Παγκόσμια σταδιακή εφαρμογή της πολιτικής σχετικά με το παραβιασμένο υλικό πολιτικού περιεχομένου (Νοέμβριος 2020)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Τον Νοέμβριο του 2020, η Πολιτική για παραβιασμένο υλικό πολιτικού περιεχομένου του Google Ads θα αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά για όλους τους διαφημιζομένους παγκοσμίως που προβάλλουν διαφημίσεις σχετικά με οντότητες, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων πολιτικών προεκλογικών διαφημίσεων. Η πολιτική αφορά συγκεκριμένα τη διανομή παραβιασμένου πολιτικού υλικού. Η εφαρμογή της πολιτικής θα ξεκινήσει στις 3 Νοεμβρίου 2020.

Όπως έχουμε ανακοινώσει ήδη, από την 1 Σεπτεμβρίου 2020 η πολιτική αυτή θα εφαρμόζεται πλέον για διαφημίσεις που προβάλλουν οντότητες, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής προεκλογικών διαφημίσεων στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αυτήν την πολιτική, δεν επιτρέπονται τα εξής:

Διαφημίσεις που διαφημίζουν ή διευκολύνουν άμεσα την πρόσβαση σε παραβιασμένο υλικό σχετικά με πολιτικές οντότητες, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των πολιτικών προεκλογικών διαφημίσεων της Google. Αυτό ισχύει για κάθε προστατευόμενο υλικό που αποκτήθηκε μέσω μη εξουσιοδοτημένης εισβολής ή πρόσβασης σε υπολογιστή, δίκτυο υπολογιστών ή προσωπική ηλεκτρονική συσκευή, ακόμα και αν το εν λόγω υλικό διανέμεται από τρίτο μέρος. 

Έχετε υπόψη ότι οι συζητήσεις ή τα σχόλια σχετικά με παραβιασμένο υλικό πολιτικού περιεχομένου επιτρέπονται, εφόσον η σχετική διαφήμιση ή σελίδα προορισμού δεν παρέχει και δεν διευκολύνει άμεσα πρόσβαση στο εν λόγω υλικό.

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας.

Μελετήστε αυτήν την πολιτική, προκειμένου να διαπιστώσετε αν οποιεσδήποτε από τις διαφημίσεις σας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και, σε αυτήν την περίπτωση, καταργήστε τις συγκεκριμένες διαφημίσεις πριν από τις 3 Νοεμβρίου 2020. 

 

(Δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2020, ενημερώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2020) 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού