Thay đổi đối với Chính sách về chương trình xác minh danh tính nhà quảng cáo (tháng 6 năm 2020)

 

Vào ngày 15 tháng 6 năm 2020, Google sẽ cập nhật chính sách về chương trình xác minh danh tính nhà quảng cáo để bổ sung 4 quốc gia mới vào chương trình xác minh của mình. Google sẽ bắt đầu yêu cầu các nhà quảng cáo đã đăng ký tại Canada, Ấn Độ, Nga và Ukraine hoàn tất quy trình xác minh danh tính nhà quảng cáo khi tham gia chương trình. Chính sách xác minh danh tính nhà quảng cáo bao gồm các tiêu chí mẫu về những nhà quảng cáo có thể được ưu tiên.

 

(Đăng vào tháng 6 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính