Konfigurering av målspråk for annonser

Hvis du prøver å kommunisere med folk som ikke snakker samme språk som deg, kan det bli vanskelig å få formidlet det du har på hjertet. På lignende måte vil du også i AdWords at annonsene skal vises til kunder som kan forstå dem. Vi skal gjennomgå hvordan du målretter annonsene mot språket som kundene dine snakker, slik at du er sikker på at du når ut til riktig målgruppe.

Med funksjonen for språkmålretting i AdWords kan du vise annonsene dine til kunder som bruker Google-produkter og nettsteder fra tredjepart på språkene som kampanjen din er målrettet mot. Dermed sikrer du at annonsene dine blir vist på nettsteder som er skrevet på språket til kundene du ønsker å nå ut til.

Ved å gå til Språk-delen i kampanjeinnstillingene finner du den fullstendige listen over språk du kan målrette deg mot.

Slik fungerer språkmålretting i AdWords

Ved hjelp av språkmålretting kan du velge språket på nettstedene der du ønsker at annonsene dine skal bli vist. Vi viser annonsene dine for kunder som bruker Google-produkter (f.eks. Google Søk eller Gmail) eller besøker nettsteder i Google Displaynettverk (GDN) på det samme språket. Annonsene dine bør være skrevet på språket du målretter mot, ettersom AdWords ikke oversetter annonser eller søkeord.

Eksempel

La oss si at du selger kaffebønner på nettet, og ønsker å målrette mot svensktalende kunder. Du oppretter en AdWords-kampanje som er målrettet mot språket svensk, med svenske annonser og søkeord. Forutsatt at kundene dine har valgt svensk i språkinnstillingene for Google-grensesnittet, kan kaffeannonsene dine bli vist når de svenskspråklige kundene søker etter søkeordene dine.

Språkmålretting fungerer også for annonser som publiseres i Google Displaynettverk, en samling nettsteder som samarbeider med Google om å vise AdWords-annonser.

Eksempel

Hvis kaffevirksomheten din har en bildeannonse for nykvernet kaffe med annonsetekst på svensk, kan du målrette annonsene dine slik at de bare publiseres på svenskspråklige nettsteder.

Slik gjenkjenner vi språk

Hvert Google-domene har et standardspråk. Google.com har for eksempel standardspråket engelsk, Google.fr har fransk, Google.no har norsk osv.

Standardspråket kan endres via Innstillinger-linken på Googles startside. En svensktalende person som bor i Norge, ønsker for eksempel kanskje å søke på det norske domenet Google.no, men endre grensesnittspråket til svensk. I så fall ser vedkommende annonser som er målrettet mot svensk i stedet for norsk.

Andre måter vi gjenkjenner språk på

Selv om kampanjen din alltid målrettes mot søk med et samsvarende grensesnittspråk, kan kampanjen også målrettes mot søk eller nettsteder i Google Displaynettverk der vi gjenkjenner at de er skrevet på målspråket ditt.

Eksempel

Det er fem språk du kan språkmålrette i AdWords der tegnene i søket identifiserer språket som er brukt i søket: gresk, hebraisk, deler av japansk, koreansk og thailandsk. Hvis du for eksempel har søkeordet λουλούδια («blomster» på gresk) i en kampanje som målrettes mot gresk, er annonsen din kvalifisert for visning når en bruker søker etter λουλούδια, selv om kundens grensesnitt er på engelsk.

I Google Displaynettverk kan AdWords se på språket på sidene som noen ser eller nylig har sett på, for å fastslå hvilke annonser som skal vises. Det betyr at vi kan gjenkjenne språket fra sider som personen har sett på tidligere, eller siden vedkommende ser på for øyeblikket.

Eksempel

Maya har sett på flere matlagingsblogger på Google Displaynettverk som er skrevet på japansk, og hun ser annonser fra kampanjer som er målrettet mot japansktalende personer. Hun kan også se japanske annonser selv når hun leser andre blogger i displaynettverket som er skrevet på engelsk, på grunn av visningsloggen sin.

Målretting av annonser mot persisk

Hvis du bare målretter annonsene dine mot persisk, viser vi annonsene dine til folk som befinner seg utenfor Iran (basert på posisjonen vi har oppdaget på grunnlag av IP-adressen deres).

Hvis du målretter annonsene dine mot persisk og andre språk, og har tatt med Iran blant plasseringsmålene, kan det hende at annonsene blir vist til folk i Iran.

Organisering av kampanjer etter språk

Innstillinger for språkmålretting angis på kampanjenivå. Hvis du målretter mot mer enn ett språk, anbefaler vi derfor at du oppretter separate kampanjer for hvert av disse. Hvis du oppretter en separat kampanje for hvert språk, sikrer du at annonsen du har skrevet på et bestemt språk, også vises på nettsteder som er skrevet på det samme språket. Dette kan være nyttig hvis du målretter annonser mot flerspråklige land, for eksempel Canada eller USA, og har annonser på flere språk.

Hvis du målretter mot flere språk i én kampanje, kan annonsene dine bli vist på nettsteder på andre språk som ikke samsvarer med språket i annonsene.

Husk at du alltid bør opprette annonser på språket du målretter mot, ettersom AdWords ikke oversetter annonser eller søkeord.

Eksempel

La oss si at du vil målrette en annonsekampanje for sjokolade-croissanter mot fransk- og italiensktalende personer. Du bør da opprette én kampanje med franske søkeord og annonser knyttet til sjokolade-croissanter som er målrettet mot språket fransk. Opprett deretter en separat kampanje med italienske søkeord og annonser knyttet til sjokolade-croissanter, og målrett denne kampanjen mot italiensk. Nam!

Konfigurering av språkmålretting
  1. Logg på AdWords-kontoen på http://adwords.google.no.
  2. Klikk på Kampanjer-fanen.
  3. Klikk på navnet på kampanjen du ønsker å redigere, for å åpne kampanjeinnstillingene.
  4. Klikk på Innstillinger-fanen.
  5. Klikk på Rediger ved siden av «Språk». Edit languages
  6. Velg ett eller flere målspråk. Vi har valgt engelsk i eksemplet vårt. Edit locations
  7. Klikk på Lagre.
Prøv nå