Časté dotazy ohledně aktualizace zásad personalizované inzerce: bydlení, zaměstnání a úvěry

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Můžete uvést další příklady toho, co je podle nových zásad považováno za bydlení, zaměstnání a úvěry?

Bydlení

 • propagace prodeje či pronájmu bydlení. Bydlení zahrnuje i apartmány, mobilní domy a hausbóty
 • firmy a služby, jejichž účelem je umožňovat prodej nebo pronájem bydlení 

Níže jsou uvedeny příklady produktů a služeb v oblasti bydlení, jejichž cílení je omezeno

 • databáze prodeje či pronájmu bydlení
 • propagace jednoho domu na prodej
 • realitní agenti a makléři

Níže jsou uvedeny příklady produktů a služeb v oblasti bydlení, jejichž cílení nemusí být omezeno:

 • hotely a rekreační pronájmy 
 • kontroly nemovitostí a služby úschovy
 • pronájem budov a kancelářských prostor
 • služby bytových designérů
 • služby správy majetku

Zaměstnání

 • propagace pracovních příležitostí, nábor osob do zaměstnání 

Níže jsou uvedeny příklady produktů a služeb v oblasti zaměstnání, jejichž cílení je omezeno

 • databáze pracovních nabídek
 • seznamy zakázek mimo pracovní poměr a pro živnostníky
 • seznamy pracovních pozic v jakékoli firmě 
 • služby náboru pracovníků
 • služby pro osoby hledající zaměstnání 

Níže jsou uvedeny příklady produktů a služeb v oblasti zaměstnání, jejichž cílení nemusí být omezeno:

 • kariérní poradenství
 • školení pro zaměstnance
 • služby navazování kontaktů
 • služby pro správu uchazečů 

Úvěry

 • nabídky úvěrů nebo produktů či služeb s nimi souvisejících

Níže jsou uvedeny příklady produktů a služeb, jejichž cílení je omezeno:

 • propagace vybízející k pořízení kreditní karty
 • půjčky na bydlení, business-to-business půjčky
 • pronájmy automobilů, pronájmy telefonů
 • nabídky úvěru

Níže jsou uvedeny příklady produktů a služeb, jejichž cílení nemusí být omezeno:

 • finanční poradenství
 • dárkové karty
 • běžné účty

Jaké typy cílení budou omezeny, pokud zobrazuji reklamy na bydlení, zaměstnání nebo úvěry? 

Demografické údaje

Všechny musí být nastaveny na Povolit (tj. např. u pohlaví musí být kategorie Muž i Žena nastaveny na Povolit. Není možné jednu nastavit na Vyloučit a druhou na Povolit.

 • Věk 
 • Rodičovství
 • Pohlaví

Poznámka: Pouze u věku a rodičovství lze vyloučit nebo zacílit jen kategorii„Neznámé“. Například pokud v případě věku chcete cílit jen na kategorii „Neznámé“, musí být všechny věkové skupiny, tedy 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64 a 65+ nastaveny na Vyloučit.

Úpravy nabídek podle demografických skupin – je třeba je nastavit na 0 % nebo odstranit.

Podrobné demografické údaje

Tyto kategorie (najdete je na kartě Publika > Kdo jsou?) je třeba odstranit:  

 • Rodinný stav (včetně možností Svobodný, Ve vztahu a Ženatý nebo vdaná) 
 • Rodičovství (včetně všech fází rodičovství (např. Rodiče kojenců (0–1 rok)

Životní události:

Tyto kategorie (najdete je na kartě Publika > O co se aktivně zajímají a co plánují) je třeba odstranit: 

 • Sňatek (včetně možností Plánují svatbu a Novomanželé) 

PSČ

Ve službě Google Ads často najdete tři znaky označené jako PSČ pro Kanadu. Ačkoli cílení na celé PSČ (např. M5J 2X2) je podle těchto zásad omezeno, cílení na oblast předběžného třídění pošty (FSA) dané prvním trojčíslím PSČ (v našem příkladu M5J) omezením nepodléhá.

Cílení musí být odstraněno nebo nahrazeno jiným typem (např. město, stát, okruh)

Cílení na vlastní seznamy zákazníků a remarketingové cílení bude omezeno pouze v případě, že k vytváření seznamů uživatelů jako signály využívá demografické údaje, rodinný stav, rodičovství nebo PSČ.

Které typy cílení u reklam na bydlení, zaměstnání a úvěry nebudou omezeny?

