Om språkmålretting

Hvis du prøver å kommunisere med folk som ikke snakker samme språk som deg, kan det bli vanskelig å få formidlet det du har på hjertet. På samme måte som i AdWords, er det en fordel at annonsene dine vises til kunder som faktisk forstår dem.

Annonsene dine kan vises til kunder som bruker Google-produkter og tredjepartsnettsteder på språket som kampanjen din er målrettet mot. Dette sikrer at annonsene dine vises på nettsteder som er skrevet på språket til kundene du ønsker å nå frem til.

Valg av målspråk

Med språkmålretting kan du velge språket på nettstedene der du ønsker at annonsene dine skal vises. Vi presenterer annonsene dine til kunder som bruker Google-produkter (f.eks. Søk eller Gmail) eller besøker nettsteder i Google Displaynettverk (GDN) på det aktuelle språket. Husk at AdWords ikke oversetter annonser eller søkeord.

Eksempel

Sett at du selger kaffebønner på nettet og ønsker å målrette mot svensktalende kunder. Du oppretter en AdWords-kampanje som er målrettet mot svensk og har svenske annonser og søkeord. Kundene som har valgt svensk i språkinnstillingene for Google-grensesnittet, kan få presentert kaffeannonsene dine når de søker med søkeordene dine. Husk at hvis kundene søker på svensk, men har norsk som språkinnstilling i Google-grensesnittet, vises ikke annonsene dine. Derfor kan det være nyttig å målrette mot alle språk.

Målrett mot språk i Søkenettverket

Med mindre du ønsker å vise annonsene dine til personer som bare snakker ett språk, kan det være hensiktsmessig å målrette mot alle språk. Ved å målrette mot alle språk kan du nå frem til personer som snakker mer enn ett språk og muligens søker på flere språk. Tenk deg at en person snakker norsk og svensk, og angir svensk som språkinnstilling i Google-grensesnittet. Det er mulig at denne personen også søker etter noe på norsk, for eksempel «kjøpe sko på nettet». Hvis du har en kampanje med disse norske søkeordene som er målrettet mot det norske språket, ser ikke vedkommende annonsen din. Derfor kan målretting mot alle språk bidra til at du når frem til flere potensielle kunder.

Husk at målretting mot alle språk ikke alltid er den beste tilnærmingen. Hvis du har en annonse med et ord som staves likt på mange språk, for eksempel «restaurant», bør du ikke målrette mot alle språk. Ellers blir kanskje annonsen din vist til personer som ikke forstår språket den er skrevet på. Hvis du ønsker å vise denne typen annonse på flere språk, anbefaler vi å opprette separate kampanjer for hvert språk. Da kan du være sikker på at språket du målretter mot, er det samme som språket annonsen er skrevet på.

Slik oppdages språk i AdWords

I Søkenettverket

Hvert Google-domene har et standardspråk. Google.com har for eksempel standardspråket engelsk, Google.fr har fransk, Google.no har norsk osv.

Du kan endre standardspråket via Innstillinger-linken på Google-startsiden. En svensktalende person som bor i Norge, ønsker for eksempel kanskje å søke på det norske domenet Google.no, men endre grensesnittspråket til svensk. I så fall får denne brukere presentert annonser som er målrettet mot svensk i stedet for norsk.

Selv om en kampanje alltid målrettes mot søk med samsvarende grensesnittspråk, kan kampanjen også målrettes mot søk eller nettsteder i Google Displaynettverk der vi gjenkjenner målspråket du har angitt.

I AdWords finnes det fem språk du kan målrette mot, hvor alfabetet som brukes i søket, identifiserer hvilket språk som brukes: gresk, hebraisk, deler av japansk, koreansk og thai. Hvis du bruker søkeordet λουλούδια («blomster» på gresk) i en kampanje som er målrettet mot gresk, er annonsen din kvalifisert for visning når en kunde søker etter λουλούδια – også når grensesnittspråket er engelsk hos kunden.

I Displaynettverket

I Google Displaynettverk kan AdWords se på språket på sidene som noen ser eller nylig har sett på, for å fastslå hvilke annonser som skal vises. Det betyr at vi kan gjenkjenne språket fra sider vedkommende har sett på tidligere, eller siden vedkommende ser på for øyeblikket.

Eksempel

Maya har sett på flere matlagingsblogger på Google Displaynettverk som er skrevet på japansk, og hun ser annonser fra kampanjer som er målrettet mot japansktalende personer. Hun kan også se japanske annonser selv når hun leser andre blogger i displaynettverket som er skrevet på engelsk, på grunn av visningsloggen sin.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?