Актуализация на правилата за финансови услуги (юли 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

От юли 2020 г. Google ще изисква от рекламодателите, които се занимават с популяризирането на финансови услуги в Обединеното кралство, да завършат програмата за потвърждаване на бизнес дейностите, когато Google поиска това.

Рекламодателите ще бъдат помолени да предоставят информация за бизнес дейностите си. Това включва, без изброяването да е изчерпателно, техния бизнес модел, предлагани услуги и връзката им с рекламираните марки или с трети страни.

Рекламодателите ще бъдат уведомявани поотделно и ще разполагат с 21 дни, за да изпратят формуляра за потвърждаване. Ако не я завършат програмата за потвърждаване, това ще доведе до спиране на профила със 7-дневно предизвестие, изпращано до рекламодателя.

 

(Публикувано през юни 2020 г.)


 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
73067