Finanšu pakalpojumu politikas atjauninājums (2020. gada jūlijs)

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

 

Google no 2020. gada jūlija reklāmdevējiem, kas nodarbojas ar finanšu pakalpojumu reklamēšanu Apvienotajā Karalistē, pieprasīs izpildīt uzņēmējdarbības operāciju verifikācijas programmu pēc Google pieprasījuma.

Reklāmdevējiem tiks lūgts sniegt informāciju par viņu uzņēmējdarbības operācijām. Tas ietver tālāk minēto (bet ne tikai): reklāmdevēju uzņēmējdarbības modeli, konkrētā reklāmdevēja piedāvātos pakalpojumus, kā arī reklāmdevēju saistību ar reklamētajiem zīmoliem vai trešajām pusēm.

Reklāmdevēji tiks informēti individuāli, un 21 dienas laikā viņiem būs jāiesniedz verifikācijas veidlapa. Ja netiks izpildītas visas verifikācijas programmas prasības, reklāmdevēja konta darbība pēc septiņām dienām (iepriekš par to brīdinot) tiks apturēta.

 

(Publicēts 2020. gada jūnijā)


 
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
true
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false