Актуализация на правилата за финансови продукти и услуги (юли 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

През юли 2020 г. Google актуализира правилата за финансови продукти и услуги, така че да допуска рекламирането на договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс и финансово маржово наддаване в Бразилия, Израел и Индонезия. Ще разрешим и популяризирането на договори за разлика и подвижни спот промоции в Малайзия. Рекламодателите, предлагащи такива продукти, трябва да бъдат сертифицирани от Google, преди да могат да рекламират с Google Ads.

За да бъдат сертифицирани от Google, рекламодателите трябва:

  • Да бъдат лицензирани от съответния орган за финансови услуги в държавата или държавите, към които насочват реклами.
  • Да осигурят спазване на всички правила на Google Ads за рекламите и целевите си страници.
  • Да спазват съответните законови изисквания, включително тези, свързани със сложни спекулативни финансови продукти.

Рекламодателите могат да заявят сертифициране от Google от 16 юли 2020 г., когато ще бъде публикуван формулярът за кандидатстване.

Тези правила ще се прилагат глобално, за всички профили, които рекламират такива финансови продукти. За по-подробна информация вижте Всичко за сертифицирането за ограничени финансови продукти.

 

(Публикувано през юли 2020 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню