Najczęstsze pytania o zmianę zasad dotyczących spersonalizowanych reklam nieruchomości, ofert pracy i kredytów

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Co jest uważane za reklamę nieruchomości, oferty pracy lub kredytu według nowych zasad?

Nieruchomości

 • Promowanie nieruchomości na sprzedaż lub wynajem. Ta kategoria obejmuje mieszkania, przyczepy mieszkalne i łodzie mieszkalne.
 • Firmy i usługi umożliwiające sprzedaż lub wynajem domów.

Oto przykłady produktów i usług związanych z nieruchomościami, których dotycząograniczenia kierowania:

 • bazy danych lokali na sprzedaż lub wynajem,
 • reklama pojedynczego domu na sprzedaż,
 • agenci i brokerzy nieruchomości.

Oto przykłady produktów i usług związanych z nieruchomościami, których nie dotyczą ograniczenia kierowania:

 • hotele i kwatery wakacyjne,
 • inspekcje nieruchomości i usługi depozytowe,
 • budynki lub przestrzenie biurowe na wynajem,
 • usługi projektowania domów,
 • usługi zarządzania nieruchomościami.

Oferty pracy

 • Promowanie ofert pracy na etat lub zlecenie, poszukiwanie pracowników do wykonania określonego zadania.

Oto przykłady produktów i usług związanych z ofertami pracy, których dotyczą ograniczenia kierowania:

 • bazy danych z ofertami pracy,
 • wykazy ofert prac zleconych i dorywczych,
 • oferty pracy w firmach,
 • usługi rekrutacyjne,
 • usługi dla osób szukających pracy.

Oto przykłady produktów i usług związanych z ofertami pracy, którychnie dotyczą ograniczenia kierowania:

 • doradztwo zawodowe,
 • szkolenia dla pracowników,
 • usługi związane z nawiązywaniem kontaktów służbowych.
 • usługi związane z zarządzaniem kandydatami.

Kredyty

 • Oferty kredytów lub produktów albo usług związanych z pożyczkami kredytowymi.

Oto przykłady produktów i usług związanych z kredytami, których dotyczą ograniczenia kierowania:

 • reklamy dotyczące ubiegania się o wydanie karty kredytowej,
 • kredyty hipoteczne, pożyczki B2B,
 • wypożyczanie samochodów, wypożyczanie telefonów,
 • oferty kredytowe.

Oto przykłady produktów i usług, którychnie dotyczą ograniczenia kierowania:

 • porady finansowe,
 • karty podarunkowe,
 • sprawdzanie kont.

Które rodzaje kierowania będą ograniczone, jeśli reklama dotyczy nieruchomości, ofert pracy lub kredytów?

Dane demograficzne

Wszystkie ustawienia muszą być włączone (np. w przypadku płci: obie opcje – mężczyźni i kobiety – muszą być włączone. Nie możesz wybrać ustawienia „Wyklucz” w przypadku jednej opcji i „Włącz” w przypadku drugiej):

 • Wiek,
 • Status rodzicielski,
 • Płeć.

Uwaga: w przypadku kategorii „Wiek” i „Status rodzicielski” możesz wykluczać tylko kategorię „Nieznany” lub kierować na nią reklamy (np. w przypadku wieku: aby kierować reklamy tylko na przedział wiekowy „Nieznany”, musisz dla przedziałów wiekowych „18–24, „25–34”, „35–44”, „45–54”, „55–64” i „65+” wybrać ustawienie „Wyklucz”).

Dostosowania stawek według danych demograficznych – należy je przywrócić do wartości 0% lub usunąć.

Szczegółowe dane demograficzne

Należy usunąć następujące elementy (na karcie Odbiorcy > Kim są):

 • stan cywilny (w tym Stan wolny, W związku i W związku małżeńskim),
 • status rodzicielski (w tym wszystkie „etapy rodzicielstwa”, np. rodzice niemowląt – do 1 roku życia).

Zdarzenia z życia:

Należy usunąć następujące elementy (na karcie Odbiorcy > Czego szukają lub co planują):

 • ślub (w tym Planujący ślub i Nowożeńcy).

Kod pocztowy

W Google Ads często pojawiają się trzy znaki oznaczone jako kod pocztowy dla Kanady. Zgodnie z tymi zasadami kierowanie na pełny kod pocztowy (np. M5J 2X2) jest ograniczone, jednak kierowanie na obszary geograficzne FSA (np. M5J) nie jest ograniczone.

Kierowanie musi zostać usunięte lub zastąpione inną formą kierowania (np. kierowaniem na miasto, województwo/stan lub kierowaniem w określonym promieniu).

Kierowanie na listę klientów i kierowanie na listę remarketingową będą ograniczone tylko wtedy, gdy do tworzenia list użytkowników użyjesz danych demograficznych, stanu cywilnego, statusu rodzicielskiego lub kodu pocztowego.

Które typy kierowania w reklamach nieruchomości, ofert pracy i kredytów nie będą objęte ograniczeniami?

 • Dochód gospodarstwa domowego
 • Posiadanie mieszkania lub domu
 • Wykształcenie
 • Szczegółowe dane demograficzne (z wyjątkiem wymienionych powyżej)
 • Odbiorcy na rynku (w tym status zatrudnienia)
 • Podobne zainteresowania
 • Niestandardowe podobieństwo
 • Zdarzenia z życia (z wyjątkiem wymienionych powyżej)
 • Niestandardowi odbiorcy o podobnych zamiarach
 • Podobni odbiorcy
 • Dane geograficzne – miasto, hrabstwo, kraj, region DMA lub telewizyjny, lokalny podział administracyjny, gmina, krajowy podział administracyjny, interesujące miejsce, prowincja, region, stan, lokalizacja według danych demograficznych, lotnisko, promień kierowania zapewniający ochronę prywatności

Zgodnie z zapowiedzią z 1 listopada 2022 roku listy podobnych odbiorców zostaną zastąpione bardziej trwałymi rozwiązaniami. 1 maja 2023 roku wprowadzimy zmiany, które wpłyną na sposób korzystania z list podobnych odbiorców w Google Ads. Dowiedz się więcej o zmianach dotyczących kierowania na odbiorców.

Na moim koncie pojawia się alert, który wydaje się związany z tymi zasadami. Co się stanie, jeśli nie zaakceptuję tej zmiany zasad?

Będziesz mieć 60 dni na zaakceptowanie zasad. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje reklamy oznaczone jako objęte tymi zasadami, które korzystają z wymienionych powyżej typów kierowania, przestaną się wyświetlać. Dopóki nie zaakceptujesz tych zasad, nie będziesz mieć możliwości tworzenia nowych kampanii na koncie (nawet po upływie 60 dni).  

Jeśli zarządzasz wieloma kontami Google Ads, możesz zaakceptować nowe zasady na wszystkich kontach jednocześnie, korzystając z tego formularza. Jeśli w przyszłości utworzysz nowe konto, musisz ponownie zaakceptować powiadomienie o tych zasadach.

Uważam, że moja reklama nie podlega tym zasadom (ponieważ w moim przypadku reklama, reklamodawca ani witryna nie mają związku z promowaniem nieruchomości, ofert pracy ani kredytów). Jak mogę odwołać się od decyzji w sprawie zgodności reklamy z zasadami?

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Odwołanie od decyzji w sprawie zgodności z zasadami” w tym artykule. Jeśli Twoje odwołanie w ramach tej procedury zostało odrzucone, a Ty nadal uważasz, że Twoja reklama nie podlega tym zasadom, zgłoś tę sprawę swojemu przedstawicielowi zespołu pomocy Google. Jeśli nie masz przypisanego przedstawiciela, skontaktuj się z zespołem pomocy Google tutaj.

Co się stanie, jeśli na moim koncie nie ma reklam podlegających tym zasadom, ale za rok utworzę takie reklamy? Czego się spodziewać?

Kiedy sprawdzimy reklamę i oznaczymy ją jako objętą zasadami, otrzymasz powiadomienie na koncie z prośbą o zaakceptowanie tych zasad. Będziesz mieć na to 60 dni. Dopóki nie zaakceptujesz zasad, nowo utworzone reklamy będą się nadal wyświetlać, ale nie będzie można tworzyć nowych kampanii na koncie. Jeśli po upływie 60 dni nadal nie zaakceptujesz zasad, oznaczone reklamy przestaną się wyświetlać. Wystarczy zaakceptować zasady tylko raz na każdym koncie (jeśli później dodasz więcej reklam podlegających tym zasadom, nie musisz ponownie akceptować tych zasad).

W jaki sposób reklamodawcy mogą zbiorczo wprowadzić niezbędne zmiany w kampaniach?

Reklamodawcy będą mogli wprowadzać zmiany w kampaniach w interfejsie Google Ads, a także za pomocą Edytora Google Ads i interfejsu Google Ads API. Niektóre zmiany będą obsługiwane w arkuszach zbiorczych Google Ads. Tutaj znajdziesz więcej wskazówek.

Jak mogę sprawdzić, czy na swoim koncie Google Ads korzystam z kierowania objętego tymi zasadami?

Wprowadzimy w Google Ads kilka zmian, by Ci to ułatwić.

 • W alertach (ikona dzwonka w prawym górnym rogu konta) pojawią się powiadomienia o grupach reklam zawierających reklamy objęte zasadami, które podlegają ograniczeniom kierowania.
 • Reklamy, których to dotyczy, będą się wyświetlać w Menedżerze zasad („Narzędzia i ustawienia” > „Menedżer zasad”).
 • W sekcjach „Dane demograficzne” i „Odbiorcy” pojawią się informacje „Ograniczone kierowanie”.
 • Wprowadzimy nowe etykiety dla reklam nieruchomości, ofert pracy i kredytów, które umożliwią Ci filtrowanie konta pod kątem takich reklam. Etykiety te będą widoczne w Edytorze Google Ads (wersja 1.4 lub nowsza), co ułatwi zbiorcze wprowadzanie zmian:
 • „Branże z ograniczeniami – kredyty”
 • „Branże z ograniczeniami – zatrudnienie”
 • „Branże z ograniczeniami – nieruchomości”

Możesz je znaleźć w Edytorze Google Ads, używając filtra „Przyczyny odrzucenia”. Pamiętaj, że te stany nie oznaczają, że reklama została odrzucona. To tylko filtr w Edytorze.

Czy nadal będę mieć możliwość wyświetlania raportów dotyczących wieku, płci, stanu cywilnego, statusu rodzicielskiego lub kodu pocztowego?

Raporty dotyczące tych kryteriów będą widoczne na karcie Dane demograficzne w interfejsie.

 • Wszyscy reklamodawcy będą mogli wyświetlać informacje o kodzie pocztowym w raporcie na temat lokalizacji użytkownika.
 • Kampanie w sieci wyszukiwania i w sieci reklamowej: jeśli dla karty Odbiorcy wybierzesz ustawienie „Obserwacja”, będziesz widzieć w raportach informacje dotyczące statusu rodzicielskiego, stanu cywilnego i statusu nowożeńców.
 • Grupy odbiorców kampanii wideo nie obsługują obserwacji, więc nie będziesz mieć dostępu do raportów dotyczących statusu rodzicielskiego, stanu cywilnego ani nowożeńców.

Nie uda mi się zapewnić zgodności z nowymi zasadami w wymaganym terminie (do 19 października 2020 r.). Czy będzie obowiązywać okres prolongaty?

Od chwili rozpoczęcia egzekwowania zasad w połowie października nie ma żadnych wyjątków. Zalecamy wprowadzenie wszelkich niezbędnych zmian na koncie przed datą wejścia w życie tych zasad.

Co się stanie, jeśli moja kampania lub grupa reklam jest kierowana na wiele krajów, w tym na Stany Zjednoczone i Kanadę? Czy reklamy w tej kampanii lub grupie reklam oznaczone jako objęte tymi zasadami nadal mogą być kierowane na wiek, płeć, stan cywilny, status rodzicielski lub kod pocztowy w krajach innych niż USA i Kanada?