 • příjem domácnosti 
 • stav vlastnictví nemovitosti 
 • vzdělání 
 • podrobné demografické údaje (kromě výše uvedených)
 • pravděpodobný zájem o koupi (včetně zaměstnání) 
 • zájem 
 • vlastní publika podle zájmů 
 • životní události (kromě výše uvedených) 
 • vlastní publika podle záměru 
 • podobné segmenty 
 • zeměpisná oblast – město, okres, země, vymezená tržní oblast / televizní oblast, místní správní celek, obec, národní správní celek, zajímavá místa, provincie, region, stát, místo podle demografických údajů, letiště, okruh zajišťující ochranu soukromí

V účtu se mi zobrazuje upozornění, které zřejmě souvisí s těmito zásadami. Co se stane, pokud kliknutím nevyjádřím souhlas s touto změnou zásad?

Na přijetí těchto zásad budete mít 60 dní. Pokud je do té doby nepřijmete, přestanou se zobrazovat ty reklamy, u nichž je zobrazeno, že se na ně tyto zásady vztahují, a zároveň používají některý z typů cílení, u nichž je výše uvedeno, že do působnosti zásad spadají. Dokud nové zásady nepřijmete (i po uplynutí 60 dní), nebudete v účtu moct vytvářet kampaně.  

Pokud spravujete více účtů Google Ads, můžete tyto nové zásady přijmout pro všechny najednou pomocí tohoto formuláře žádosti. Upozorňujeme, že pokud v budoucnu vytvoříte nový účet, budete pro něj muset tyto zásady přijmout.

Myslím, že tyto zásady se netýkají mé reklamy (protože se domnívám, že reklama, inzerent ani web nesouvisí s bydlením, zaměstnáním ani úvěry). Jak mohu u své reklamy podat odvolání? 

Postupujte podle pokynů v tomto článku v části Odvolání proti rozhodnutí o porušení zásad. Pokud jste tento postup již vykonali, odvolání nebylo přijato a vy jste přesvědčeni, že se zásady na vaši reklamu nevztahují, obraťte se na svého zástupce podpory Google. Pokud nemáte přiděleného zástupce, kontaktujte tým podpory Google zde.

Řekněme, že v současné době nemám na účtu žádnou reklamu, na kterou by se tyto zásady vztahovaly, ale za rok jednu takovou vytvořím. Co se stane?

Jakmile bude reklama zkontrolována a bude u ní uvedeno, že se na ni tyto zásady vztahují, obdržíte oznámení na úrovni účtu. V něm vás požádáme o kliknutí, jímž potvrdíte souhlas s těmito zásadami. Na vyjádření souhlasu budete mít 60 dní. Dokud zásady nepotvrdíte, budou se sice nové reklamy zobrazovat, nebudete ale moct v účtu vytvářet kampaně. Pokud zásady do 60 dnů kliknutím nepřijmete, přestanou se označené reklamy zobrazovat. V každém účtu stačí zásady přijmout pouze jednou (pokud později přidáte další reklamy, na které se tyto zásady vztahují, nebudete už muset znovu klikat a potvrzovat je).

Jak mohou moji inzerenti ve svých kampaních hromadně provést potřebné změny?

Kromě uživatelského rozhraní Google Ads budou uživatelé moct změny v kampaních provést pomocí Google Ads Editoru a rozhraní Google Ads API. Některé změny budou podporovány Hromadnými tabulkami Google Ads. Další pokyny najdete zde.

Existuje způsob, jak zjistit, zda na účtu Google Ads používám cílení, na které se vztahují tyto zásady?

Ve službě Google Ads provedeme mnoho změn, které vám s tím pomohou:

 • V upozorněních (ikona zvonku v pravém horním rohu stránky účtu) se vám zobrazí oznámení, že některé reklamní sestavy obsahují reklamy, které používají omezené cílení a jsou označené štítkem těchto zásad.
 • Dotčené reklamy budou uvedeny na stránce Správce zásad účtu Google Ads.
 • V částech Demografické údaje a Publikum se vám zobrazí upozornění na použití omezeného cílení.
 • Pro bydlení, zaměstnání a úvěry zavedeme nové štítky zásad. V účtu tak budete moci filtrovat reklamy, které jsou tímto štítkem opatřeny. V Google Ads Editoru (verze 1.4 nebo novější) se navíc budou zobrazovat níže uvedené štítky, aby se vám změny snáze prováděly hromadně:
 • Omezení na odvětví – úvěry
 • Omezení na odvětví – zaměstnání
 • Omezení na odvětví – bydlení

V Google Ads Editoru je najdete pomocí filtru Důvody zamítnutí. Tyto stavy samy o sobě neznamenají, že je reklama zamítnuta. Pouze bude v Ads Editoru uvedena ve výsledcích filtru, který používá štítky zásad.

Bude i nadále možné zobrazit přehledy podle věku, pohlaví, rodinného stavu, rodičovství nebo PSČ?

Přehledy podle těchto kritérií najdete v uživatelském rozhraní na kartě Demografické údaje.

