Thông tin cập nhật về chính sách về Sản phẩm và dịch vụ tài chính (tháng 7 năm 2020)

 

Vào tháng 7 năm 2020, Google đã cập nhật Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính để cho phép quảng cáo về Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay và đặt cược biên độ tài chính ở Indonesia, Israel và Brazil. Ngoài ra, Google cũng sẽ cho phép quảng cáo về Hợp đồng chênh lệch và giao dịch ngoại hối giao ngay ở Malaysia. Những nhà quảng cáo cung cấp các sản phẩm đó sẽ bắt buộc phải được Google chứng nhận trước khi có thể quảng cáo thông qua Google Ads. 

Để được Google chứng nhận, nhà quảng cáo sẽ cần:

  • Được cấp phép bởi cơ quan dịch vụ tài chính phù hợp tại (những) quốc gia mà nhà quảng cáo đó nhắm mục tiêu đến;
  • Đảm bảo quảng cáo và trang đích của quảng cáo tuân thủ tất cả các chính sách của Google Ads; và
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan, bao gồm cả những yêu cầu pháp lý liên quan đến các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp.

Kể từ ngày 16/07/2020 (thời điểm Google xuất bản biểu mẫu đăng ký), nhà quảng cáo có thể yêu cầu Google cấp giấy chứng nhận.

Chính sách này áp dụng trên toàn cầu cho tất cả các tài khoản quảng cáo những sản phẩm tài chính này. Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài viết Giới thiệu về giấy chứng nhận sản phẩm tài chính bị hạn chế.

 

(Đăng vào tháng 7 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?