Se kostnads- og betalingsloggen din

Transaksjonslogg-siden er full av detaljer om annonseringskostnader og betalingsopplysninger. Her kan du gjøre følgende:

 • skrive ut og laste ned fakturaer
 • sortere betalingsopplysninger i kontoen
 • vise kampanjeaktivitet

Følg denne fremgangsmåten for å komme dit:

 1. Logg på AdWords-kontoen din på http://adwords.google.no.
 2. Klikk på Fakturering for å se Faktureringssammendrag-siden.
 3. Klikk på Transaksjonslogg.
Prøv selv
Skriv ut, eksporter og last ned informasjon eller en faktura

Transaksjonslogg-siden finner du en grå verktøylinje, like over en tabell med kostnads- og betalingsopplysninger.

Klikk på Eksport-knappen med Nedlastingsikon nedlastingsikonet (på verktøylinjen) for å gjøre ett av følgende:

 • skrive ut loggen du har valgt: Skriv ut informasjonen i tabellen nedenfor.
 • eksportere til en CSV-fil: Last ned informasjon om kostnader og betalinger til en CSV-fil.
Se fremgangsmåten for utskrift av en bestemt faktura
 • Logg på AdWords-kontoen din på http://adwords.google.no.
 • Klikk på tannhjulikonet – – og velg Fakturering.
 • Angi ønsket datoperiode i rullegardinmenyen.
 • Klikk på fakturanummeret ved siden av måneden du ønsker å se på. Husk at en faktura for en bestemt måned er tilgjengelig etter den første dagen i den påfølgende måneden. Fakturaen for april er for eksempel tilgjengelig i mai. Det blir ikke generert fakturaer hvis det ikke har vært noen betalingsforespørsler.
 • Fakturaen åpnes i et nytt nettleservindu. Hvis du vil skrive ut fakturaen, velger du Fil og deretter Skriv ut i nettlesermenyen (kontroller at forgrunnsvinduer er aktivert i nettleseren). Du kan også høyreklikke på fakturalinken og velge utskriftsalternativet.
 • Gjenta trinn 3 til 6 for å skrive ut fakturaer for andre måneder.
Prøv selv

 

Filtrer informasjon

Du kan filtrere informasjon basert på hva du ønsker å se. Bruk verktøylinjen på Transaksjonslogg-siden til å velge visningen Sammendrag eller Detaljert.

Du ser følgende i begge visningene:

 • Startsaldo: Saldoen den første dagen i datoperioden og den første dagen i hver påfølgende kalendermåned.
 • Kostnader: De samlede kostnadene for alle kampanjene på en bestemt dag.
 • Betalinger: Beløpet for betalingene og alle justeringer som er gjort i kontoen.
 • Saldo: Forholdet mellom hvor mye som er påløpt i annonseringskostnader, og hvor mye du har betalt. Hvert beløp i kolonnen Belastninger øker saldoen (noe som betyr at du skylder mer), mens hvert beløp i kolonnen Kreditt minsker saldoen (noe som betyr at du skylder mindre). Saldoen representerer differansen.

Klikk på linkene under for å få flere opplysninger om visningene Sammendrag og Detaljert.

Sammendragsvisning

I tabellvisningen Sammendrag er informasjonen gruppert etter transaksjonstype, slik at du kan se ting som kostnader, betalinger og justeringer raskt. Her er alternativene for filtrering:

 • Kostnader: Beløpet du skylder fra annonseringsaktivitet.
 • Betalinger: Alle betalinger du har utført for å dekke kostnader.
 • Justeringer: Vanligvis kreditter som er innvilget for kontoen.
 • Avgifter (mva.): Merverdiavgift eller andre avgifter som er aktuelle for kontoen.
Detaljert visning

I visningen Detaljert er kontofaktureringsaktiviteten sortert etter dag. Det vises ikke noen ordrelinje for dager uten aktivitet. Du får se følgende:

