Häkitud poliitilisi materjale käsitlevate eeskirjade ülemaailmne avaldamine (november 2020)

Google pakub abikeskuse tõlgitud versioone, aga need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik keel, mida me kasutame oma eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

 

2020. aasta novembris avaldatakse häkitud poliitilisi materjale käsitlevad Google Adsi eeskirjad kõikjal maailmas kõigile reklaamijatele, kes esitavad reklaame, mis on seotud Google'i olemasolevate valimisreklaamieeskirjade kohaldamisalasse kuuluvate juriidiliste isikutega. Täpsemalt käsitlevad need eeskirjad häkitud poliitiliste materjalide levitamist. Eeskirjad jõustuvad 3. novembril 2020.

Nagu juba eelnevalt mainitud, hakkavad need eeskirjad kehtima reklaamide kohta, mis on seotud juriidiliste isikutega, kes kuuluvad alates 1. septembrist 2020 Ameerika Ühendriikide valimisreklaamide eeskirjade kohaldamisalasse.

Nende eeskirjade järgi pole lubatud järgmine.

Google’i valimisreklaamieeskirjade kohaldamisalasse kuuluvad reklaamid, mis otseselt hõlbustavad või reklaamivad juurdepääsu poliitiliste osapooltega seotud häkitud materjalile. Selle all mõeldakse igasugust kaitstud materjali, mis on ebaseadusliku sissetungi või volituseta juurdepääsu teel saadud kas arvutist, arvutivõrgust või isiklikust elektroonikaseadmest (isegi kui seda on levitanud kolmas osapool). 

Võtke arvesse, et häkitud poliitiliste materjalide käsitlemine või kommenteerimine on lubatud tingimusel, et reklaam ega sihtleht ei anna ega hõlbusta otsest juurdepääsu nendele materjalidele.

Nende eeskirjade rikkumise korral ei peatata kontot kohe, ilma eelneva hoiatuseta. Hoiatus edastatakse vähemalt seitse päeva enne konto peatamist.

Vaadake need eeskirjad üle ja kontrollige, kas mõni teie reklaam kuulub nende kohaldamisalasse, ning vajaduse korral eemaldage need reklaamid enne 3. novembrit 2020. 

 

(Postitatud juulis 2020, värskendatud 1. septembril 2020) 

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
true
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü