Wereldwijde implementatie van het beleid voor gehackte politieke materialen (november 2020)

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

 

In november 2020 wordt het Google Ads-beleid voor gehackte politieke materialen wereldwijd geïmplementeerd voor alle adverteerders die advertenties weergeven voor entiteiten die onder het bestaande beleid voor verkiezingsadvertenties van Google vallen. Het beleid heeft specifiek betrekking op de distributie van gehackte politieke materialen. De handhaving begint op 3 november 2020.

Zoals eerder aangekondigd, wordt dit beleid op 1 september 2020 van kracht voor advertenties voor entiteiten die onder ons beleid voor Amerikaanse verkiezingsadvertenties vallen.

Op grond van dit beleid is het volgende niet toegestaan:

Advertenties die toegang tot gehackt politiek materiaal over politieke entiteiten die onder het Google-beleid voor verkiezingsadvertenties vallen, rechtstreeks bevorderen of promoten. Dit is van toepassing op al het beschermde materiaal dat is verkregen via ongemachtigde inbreuk of toegang tot een computer, computernetwerk of persoonlijk elektronisch apparaat, zelfs als het wordt gedistribueerd door derden. 

Houd er rekening mee dat het is toegestaan om gehackte politieke materialen te bespreken en te becommentariëren, op voorwaarde dat de advertentie of bestemmingspagina geen directe toegang tot dat materiaal biedt of mogelijk maakt.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd.

Raadpleeg dit beleid om te bepalen of uw advertenties wel of niet onder het beleid vallen. Zo ja, verwijder ze dan vóór 3 november 2020. 

 

(Gepost: juli 2020, geüpdatet: 1 september 2020) 

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu