Skapa och hantera flera kampanjer

Den här artikeln gäller enbart den föregående AdWords-upplevelsen. Ta reda på vilken AdWords-upplevelse du använder.

Visste du att ett AdWords-konto kan innehålla upp till 10 000 kampanjer (inklusive aktiva och pausade kampanjer) per konto, 20 000 annonsgrupper per kampanj och 50 textannonser per annonsgrupp? Det är mycket att hantera! Lyckligtvis kan du hantera alla dina kampanjer och annonser från bara två ställen i ditt konto. På flikarna Annonser och Kampanjer (du hittar båda under huvudfliken Kampanjer) kan du se och ändra dina kampanjer och annonser. Du kan även ändra inställningarna för flera kampanjer samtidigt och skapa nya annonser baserat på befintliga annonser.

Vad du kan göra på flikarna Kampanjer och Annonser

Flikarna Kampanjer och Annonser är två platser i ditt konto där du antagligen tillbringar mycket tid.

Campaigns tab

Här följer några exempel på vad du kan göra på de båda flikarna:

 • Få en snabb överblick över allt från kostnader till klick
 • Sortera kampanjer och annonser utifrån budget, klick och annan statistik
 • Ändra dina kampanjer och annonser direkt genom att klicka på pennikonen
 • Gå ned på djupet till de inställningar och sökord som är kopplade till en viss kampanj eller annons 
 • Göra ändringar i flera kampanjer eller annonser samtidigt på rullgardinsmenyn Redigera

Kopiera kampanjer

Om du redan har skapat en framgångsrik kampanj kan du använda den som utgångspunkt för din nästa kampanj. Du gör det genom att kopiera kampanjen och sedan göra ändringar i en av kampanjerna. Du börjar då med samma struktur och inställningar för annonsgrupper, annonser och sökord.

Gör en dubblett av en kampanj:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Klicka på fliken Kampanjer.
 3. Markera rutan bredvid den kampanj som du vill kopiera.
 4. Välj Kopiera på menyn Redigera (eller tryck på Ctrl-C på PC eller Kommando-C på Mac).
 5. Välj Klistra in på menyn Redigera (eller tryck på Ctrl-V på PC eller Kommando-V på Mac).
 6. Valfritt: Markera rutan Pausa ny kampanj efter kopiering i dialogrutan som visas om du vill skapa nya pausade kampanjer. I annat fall blir alla kopior av kampanjer som var aktiverade när de kopierades, aktiverade när de klistras in.
 7. Välj Klistra in.

Nu har du en ny kampanj med samma struktur och inställningar som den ursprungliga kampanjen. Men den har däremot ingen kampanj-, sökords- eller annonshistorik. Vill du att båda kampanjerna ska vara aktiva rekommenderar vi att du låter din originalkampanj fortsätta att visas (så att den fortsätter med historiken den redan genererat) och ändrar i den nya kampanjen.

Ändra inställningar för flera kampanjer samtidigt

På fliken Kampanjer kan du både redigera enskilda kampanjer direkt och ändra inställningarna för flera kampanjer samtidigt. Du kan ändra följande inställningar för flera kampanjer samtidigt:

 • status
 • Platsinriktning
 • Budget
 • Kampanjens slutdatum
 • Annonsväxling
 • Visningsmetod
 • Språk
 • Annonsschema

Så här ändrar du inställningar för flera kampanjer samtidigt:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Öppna fliken Inställningar på sidan Alla onlinekampanjer.
 3. Markera kryssrutorna bredvid kampanjen vars inställningar du vill ändra.
 4. Select campaigns to edit

  Tips

  Skapa ett filter för att visa endast de kampanjer vars inställningar du vill ändra. Klicka på rullgardinsmenyn Filter, välj de inställningar du vill filtrera efter och klicka sedan på Verkställ. Sedan kan du välja alla filtrerade kampanjer på en gång genom att markera rutan i tabellens övre hörn.

 5. Klicka på rullgardinsmenyn Redigera högst upp i tabellen.
 6. Välj den inställning som du vill ändra för de valda kampanjerna. Rulla över Ytterligare inställningar för att se fler alternativ.
 7. Ange ändringarna för den valda inställningen i rutan som visas. Klicka på Förhandsgranska ändringar för att granska de ändringar som du är på väg att göra. När du är klar klickar du på Ändra.

Så här ändrar du kampanjstatusen för flera kampanjer samtidigt:

 1. Markera kryssrutorna vid de kampanjer som du vill ändra på sidan Alla onlinekampanjer.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Redigera högst upp i tabellen. Change campaign status
 3. Välj den nya statusen. Pröva nu
Kopiera annonser

Kopiera annonser till en annan annonsgrupp:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Klicka på fliken Kampanjer.
 3. Öppna fliken Annonser.
 4. Markera kryssrutorna bredvid de annonser du vill kopiera. Välj Kopiera på rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl-C på PC eller Kommando-C på Mac).
 5. Öppna fliken Annonsgrupper.
 6. Klicka på den annonsgrupp där du vill lägga till de kopierade annonserna.
 7. Välj Klistra in på rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl-V på PC eller Kommando-V på Mac).
 8. Valfritt: Markera rutan Pausa nya annonser efter kopiering i dialogrutan som visas om du vill skapa nya pausade annonser. Annars kommer alla kopior av annonser som var aktiva när de kopierades att bli aktiva när de klistras in.
 9. Klicka på Klistra in

Sortera kampanjer och annonser

Om du vill sortera dina kampanjer eller annonser klickar du på rubriken i kolumnen som du vill sortera. Olika sorteringsregler kan gälla för olika kolumner.  När du till exempel klickar på kolumnen Kampanjer för att sortera dina kampanjer, sorteras de i alfabetisk eller omvänd alfabetisk ordning. Om du klickar på kolumner som innehåller sifferuppgifter sorteras de i stigande eller fallande ordning.

Nästa steg

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?