Uppdatering av policyn för politiskt innehåll (juni 2020)

 

Den 5 juni 2020 uppdaterar Google sin policy för politiskt innehåll så att den innefattar en policy för valannonser i Israel.  

Med valannonser i Israel avses annonser som gäller eller visas av

  • ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller enskild kandidat till Knesset
  • en kandidatlista bestående av ett eller flera politiska partier som ställer upp för val till Knesset.

I och med den här ändringen kan valannonser endast visas i Israel om annonsören har verifierats av Google.  Annonsörsverifiering blir tillgänglig i början av juni 2020. Google börjar tillämpa policyuppdateringen i slutet av juni 2020.

 

(Upplagt i maj 2020)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?