Se kostnads- og betalingsloggen din

Transaksjonslogg-siden din finner du annonseringskostnadene og betalingsopplysningene dine. På denne siden kan du:

 • skrive ut og laste ned fakturaer.
 • gjennomgå betalingsopplysningene i kontoen din.
 • se kampanjeaktiviteten din.

Følg denne fremgangsmåten for å se transaksjonsloggen din:

 1. Logg på AdWords-kontoen din på http://adwords.google.no.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering.
Gå til AdWords
Skriv ut, eksporter og last ned informasjon eller fakturaer

Transaksjonslogg-siden finner du en grå verktøylinje, like over en tabell som inneholder kostnads- og betalingsopplysningene dine.

Klikk på nedlastingsikonetEksport (på verktøylinjen) for å gjøre et av følgende:

 • skrive ut loggen du har valgt: Skriv ut informasjonen i tabellen nedenfor.
 • eksportere som en CSV-fil: Last ned informasjonen til en CSV-fil.
Se fremgangsmåten for utskrift av en bestemt faktura
 • Logg på AdWords-kontoen din på http://adwords.google.no.
 • Klikk på tannhjulikonet, og velg Fakturering.
 • Angi ønsket datoperiode i rullegardinmenyen.
 • Klikk på fakturanummeret ved siden av måneden du ønsker å se på. Husk at en faktura for en bestemt måned er tilgjengelig etter den femte dagen i den påfølgende måneden. Fakturaen for april er for eksempel tilgjengelig i mai. Det blir ikke generert noen faktura hvis det ikke har vært betalingsforespørsler.
 • Fakturaen åpnes i et nytt nettleservindu. Hvis du ønsker å skrive ut fakturaen, velger du Fil og deretter Skriv ut i nettlesermenyen (kontrollér at forgrunnsvinduer er slått på i nettleseren din). Du kan også høyreklikke på fakturalinken og velge utskriftsalternativet.
Gå til AdWords

 

Filtrer informasjon

Du kan filtrere informasjon basert på hva du ønsker å se. Bruk verktøylinjen på transaksjonsloggsiden for å velge Sammendrag- eller Detaljert-visningen.

Du ser følgende i begge visningene:

 • Startsaldo: Saldoen den første dagen i datoperioden og den første dagen i hver påfølgende kalendermåned.
 • Kostnader: De samlede kostnadene for alle kampanjene på en bestemt dag.
 • Betalinger: Beløpet for betalingene og alle justeringer som er gjort i kontoen.
 • Saldo: Forholdet mellom hvor mye som er påløpt i annonseringskostnader, og hvor mye du har betalt. Hvert beløp i kolonnen Belastninger øker saldoen (noe som betyr at du skylder mer), mens hvert beløp i kolonnen Kreditt minsker saldoen (noe som betyr at du skylder mindre). Saldoen representerer forskjellen.

Klikk på linkene under for å få flere opplysninger om visningene Sammendrag og Detaljert.

Sammendrag-visningen

I Sammendrag-visningen er informasjonen gruppert etter transaksjonstype, slik at du raskt kan se kostnader, betalinger, justeringer og lignende. Her er alternativene for filtrering:

 • Kostnader: Beløpet du skylder fra annonseringsaktiviteten din.
 • Betalinger: Alle betalingene du har utført til AdWords-kontoen din.
 • Justeringer: Dette er vanligvis kredittene som er innvilget for kontoen din.
 • Avgifter (mva.): Merverdiavgift eller andre avgifter som er aktuelle for kontoen.
Detaljert-visningen

I Detaljert-visningen er kontofaktureringsaktiviteten din sortert etter dag. Ordrelinjer blir ikke vist for dager uten aktivitet. Du får se følgende:

 • Kampanjeaktivitet: Antallet fakturerbare klikk eller visninger kampanjene dine har oppnådd på den aktuelle dagen. Klikk på linken for å se aktiviteten delt inn etter kampanje.
 • Automatisk innbetaling er planlagt: En automatisk bankkontobetaling finner sted i løpet av de neste dagene. Denne statusen vises bare for kontoer der det er valgt automatiske innbetalinger og en bankkonto er angitt som primær betalingsmåte. Når betalingen er fullført, vises den som Automatisk innbetaling.
 • Under behandling: En kostnad, betaling eller justering er på vei. Når betalingen er fullført, vises den som Betaling eller Automatisk innbetaling.
 • Betaling: En betaling er utført for kontoen manuelt av deg.
 • Automatisk innbetaling: En automatisk innbetaling er utført for kontoen.
 • Betaling avvist: Et betalingsforsøk mislyktes fordi banken avviste betalingen.
 • Automatisk innbetaling avvist: Et forsøk på automatisk innbetaling mislyktes, for eksempel hvis banken avviste betalingen. Dette blir bare vist for avviste kredittkort. Hvis en direkte belastning blir avvist, ser du meldingen Automatisk innbetaling annullert.
 • Automatisk innbetaling annullert: En betaling via direkte belastning igangsatt av Google ble annullert av banken. Du ser en tilhørende ordrelinje for automatisk innbetaling der vi først krediterer pengene til kontoen din. Med Automatisk innbetaling annullert-ordrelinjen debiterer vi kontoen din for å utligne betalingen som opprinnelig ble kreditert til kontoen.
 • Kredittjustering: Dette omfatter for eksempel servicekreditter som er innvilget av en nettekspert, eller automatiserte kreditter for budsjettoverskridelser eller ugyldig aktivitet.
 • Betaling mislyktes: Dette skjer svært sjelden, og betyr at en betaling du har igangsatt, mislyktes hos Google. Prøv på nytt. Hvis du ikke får løst betalingsproblemene, må du kontakte brukerstøtten.
 • Automatisk innbetaling mislyktes: Dette skjer svært sjelden, og betyr at en betaling igangsatt av Google, mislyktes hos Google. Hvis dette skjer, prøver vi å utføre betalingen på nytt.
 • Betaling refundert: En betaling som du har igangsatt, ble tilbakeført til et kredittkort eller en bankkonto.
Flere alternativer for filtrering
 • Filtrer etter datoperiode: Rullegardinmeny øverst på siden du kan bruke for å justere tidsperioden for informasjonen som blir vist.
 • Filtrer etter transaksjonstyper: Velg et alternativ på verktøylinjen for å filtrere informasjonen etter alle transaksjonene, kostnadene, inntektene, betalingene, justeringene og avgiftene.
Vis kampanjeaktivitet

Hvis du vil organisere faktureringsinformasjon basert på kampanje, klikker du på en Kampanjeaktivitet-link i tabellen.

Når du gjør dette, ser du spesifikke opplysninger om kampanjene dine. Utvid delene nedenfor for å se hva hvert felt betyr.

Veiledning for aktivitetsinformasjon for kampanje

Hvis du finner avvik mellom kostnaden som blir vist på Kampanjer-fanen og faktureringssidene dine, finner du en forklaring på dette nedenfor.

Øverst på siden finner du informasjon som mange annonsører liker å kontrollere jevnlig, blant annet dette:

 • Budsjetter: Antall kampanjer i kontoen din som hadde aktivitet.
 • Klikk: Antallet klikk på annonsene dine.
 • Totalkostnad: Den totale kostnaden for alle klikkene og visningene som er mottatt for kontoen din. Et identisk beløp vises på siden Kampanjesammendrag for samme datoperiode.
 • Kreditt ved budsjettoverskridelse: Det samlede beløpet for kreditt ved budsjettoverskridelse som er innvilget for kontoen.
 • Faktisk kostnad: Den totale kostnaden minus kreditter ved budsjettoverskridelse.
 • Budsjettendringer: Antallet ganger et kampanjebudsjett er endret.

Du ser en tabell med kampanjens aktivitet og kostnader for den valgte datoperioden. Du ser følgende kolonner:

 • Navn: Dette er navnet på kampanjen.
 • Budsjett: Budsjettbeløpene for kampanjen og datoene disse beløpene ble endret (hvis dette er aktuelt). Denne kolonnen vises bare hvis du klikker på Vis budsjettdetaljer.
 • Aktivitet: Antall fakturerbare klikk eller visninger kampanjen har oppnådd. Kampanjer med CPC-budgivning vil ikke vise visninger og kampanjer med CPM-budgivning vil ikke vise klikk, siden du ikke belastes for denne typen aktivitet i disse kampanjetypene.
 • Totalkostnad: Kostnaden for alle klikkene og visningene som er mottatt for kampanjen. Et identisk beløp vises på siden Kampanjesammendrag for samme datoperiode.
 • Faktisk kostnad: Den totale kostnaden minus kreditter ved budsjettoverskridelse.
Tilpass visningen

Bruk feltene øverst på siden til å tilpasse Kampanjeaktivitet-siden. Slik gjør du det:

 • Datoperiode: Klikk i feltet under datoperioden for å åpne en rullegardinmeny. Du kan velge en av de forhåndsdefinerte datoperiodene, for eksempel Forrige måned eller Forrige kvartal, eller velge Tilpasset datoperiode for å angi perioden du vil ha.
 • Vis budsjettdetaljer: Klikk på denne koblingen for å legge til en Budsjett-kolonne (som viser det totale dagsbudsjettet for en gitt dag) i tabellen Kampanjeaktivitet. Klikk på Skjul budsjettdetaljer for å fjerne kolonnen.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
 • Svært unyttig
 • Ikke særlig nyttig
 • Litt nyttig
 • Svært nyttig
 • Ekstremt nyttig