Se kostnads- og betalingsloggen

Transaksjoner-siden kan du se en rekke detaljer om annonseringskostnadene dine og betalingsopplysningene dine. På denne siden kan du

 • skrive ut og laste ned fakturaer.
 • få oversikt over betalingsopplysningene i kontoen din.
 • se kampanjeaktiviteten din.

Følg denne fremgangsmåten for å åpne transaksjonsloggen:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger.
  Hvis du bruker den nye utgaven av AdWords, ser du ikke tannhjulikonet i kontoen din. Klikk i stedet på verktøyikonet øverst til høyre. Du finner Fakturering og betaling under «Konfigurasjon»-overskriften.
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre.
 4. Hvis du bruker innstillingen for månedlig fakturering, kan du også klikke på Fakturaer i menyen til venstre.

Merknad

Transaksjoner vises alltid i tidssonen for Stillehavet (PT), selv om det er angitt en annen tidssone i kontoen din.


Gå til AdWords

Skriv ut, eksporter og last ned informasjon eller fakturaer

På Transaksjoner-siden finner du alle fakturaene og betalingsdokumentene dine. Finn ut hvordan du skriver ut, eksporterer eller laster ned fakturaer.

Filtrer informasjon

Du kan filtrere informasjonen din etter det du vil se. Ved hjelp av verktøyraden på Transaksjonslogg-siden kan du velge om du vil se en sammendragsvisning eller en detaljert transaksjonsoversikt.

Du kan se følgende i begge visningene:

 • Startsaldo: Dette er saldoen den første dagen i datoperioden og den første dagen i hver påfølgende kalendermåned.
 • Kostnader: Dette er de samlede kostnadene for alle kampanjene dine på en bestemt dag.
 • Betalinger: Her kan du se totalsummen av alle betalingene dine og eventuelle justeringer i kontoen din.
 • Sluttsaldo: Her kan du se et tall som sier noe om forholdet mellom annonseringskostnader som er påløpt, og hvor mye du har betalt. I Beløp-kolonnen kan du se alle beløpene som enten er kreditert eller debitert kontoen din. 

Klikk på linkene nedenfor hvis du vil ha mer detaljert informasjon om de to måtene transaksjonstabellene kan vises på.

Sammendragsvisning

I «Sammendrag»-visningen er informasjonen gruppert etter transaksjonstype, slik at du raskt kan se ting som kostnader, betalinger og justeringer. Her er filtreringsalternativene du har:

 • Kostnader: beløpet du skylder for annonseringsaktivitetene dine.
 • Betalinger: alle innbetalinger du har foretatt til AdWords-kontoen din.
 • Justeringer: som regel krediteringer til kontoen din.
 • Avgifter: gjeldende avgifter eller merverdiavgift som gjelder for kontoen din.
Detaljert visning

I den detaljerte transaksjonsvisningen kan du se faktureringsaktiviteten i kontoen din sortert etter dag. For dager uten kontoaktivitet vises det ingen ordrelinjer. Følgende vises:

 • Kampanjeaktivitet: Dette er antallet fakturerbare klikk eller visninger som er påløpt i kontoen din den aktuelle dagen. Klikk på linken for å se aktiviteten delt inn etter kampanjer.
 • Automatisk innbetaling er planlagt: En automatisk betaling fra bankkontoen din foretas i løpet av de neste dagene. Denne statusen vises bare for kontoer der automatisk innbetaling er valgt, og der en bankkonto er angitt som primær betalingsmåte. Når betalingen er fullført, vises den som «Automatisk innbetaling».
 • Under behandling: En kostnad, betaling eller justering blir behandlet. Når betalingen er fullført, vises den som «Betaling» eller «Automatisk innbetaling».
 • Betaling: Dette er en betaling du har igangsatt, som er registrert i kontoen din.
 • Automatisk innbetaling: Det er registrert en automatisk innbetaling i kontoen din.
 • Betaling avvist: Du igangsatte en betaling, men transaksjonen ble avvist av banken din.
 • Automatisk innbetaling avvist: Vi igangsatte en automatisk innbetaling, men transaksjonen ble avvist, for eksempel av banken. Dette vises bare for avviste kredittkort. Når direkte belastninger avvises, vises Automatisk innbetaling avvist.
 • Automatisk innbetaling kansellert: Google igangsatte en betaling via direkte belastning, men transaksjonen ble avvist av banken din. En tilsvarende «Automatisk innbetaling»-ordrelinje vises der vi først krediterte kontoen din med det aktuelle pengebeløpet. Med «Automatisk innbetaling»-ordrelinjen debiterer vi kontoen din for å utligne betalingen som opprinnelig ble kreditert kontoen.
 • Kredittjustering: Disse inkluderer for eksempel servicekrediteringer fra en nettekspert, eller automatiserte krediteringer ved budsjettoverskridelser eller ugyldig aktivitet.
 • Betalingen gikk ikke gjennom: Dette skjer svært sjelden, og det betyr at en betaling du igangsatte, ikke gikk gjennom på Googles side. Prøv på nytt. Hvis betalingsproblemene vedvarer, må du kontakte brukerstøtten.
 • Automatisk innbetaling gikk ikke gjennom: Dette skjer svært sjelden, og det betyr at en betaling Google igangsatte, mislyktes fra vår side. Hvis dette skjer, prøver vi å kjøre betalingen på nytt.
 • Betaling refundert: En betaling du igangsatte, ble refundert det aktuelle kredittkortet eller den aktuelle bankkontoen.
Flere filtreringsalternativer
 • Filtrér etter datoperiode: Via rullegardinmenyen øverst på siden kan du justere tidsperioden for informasjonen som vises.
 • Filtrér etter transaksjonstyper: Velg et alternativ fra verktøyraden for å filtrere informasjonen din etter alle transaksjoner, kostnader, inntekter, betalinger, justeringer og avgifter.
Se kampanjeaktiviteten din

