Глобално въвеждане на правилата за променени от хакери материали с политическа насоченост (ноември 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През ноември 2020 г. правилата на Google Ads за променени от хакери материали с политическа насоченост ще бъдат въведени глобално за всички рекламодатели, които показват реклами, свързани с юридически лица в обхвата на съществуващите правила за предизборните реклами на Google. Правилата засягат конкретно разпространението на променени от хакери материали с политическа насоченост. Правилата ще влязат в сила на 3 ноември 2020 г.

Както вече обявихме, ще приложим тези правила за реклами, които включват юридически лица в обхвата на правилата ни за предизборните реклами в САЩ от 1 септември 2020 г.

Съгласно тези правила не се допуска следното:

Реклами, които пряко улесняват или популяризират достъпа до променени от хакери материали, свързани с политически юридически лица в обхвата на правилата за предизборните реклами на Google. Това важи за всички защитени материали, получени чрез неупълномощено проникване или достъп до компютър, компютърна мрежа или лично електронно устройство, дори и при разпространение от трети страни. 

Имайте предвид, че е разрешено да обсъждате или коментирате променени от хакери материали с политическа насоченост, стига рекламата или целевата страница да не предоставя или улеснява прекия достъп до тези материали.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила.

Моля, прегледайте тези правила, за да определите дали някоя от рекламите Ви попада в обхвата им. Ако е така, премахнете тези реклами преди 3 ноември 2020 г. 

 

(Публикувано през юли 2020 г., актуализирано на 1 септември 2020 г.) 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню