Ekskludering av annonser fra et bestemt geografisk område

Hvor annonsene dine skal vises, er en viktig faktor. Men hvor de ikke skal vises, er like viktig for kampanjeresultatet. Stedsutelatelse kan brukes hvis du ikke vil at en annonse skal vises i enkelte deler av de målrettede stedene, for eksempel en region i et land eller en by i et fylke. Dermed kan du bruke budsjettet på en klok måte, slik at annonsen ikke vises til personer som sannsynligvis ikke vil ha tilgang til det du tilbyr.

Du kan ekskludere steder enkeltvis for å få mer kontroll eller ekskludere flere steder på en gang ved hjelp av masseredigeringsfunksjonen for steder.

Disse kan ha nytte av å utelate områder innenfor målrettede steder:

 • En bedrift som ikke sender varer til eller tilbyr tjenester i en by eller region innenfor et større område.
 • En bedrift som markedsfører et spesialtilbud som ikke er gyldig i noen få regioner i et målrettingsområde.

Eksempel

Hvis du kjører annonsekampanjer for et uavhengig eiendomsmeglerfirma i Hawaii som ikke har en avdeling i Maui, kan du målrette mot hele delstaten Hawaii, men spesifikt ekskludere Maui.

Hvordan ekskludere enkelte områder

Konfigurering av stedsutelatelser ligner veldig på konfigurering av stedsmålretting. Alt du trenger å gjøre, er å angi navnet på området du vil utelate.

Følg denne fremgangsmåten for å ekskludere områder innenfor stedene du har valgt:

 1. Logg deg på AdWords-kontoen på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen.
 3. Klikk på navnet på kampanjen du ønsker å redigere, for å åpne kampanjeinnstillingene.
 4. Klikk på Innstillinger-fanen.
 5. Klikk på Rediger ved siden av Steder. Locations and Languages
 6. Du kan utelate et sted på to måter:
  • Søk etter området du vil utelate, i søkefeltet, og klikk på Utelat. Target locations Exclude
  • Klikk på Avansert søk, søk etter området du vil utelate, og klikk på Utelat. Klikk påFerdig når du har utelatt stedet. Select exclusion locations
 7. Klikk på Lagre for å lagre innstillingene. Utelatte steder vises under overskriften Ekskluderte steder.

Hvis du velger Vis steder på kart, vises de utelatte stedene også med et rødt omriss på kartet.

Prøv nå

Slik utelater du flere områder samtidig

Hvis du ønsker å utelate flere steder samtidig, har AdWords en funksjon for å legge til opptil 1000 steder av gangen i en eksklusjonsliste. Dermed slipper du å legge til stedene enkeltvis.

Følg denne fremgangsmåten for å utelate flere områder innenfor stedene du har valgt:

 1. Logg deg på AdWords-kontoen på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen.
 3. Klikk på navnet på kampanjen du ønsker å redigere.
 4. Klikk på Innstillinger-fanen.
 5. Klikk på Rediger ved siden av Steder og deretter på Avansert søk.
 6. Klikk på Massemålretting. Location targeting: Bulk locations
 7. I feltet skriver eller limer du inn navnene på opptil 1000 steder du ønsker å utelate. Du legger inn steder for ett land av gangen. Se listen over steder du kan målrette mot. Location targeting: List of bulk locations
 8. Velg landskoden for denne samlingen med steder. Location targeting: Country code
 9. Når du har angitt stedene, klikker du på Søk. Location targeting: Search
 10. I gjennomgangspanelet vises alle steder som samsvarer med søket ditt. Gå gjennom resultatene dine, og klikk deretter på Utelat alle valgte steder. Under delen «Valgte steder» ser du stedsmålene som du nettopp har utelatt. Location targeting: Display bulk locations
 11. Klikk Ferdig.
 12. Etter at du har bekreftet endringene, klikker du på Lagre på Innstillinger-fanen.
Prøv nå

Tips

Vi gjør oppmerksom på at hvis du velger alternativet Fjern alle valgte steder, fjernes alle stedene fra gjennomgangspanelet i tillegg til de eksisterende stedsmålene og stedsutelatelsene dine.

Tips

Husk at det ikke er nødvendig å utelate områder som du ikke allerede har målrettet mot. Annonsene dine blir ikke vist på steder du ikke har målrettet mot spesifikt.

Unntaket er hvis du målretter mot et område med steder som folk har søkt etter eller sett på sider om, og ekskluderer andre områder basert på kundenes fysiske plassering. Dette gjør det hele litt mer komplisert. Les artikkelen om avanserte stedsalternativer hvis du vil ha mer informasjon.

 

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?