Dalam peninjauan: Definisi

Status yang diberikan ke iklan yang sedang ditinjau untuk memastikan iklan aman, sesuai, dan mematuhi kebijakan periklanan.

Biasanya, peninjauan iklan berlangsung selama satu hari kerja, tetapi beberapa peninjauan yang rumit mungkin memerlukan waktu lebih lama. Jika iklan Anda dalam peninjauan lebih dari satu hari kerja penuh, hubungi kami. Google berhak memprioritaskan peninjauan untuk memastikan stabilitas operasi sistem secara keseluruhan.
Apakah ini membantu?
Bagaimana cara meningkatkannya?