Актуализация на правилата за финансови услуги (юли 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

От юли 2020 г. Google ще изисква от рекламодателите, които се занимават с популяризирането на финансови услуги в Обединеното кралство, да завършат програмата за потвърждаване на бизнес дейностите, когато Google поиска това.

Рекламодателите ще бъдат помолени да предоставят информация за бизнес дейностите си. Това включва, без изброяването да е изчерпателно, техния бизнес модел, предлагани услуги и връзката им с рекламираните марки или с трети страни.

Рекламодателите ще бъдат уведомявани поотделно и ще разполагат с 21 дни, за да изпратят формуляра за потвърждаване. Ако не я завършат програмата за потвърждаване, това ще доведе до спиране на профила със 7-дневно предизвестие, изпращано до рекламодателя.

 

(Публикувано през юни 2020 г.)


 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню