Các câu hỏi thường gặp liên quan đến thông tin cập nhật cho Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa về nhà ở, việc làm và tín dụng

Google có thể chia sẻ thêm ví dụ về những nội dung được coi là quảng cáo về nhà ở, việc làm hoặc tín dụng theo chính sách mới này không?

Nhà ở

 • Quảng cáo nhà bán hoặc cho thuê. Nhà ở bao gồm căn hộ, nhà di động và nhà nổi.
 • Những doanh nghiệp và dịch vụ bán hoặc cho thuê nhà. 

Sau đây là ví dụ về những sản phẩm hoặc dịch vụ nhà ở sẽ bị hạn chế nhắm mục tiêu

 • Cơ sở dữ liệu về thông tin bán hoặc cho thuê nhà
 • Quảng bá cho một ngôi nhà để bán
 • Đại lý hoặc nhà môi giới bất động sản

Sau đây là ví dụ về những sản phẩm hoặc dịch vụ về nhà ở có thể không bị hạn chế nhắm mục tiêu:

 • Cho thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ 
 • Kiểm tra tài sản hoặc dịch vụ ủy thác
 • Cho thuê tòa nhà hoặc văn phòng
 • Dịch vụ thiết kế nhà
 • Dịch vụ quản lý tài sản

Quan hệ tuyển dụng

 • Quảng bá việc làm hoặc cơ hội việc làm, tuyển nhân viên. 

Sau đây là ví dụ về những sản phẩm hoặc dịch vụ về việc làm sẽ bị hạn chế nhắm mục tiêu

 • Cơ sở dữ liệu về thông tin việc làm
 • Trang thông tin “việc làm độc lập” hoặc tự do
 • Trang thông tin việc làm cho mọi doanh nghiệp 
 • Dịch vụ tuyển dụng
 • Dịch vụ cho người tìm việc 

Và sau đây là ví dụ về những sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp Việc làm điện tử có thể không bị hạn chế nhắm mục tiêu:

 • Tư vấn nghề nghiệp
 • Đào tạo việc làm
 • Dịch vụ mạng
 • Dịch vụ quản lý ứng viên 

Tín dụng

 • Cung cấp tín dụng hoặc sản phẩm/dịch vụ có liên quan đến cho vay tín dụng.

Sau đây là ví dụ về những sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ bị hạn chế nhắm mục tiêu:

 • Quảng cáo ứng dụng thẻ tín dụng
 • Cho vay mua nhà, cho vay giữa các doanh nghiệp
 • Cho thuê xe, cho thuê điện thoại
 • Cung cấp tín dụng

Sau đây là ví dụ về những sản phẩm hoặc dịch vụ có thể không bị hạn chế nhắm mục tiêu:

 • Hướng dẫn về tài chính
 • Thẻ quà tặng
 • Kiểm tra tài khoản

Nếu quảng cáo là về Nhà ở, Việc làm hoặc Tín dụng, các loại tùy chọn nhắm mục tiêu nào sẽ bị hạn chế

Thông tin nhân khẩu học

Bạn phải "Bật" tất cả những tùy chọn này (tức là Về giới tính: Nam, Nữ và Không xác định đều phải được đặt thành "Bật". Bạn không thể đặt một tùy chọn thành Loại trừ và các tiêu chí còn lại thành Bật.): 

 • Độ tuổi 
 • Tình trạng con cái
 • Giới tính

Lưu ý: Đối với tùy chọn độ tuổi và tình trạng con cái, bạn chỉ có thể loại trừ hoặc nhắm mục tiêu danh mục "Không xác định" (Ví dụ: đối với độ tuổi: Để nhắm mục tiêu danh mục "Không xác định", các danh mục độ tuổi "18 - 24", "25 - 34", "35 - 44", "45 - 54", "55 - 64" và "trên 65" đều phải được đặt thành "Loại trừ".).

Mức điều chỉnh giá thầu theo thông tin nhân khẩu học – Phải được khôi phục về 0% hoặc đã xóa. 

Thông tin nhân khẩu học chi tiết

Bạn phải xóa những người dùng ( Được tìm thấy trong thẻ Đối tượng > Họ là ai?) sau đây:  

 • Tình trạng hôn nhân (bao gồm Độc thân, Đang hẹn hò và Đã kết hôn) 
 • Tình trạng con cái (bao gồm tất cả các "Giai đoạn làm Cha mẹ" (nghĩa là Cha mẹ trẻ sơ sinh (0 – 1 tuổi)

Sự kiện trong đời:

Bạn phải xóa những đối tượng ( Được tìm thấy trong thẻ Đối tượng > Họ đang chủ động tìm hiểu hoặc lập kế hoạch về điều gì) sau đây: 

 • Kết hôn (bao gồm Sắp kết hôn và Mới kết hôn) 

Mã bưu chính

Trong Google Ads, bạn thường thấy 3 ký tự được gắn nhãn là Mã bưu chính của Canada. Theo chính sách này, mặc dù việc nhắm mục tiêu mã bưu chính đầy đủ (tức là M5J 2X2) bị hạn chế, nhưng việc nhắm mục tiêu FSA (tức là M5J) thì không.

Bạn phải xóa và/hoặc thay thế tùy chọn nhắm mục tiêu bằng một hình thức nhắm mục tiêu khác (tức là: Thành phố, Tiểu bang, Khu vực)

Tùy chọn nhắm mục tiêu So khớp khách hàng và Tiếp thị lại sẽ chỉ bị hạn chế nếu sử dụng tín hiệu thông tin nhân khẩu học, Hôn nhân/Tình trạng hôn nhân, Tình trạng con cái hoặc Mã bưu chính để tạo danh sách người dùng.

Nếu là quảng cáo về Nhà ở, Việc làm hoặc Tín dụng, thì các loại tùy chọn nhắm mục tiêu nào sẽ không bị hạn chế?

 • Thu nhập hộ gia đình 
 • Tình trạng sở hữu nhà ở 
 • Giáo dục 
 • Bản minh họa chi tiết (trừ những nội dung được đề cập ở trên)
 • Đối tượng đang cân nhắc mua hàng (bao gồm cả Việc làm) 
 • Đối tượng chung sở thích 
 • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh 
 • Sự kiện trong đời (trừ những nội dung được đề cập ở trên) 
 • Đối tượng đang cân nhắc mua hàng 
 • Đối tượng có ý định tùy chỉnh 
 • Đối tượng tương tự 
 • Địa lý – Thành phố, Hạt, Quốc gia, Mảng thị trường được chỉ định (DMA)/Khu vực truyền hình, Phân khu địa phương, Thành phố tự trị, Phân khu quốc gia, Địa điểm yêu thích, Tỉnh, Vùng, Tiểu bang, Vị trí theo thông tin nhân khẩu học, Sân bay, Khu vực tư nhân

Tôi nhận được cảnh báo trong tài khoản có thể liên quan đến chính sách này. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không xác nhận thay đổi chính sách này bằng cách nhấp vào để chấp nhận các thay đổi?

Bạn sẽ có 60 ngày để chấp nhận chính sách, đến lúc đó nếu bạn vẫn chưa gắn nhãn quảng cáo của mình theo chính sách, thì quảng cáo sẽ ngừng phân phát nếu đang sử dụng các loại tùy chọn nhắm mục tiêu được đề cập ở trên (các tiêu chí này cũng thuộc phạm vi chính sách). Bạn cũng không thể tạo chiến dịch mới trong tài khoản cho đến khi bạn chấp nhận chính sách (ngay cả khi đã quá thời hạn 60 ngày).  

Nếu quản lý nhiều tài khoản Google Ads, bạn có thể cùng lúc chấp nhận chính sách mới này cho tất cả các tài khoản của mình bằng cách sử dụng biểu mẫu yêu cầu này. Xin lưu ý rằng bạn sẽ vẫn phải chấp nhận thông báo chính sách này nếu tạo tài khoản mới trong tương lai. 

Tôi cho rằng quảng cáo của tôi không nằm trong phạm vi của chính sách này (vì tôi không nghĩ là quảng cáo/nhà quảng cáo/trang web của tôi có liên quan đến Nhà ở, Việc làm hoặc Tín dụng). Làm cách nào để khiếu nại quảng cáo của tôi? 

Làm theo các hướng dẫn trong mục "Khiếu nại quyết định về chính sách" của bài viết này . Nếu bạn đã thực hiện quy trình này nhưng khiếu nại vẫn không được chấp nhận và bạn vẫn tin rằng quảng cáo của mình không nằm trong phạm vi của chính sách này, thì vui lòng liên hệ với người đại diện bộ phận Hỗ trợ chuyên trách của Google để báo cáo lên cấp cao hơn. Nếu bạn không có người đại diện chuyên trách, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ của Google tại đây.

Điều gì xảy ra nếu hiện tại tài khoản của tôi không có quảng cáo thuộc phạm vi chính sách, nhưng 1 năm sau, tôi tạo một quảng cáo thuộc phạm vi chính sách. Điều gì sẽ xảy ra?

Khi quảng cáo đang được xem xét và gắn nhãn thuộc phạm vi chính sách, bạn sẽ nhận được thông báo ở cấp tài khoản yêu cầu bạn nhấp vào để chấp nhận các điều khoản của chính sách này. Bạn sẽ có 60 ngày để nhấp vào và chấp nhận yêu cầu đó. Cho đến khi bạn nhấp vào để chấp nhận chính sách này, quảng cáo mới tạo sẽ tiếp tục hiển thị. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể tạo chiến dịch mới trong tài khoản đó. Sau 60 ngày, nếu bạn vẫn không nhấp vào để chấp nhận chính sách này, quảng cáo được gắn nhãn sẽ ngừng hiển thị. Bạn chỉ cần nhấp vào một lần để chấp nhận chính sách cho mỗi tài khoản (Nếu sau đó bạn có thêm quảng cáo khác trong phạm vi chính sách, bạn sẽ không phải nhấp thêm lần nữa để chấp nhận).

Làm cách nào để nhà quảng cáo có thể thực hiện các thay đổi cần thiết cho chiến dịch của họ trên quy mô lớn?

Ngoài giao diện người dùng Google Ads, các nhà quảng cáo sẽ có thể thực hiện các thay đổi cho chiến dịch của mình bằng cách sử dụng Google Ads Editor và API Google Ads. Một số thay đổi sẽ được hỗ trợ bởi Trang tính hàng loạt của Google Ads. Hãy xem tại đây để biết thêm hướng dẫn.

Có cách nào để tôi có thể biết là mình đang sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu nằm trong phạm vi chính sách trong tài khoản Google Ads không?

Chúng tôi sẽ thực hiện nhiều thay đổi trong Google Ads để hỗ trợ cho việc nhận dạng này: 

 • Trong thông báo (Biểu tượng chuông ở phía trên bên phải tài khoản của bạn), bạn sẽ nhận được thông báo về việc có Nhóm quảng cáo chứa quảng cáo (được gắn nhãn cho chính sách này) có sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu bị hạn chế. 
 • Quảng cáo bị ảnh hưởng sẽ được bao gồm trong Trình quản lý chính sách ("Công cụ và cài đặt" > "Trình quản lý chính sách") 
 • Chúng tôi sẽ hiển thị chú thích "Nhắm mục tiêu bị hạn chế" trong phần Thông tin nhân khẩu học và Đối tượng 
 • Chúng tôi sẽ giới thiệu các nhãn chính sách mới áp dụng cho quảng cáo về Nhà ở, Việc làm và Tín dụng. Các nhãn chính sách trên cho phép bạn lọc quảng cáo có nhãn này trong tài khoản. Các nhãn này cũng sẽ hiển thị trong Google Ads Editor (Phiên bản 1.4 trở lên) để giúp thực hiện các thay đổi trên quy mô lớn:
 • "Ngành dọc bị hạn chế – Tín dụng"
 •  "Ngành dọc bị hạn chế – Việc làm"
 • "Ngành dọc bị hạn chế – Nhà ở" 

Trong Google Ads Editor, bạn có thể tìm thấy các thông tin này trong bộ lọc "Lý do từ chối". Xin lưu ý rằng các trạng thái này không có nghĩa là quảng cáo "Bị từ chối" theo mỗi vị trí, mà chính là bộ lọc trong Trình chỉnh sửa có nhãn chính sách đó. 

Tôi vẫn có thể xem báo cáo về độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, tình trạng con cái hoặc mã bưu chính phải không?

Bạn có thể xem báo cáo về tiêu chí được báo cáo trong thẻ Thông tin nhân khẩu học trên giao diện người dùng. 

 • Tất cả nhà quảng cáo đều có thể thấy báo cáo về mã bưu chính trong Báo cáo vị trí người dùng. 
 • Đối với Chiến dịch tìm kiếm và hiển thị, nếu thẻ Đối tượng được đặt thành Quan sát, thì bạn sẽ có thể xem báo cáo về Tình trạng con cái, Tình trạng hôn nhân và Mới kết hôn. 
 • Đối tượng trong Chiến dịch video không hỗ trợ tính năng Quan sát, vì vậy, bạn sẽ không thể xem báo cáo về Tình trạng con cái, Tình trạng hôn nhân và Mới kết hôn.

Tôi không thể tuân thủ chính sách mới đúng thời hạn (trước ngày 19/10/2020). Có thời gian gia hạn không?

Không có ngoại lệ với việc thay đổi chính sách này khi quá trình thực thi bắt đầu vào giữa tháng 10. Bạn nên thực hiện mọi thay đổi cần thiết đối với tài khoản của mình trước ngày thực thi.

Điều gì xảy ra nếu chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của tôi đang nhắm mục tiêu ở nhiều quốc gia (bao gồm cả Hoa Kỳ và Canada)? Quảng cáo có gắn nhãn cho chính sách này sẽ vẫn có thể nhắm mục tiêu theo độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, tình trạng con cái hoặc mã bưu chính cho các quốc gia khác bên ngoài Hoa Kỳ và Canada trong cùng chiến dịch/nhóm quảng cáo không?

