Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Očekivana stopa klikanja: definicija

Status ključne riječi koji mjeri koliko je vjerojatno da će oglas ostvariti klik kada se prikaže za tu ključnu riječ, bez obzira na poziciju oglasa, proširenja i ostale formate oglasa koji mogu utjecati na vidljivost oglasa.

Taj status predviđa vjerojatnost da ključna riječ dovede do klika na oglas. AdWords uzima u obzir izvedbu ključne riječi u prošlosti, na temelju pozicije oglasa. Očekivana stopa klikanja (CTR) koju AdWords pruža za ključnu riječ na vašem računu procjena je koja se temelji na pretpostavci da će se pojam za pretraživanje točno podudarati s tom ključnom riječi. Za vrijeme dražbe (kada nečiji pojam za pretraživanje pokrene jedan od vaših oglasa) AdWords izračunava precizniji očekivani CTR na temelju pojmova za pretraživanje, vrste uređaja i drugih faktora tijekom trajanja dražbe.

Postoje tri moguća statusa: Iznad prosjeka, Prosječno i Ispod prosjeka.

  • Status "Prosječno" ili "Iznad prosjeka" znači da nema većih problema s očekivanim klikovnim postotkom ključne riječi u odnosu na sve druge ključne riječi diljem AdWordsa.
  • Status "Ispod prosjeka" znači da biste trebali razmisliti o mijenjanju teksta oglasa tako da bude uže povezan s najboljim ključnim riječima.
  • Taj vam status može pomoći u prepoznavanju ključnih riječi koje nisu dovoljno relevantne za dobru izvedbu.
  • Ta očekivana stopa klikanja predstavlja predviđanje, pa se razlikuje od stvarnih stopa klikanja prikazanih u stupcu "CTR" na računu. Za razliku od stupca "CTR", ovaj status uzima u obzir izvedbu ključne riječi na vašem računu i računima svih ostalih oglašivača. Ovaj status također je prilagođen tako da eliminira utjecaj pozicije oglasa i drugih čimbenika koji utječu na vidljivost, kao što su proširenja.
  • Ključna riječ može imati visoku ocjenu kvalitete i niski očekivani klikovni postotak (ili obrnuto) jer AdWords pri određivanju ocjene kvalitete uzima u obzir razne čimbenike kvalitete. Čak i ako je ukupna ocjena kvalitete visoka, uvid u pojedinačne čimbenike može vam pomoći u prepoznavanju područja koja je moguće poboljšati.
  • Pauzirane ključne riječi zadržavaju ocjene koje su imale kad su zadnji put bile aktivne. Stoga možda neće biti korisno pregledavati te ocjene tijekom vremena. Oglašivačima preporučujemo da se prilikom pregleda podrobnijih mjernih podataka o ocjenama kvalitete usmjere na aktivne ključne riječi jer se te ocjene neprestano ažuriraju.
Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?
Prijavite se u AdWords

Pomoć i savjete za svoj račun možete dobiti tako da se ">prijavite e-adresom svog AdWords računa ili naučite kako započeti s radom u AdWordsu.