Tipy pro zlepšení výkonu v programu AdWords

Začaly se již vaše reklamy zobrazovat? V tom případě vás asi bude zajímat, jak dosáhnout zlepšení jejich výkonu.

Další informace o tom, co v tomto směru můžete udělat, naleznete v níže uvedených tématech:

Maximální využití textu reklamy
 • Zahrnutí klíčových slov (u reklam cílených na klíčová slova)
  Když zákazníci v textu reklamy uvidí klíčová slova, budou vědět, že vaše reklama souvisí s jejich vyhledáváním. Zákazníci také často hledají produkty a služby. Nepoužívejte proto v nadpisu reklamy název firmy, není-li vaším záměrem propagace názvu firmy nebo značky.
 • Zdůraznění vlastních prodejních předností
  Čím se váš produkt nebo služba liší od konkurence? Zdůrazněte atraktivní rozdíly. Popište všechny jedinečné charakteristiky a nabízené propagační akce.
 • Jednoduché akce zákazníka
  Ať už chcete, aby zákazníci nakupovali, objednávali nebo si pořídili pletenou šálu s jednorožcem, měla by reklama zákazníky vyzývat ke kliknutí a jasně sdělovat, co by měli po přesměrování na váš web udělat.
 • Testování reklam s různým textem v rámci reklamní sestavy
  Získají „Ručně pletené šály“ více kliknutí než „Barevné vlněné šály“? To je těžké odhadnout – experimentujte s různými nabídkami a výzvami k akci a zjišťujte, co nejlépe vyhovuje cílům vaší inzerce. Nic neztratíte, protože náš systém reklamy v rámci reklamní sestavy automaticky střídá. Častěji pak zobrazuje reklamy s nejlepšími výsledky.

Příklad

Řekněme, že máte obchod se šálami se zvířecími motivy. Pomocí výše uvedených návrhů můžete vytvořit reklamu vyzdvihující populární výrobek na vašem webu, který by zákazníci mohli hledat. Tatáž reklama dále zmiňuje zvláštní nabídku a vyzývá návštěvníky webu k jasné akci.

Ručně pletené šály s gepardem
www.example.cz
Dvě šály se zvířecími motivy za
cenu jedné. Nakupujte ještě dnes!

Tip

Při provádění změn v textu reklamy dodržujte zásady inzerce. Až změny uložíte, bude reklama znovu odeslána ke schválení.

Klíčová slova v praxi
 • Klíčová slova vybírejte pečlivě
  Použijte konkrétní klíčová slova, která přímo souvisí s konkrétním tématem reklamní sestavy a vstupní stránky. Optimální viditelnosti reklam dosáhnete, pokud uvedete i relevantní varianty klíčových slov s příslušnými verzemi v jednotném a množném čísle. Případně zvažte užití hovorových výrazů, odlišných pravopisných verzí, synonym a produktových kódů nebo výrobních čísel. Návrhy klíčových slov vám může nabídnout Plánovač klíčových slov.
 • Využijte možnosti shody klíčových slov
  S některými klíčovými slovy získáte větší počet zobrazení reklamy, s jinými možná získáte méně zobrazení, ale více prokliků. Strategickým využitím možností shody klíčových slov můžete oslovit ty nejvhodnější zákazníky. Přečtěte si o možnostech shody klíčových slov, abyste je mohli plně využít.
 • Přidejte vylučující klíčová slova
  Pomocí vylučujících klíčových slov můžete snížit počet uživatelů, kterým se vaše reklama zobrazí, ale nezaujme je natolik, aby na ni klikli. Na vyhledávací dotazy, které odpovídají vylučujícím klíčovým slovům, se reklamy nezobrazí.
 • Používejte pro klíčová slova přesné adresy URL
  Cílové adresy URL klíčových odesílají zákazníky na konkrétní vstupní stránku. Zákazník se tak ihned ocitne na stránce, která nejrelevantnější ke klíčovému slovu, jež spustilo reklamu. Chcete-li upravit adresy URL pro jednotlivá klíčová slova, klikněte na tlačítko Upravit nad tabulkou klíčových slov.
Rozdělení kampaní podle cílového publika

Příklad

Pokud například prodáváte přehrávače MP3 a kampaně jste uspořádali podle značek, vytvořte více reklamních sestav pro modely jednotlivých značek.

 • Rozdělte kampaně podle tématu.
  Čeho chcete jednotlivými kampaněmi dosáhnout? Jaký je cíl vaší firmy? Vytvářejte kampaně na základě tohoto cíle. Budou-li kampaně oddělené pro jednotlivé řady produktů, nabídky a značky, budete moci reklamy snáze sledovat a upravovat.
 • Vyberte vhodné jazyky a oblasti, na které chcete cílit.
  Pokud například dodáváte své produkty do lokalit nacházejících se v určitém okruhu od sídla své firmy, zacilte na zemi, oblast, region nebo město vyskytující se v dané oblasti. Zacilte jen na ty jazyky a oblasti, které jsou relevantní ve vztahu k vaší obchodní činnosti.
 • Vytvářejte tematicky úzce zaměřené reklamní sestavy.
  Každá reklamní sestava by se měla zaměřit na konkrétní produkt nebo službu, aby se reklamy zobrazovaly pouze těm nejvhodnějším zákazníkům. Vytvořte seznam klíčových slov či umístění a pak je rozřaďte do samostatných reklamních sestav. Vytvořte reklamy, které z tohoto seznamu přímo vycházejí.
 • Nepoužívejte stejná klíčová slova ve více reklamních sestavách.
  Google zobrazuje pro jednotlivá klíčová slova od jednoho inzerenta pouze jednu reklamu, není tedy třeba mít v různých reklamních sestavách nebo kampaních duplicitní klíčová slova. Stejná klíčová slova si navzájem konkurují a reklamu spouští to výkonnější z nich.
Přizpůsobení webu zákazníkům
 • Směřujte zákazníky na správnou vstupní stránku.
  Běžný návštěvník webu se rychle rozhodne, jestli na stránkách zůstane, nebo je opustí. Když návštěvník klikne na reklamu, měl by být přesměrován na vstupní stránku, která jasně zobrazuje informace o produktu nabízeném reklamou. Nenajdou-li uživatelé okamžitě to, co je přimělo kliknout na reklamu, pravděpodobně stránky opustí a nestanou se vašimi zákazníky.
 • K účinnému obsahu webu se dopracujte testováním.
  Nemusíte jen hádat, jaký obsah webu vám přinese nejvíc konverzí. Nabízíme Optimalizátor webových stránek. Tento nástroj umožňuje testovat různé verze obsahu webu, včetně textu, obrázků a rozvržení vstupní nebo kterékoli jiné stránky. Výsledky ukáží, který obsah je ke zvýšení počtu konverzí na vašem webu a posílení návratnosti investic (ROI) nejvhodnější.
 • Pamatujte na uživatelský dojem.
  Když navrhujete nebo upravujete vstupní stránku a web, snažte se návštěvníkům nabídnout příjemný zážitek.

Tipy

 • Informace a obrázky umisťujte do levé horní části stránky, kam se zrak uživatele přirozeně obrátí nejdříve.
 • Zajistěte, aby se uživatelé do tří kliknutí myší dostali k tomu, co chtějí.
 • Odstraňte vyskakovací okna.
 • Nabídněte zákazníkům jednoduchý proces pro uzavírání transakcí.

Další kroky

Pomohl vám tento článek?
Přihlásit se do účtu AdWords

Získejte nápovědu a tipy přímo pro váš účet, když se přihlásíte s e-mailovou adresou svého účtu AdWords, nebo si přečtěte, jak začít používat službu AdWords.