Tipy pro zlepšení výkonu

Když již máte několik reklam a pravidelně sledujete jejich výkon, budete patrně chtít, aby si vedly co nejlépe.

Můžete toho dosáhnout několika způsoby. Tyto metody podrobněji rozebereme níže:

 • Text vaší reklamy by měl upoutat pozornost zákazníků a odlišit vaši firmu od konkurence.
 • Zvolte relevantní klíčová slova, která souvisí s vašimi inzertními cíli.
 • Vytvářejte tématické kampaně a reklamní sestavy, které se snadno cílí a sledují.
 • Nasměrujte zákazníky na kvalitně navržený web, který vám přinese výsledky.
Maximální využití textu reklamy
 • Zahrnutí klíčových slov (pro reklamy cílené na klíčová slova)
  Když zákazníci v textu reklamy uvidí klíčová slova budou vědět, že vaše reklama souvisí s jejich vyhledáváním. Zákazníci také často hledají produkty a služby. Nepoužívejte proto v nadpisu reklamy název firmy, není-li vaším záměrem propagace názvu firmy nebo značky.
 • Zdůraznění vlastních prodejních předností
  Čím se váš produkt nebo služba liší od konkurence? Zdůrazněte atraktivní rozdíly. Popište všechny jedinečné charakteristiky a nabízené propagační akce.
 • Jednoduché akce zákazníka
  Ať už chcete, aby zákazníci nakupovali, objednávali nebo si pořídili pletenou šálu s jednorožcem, měla by reklama zákazníky vyzývat ke kliknutí a jasně sdělovat, co by měli po přesměrování na váš web udělat.
 • Testování reklam s různým textem v rámci reklamní sestavy
  Získají „Ručně pletené šály“ více kliknutí než „Barevné vlněné šály“? Těžko říci dopředu – experimentujte s různými nabídkami a výzvami k akci a zjišťujte, co nejlépe vyhovuje cílům vaší inzerce. Nic tím neztratíte, protože náš systém reklamy v rámci reklamní sestavy automaticky střídá a reklamy s lepšími výsledky zobrazuje častěji.

Příklad

Řekněme, že máte obchod se šálami se zvířecími motivy. Pomocí výše uvedených návrhů můžete vytvořit reklamu, která vyzdvihuje populární výrobek na vašem webu, jež by zákazníci mohli hledat, dále zmiňuje zvláštní nabídku a vyzývá návštěvníky webu k jasné akci.

Ručně pletené šály s gepardem
www.example.cz
Dvě šály se zvířecími motivy za
cenu jedné. Nakupujte ještě dnes!

Tip

Při provádění změn v textu reklamy se řiďte zásadami inzerce. Až změny uložíte, bude reklama znovu odeslána ke schválení.

Klíčová slova v praxi
 • Klíčová slova vybírejte pečlivě
  Použijte konkrétní klíčová slova, která přímo souvisí s konkrétním tématem reklamní sestavy a vstupní stránky. Optimální viditelnosti reklam dosáhnete, pokud uvedete i relevantní varianty klíčových slov s příslušnými verzemi v jednotném a množném čísle. Případně zvažte užití hovorových výrazů, odlišných pravopisných verzí, synonym a produktových kódů nebo výrobních čísel. Návrhy klíčových slov vám může nabídnout Plánovač klíčových slov.
 • Využijte možnosti shody klíčových slov
  S některými klíčovými slovy získáte větší počet zobrazení reklam, s jinými získáte zobrazení méně, ale možná vám získají více prokliků. Strategickým využitím možností shody klíčových slov můžete oslovit ty nejvhodnější zákazníky. Přečtěte si o možnostech shody klíčových slov, abyste je mohli plně využít.
 • Přidejte vylučující klíčová slova
  Pomocí vylučujících klíčových slov můžete snížit počet uživatelů, kterým se vaše reklama zobrazí, ale nezaujme je natolik, aby na ni klikli. Na vyhledávací dotazy, které odpovídají vylučujícím klíčovým slovům, se reklamy nezobrazí.
 • Používejte pro klíčová slova přesné adresy URL
  Cílová adresa URL pro klíčové slovo odkáže uživatele na konkrétní cílovou stránku a zajistí, že se zákazníkovi ihned zobrazí stránka, která je pro klíčové slovo spouštějící reklamu nejrelevantnější. Chcete-li upravit adresy URL pro jednotlivá klíčová slova, klikněte na tlačítko Upravit nad tabulkou klíčových slov.
Rozdělení kampaní podle cílového publika
 • Rozdělte kampaně podle tématu
  Čeho chcete jednotlivými kampaněmi dosáhnout? Jaký je cíl vaší firmy? Vytvářejte kampaně na základě tohoto cíle. Budou-li kampaně oddělené pro jednotlivé řady produktů, nabídky a značky, budete moci reklamy snáze sledovat a upravovat.
 • Vyberte vhodné jazyky a oblasti, na které chcete reklamy cílit
  Pokud například dodáváte své produkty do lokalit nacházejících se v určitém okruhu od vašeho sídla, zacilte na zemi, oblast, region nebo město vyskytující se v dané oblasti. Zacilte jen na ty jazyky a oblasti, které jsou relevantní ve vztahu k vaší obchodní činnosti.
 • Vytvářejte tematicky úzce zaměřené reklamní sestavy
  Každá reklamní sestava by se měla zaměřit na konkrétní produkt nebo službu, aby se reklamy zobrazovaly pouze těm nejvhodnějším zákazníkům. Vytvořte seznam klíčových slov či umístění a zařaďte je do samostatných reklamních sestav. Vytvořte reklamy, které z tohoto seznamu přímo vycházejí.
 • Příklad

  Pokud například prodáváte přehrávače MP3 a kampaně jste uspořádali podle značek, vytvořte více reklamních sestav pro modely jednotlivých značek.

 • Nepoužívejte stejná klíčová slova ve více reklamních sestavách.
  Google zobrazuje pro jednotlivá klíčová slova od jednoho inzerenta pouze jednu reklamu, není tedy třeba mít v různých reklamních sestavách nebo kampaních stejná klíčová slova. Stejná klíčová slova si navzájem konkurují a reklamu spouští to výkonnější z nich.
Přizpůsobení webu zákazníkům
 • Směřujte zákazníky na správnou vstupní stránku
  Běžný návštěvník webu se rychle rozhodne, jestli na stránkách zůstane, nebo je opustí. Když návštěvník klikne na reklamu, měl by být přesměrován na vstupní stránku, která jasně zobrazuje informace o produktu nabízeném reklamou. Nenajdou-li uživatelé okamžitě to, co je přimělo kliknout na reklamu, pravděpodobně stránky opustí a nestanou se vašimi zákazníky.
 • K účinnému obsahu webu se dopracujte testováním
  Abyste nemuseli hádat, který obsah webové stránky povede k největšímu počtu konverzí, nabízíme vám Optimalizátor webových stránek. Tento nástroj umožňuje testovat různé verze obsahu webu, včetně textu, obrázků a rozvržení vstupní nebo kterékoli jiné stránky. Výsledky ukáží, který obsah je ke zvýšení počtu konverzí na vašem webu a posílení návratnosti investic (ROI) nejvhodnější.
 • Pamatujte na uživatelské prostředí
  Když navrhujete nebo upravujete vstupní stránku a web, snažte se návštěvníkům nabídnout příjemný zážitek.

Tipy

 • Informace a obrázky umisťujte do levé horní části stránky, kam se zrak uživatele přirozeně obrátí nejdříve.
 • Zajistěte, aby se uživatelé do tří kliknutí myší dostali k tomu, co chtějí.
 • Odstraňte vyskakovací okna.
 • Nabídněte zákazníkům jednoduchý proces pro uzavírání transakcí.

Další postup