de klickar på Nästa för att visa fler sidor med sökresultat), avgör de två reglerna nedan vilka annonser som är kvalificerade att visas var.

  • Högsta placering (högst upp på sidan): Alla högrankade annonser är kvalificerade att visas på toppositioner , förutsatt att annonsrankningen övergår ett visst gränsvärde. Upp till tre annonser kan visas högst upp på varje sida.
  • Annan placering (längst ner eller längs kanten på sidan): Annonser som visas längs kanten eller längst ned på en sökresultatsida registreras som Annat i AdWords-statistiken . Upp till åtta annonser kan visas på den placeringen. I regel kan annonser visas längs kanten eller längst ned på sidan om de inte har visats där tidigare. Om en annons till exempel har visats längs kanten på sida 1, kommer den normalt inte att visas längs kanten på sida 2 eller efterföljande sidor.

Var hittar jag genomsnittlig annonsposition?

I ditt AdWords-konto kan du enkelt se dina annonsers genomsnittliga position. Så här ser du din genomsnittliga annonsposition :

  1. Logga in på ditt AdWords-konto på http://adwords.google.se .
  2. Klicka på fliken Kampanjer längst upp.
  3. Leta reda på kolumnen Gen. pos. i statistiktabellen. Om du inte ser kolumnen i tabellen, kan du lägga till den genom att klicka på knappen Kolumner i verktygsfältet ovanför statistiktabellen.
Average ad position

Du kan också öppna fliken Annonser eller Sökord om du vill se den genomsnittliga positionen sorterad efter annonser eller sökord. Du kan segmentera informationen om du vill se hur ofta annonserna visats högst upp, längs kanten eller längst ned på sidan.

Nästa steg

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
  • Inte alls till någon hjälp
  • Inte till så stor hjälp
  • Till viss hjälp
  • Till stor hjälp
  • Extremt stor hjälp