 • Všem inzerentům budou k dispozici přehledy podle PSČ v geografickém přehledu uživatelů.
 • Pokud máte u kampaní ve Vyhledávací síti a obsahových kampaní nastavenou kartu Publikum na Pozorování, budete mít k dispozici přehledy podle Rodičovství, Rodinného stavu a kategorie Novomanželé.
 • Publika videokampaní možnost Pozorování nepodporují, takže u nich přehledy podle Rodičovství, Rodinného stavu ani kategorie Novomanželé k dispozici nebudou.

Nejsme schopni zásady včas (před 19. říjnem 2020) splnit. Bude stanovena dodatečná lhůta?

Jakmile začnou být tyto zásady v polovině října uplatňovány, nebudou z nich žádné výjimky. Doporučujeme, abyste ještě před tímto datem provedli v účtu všechny potřebné změny.

Co se stane, pokud kampaň nebo reklamní sestava cílí na několik zemí včetně USA a Kanady? Budou reklamy v takové kampani či reklamní sestavě, na které se tyto zásady vztahují, moct v zemích kromě USA a Kanady nadále cílit podle věku, pohlaví, rodinného stavu, rodičovství a PSČ?

Obecně platí, že zobrazování reklam, u nichž je označeno, že spadají do působnosti těchto zásad, a které používají omezené typy cílení, bude zablokováno v USA a Kanadě. V ostatních oblastech se mohou nadále zobrazovat.

Vztahuje se toto nové omezení pouze na USA a Kanadu? Co když inzerent v USA ani v Kanadě nesídlí? I přesto pro něj zásady platí? 

Tato změna se vztahuje na všechny reklamy v oblasti bydlení, zaměstnání a úvěrů, které jsou ve Spojených státech nebo Kanadě zobrazovány. Zásady budeme uplatňovat na základě geografické polohy cíle reklamy a nikoli na základě fakturační nebo fyzické adresy inzerenta.

Mám reklamní sestavu, v níž je pouze u některých reklam uvedeno, že se na ně tyto zásady vztahují. Pokud použiji problematické cílení, bude zastaveno zobrazování celé reklamní sestavy, nebo pouze těch reklam, na které se vztahují tyto zásady?

Pouze reklam spadajících do působnosti těchto zásad. 

Mám reklamní sestavu, která používá různé druhy cílení. Na některé z nich se tyto zásady vztahují, na jiné ne. V této sestavě mám jedinou reklamu a ta do působnosti zásad spadá. Nebude se tedy zobrazovat celá reklamní sestava, nebo pouze problematické typy cílení? 

Reklama (a v tomto případě i celá reklamní sestava, protože obsahuje jen jednu reklamu) se nebude zobrazovat, protože používá omezené cílení. Nebude se zobrazovat ani s „povolenými“ typy cílení.

Co je v rámci schvalování reklamy posuzováno?

Kontrolujeme text reklamy i vstupní stránku (u reklam s obrázky nebo videi, například obsahových reklam a reklam na YouTube, bereme v úvahu i grafické prvky reklamy). Pokud podstatná část vstupní stránky spadá do působnosti těchto zásad, může být u reklamy uvedeno, že se na ni zásady vztahují, ačkoli sama o sobě žádné prvky týkající se bydlení, zaměstnání ani úvěrů neobsahuje.

Mohu upravit text reklamy tak, aby se na ni tyto zásady nevztahovaly?

V některých případech to může být možné. Nikdy však nelze zaručit, že se díky úpravám reklama dostane mimo působnost těchto zásad. Při označování kreativ totiž kontrolujeme jak reklamu, tak vstupní stránku, na kterou reklama směřuje. Pokud se na vstupní stránce nachází obsah týkající se bydlení, zaměstnání nebo úvěrů, může reklama zůstat v působnosti těchto zásad i přesto, že se nic v samotné reklamě těchto témat netýká.

Jak zajistím, aby můj klient nepoužíval ve vlastních seznamech zákazníků omezené typy cílení?

Je na odpovědnosti inzerenta, aby při využívání našich produktů dodržoval všechny naše zásady včetně těch, které omezují přípustné typy cílení.

Ovlivní tato změna majitelé stránek?

Tato změna se týká pouze inzerentů cílících na USA nebo Kanadu, kteří zobrazují reklamy z oblasti bydlení, zaměstnání nebo úvěrů v Google Ads, SA360, DV360 nebo rezervačních produktech. Vztahuje se na všechny formáty reklam (textové, obsahové, videoreklamy) a všechny kanály (Vyhledávací síť, Obsahová síť, video).

Co když můj klient používá geografické cílení pomocí služby Campaign Manager 360 a demografické cílení DV360?

Zásady se na kreativu budou vztahovat, pokud inzerent ve službě Campaign Manager 360 používá cílení podle PSČ a zároveň jde o kreativu HEC.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka