ค้นหาโฆษณาของคุณบน Google

หากต้องการดูว่าโฆษณาจะปรากฏที่ใดในผลการค้นหาของข้อความค้นหาข้อความใดข้อความหนึ่งโดยเฉพาะ ใช้เครื่องมือดูตัวอย่างและวิเคราะห์โฆษณา เรารู้ว่าห้ามใจยาก แต่คุณควรยับยั้งใจไม่ลองไปค้นหาโฆษณาของคุณใน Google โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้

 • การเปรียบเทียบความถี่ที่โฆษณาแสดงออนไลน์กับความถี่ที่ผู้ใช้คลิกโฆษณา ซึ่งเรียกว่า อัตราการคลิกผ่าน เป็นเมตริกที่สามารถมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของบัญชีในระยะยาวได้ การค้นหาที่เรียกโฆษณาของคุณเองนั้นจะส่งผลในทางลบต่อข้อมูลประสิทธิภาพของโฆษณาได้
 • หากคุณค้นหาโฆษณาของคุณโดยใช้การค้นหาด้วย Google ซ้ำหลายครั้ง แต่ไม่เคยคลิกที่โฆษณาดังกล่าว คุณอาจจะไม่เห็นโฆษณานั้นอีกเลย นั่นเป็นเพราะระบบของ Google จะหยุดแสดงโฆษณาของคุณซึ่งระบบคิดว่าคุณไม่สนใจ

บทความนี้จะอธิบายวิธีที่คุณสามารถค้นหาโฆษณาของคุณบน Google ได้ เครื่องมือดูตัวอย่างและวิเคราะห์โฆษณาจะบอกให้คุณทราบหากโฆษณาไม่แสดง พร้อมกับระบุสาเหตุที่ไม่แสดง ทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นเข้าถึงลูกค้าได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาแบบข้อความบนเครือข่ายดิสเพลย์

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

วิธีจัดรูปแบบโฆษณา

เครื่องมือดูตัวอย่างและวิเคราะห์โฆษณาแสดงวิธีการจัดรูปแบบโฆษณาวิธีเดียวเท่านั้น โฆษณาอาจมีรูปแบบต่างกันในอุปกรณ์ ขนาดเบราว์เซอร์ และการค้นหาของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • หากโฆษณาปรากฏอยู่เหนือผลการค้นหา URL ที่แสดงอาจแสดงข้างบรรทัดแรก แทนที่จะอยู่ด้านล่าง 
 • ส่วนขยายโฆษณาอาจไม่แสดงทุกครั้งที่โฆษณาแสดง ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าส่วนขยายการโทรไว้ ส่วนขยายจะไม่แสดงบนอุปกรณ์ที่ไม่รองรับการโทร คุณสามารถตรวจสอบยืนยันว่าส่วนขยายของคุณแสดงพร้อมกับโฆษณาโดยการดูสถิติในแท็บ "ส่วนขยายโฆษณา"
 • ในบางกรณี AdWords จำเป็นต้องย่อข้อความของคุณให้สั้นลง ซึ่งโดยปกติจะใช้จุดไข่ปลา (“...”) โดยอาจเกิดขึ้นได้หากข้อความโฆษณาของคุณใช้อักขระแบบกว้าง (เช่น "m") บ่อยกว่าอักขระแบบแคบ (เช่น “i”) เนื่องจากข้อความบรรทัดแรกอาจกว้างกว่าพื้นที่แสดงบนเบราว์เซอร์บางขนาด ในภาษาละตินส่วนใหญ่ คุณสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบนี้ได้ด้วยการจำกัดจำนวนอักขระโดยรวมของบรรทัดไว้ไม่เกิน 33 ตัว

วิธีการ

เลือกประสบการณ์การใช้งาน AdWords ที่คุณใช้อยู่ เรียนรู้เพิ่มเติม

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdWords
 2. คลิกแท็บเครื่องมือ แล้วเลือกเครื่องมือดูตัวอย่างและวิเคราะห์โฆษณา
 3. ป้อนคำหลักที่คุณต้องการทดสอบลงในช่องข้อความ โดยคำหลักนี้ต้องรวมอยู่ในแคมเปญของคุณหรือมีความเกี่ยวข้องอย่างสูง
 4. เปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ (สถานที่ตั้ง ภาษา อุปกรณ์) ตามความจำเป็น หากคุณกำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังบางภาษา บางสถานที่ตั้ง หรือบางอุปกรณ์ คุณจะต้องระบุข้อมูลนี้เพื่อดูตัวอย่างโฆษณา
 5. คลิกดูตัวอย่าง
 6. เครื่องมือจะบอกคุณว่าโฆษณามีสิทธิ์แสดงสำหรับการตั้งค่าการค้นหาเหล่านี้หรือไม่ ถ้าโฆษณาของคุณมีสิทธิ์แสดงบนผลการค้นหาหน้าแรกของ Google คุณจะเห็นโฆษณาไฮไลต์เป็นสีเขียว โฆษณาที่มีสิทธิ์ และแสดงในหน้าที่ 2 หรือหน้าถัดไปอาจไม่ปรากฏในเครื่องมือดูตัวอย่างและวิเคราะห์โฆษณา โปรดทราบว่าหากโฆษณาของคุณมีส่วนขยาย โฆษณาอาจไม่แสดงในเครื่องมือดูตัวอย่างและวิเคราะห์โฆษณาเสมอไป ดูประสิทธิภาพส่วนขยายโฆษณาของคุณ

ลองใช้เลย

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ก่อนหน้า ใหม่