Ενημέρωση πολιτικής επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένου (Ιούνιος 2020)

 

Στις 15 Ιουνίου του 2020 η Google θα ενημερώσει την πολιτική επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένου, ώστε να αντικατοπτρίζει την προσθήκη τεσσάρων νέων χωρών στο πρόγραμμα επαλήθευσης. Η Google θα αρχίσει να ζητά από τους διαφημιζομένους που είναι εγγεγραμμένοι σε Καναδάς, Ινδία, Ρωσία και Ουκρανία να ολοκληρώσουν την επαλήθευση ταυτότητας διαφημιζομένου στο πλαίσιο της σταδιακής διάθεσης. Η πολιτική επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένου περιλαμβάνει παραδείγματα κριτηρίων για διαφημιζομένους στους οποίους μπορεί να δοθεί προτεραιότητα.

 

(Δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2020)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
14942284896364913672
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
73067