Hvis du vil organisere faktureringsinformasjonen din etter kampanje, klikker du på en hvilken som helst Kampanjeaktivitet-link i tabellen.

Når du gjør dette, får du se spesifikke opplysninger om kampanjene dine. Utvid delene nedenfor for å se hva hvert felt betyr.

Veiledning for informasjon om kampanjeaktiviteter

Hvis du finner avvik mellom kostnaden i Kampanjer-fanen og kostanden på faktureringssidene dine, finner du en forklaring på dette nedenfor.

Øverst på siden vises informasjon som mange annonsører liker å kontrollere jevnlig, så som:

 • Budsjetter: antallet kampanjer med aktivitet i kontoen din.
 • Klikk: antallet klikk på annonsene dine.
 • Totalkostnad: totalkostnaden for alle klikkene og visningene kontoen din har oppnådd. Det vises et identisk beløp på Kampanjesammendrag-siden for samme datoperiode.
 • Kreditt ved budsjettoverskridelse: totalt kredittbeløp som er innvilget kontoen din i forbindelse med budsjettoverskridelser.
 • Faktisk kostnad: totalkostnad minus kreditt ved budsjettoverskridelser.
 • Budsjettendringer: antallet ganger et kampanjebudsjett ble endret.

Du kan se en tabell med kampanjeaktivitetene og -kostnadene dine for datoperioden som er valgt. Tabellen inneholder følgende kolonner:

 • Navn: navnet på kampanjen.
 • Budsjett: kampanjens budsjettbeløp og datoene disse beløpene ble endret (hvis dette er aktuelt). Denne kolonnen vises bare dersom du klikker på Vis budsjettdetaljer.
 • Aktivitet: antallet fakturerbare klikk eller visninger kampanjen har oppnådd. Visninger fremgår ikke i kampanjer med CPC-budgivning, og klikk fremgår ikke i kampanjer med CPM-budgivning. Grunnen til dette er at du ikke belastes for denne aktivitetstypen i de aktuelle kampanjetypene.
 • Totalkostnad: kostnaden av alle klikkene og visningene kampanjen har oppnådd. Det vises et identisk beløp på Kampanjesammendrag-siden for samme datoperiode.
 • Faktisk kostnad: totalkostnaden minus kreditt ved budsjettoverskridelser.
Tilpass visningen

Bruk feltene øverst på siden til å tilpasse Kampanjeaktivitet-siden din. Slik gjør du det:

 • Datoperiode: Klikk i feltet under datoperioden for å åpne en rullegardinmeny. Du kan velge en av de forhåndsdefinerte datoperiodene, som for eksempel «Forrige måned» eller «Forrige kvartal», eller velge Egendefinert datoperiode for å angi ønsket periode.
 • Vis budsjettdetaljer: Klikk på denne linken for å legge til en Budsjett-kolonne (som viser det totale dagsbudsjettet ditt for en gitt dag) i Kampanjeaktivitet-tabellen. Klikk på Skjul budsjettdetaljer for å fjerne kolonnen.

Linker til beslektet innhold:

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?