Pozastavenie účtu Google Ads

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Bezpečnosť používateľov berieme veľmi vážne. Preto akcie inzerentov, ktoré ohrozujú našich používateľov, partnerov či Google, alebo nevykonanie povinných programov overenia, môžu viesť k pozastaveniu účtu.

Inzerentom, ktorých účty sú pozastavené, sa zobrazí upozornenie v účte. Na čo treba pamätať:

  • Pozastavené účty nemôžu zobrazovať žiadne reklamy. Inzerenti však majú stále prístup k pozastaveným účtom a prehľadom, ktoré s nimi súvisia.
  • Účty súvisiace s pozastaveným účtom (napríklad účty používajúce rovnaký spôsob platby) môžu byť tiež pozastavené.
  • Pozastavené môžu byť aj účty Merchant Center, ktoré sú prepojené s pozastavenými účtami Google Ads.
  • Všetky nové účty, ktoré sa inzerent pokúsi vytvoriť, môžu byť pozastavené.

Príčiny pozastavenia účtov

Pravidlázmluvné podmienky služby Google Ads pomáhajú zaistiť bezpečné prostredie a pozitívny dojem pre používateľov aj inzerentov. Účty môžu byť pozastavené, ak v nich neboli vykonané programy overenia, ktoré vyžadujú naše pravidlá služby Google Ads, alebo ak je potrebné prešetriť, či v nich nedošlo k porušeniu týchto pravidiel alebo zmluvných podmienok. Ďalšie podrobnosti sú uvedené nižšie.  


Rozbaliť všetko   Zbaliť všetko Pozastavenie z dôvodu nevykonania overenia totožnosti inzerenta

Inzerenti, ktorí musia vykonať program overenia totožnosti inzerenta, na to budú upozornení prostredníctvom upozornenia v účte a e‑mailom. Váš účet môže byť pozastavený, ak program overenia nevykonáte z niektorého z dôvodov uvedených nižšie.

Nevykonanie overenia v určenom časovom období

Ak neodošlete dokumentáciu do 30 dní od upozornenia alebo ak nevykonáte overenie do 30 dní, váš účet bude pozastavený.

Ak ste už odoslali dokumentáciu alebo ste vykonali program overenia totožnosti inzerenta, pozastavenie vášho účtu bude zrušené, keď Google dokončí kontrolu vašej žiadosti a úspešne overí váš účet.

Ak ste neodoslali dokumentáciu, znova spustite program overenia pomocou odkazu v e‑mailovom upozornení. Požiadavky na vykonanie programu overenia totožnosti inzerenta nájdete v našich pravidlách. Po jeho úspešnom vykonaní budete môcť zobrazovať reklamy.

Viacero neúspešných pokusov o vykonanie overenia

Ak sa neúspešne pokúsite o vykonanie programu overenia viackrát, než to máte povolené, váš účet bude pozastavený. Požiadavky na vykonanie programu overenia totožnosti inzerenta nájdete v našich pravidlách.

Ak podľa vás došlo k omylu alebo potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás a odvolajte sa proti rozhodnutiu. Väčšinu odvolaní skontrolujeme do troch až piatich pracovných dní. Ak je však potrebná komplexnejšia kontrola, môže to trvať aj dlhšie.

Pozastavenie z dôvodu overenia obchodnej činnosti

Inzerenti, ktorí musia absolvovať program overenia obchodnej činnosti, dostanú upozornenie v účte a e‐mailové upozornenie. Váš účet môžeme pozastaviť v prípade, že obchodný model inzerenta nie je jasný a máme podozrenie, že jeho reklamné alebo obchodné praktiky môžu používateľom spôsobiť telesnú alebo peňažnú ujmu. Keď bude formulár overenia vyplnený, Google ho skontroluje a určí, či inzerent spĺňa požiadavky programu overenia. Ak inzerent dodržiava pravidlá služby Google Ads, bude môcť pokračovať v zobrazovaní reklám.

Dočasné pozastavenie pre vyšetrovanie účtu
Účty Google Ads môžeme nakrátko pozastaviť a obmedziť v nich výdavky na reklamu, aby sme mohli uskutočniť vyšetrovanie, ak zaznamenáme správanie inzerenta, ktoré môže potenciálne predstavovať riziko pre našich používateľov, partnerov alebo Google. Keď zistíme, že účet je bezpečný, inzerent bude môcť zobrazovať reklamy.

Žiadosť o vrátenie peňazí

Ak sme vám pozastavili účet a spĺňate podmienky na vrátenie peňazí, môžete účet kedykoľvek zrušiťpožiadať o vrátenie peňazí.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
17407629375993184150
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067