 • Kampanjeaktivitet: Antall fakturerbare klikk eller visninger som kampanjene har oppnådd på den aktuelle dagen. Klikk på linken for å se aktiviteten delt inn ytterligere etter kampanje.
 • Automatisk innbetaling er planlagt: En automatisk bankkontobetaling vil finne sted de neste dagene. Denne statusen vises bare for kontoer der det er valgt automatiske innbetalinger og en bankkonto er angitt som primær betalingsmåte. Når betalingen er fullført, vises den som Automatisk innbetaling.
 • Under behandling: En kostnad, betaling eller justering er på vei. Når betalingen er fullført, vises den som Betaling eller Automatisk innbetaling.
 • Betaling: En betaling er utført for kontoen manuelt av deg.
 • Automatisk innbetaling: En automatisk innbetaling er utført for kontoen.
 • Betaling avvist: Et betalingsforsøk mislyktes fordi banken avviste betalingen.
 • Automatisk innbetaling avvist: Et forsøk på automatisk innbetaling mislyktes, for eksempel hvis banken avviste betalingen. Dette vises bare for avviste kredittkort. Hvis en direkte belastning avvises, får du se teksten «Automatisk innbetaling annullert».
 • Automatisk innbetaling annullert: En betaling via direkte belastning igangsatt av Google ble annullert av banken. Du vil se et tilhørende linjeelement for automatisk innbetaling der vi først krediterer pengene til kontoen din. Med «Automatisk innbetaling annullert»-linjeelementet debiterer vi kontoen din for å utligne betalingen som opprinnelig ble kreditert til kontoen.
 • Kredittjustering: Dette omfatter for eksempel servicekreditter som er innvilget av en AdWords-ekspert, eller automatiserte kreditter for budsjettoverskridelser eller ugyldig aktivitet.
 • Betaling mislyktes: Dette skjer svært sjelden, og betyr at en betaling som du har igangsatt, mislyktes hos Google. Prøv på nytt. Hvis du ikke får løst betalingsproblemene, må du kontakte brukerstøtten.
 • Automatisk innbetaling mislyktes: Dette skjer svært sjelden, og betyr at en betaling igangsatt av Google mislyktes hos Google. Hvis dette skjer, prøver vi å utføre betalingen på nytt.
 • Betaling refundert: En betaling som du har igangsatt, ble tilbakeført til et kredittkort eller en bankkonto.
Flere alternativer for filtrering
 • Filtrer etter datoperiode: Rullegardinmeny nær toppen av siden som lar deg justere tidsperioden for informasjonen som vises.
 • Filtrer etter transaksjonstyper: Velg et alternativ på verktøylinjen for å filtrere informasjonen etter alle transaksjoner, kostnader, inntekter, betalinger, justeringer og avgifter.
Vis kampanjeaktivitet

Hvis du vil organisere faktureringsinformasjon basert på kampanje, klikker du på en Kampanjeaktivitet-link i tabellen.

Når du gjør dette, ser du spesifikke opplysninger om kampanjene dine. Klikk på linken under for å se hva hvert felt betyr.

Veiledning for aktivitetsinformasjon for kampanje

Hvis du finner avvik mellom kostnaden som blir vist på Kampanjer-fanen og faktureringssidene dine, finner du en forklaring på dette nedenfor.

Øverst på siden finner du informasjon som mange annonsører liker å kontrollere jevnlig, blant annet dette:

 • Budsjetter: Antall kampanjer i kontoen din som hadde aktivitet.
 • Klikk: Antall klikk på annonsene dine.
 • Totalkostnad: Den totale kostnaden for alle klikkene og visningene som er mottatt for kontoen din. Et identisk beløp vises på siden Kampanjesammendrag for samme datoperiode.
 • Kreditt ved budsjettoverskridelse: Det samlede beløpet for kreditt ved budsjettoverskridelse som er innvilget for kontoen.
 • Faktisk kostnad: Den totale kostnaden minus kreditter ved budsjettoverskridelse.
 • Budsjettendringer: Antall ganger et kampanjebudsjett er endret.

Det vises en statistikktabell med kampanjens aktivitet og kostnader for den valgte datoperioden. Her finner du følgende kolonner:

 • Navn: Dette er navnet på kampanjen.
 • Budsjett: Budsjettbeløpene for kampanjen og datoene disse beløpene ble endret (hvis dette er aktuelt). Denne kolonnen vises bare hvis du klikker på Vis budsjettdetaljer.
 • Aktivitet: Antall fakturerbare klikk eller visninger kampanjen har oppnådd. Kampanjer med CPC-budgivning vil ikke vise visninger og kampanjer med CPM-budgivning vil ikke vise klikk, siden du ikke belastes for denne typen aktivitet i disse kampanjetypene.
 • Totalkostnad: Kostnaden for alle klikkene og visningene som er mottatt for kampanjen. Et identisk beløp vises på siden Kampanjesammendrag for samme datoperiode.
 • Faktisk kostnad: Den totale kostnaden minus kreditter ved budsjettoverskridelse.
Tilpass visningen

Bruk feltene øverst på siden til å tilpasse Kampanjeaktivitet-siden. Slik gjør du det:

 • Datoperiode: Klikk i feltet under datoperioden for å åpne en rullegardinmeny. Du kan velge en av de forhåndsdefinerte datoperiodene, for eksempel Forrige måned eller Forrige kvartal, eller velge Tilpasset datoperiode for å angi perioden du vil ha.
 • Vis budsjettdetaljer: Klikk på denne koblingen for å legge til en Budsjett-kolonne (som viser det totale dagsbudsjettet for en gitt dag) i tabellen Kampanjeaktivitet. Klikk på Skjul budsjettdetaljer for å fjerne kolonnen.