Reklamy oznaczone jako objęte tymi zasadami i podlegające ograniczeniom kierowania będą blokowane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Możesz jednak nadal wyświetlać te reklamy w innych regionach.

Czy to nowe ograniczenie dotyczy tylko USA i Kanady? Czy jeśli reklamodawca nie ma siedziby w USA lub Kanadzie, nadal dotyczą go te zasady? 

Ta zmiana dotyczy wyświetlania reklam nieruchomości, ofert pracy i kredytów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zasady będą egzekwowane na podstawie docelowej lokalizacji geograficznej, na którą kierowane są reklamy, a nie na podstawie kraju rozliczenia lub lokalizacji siedziby reklamodawcy.

Część reklam w mojej grupie reklam została oznaczona jako objęte tymi zasadami. Czy jeśli korzystam z kierowania niezgodnego z tymi zasadami, nie będzie się wyświetlać cała grupa reklam czy tylko reklamy oznaczone jako objęte zasadami?

Tylko reklamy oznaczone jako objęte tymi zasadami.

Część ustawień kierowania w mojej grupie reklam podlega tym zasadom. Mam w tej grupie 1 reklamę i podlega ona tym zasadom. Czy nie będzie się wyświetlać cała grupa reklam, czy tylko reklamy z problematycznym kierowaniem?

Reklama (oraz grupa reklam w tym przykładzie, ponieważ zawiera ona tylko 1 reklamę) nie będzie się wyświetlać, ponieważ korzysta z kierowania podlegającego ograniczeniom. Reklama nie będzie się wyświetlać również w przypadku innych typów kierowania.

Jakie elementy reklamy są sprawdzane podczas procesu weryfikacji?

Sprawdzamy zarówno tekst reklamy, jak i stronę docelową (w przypadku reklam zawierających elementy graficzne lub wideo, takich jak reklamy displayowe i reklamy w YouTube, bierzemy pod uwagę również elementy wizualne). Jeśli znaczna część strony docelowej podlega zasadom, reklama może zostać oznaczona jako objęta zasadami, nawet jeśli nie zawiera elementów związanych z nieruchomościami, ofertami pracy lub kredytami.

Czy mogę zmienić tekst reklamy, by te zasady jej nie dotyczyły?

W niektórych sytuacjach będzie to możliwe, ale nie możemy zagwarantować, że po wprowadzeniu zmian reklama nie będzie podlegać tym zasadom. W ramach weryfikowania kreacji sprawdzamy zarówno reklamę, jak i stronę docelową, do której prowadzi reklama. Jeśli strona docelowa zawiera treści związane z nieruchomościami, ofertami pracy lub kredytami, reklama będzie podlegać tym zasadom, nawet jeśli nie zawiera żadnych powiązanych z nimi treści.

Jak sprawdzić, czy klient korzystający z kierowania na listę klientów nie używa kategorii podlegających ograniczeniom kierowania?

Obowiązkiem reklamodawców korzystających z naszych usług jest przestrzeganie wszystkich zasad, w tym zasad dotyczących ograniczeń kierowania.

Czy ta zmiana zasad ma wpływ na wydawców?

Ta zmiana dotyczy tylko reklamodawców kierujących reklamy na Stany Zjednoczone lub Kanadę, którzy wyświetlają reklamy związane z nieruchomościami, ofertami pracy lub kredytami przy użyciu Google Ads, SA360, DV360 i usług oferujących rezerwację. Nowym zasadom podlegają wszystkie formaty reklam (tekstowe, displayowe, wideo) i wszystkie kanały (sieć wyszukiwania, sieć reklamowa, sieć wideo).

Co się stanie, jeśli mój klient korzysta z kierowania geograficznego w usłudze Campaign Manager 360 i kierowania demograficznego w DV360?

Jeśli reklamodawca ma ustawione kierowanie na kod pocztowy w usłudze Campaign Manager 360 ORAZ reklama dotyczy nieruchomości, ofert pracy lub kredytów, kreacja będzie objęta tymi zasadami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
73067
false