Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Genomsnittlig position och annonsrankning

Den genomsnittliga positionen anger var på sidan annonsen visas. Har din annons position 1 innebär det till exempel att den är den första annonsen på en sida. Det är i allmänhet bra att en annons visas högt upp på sidan, eftersom det är troligt att fler kunder ser din annons då.

Annonser kan visas högst upp eller längst ned på en sökresultatsida. Du får mycket information om hur dina annonser står sig när du kollar upp din genomsnittliga position.

I den här artikeln får du en informativ översikt. Om du vill ha anvisningar om hur du hittar din genomsnittliga position går du direkt till Hitta din genomsnittliga annonsposition.

Innan du börjar

Tänk på att ”genomsnittlig position” är ett mätvärde som passar bäst för att kontrollera dina framsteg i söknätverket. Eftersom det finns så många olika webbplatser i Display-nätverket kan genomsnittlig position vara ett mindre effektivt mått för resultatet där.

Så fastställs annonspositionen

Elements of Ad Rank

Annonsauktionen är det sätt som Google bestämmer vilka annonser som ska visas och i vilken position. Din annonsrankning avgör den annonsposition som du vinner i auktionen.

Din annonsrankning baseras på dina bud samt mätningar av den förväntade klickfrekvensen, annonsens relevans, upplevelsen av målsidan och den förväntade effekten av tillägg och andra annonsformat som görs när auktionen genomförs.

För att förbättra annonspositionen kan du:

 • höja budet
 • förbättra kvaliteten på dina annonser
 • förbättra kvaliteten på upplevelsen av målsidan, både för datorer och mobila enheter.

Bättre annonser innebär en bättre annonsrankning

Varje gång någon söker efter något som utlöser en annons som deltar i en auktion, beräknar vi en annonsrankning. I beräkningen ingår ditt bud och mätningar av den förväntade klickfrekvensen, annonsens relevans, upplevelsen av målsidan och andra faktorer som görs när auktionen genomförs. Vi tar hänsyn till ett antal faktorer när vi beräknar kvalitetskomponenterna då auktionen genomförs. Om du förbättrar de följande faktorerna bidrar du till att förbättra annonsrankningens kvalitetskomponenter:
 • Annonsens förväntade klickfrekvens: Detta grundas delvis på annonsens klick- och visningshistorik (med hänsyn till faktorer som den genomsnittliga positionen, tillägg och andra format som kan ha påverkat visningen av en annons som någon annan har klickat på tidigare).
 • Annonsens relevans för sökningen: Hur relevant annonstexten är för det personen söker efter.
 • Målsidans kvalitet: Hur relevant, tydlig och lättnavigerad sidan är.

Därför är annonskvalitet viktigt

Annonsrankningens kvalitetskomponenter används på flera olika sätt och kan påverka följande saker:
 • Behörighet att delta i annonsauktionen: Det brukar vara enklare och billigare för annonserna att delta i en auktion om kvalitetskomponenterna är bättre. Våra mätningar av annonskvaliteten är en av de faktorer som avgör om din annons över huvud taget kan komma att visas.
 • Din faktiska kostnad per klick (CPC): Annonser med högre kvalitet har i många fall lägre CPC. Det innebär att du betalar mindre per klick om dina annonser har högre kvalitet.
 • Annonsposition: Annonser med högre kvalitet får en högre annonsposition, vilket betyder att de kan visas längre upp på sidan.
 • Sökordets uppskattade bud för annonsposition: Annonser med hög kvalitet brukar ha lägre uppskattade förstasidesbud, uppskattade bud för visning högst upp på sidan och uppskattade bud för första positionen. Det betyder att chansen är större att dina annonser visas på första sidan i sökresultaten med ett lägre bud när dina annonser har komponenter av hög kvalitet (förväntad klickfrekvens, annonsrelevans och upplevelse av målsidan).
 • Möjlighet att använda annonstillägg och andra annonsformat: Annonsrankning fastställer om en annons är kvalificerad att visas med annonstillägg och andra annonsformat, som webbplatslänkar.
Kort sagt leder annonser med högre kvalitet till lägre kostnader och bättre genomsnittliga positioner – och större framgångar med annonseringen. AdWords-systemet fungerar bäst för alla – annonsörer, kunder, utgivare och Google – om de annonser som visas är relevanta och i så hög utsträckning som möjligt överensstämmer med det kunderna söker efter. 

 

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Logga in på AdWords

Få kontospecifik hjälp och tips genom att logga in med e-postadressen för ditt AdWords-konto eller genom att läsa om hur du kommer igång med AdWords.