Thay đổi thông tin đăng nhập AdWords của bạn

Bạn có thể thay đổi thông tin mà mình sử dụng để đăng nhập vào tài khoản AdWords bằng một số cách. Phương pháp bạn chọn sẽ ảnh hưởng đến cách bạn đăng nhập vào các sản phẩm khác của Google.

Nếu bạn đang gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản, bạn cũng có thể thử trình gỡ rối đăng nhập của chúng tôi.

Thay đổi mật khẩu

Thay đổi mật khẩu của bạn cho AdWords cũng sẽ thay đổi mật khẩu bạn sử dụng để đăng nhập vào tất cả các sản phẩm của Google.

Để thay đổi mật khẩu của bạn:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google bằng địa chỉ email AdWords tại https://accounts.google.com.vn.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh "Địa chỉ email chính".
 3. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn và mật khẩu mới mà bạn muốn sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mật khẩu mạnh.

Các cách để thay đổi địa chỉ email hoặc tên người dùng của bạn

Thay đổi địa chỉ email của bạn cho AdWords cũng sẽ thay đổi địa chỉ email bạn sử dụng để đăng nhập vào tất cả các sản phẩm của Google. Do đó, bạn nên xem xét việc đơn giản chỉ thêm địa chỉ email vào tài khoản của mình hay liên kết Tài khoản khác của Google với tài khoản AdWords của mình, giúp bạn được linh hoạt hơn.

Dưới đây là các tùy chọn của bạn để thay đổi thông tin đăng nhập:

 1. Thay đổi địa chỉ email trên tài khoản của bạn
  Điều này sẽ thay đổi địa chỉ email bạn sử dụng để đăng nhập vào tất cả các sản phẩm của Google và không có sẵn cho người dùng Gmail.
 2. Thêm địa chỉ email thay thế vào tài khoản của bạn
  Điều này sẽ cho phép bạn sử dụng nhiều địa chỉ email để đăng nhập vào tất cả các sản phẩm của Google.
 3. Cho phép địa chỉ email khác truy cập tài khoản AdWords của bạn
  Điều này sẽ cho phép hai tài khoản riêng để đăng nhập, xem và chỉnh sửa tài khoản AdWords của bạn.
Thay đổi địa chỉ email trên tài khoản của bạn

Nếu bạn không sử dụng Gmail, bạn có thể thay đổi địa chỉ email cho tài khoản của mình. Thay đổi này sẽ ảnh hưởng tới tất cả các sản phẩm của Google bạn sử dụng, bởi vậy các sản phẩm khác của Google có thể gửi email tới địa chỉ email này và bạn sẽ phải đăng nhập vào tất cả các sản phẩm bằng địa chỉ email này.

Để thay đổi địa chỉ email trên tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://accounts.google.com.vn.
 2. Trong phần "Bảo mật", nhấp vào Thay đổi email. Change your Password
 3. Nhập địa chỉ email mới và mật khẩu hiện tại của bạn.
 4. Nhấp vào Lưu.

Khi bạn đã lưu thay đổi, bạn sẽ nhận được một thư xác minh tại địa chỉ email bạn vừa nhập. Để hoàn tất các thay đổi, bạn cần nhấp vào liên kết xác minh trong thư này. Bạn cũng sẽ nhận được thư tại địa chỉ email cũ của bạn xác nhận rằng bạn không còn sử dụng email này để đăng nhập nữa.

Thêm địa chỉ email thay thế

Bạn có thể thêm một địa chỉ email không phải là địa chỉ email chính trên một Tài khoản khác của Google hoặc tài khoản Gmail. Các địa chỉ email thay thế hoạt động gần giống như địa chỉ email chính của bạn -- bạn có thể sử dụng địa chỉ email thay thế để đăng nhập và nhận thông báo, ngoài các địa chỉ khác.

Để thêm địa chỉ email thay thế vào Tài khoản Google của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://accounts.google.com.vn.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh "Địa chỉ email".
 3. Thêm địa chỉ email thay thế của bạn vào hộp bên cạnh "Thêm địa chỉ email bổ sung". Add an alternate email
 4. Nhấp vào Lưu.
Cấp quyền truy cập vào tài khoản AdWords của bạn

Nếu bạn không muốn thay đổi địa chỉ email trên tài khoản của mình, bạn có thể cho phép Tài khoản khác của Google quyền truy cập vào tài khoản AdWords của bạn. Tài khoản có quyền truy cập sẽ khả năng khác để chỉnh sửa hoặc xem tài khoản của bạn tùy thuộc vào cấp độ quyền mà bạn cung cấp cho tài khoản.