Teave Google Adsi konto peatamise kohta

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Suhtume kasutajate turvalisusse väga tõsiselt, seetõttu võidakse peatada sellise reklaamija konto, kelle tegevus seab meie kasutajad, partnerid või Google’i ohtu või kes pole läbinud kohustuslikke kinnitamisprotsesse.

Reklaamijad, kelle kontod peatatakse, näevad oma kontol sellekohast märguannet. Pidage silmas järgmist.

  • Peatatud kontode reklaame ei saa esitada. Reklaamijatel on siiski juurdepääs oma peatatud kontodele ja nendega seotud aruannetele.
  • Peatatud kontoga seotud kontod (näiteks kontod, kus kasutatakse sama makseviisi) võidakse peatada.
  • Merchant Centeri kontod, mis on seotud peatatud Google Adsi kontoga, võidakse samuti peatada.
  • Kõik uued kontod, mida reklaamija üritab luua, võidakse peatada.

Miks me kontosid peatame? 

Google Adsi eeskirjade ning nõuete ja tingimuste eesmärk on aidata kujundada reklaaminduskeskkonda, mida oleks nii kasutajatel kui ka reklaamijatel ohutu ning meeldiv kasutada. Kontod võidakse peatada juhul, kui need pole läbinud kinnitamisprotsesse, mida Google Adsi eeskirjad nõuavad, või kui on tarvis uurida, kas neid eeskirju või nõudeid ja tingimusi on rikutud. Lisateavet leiate altpoolt.  


Laienda kõik   Ahenda kõik Peatamine reklaamija identiteedi kinnitamata jätmise tõttu

Reklaamijaid, kes peavad kinnitama reklaamija identiteedi, teavitatakse sellest nii kontol kuvatava kui ka meili teel saadetava märguandega. Teie konto võidakse peatada, kui te ei läbi kinnitamisprotsessi ühel alltoodud põhjustest.

Identiteeti ei kinnitata määratud aja jooksul

Teie konto peatatakse, kui te ei esita dokumente 30 päeva jooksul pärast sellekohase teate saamist või kui te ei vii kinnitamisprotsessi 30 päeva jooksul lõpule.

Kui olete dokumendid juba esitanud või reklaamija identiteedi kinnitamise protsessi läbinud, tühistatakse teie konto peatamine niipea, kui Google on lõpetanud teie avalduse läbivaatamise ja konto kinnitanud.

Kui te pole dokumente esitanud, alustage kinnitamisprotsessi uuesti, kasutades selleks märguandemeilis olevat linki. Reklaamija identiteedi kinnitamise nõuded leiate meie eeskirjadest. Kui reklaamija identiteet on kinnitatud, saate reklaame esitada.

Mitu kinnitamiskatset on nurjunud

Kui püüate kinnitamisprotsessi mitu korda läbida, kuid teid ei saada edu, siis teie konto peatatakse. Reklaamija identiteedi kinnitamise nõuded leiate meie eeskirjadest.

Kui arvate, et tegemist on eksitusega, või vajate edasist abi, võtke meiega ühendust ja esitage otsuse kohta apellatsioon. Enamik apellatsioone vaadatakse üle 3–5 tööpäeva jooksul, ent kui apellatsioon vajab põhjalikumat ülevaatust, võib aega kuluda rohkem.

Peatamine majandustegevuse kinnitamise tõttu

Reklaamijad, kes peavad majandustegevuse kinnitamise protsessi läbima, näevad oma kontol märguannet ja saavad ka meiliteavituse. Teie konto võidakse peatada, kui teie ärimudel on ebaselge ja kahtlustame, et teie reklaami- või äritavad võivad põhjustada kasutajatele füüsilist või rahalist kahju. Kui kinnitamisvorm on täidetud ja Google on selle üle vaadanud ning kinnitanud, et see vastab kinnitamisprotsessi nõuetele, saab reklaamija jätkata reklaamide esitamist seni, kui need järgivad Google Adsi eeskirju.

Ajutine peatamine kontoga seotud asjaolude uurimiseks
Võime konto mõneks ajaks peatada ja piirata Google Adsi kontodel reklaamikulusid eesmärgiga uurida, kas reklaamija käitumine võib ohustada meie kasutajaid, Google'it või meie partnereid. Kui oleme veendunud, et konto on ohutu, saab reklaamija jälle reklaame esitada.

Tagasimakse taotlemine

Kui teie konto on peatatud ja teil on tagasimakse saamise õigus, võite alati oma konto tühistada ning tagasimakset taotleda.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
73067
false
false