Annonsrelevans

Ett sökords status som mäter hur nära relaterat sökordet är för dina annonser.

  • Denna status beskriver hur väl sökordet matchar meddelandet i dina annonser. Om någon till exempel söker på ditt sökord och din annons visas, verkar annonsen direkt relevant för sökningen?
  • Det finns tre möjliga statuslägen som du kan få: över genomsnittet, genomsnittlig eller under genomsnittet.
    • Om ett sökord har statusen "genomsnittlig" eller "över genomsnittet" betyder det att det inte finns några allvarliga problem vad gäller sökordets annonsrelevans när det jämförs med alla andra sökord på AdWords.
    • Statusen "under genomsnittet" betyder att annonsen eller sökordet kanske inte är tillräckligt specifik eller att annonsgruppen kanske omfattar för många ämnen. Försök att skapa annonsgrupper som har ett genomtänkt tema genom att se till att annonserna är nära förknippade med en mindre uppsättning sökord.
  • Använd denna status för att identifiera sökord som kanske inte är tillräckligt relevanta för att annonserna ska ge ett bra resultat.
  • Det är möjligt för ett sökord att ha ett högt kvalitetsresultat och låg annonsrelevans (eller tvärt om), eftersom AdWords ser till ett antal olika kvalitetsfaktorer när kvalitetsresultatet fastställs. Även om det övergripande kvalitetsresultatet är högt kan du identifiera potentiella områden som kan förbättras genom att se till de individuella faktorerna.
  • Om du vill se annonsrelevansstatusen för dina sökord går du till fliken Sökord på sidan Kampanjer och för markören över pratbubbelikonen som finns bredvid ett sökord.

Så här kör du en sökordsdiagnos
Läs artiklar om sökordskvalitet

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?