Nói chung, quảng cáo (được gắn nhãn chính sách này) sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu bị hạn chế sẽ không hiển thị ở Hoa Kỳ và Canada. Tuy nhiên, quảng cáo đó vẫn có thể phân phát ở những khu vực khác.

Có phải quy định hạn chế mới này chỉ áp dụng ở Hoa Kỳ/Canada? Những chính sách này có áp dụng cho nhà quảng cáo có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ/Canada không? 

Thông tin cập nhật này áp dụng cho tất cả quảng cáo về nhà ở, việc làm và tín dụng đang phân phát ở Hoa Kỳ và Canada. Chính sách này chủ yếu áp dụng cho vị trí địa lý của mục tiêu quảng cáo và không dựa trên thông tin thanh toán hoặc vị trí thực tế của nhà quảng cáo.

Tôi có một nhóm quảng cáo mà trong đó một số quảng cáo được gắn nhãn chính sách, còn những quảng cáo khác thì không. Nếu tùy chọn nhắm mục tiêu của tôi có vấn đề, thì toàn bộ nhóm quảng cáo hay chỉ những nhóm quảng cáo được gắn nhãn chính sách sẽ không phân phát? 

Chỉ những nhóm quảng cáo được gắn nhãn chính sách. 

Tôi có một nhóm quảng cáo mà trong đó một số quảng cáo nhắm mục tiêu thuộc phạm vi chính sách và một số quảng cáo khác thì không? Tôi có một nhóm quảng cáo chỉ chứa một quảng cáo và quảng cáo đó thuộc phạm vi chính sách. Toàn bộ nhóm quảng cáo hay chỉ các loại tùy chọn nhắm mục tiêu có vấn đề sẽ không phân phát? 

Quảng cáo đó (và nhóm quảng cáo trong ví dụ này, vì chỉ có một quảng cáo) sẽ không phân phát vì đang sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu bị hạn chế. Quảng cáo sẽ không phân phát trên tùy chọn nhắm mục tiêu "không bị hạn chế".

Nội dung nào trong quảng cáo của tôi được xem xét phê duyệt ?

Chúng tôi sẽ xem xét cả văn bản quảng cáo và trang đích (chúng tôi cũng xem xét các thành phần hình ảnh của quảng cáo có hình ảnh hoặc video, như Quảng cáo hiển thị và Quảng cáo trên YouTube). Nếu một phần đáng kể của trang đích nằm trong phạm vi chính sách, quảng cáo có thể bị gắn cờ vi phạm chính sách, mặc dù quảng cáo đó không chứa các yếu tố liên quan đến nhà ở, việc làm hoặc tín dụng.

Tôi có thể thay đổi bản in quảng cáo của mình để quảng cáo không còn gắn nhãn chính sách này không?

Có thể được trong một số trường hợp, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc chỉnh sửa có giúp bạn nằm ngoài phạm vi chính sách, vì chúng tôi xem xét cả quảng cáo và trang đích mà quảng cáo liên kết đến khi gắn nhãn tệp sáng tạo. Nếu trang đích chứa nội dung liên quan đến nhà ở, việc làm hoặc tín dụng, thì quảng cáo vẫn có thể nằm trong phạm vi chính sách mặc dù nội dung của quảng cáo không liên quan đến nhà ở, việc làm hoặc tín dụng.

Làm cách nào để đảm bảo khách hàng của tôi không nhắm mục tiêu các danh mục nhắm mục tiêu bị hạn chế trong danh sách so khớp khách hàng?

Nhà quảng cáo phải tuân thủ tất cả các chính sách khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, kể cả các chính sách liên quan đến tùy chọn nhắm mục tiêu bị hạn chế.

Điều này có ảnh hưởng đến các nhà xuất bản không?

Thay đổi này chỉ áp dụng cho một số nhà quảng cáo nhắm mục tiêu ở Hoa Kỳ hoặc Canada có quảng cáo về nhà ở, việc làm hoặc tín dụng trong Google Ads, SA360, DV360 cũng như các sản phẩm đặt trước. Thay đổi này bao gồm trên tất cả các định dạng quảng cáo (văn bản, hiển thị, video) và tất cả các kênh (Tìm kiếm, Hiển thị, Video).

Nếu khách hàng của tôi đang sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu theo địa lý trong Campaign Manager 360 và nhắm mục tiêu theo thông tin nhân khẩu học trong Display & Video 360 thì sao?

Tệp sáng tạo đó sẽ nằm trong phạm vi chính sách nếu nhà quảng cáo đã áp dụng tùy chọn nhắm mục tiêu theo mã bưu chính trong Campaign Manager 360 là tệp sáng tạo về Nhà ở, Việc làm và Tín dụng (HEC).

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?