Odredišna stranica

Web-stranica na koju se korisnici preusmjeravaju kad kliknu vaš oglas. Ta je stranica obično jednaka odredišnom URL-u vašeg oglasa.

  • Za svaki oglas treba navesti odredišni URL koji određuje kamo će se korisnici preusmjeriti nakon klika na oglas. Ako vaša web-stranica ne upotrebljava preusmjeravanje u svrhu praćenja, vaša odredišna stranica i odredišni URL ista su web-stranica.
  • Googleovo je pravilo da odredišna stranica i URL za prikaz (web-stranica koja se prikazuje u oglasu) moraju biti unutar iste web-lokacije, što znači da dijele istu domenu.
  • Doživljaj odredišne stranice jedan je od nekoliko čimbenika pomoću kojih se određuje ocjena kvalitete ključne riječi. Doživljaj odredišne stranice ogleda se u korisnosti i relevantnosti informacija koje se nalaze na stranici, jednostavnost navigacije za korisnika, broj veza na stranici i ostalo.

Pogledajte pravila za URL-ove
Objašnjenje doživljaja odredišne stranice
Kako urediti URL-ove