Triển khai chính sách về tài liệu chính trị bị tấn công trên toàn cầu (tháng 11 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Vào tháng 11 năm 2020, Google sẽ triển khai Chính sách về tài liệu chính trị bị tấn công dành cho Google Ads trên toàn cầu. Chính sách này áp dụng cho tất cả nhà quảng cáo chạy quảng cáo liên quan đến các thực thể thuộc phạm vi chính sách quảng cáo bầu cử hiện hành của Google. Chính sách này liên quan cụ thể đến việc phân phối tài liệu chính trị bị tấn công và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 3 tháng 11 năm 2020.

Như đã thông báo trước đây, chúng tôi sẽ áp dụng chính sách này cho những quảng cáo đề cập đến các thực thể thuộc phạm vi của chính sách quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2020.

Theo chính sách này, chúng tôi không cho phép:

Các quảng cáo trực tiếp tạo điều kiện truy cập hoặc quảng cáo quyền truy cập vào tài liệu bị tấn công liên quan đến các thực thể chính trị thuộc phạm vi chính sách quảng cáo bầu cử của Google. Chính sách này áp dụng cho tất cả tài liệu được bảo vệ nhưng bị rò rỉ thông qua hành vi xâm nhập hoặc truy cập trái phép vào máy tính, mạng máy tính hoặc thiết bị điện tử cá nhân (ngay cả khi tài liệu đó do bên thứ ba phân phối). 

Xin lưu ý rằng chúng tôi cho phép việc thảo luận hoặc bình luận về tài liệu chính trị bị tấn công, miễn là quảng cáo hoặc trang đích không tạo điều kiện hoặc cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào các tài liệu đó.

Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay khi bạn vi phạm chính sách này mà sẽ cảnh báo bạn trước ít nhất 7 ngày rồi mới tạm ngưng tài khoản.

Vui lòng xem xét chính sách này để xác định xem bạn có quảng cáo nào thuộc phạm vi chi phối của chính sách hay không, và nếu có, thì hãy xóa các quảng cáo đó trước ngày 3 tháng 11 năm 2020. 

 

(Đăng vào tháng 7 năm 2020. Cập nhật vào ngày 1 tháng 9 năm 2020) 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false